Aktive Lokalsamfunn

lørdag 30. november 2019


Navn: Adrian
Dato: 31.11.19
Hvor: Gulskogen banen 09:00-11:00
Målgruppe: Ca. 14-18 spillere i 10-11års alderen
Klasse: Godset Akademiet

Mål: Øke utøvernes avslutningsferdigheter og skuddteknikk gjennom diverse øvelser.

Ferdighetsmål: Utøvernes avslutningsferdigheter og skuddteknikk skal forbedres.

Kunnskapsmål: Utøverne skal lære og bevisstgjøre viktigheten av hvordan de skal få ballen enklest mulig inn i målet.  fredag 29. november 2019

Øktplan 7, uke 48

Øktplan 7
Navn: Vida
Dato: 29.11.19
Målgruppe: Kif j13 
Utsyr: Kjegler, vester, baller 
Periodemål: UTVIKLE TEKNISKE OG RELASJONELLE FERDIGHETER
Mål for økten: Ha en morsom økt med litt åpenhet for innspill og endringer underveis, da treningenen nå skal være morsomme og ikke så mye program. Vil likevel legge inn litt spill på slutten for å utvikle tekniske og relasjonelle ferdigheter. 
Kunnskapsmål: Lære viktigheten av det å ha en klar hensikt med pasningene sine, og å roe ned med ball.  
Ferdighetsmål: Jobbe med tekniske ferdigheter i spill og andre øvelser. 
Holdningsmål: Være tilstede og høre etter når jeg snakker. 

Varighet (tid)
Hva (innhold)
Hvordan (organisering/metode)
Hvorfor (begrunnelse)
Hjelpetrener
Oppvarming:
15 minG-del: Løpe inn mot midten i sirkel (10 min):
Dansing. Bedt noen av jentene som går på dans om å ha oppvarminga. 

L-del sirkel med tøying felles (5min):
Alle står i sirkel og gjør som jeg gjør:
- sparke opp foran x10
- sprake til siden x10
- helikopter
- tøye bakside lår
- tøye lysken
- tøye hofteleddsbøyerne


Løpe inn mot midten i sirkel:
Apemetoden etter de som har denL-del sirkel med tøying felles: 
Apemetoden

Løpe inn mot midten i sirkel:
Øke kroppstemperaturen, slik at blodgjennomstrømningen blir bedre, og oksygen og næringsstoffer flyter transporteres raskere ut til muskulaturen. 
Gjøre musklene mer smidige og klare til å jobbe, og dermed forebygge skader.
Gjøre muskelarbeidet mer koordinert og samstemt.
Øke motivasjonen og prestasjonsevnen.
Har balløvelser også i generell oppvarming fordi jeg vurderer det som vesentlig for disse jentene som spiller fotball så sjelden å ha mest mulig balltouch. 
Gjør bare en enkel g-del for å få i gang dette før vi skal gjøre noe som er litt morsommere og krever litt mer retningsforandringer og hurtighet. Dette er også litt morsomt fordi de kan finne på ting selv. Prøver å variere oppvarmingsøvelsene hver gang for å øke motivasjonen. L-del sirkel med tøying felles:
For å minske risikoen for skader i hovedaktiviteten. Jentene leder, jeg er med


L-del sirkel med tøying felles:
Jeg styrerHoveddel:
1t 10 min 

Capture the flag (20min):
2 lag mot hverandre, om å gjøre å fange begge flaggene. Legger ut litt hindringer og gjemmesteder. 
Ulike konkurranser (20 min)
Enspretten 2 og 2
Stafett med å løpe sikksak gjennom hverandre 
Stafett med å hoppe bukk 

Spill (30 min) 
Spill på liten bane med 7'er mål, med fokus på orientering og det å ha en plan når man mottar ball. Ser an antallet mtp lag. 


Capture the flag:
Forklare metoden, tror de fleste kan den 

Konkurranser
Vise - forklare metoden 
Spill 
Oppdagende læring. 
Deler inn i 4 lag. Starter med ball fra keeper når ballen er ute, da blir intensiteten og kravet til å være på hele tiden, enda større. Stoppe spillet litt underveis hvis jeg ser noen gode situasjoner men ikke for mye, la de få spille.  
Capture the flag:
For å ha en morsom aktivitet


Konkurranser
For å øke motivasjonen og ha det gøy, samtidig som man jobber med teknikk. 


Spill på 2 baner
For å få flest mulig balltouch og involveringer, og for å øve på det å ha en adresse på ball og orientere seg i spillsituasjoner. 
Capture the flag:
Jeg styrer dette. 


Konkurranser
Jeg styrer
Spill på 2 baner
Jeg har hovedansvar 


Avslutning:
5 min

Lett uttøying og oppsummering
(5 min):
Jeg styrer en lett uttøying.
- Fremside lår 
- Bakside lår 
- Legg 
- Hoftebøyer 

Jeg oppsummerer økta og jentene kan gi tilbakemeldinger om de ønsker.

Lett uttøying og oppsummering:
Ape-metoden
Jentene hermer etter øvelsene jeg gjør. Vi står i en sirkel, og jeg oppsummerer mens vi tøyer.

Lett uttøying og oppsummering:
Opprettholde bevegeligheten i leddene.

Snakker med de og spør hvordan det har vært. Dette til orientering for meg og hvordan jeg skal legge opp økta neste gang. 

Lett uttøying og oppsummering:
Hovedansvar: Begge trenerne 

onsdag 27. november 2019

Øktplan uke 48, 28.11.2019 - K3 barnegruppa

Navn: Tuva Uberg
Mål: Jobbe med ulike tekniske elementer.
Målgruppe: Barn i alderen 6-13 år
Sosialt mål: Sitte rolig og ikke forstyrre andre under teknikkintroduksjonen
Holdningsmål: Være åpen for å lære nye ting selv om det kan være litt kjedelig
Ferdighetsmål: Prøve å bruke den teknikken og kunnskapen de får i starten av økta til treningen
Kunnskapsmål: Øke den grunnleggende teknikk forståelsen 
Dato: 28.11.2019
Tid og sted: Skrimhallen, 17:30 – 19:30
Utstyr: bånd
Antall utøvere: ca.15


Øktplan                                                                                                                           Dato: 27/11.19
                                                                                                                                                      
 Idrettsaktivitet: Håndball                                                                                                                        
Mål for økten: forbedre pådrag  
Varighet
Hva
Hvordan
Hvorfor
Oppvarming:
25min
Ti kast
SkadeforebyggendeTrekant jobbing
Deler inn i to lag og spiller ti kast innenfor 9-meteren. Det laget som klarer ti pasninger får et poeng.

Øvelser to og to som går på skadeforebygging med fokus på skulder og albue

Tre og tre stiller seg i en trekant som er satt opp med kjegler. Den som står ytterst har ikke ball, men de to andre har. Den uten ball jobber da frem får ball og kaster tilbake, jobber tilbake og gjør det samme på andre siden. Det byttes hvert minutt med 15 sek pause

Når man varmer opp, forebygger man skader på både ledd og sener. Oppvarmingen setter fart på blodsirkulasjonen slik at musklene mine tåler mer og reagerer raskere fra første øvelse. Oppvarmingen bidrar også til å øke motivasjonen.
Hoveddelen:
50min

Pådragsøvelse
Pådrag med skudd

Kanonball
To bekk rekker, de tar pådrag mellom to kjegler og kaster over til den andre bekk rekken som gjør det samme. Utvikler denne øvelsen til mer kompliserte bevegelser etter hvert.


To bekk rekker. Den ene siden starter med å kaste inn til en som står i midten på 9-meter. Den som kastet inn ballen får da ball av den andre rekken som har tatt et pådrag. Når den personen får ballen skyter den fra 9. den som kastet ballen får da ballen av den som står i midten og beveger seg inn i midten og skyter.


Deler inn i to lag og spiller vanlig kanonball
For å forbedre pådrag i fart og legge inn andre faktorer som gjør at man må fokusere på flere ting samtidig


For å pådrag med i spill og få litt skuddtrening

For at trening ikke skal bli for kjedelig, men får fortsatt litt kaste trening
Avslutning:
10min
 Tøying
Tøying på muskler som ble mye brukt i økta
For å avslutte økta og starte restitusjonen
Øktplan håndball uke 47 og 48, Bakke J07 (Rullespill, vendinger og angrep)Navn: Anna Sveaass
Idrett: Håndball
Dato: Uke 47 og 48
Målgruppe: Bakke j07 (12 år)
Klokkeslett: 18-1930
Mål: Forbedre overblikk og ballkontroll i fart. Samt. Jobbe med angrep- og rullespill.

Ferdighetsmål: Spillernes ferdigheter når det gjelder å ha overblikk. Blant annet å kunne se spillere og rom i angrep, både for medspillere og seg selv. Eller å kunne se medspillere, og forsvarspillere i kontringer. Ferdighetsmålet handler mye om å klare dette, men likevel klare å spille ballen og utøve andre tekniske bevegelser hurtig.

Kunnskapsmål: Spillerne skal lære mer om at det er en forskjell på ballforståelse og ballkontroll, samt. spilleforståelse, og å bare «kaste og spille håndball». Altså bli «litt» mer rutinerte, slik at det blir mer flyt i spillet.

Holdningsmål: Spillerne skal få bedre selvtillit og syntes håndball er morsommere ettersom de etter flere av disse «type» øktene får bedre muligheter til å løpe og gjøre bevegelser med ball, og da også kan «få på seg» forsvarspillere og gi rom til andre.

Innhold
Tid
Metode
Vurdering
OPPVARMING
-          Generell del
Løpe rundt i ring:
Elevene jogger lett i ring rundt banen etter hverandre for å bli varme i de store muskelgruppene. De skal også følge enkle balløvelser, disse øvelsene kan for eksempel være øvelser som, stussing (først med riktig hånd, så motsatt) (så baklengs). Dette selvfølgelig samtidig som de løper, så øvelser som å kaste ballen opp (ta den imot både foran, så bak ryggen (øke vanskelighetsgrad).10 min
Apemetoden/forklare-metoden
Dette skal de gjøre for å unngå skader,
varme opp de store muskelgruppene
Øke fysiske, psykiske prestasjonsevnen og motivasjonen


OPPVARMING
-          Spesiell del
To og to, kasteøvelse:
Jeg setter to og to spillere sammen, med en ball per par. Deretter setter jeg opp tre kjegler i en trekant. Den ene spilleren skal stå sirka tre meter fra toppen/spissen av trekanten, mens den andre skal stå ved en av de to andre kjeglene. Spilleren som står utenfor kjeglene skal starte med ballen, mens spilleren som står på den ene av de to bakerste kjeglene på linje, skala jobbe seg frem til toppen av «trekanten». Når spilleren har flyttet seg sideveis i en forsvarsaktig bevegelse, frem til den andre kjeglen, skal spilleren utenfor kaste ballen. Spilleren som har flyttet seg fra en kjegle til en annen mottar ballen, kaster den fra seg, for å se jobbe tilbake til den andre kjeglen med sideforflytning, slik som tidligere. Ti pasninger før bytte.


10 min 
Vise-Forklare-metoden
Denne leken vil gjøre spillerne varme i mer spesifikke muskler i tillegg til å være relevant til resten av økten. Den går inn på både kast og mottak og generell bevegelse med ball. Den gir også mening i forhold til målet om overblikk. Ettersom man å se de andre spillerne, og forsvarerne.
HOVEDDEL

To og to, kasteøvelse:
Vi fortsetter med øvelsen over, bare at nå setter jeg på klokke. Da skal spillerne jobbe så hurtig de klarer i 45 sekunder uten pause. Dette skal vi gjøre tre ganger.

Forsvar og angrep, rullespill
Vi stiller opp spillerne i forsvar og angrep. Deretter starter vi med ballen på en av sidene, går imot rommet mellom forsvarspillerne (1 og 2) tar et pådrag og spiller videre. Resten av angrepspillerne gjør det samme. Sørg for at de fortsetter i en sammenhengende runde frem og tilbake. Da (0g alltid) er det spesielt viktig å gi klar beskjed om at spillerne må jobbe ut igjen (utenfor forsvaret (9 m)) og hele tiden forberede seg og være klar for å gi nytt «trøkk» og en ny ball.Fire mot tre, på et mål:
Vi deler banen på midten og spiller kant, back, midtback og strek i angrep. De skal kun spille tekniske angrep på denne banehalvdelen mot tre andre forsvarsspillere. For å gjøre det mer motiverende for forsvarsspillerne, bruker jeg regelen 5 feil. Den går ut på at om forsvaret klarer å hindre fem angrep, bytter man forsvar angrep. Dette kan gjøre at de gir mer i forsvar, istedenfor å kun stå å vente på å bytte til angrep.
Halv-kontringer
Spillerne skal få pasning av meg, i fart hvor de løper mot midtlinjen. Litt før midten tar de en god sving og stusser inn mot målet på same side, og skyter.Vendinger og løping
Litt løping og utholdenhet på sluttet. Jeg setter opp en del kjegler utover på banen, på et ganske stort område. Deretter sprer spillerne seg utover området. Poenget er at de skal løpe til de forskjellige kjeglene, og ha hurtige retningsforandringer/vending når de kommer til kjeglen (mot en annen kjegle)
10 min


10 min10 min


5 min

10 min (pauser)
Vise-forklare metoden
Forklaringen på hvorfor jeg valgte øvelsen står over, men grunnen til at jeg velger å «presse» de litt til å øke farten, er fordi øvelsen da blir litt mer krevende. I tillegg til dette utfordrer det utholdenheten deres litt, og får opp pulsen.

Dette er for å bli bedre på angrepsspill med fart i, som er mer kontrollert. Slik at spillerne blir bedre på å se egne og andres rom, dessuten gir denne typen spill flere muligheter for mange.

Grunnen til at jeg velger å kjøre overtallsspill på halve banen handler om at fokuset på hva spillerne skal blir mer sentralt på en viss ting. De får ikke for mye å tenke på, og har i tillegg gode muligheter for å skape rom til hverandre, og spille inn til linja. Dette gjør at de kanskje etterhvert blir flinkere på dette, slik at når de kommer i kampsituasjon blir de flinkere på å gå på egne muligheter ettersom at de har blitt litt «tryggere» på dette i en litt enklere sammenheng.

Bli tryggere på kontring-spill, og løp med og uten ball. (I denne øvelsen kan en av spillerne kaste, og at man rullerer på det, slik at de blir bedre på «langpasninger»). Man kan også bruke forsvarspiller som står på 9 m, og forsvarer 50%, slik at det blir litt mer utfordrende.

Dette er for å utfordre utholdenheten litt, og få opp pulsen. Det er dessuten bra for spillerne, og veldig håndballrelevant å terpe på hurtige vendinger. (Jeg kjører først 45 sekunder, -30, -20) den negative stigningen er for motivasjonen, kunne også hatt litt lenger perioder, men velger å ikke gjøre det, slik at de gir alt, og ettersom det er så sent i økten.
AVSLUTNING
Uttøyning
Tøyer ut med samme øvelser som gjorde på starten av økten:
-Innside lår
-Framside lår
-Skulder ut/bakside
-Mellom skulderblad
-Nakke sider/bakside


5 min
Apemetoden
Tøyning av musklene som var viktig i hoveddelen forebygger skader, samtidig som det vil gjøre elevene mer bevegelige.