Aktiv Lokalsamfunn

onsdag 20. november 2019

SFO - økt 6


SFO - Økt 6
Navn: Anna Pernu
Sted: Madsebakken skole
Målgruppe: 3. klasse

Dagens aktivitet: Dans og kanonball/stikkball

Hovedmål: Vise kreativitet og danseglede.

Ferdighetsmål:  Å være kreativ.

Kunnskapsmål: Å bruke bevegelser man kan lære andre

Holdningsmål: Å være engasjert og utføre oppgaven selv om man ikke er interessert.


Hva:
Hvordan:
Hvorfor:
Metode:
Innledning 3 min
Jeg forteller hva vi skal gjøre under økta og svarer på eventuelle spørsmål.
Alle stiller seg inn til veggen og jeg står i midten slik at alle ser meg.
Da vet alle hva vi skal gjøre. Og de som ikke liker dans kan glede seg til slutten

Oppvarming G del
5 min
Imitering av dyr.Elevene står på den ene enden av salen. De får oppgaven om å bruke fantasien og imitere et dyr mens de beveger seg til andre siden.
Det er viktig å varme opp før man starter med hovedaktiviteten for å unngå skader og for å øke motivasjon. Denne aktiviteten lar elevene vise kreativitet samtidig som de kan herme etter andre. De bruker hele kroppen på å imitere forskjellige dyr.

Vise og forklare metoden.
Oppvarming S del
5 min
Dansesisten
Det er to som "har'n". Nå man er tatt må man repetere en dansebevegelse helt til en annen gjør den i 5 sekunder. De som "har'n" blir bytter tre ganger.
 Danse sisten øker intensiteten litt, samtidig som elevene bruker hele kroppen når de danser.
Vise og forklare metoden.
Hoveddel
17 min
Stopp dans 10 min.

Hermegåsa 7 min. 

 
Elevene får danse fritt i salen mens musikk spiller, når musikken stopper må elevene også gjøre det. Hvis man beveger seg når det er stille er man ute.

Alle elevene står i en sirkel en eller to viser en bevegelse om resten skal herme etter.
Stoppdans lar elevene vise kreativitet mens de har det gøy. Når man konkurrerer så blir alle engasjerte selv om de ikke liker dans siden de vil vinne. Stoppdans er en aktivitet som alle elevene liker.
Hermegåsa lar elevene bruke kreativitet og lære andre egne bevegelser. Om det er noen som ikke er komfortable med å vise aleine, så kan de gjøre det med en venn. Her kan de bruke bevegelser jeg har hatt med dem tidligere.

Vise og forklare metoden.
Avslutning
15 min
Kanonball 10 min.

Stikkball 5 min.

Det er to lag på hver sin banehalvdel. Det er tre baller i spill og det er om å skyte flest motstanderen. Blir man skutt så må man sette seg på benken. Når en av motstanderne er skutt er den som har sittet lengst på benken fri.

Det er alle mot alle og to baller i spill. Man skal skyte de andre og når man er skutt selv så setter man seg på siden helt til personen som skøyt deg er skutt, da er man fri. Siste minuttet er det last man standing. Da spilles det til kun en er igjen.
Økta avsluttes med noe som er gøy for alle. Dette øker motivasjonen til de som ikke liker dans til å være med hele tiden. Last man standing er en bra avsluttning siden da er elevene ferdig når de er ute.Vise og forklare

tirsdag 19. november 2019

Øktplan sense - plan 7


Dagens aktivitet: Yoga
Målgruppe: Aktiv ung
Sted: Sense helse
Hovedmål: Påvikre smidigheten
Ferdighetsmål: føle mestring av yoga
Holdningsmål: være stille og følge med
Kunnskapsmål: Forstå hva som kreves at pusten for å få mest mulig avspenning
Øktplan 19.11.2019 - SFO økt 5

Navn: Thea Bidne
Sted: Gamlegrendåsen SFO
Målgruppe: 2.klasse

Dagens aktivitet: ulike aktiviteter med fokus på øye-hånd og kraftstillpasning
Hovedmål: å ha det gøy og føle på en mestringsfølelse
Ferdighetsmål: lære seg å tilpasse kraft og øye-hånd i forhold til hverandre og målet med hver lek
Kunnskapsmål: lære seg å øve, og utfordre seg selv til å bli bedre
Holdningsmål: høre på beskjed og være stille når jeg snakker

mandag 18. november 2019

Øktplan 19.11.19 - Ormåsen SFO

Øktplan

Navn: Sondre Halbjørhus
Dato: 19.11.19
Klasse: 3IDA
Målgruppe: SFO 2/3. klasse
Utstyr: Vester, benker, soft-baller, fotball
Mål for økta: Ha det gøy med leik, være delaktig og aktivisere

Ferdighetsmål: Prøve ut og mestre ulike leiker og aktiviteter

Kunnskapsmål: Lære nye leiker

Holdningsmål: Høre på beskjed, og være stille når jeg snakker

Skitrening uke 47


Navn: Mari Tveiten Vatnebryn
Hovedmål:  Bli trygge med å gå på ski.
Ferdighetsmål: Utvikle skiferdighetene.
Holdningsmål: Ha det gøy sammen, være gode kamerater, og hjelpe hverandre til å bli bedre på ski. Gjøre det gøy for barna, slik at de vil fortsette å være med, og at enda flere også blir med.
Kunnskapsmål: Lære om generell skigåing, og at det går an å ha morsomme leiker selv om man har ski på beina.
Dato: 21.11.19
Utstyr: En vest (til sisten leik), Kjegler, tennisballer, evt rokering.
Sted: Stevningsmogen

Øktplan - SFO økt 7

Øktplan -SFO økt 7                                                                                                                                            Navn: Marte Karine Larsen
Dato: 19.10.2019
Sted: Madsebakken SFO.
Målgruppe: 2. klasse.
Tid: 45 min.

Dagens aktivitet (idrett): Ulike leikaktiviteter med fokus på aerob utholdenhet.
Hovedmål: Ha det gøy, samtidig som man får opp pulsen og utvikler egen utholdenhet.
Ferdighetsmål: føle at en mestrer oppgaven, og klarer å presse seg selv litt.
Kunnskapsmål: lære nye leker/evt. varianter av leker.
Holdningsmål: Ikke være negativ, og høre på beskjeder.
Periode plan for HSH J13.
Uke 47-50.


Dato
Innhold
19.11

Teknikk konkurranse, 2 og 2 sammen.
Det vil handle litt om krafttilpasning og ære litt om hvorfor dette er viktig i fotball. Mye av konkurranse delen handler om krafttilpasning.

26.11
Skudd trening.
  • Trene på skudd fra litt lengre avstand.
  • Trene på å skyte på direkte
  • Lære å gå med ballen og så skyte.
03.12
Forsvar og angrep trening
10.12
Kamp trening med fokus på det vi trente på forrige trening, angående forsvar og angreps trening.


HSH J13 øktplan.

_________________________________________________________________________________

Dato: 19.11.19
Sted: Hvittingfoss hallen
Tid: 18:30 - 20:00


Kunnskapsmål: Lære en ny øvelse/konkurranse leik som utfordrer de tekniske egenskapene som vi har trent på tidligere og også lære litt om krafttilpasning, og hvor viktig det er i fotball.
Ferdighetsmål: Ferdighetsmålet for økta er å utfordre de tekniske egenskapene. Ferdighetsmålet er også å lære litt om krafttilpasning, siden dette er en veldig viktig egenskap med tanke på hoveddelen.

Oppvarming
15 min.
-          Skadefri oppvarming
-          Setter opp kjegler også skal de fordele seg likt på de to radene.  

Fotballsisten:
-          Ca 3 stykker har sisten
-          Alle skal ha hver sin ball
-          De tre som har sisten skal prøve å ta de andre
-          Om man blir tatt må man ta ballen opp i henda, og får å bli fri må en av de andre som fortsatt er fri prøve å sende ballen gjennom beina på den som har blitt tatt.
Hoveddel
65 min
 Pasninger 10 min

-          2 og 2 sammen
-          Korte og lange pasninger
-          Demping og direkte pasninger
-          Litt heading også.


Konkurranse med forskjellige øvelser, runden: 35 minutter

Dette er en konkurranse med flere stasjoner, der de får en oppgave som de skal gjennomføre. De blir satt i par to og to, og begge to skal gjennomføre. Jeg tenker å kjøre 2 runder med denne.

-          På første stasjon er det trikse konkurranse. Begge to i hvert par skal trikse 10 ganger, lov til å bruke alle kroppsdeler bortsett fra hendene.
-          På stasjon nummer to, skal de sentre ballen inn i et lite mål på en avstand på ca 10-15 meter. Begge to skal treffe i målet og etter det kan man gå videre.
-          På stasjon nummer tre, skal man stå ca 10-15 meter unna målet, også skal man skyte slik at ballen treffer nettet. Når begge to har klart det går man videre.
-          På stasjon nummer fire, skal jeg setter opp en firkant. De skal stå ca 10 meter unna firkanten også skal de sentre en ball, slik at den stopper innenfor firkanten. Når begge har klart dette kan de gå videre til siste stasjon
-          På stasjon fem skal de stå ca 10-15 meter unna målet. Her skal de treffe tverrligger eller stolpen for å bli ferdig. Når begge har klart dette er de ferdig.
Spill på slutten - 20 min
·       Fokus på pasninger
·       Også ha fokus på å bevege seg mye mer og snakke med hverandre.Avslutning
10 min

·       Jogge ned
·       Tøye ut de store muskelgruppene
·       Vi står i en sirkel og tøyer ut sammen og snakker litt om økta.

SFO 18.11.2019 Magnus 3IDA

Navn: Magnus Sæther Rudrud
Dato: 18.11.2019
Sted: Madsebakken SFO
Målgruppe: 3. klasse
Målgruppa mi er 3.klasse ved madsebakken barneskole. Ettersom de ikke er eldre enn 7-8 år, så er det viktigste å ha det gøy, samt øve på de grunnleggende bevegelsene.

Varighet: 45 minutter
Hovedmål: Ha det morsomt med leik, øve på de grunnleggende ferdighetene gjennom løping og kasting av ball. Innslag av øye-hånd og reaksjon.
Ferdighetsmål: Gi mestring innenfor de forskjellige lekene.
Kunnskapsmål: Lære nye leker eller utvikle de om de allerede kan de fra før.
Holdningsmål: Høre på hva jeg sier, og de beskjedene jeg har gitt.

Oppvarming
10 minutter
Nordavind og sønnavind
2 er nordavind, disse skal ta de andre. Når man blir tatt, må man stå helt stille. Sønnavinden skal befri de som er tatt, og gjør dette ved å ta på personen og si fri.
Dette er en lek med mye løping, noe som får opp blodpumpa. Det er dessuten en lek som kanskje er ny for barna.

Ved oppvarming skjer følgende:
Man øker prestasjonsevnen.
Man øker lysten til å trene og/eller konkurrere.
Det forebygger skader.

Oppvarming har også flere andre effekter, som f.eks. forebygging av melkesyre. Dette skjer pga. at kroppen etter oppvarming klarer å overføre oksygen fortere fra blodet til muskelcellene. Konsentrasjonen blir som oftest også økt.

Blod og vevsvæske flyter lettere.
Nerveimpulsene går raskere.
Konsentrasjonsevnen øker.

(Hentet fra side 15 i Treningslæreboka)


Hoveddel
25 minutter

13 minutter

2 minutter drikkepause
10 minutterKanonballStikkballBanen settes opp over gymsalen, slik det er vist på bildet, med to benker på midten og 1 benk på hver kort side.
3-5 baller.


Avgrensing skjer ved hjelp av kjegler, hallen avgrenses etter størrelse og antall deltakere.
2-3 baller.
Blir man skutt, setter man seg på siden, til den man ble skutt av blir skutt.Gjennom kanonball får man flere fokusområder, dermed mer å tenke på. Man må passe på at man ikke blir skutt bakenifra eller forfra.

Barn leker i intervaller, de leker for fullt, så må de ha en liten pause for å ta seg opp igjen. Derfor er det viktig med pauser gjennom økta, slik at de kan gi fullt og ha det like gøy gjennom hele økta.En av ferdighetene det er viktig for barn å trene på, er øye-hånd. Dessuten må de lære å kaste ball. Gjennom stikkball legger jeg opp til mer egen læring, da man må finne ut hvordan man mest effektivt kaster ballen, slik at man treffer målet. Det som er fint med stikkball, er at om man blir skutt, så får man litt pause, det henger igjen sammen med at barn leker i intervaller, og de vil få en liten pust i bakken.


Avslutning
5 minutter
Samle barna. Snakke litt om økta, var det gøy? Takke for i dag.