Aktive Lokalsamfunn

søndag 17. november 2019

IL Bever'n gruppe 11/12 - Øktplan 18.11.19

Øktplan 7
Navn: Silje (Borgar og Arne er trenere i dag)
Dato: 18.11.19
Målgruppe: Gruppe 11/12 i Bever’n
Utsyr: Kjegler, baller
Periodemål: Bli vant til å ha ski under beina. Forbedre barnas skiteknikk.
Mål for økten: Tilvenne barna til ski gjennom leker og øvelser.

Varighet (tid)
Hva (innhold)
Hvordan (organisering/metode)
Hvorfor (begrunnelse)
Hjelpetrener
Oppvarming:
20 min
Gå samlet til stadion (10 min):
Barna går samlet på ski til stadion. Kan også hende at det lønner seg å gå på rekke for å passe på at alle holder ca samme tempo.

Titrekk (10 min):
Deler barna i to lag som spiller mot hverandre. Hvis et av lagene klarer 5 pasninger etter hverandre uten at ballen er i bakken, får de ett poeng. Det er ikke lov å kaste ballen tilbake fra den man fikk den fra. Når et lag får poeng, starter det andre laget med ballen.
Gå samlet til stadion:
Ape-metoden
Titrekk:
Vise-forklare-metoden
Denne leken har barna antakeligvis lekt før, men jeg passer på å spørre om noen har spørsmål til leken.
Øke kroppstemperaturen, slik at blodgjennomstrømningen blir bedre, og oksygen og næringsstoffer flyter transporteres raskere ut til muskulaturen.
Gjøre musklene mer smidige og klare til å jobbe, og dermed forebygge skader.

Gjøre muskelarbeidet mer koordinert og samstemt.

Øke motivasjonen og prestasjonsevnen hos elevene.
Gå samlet til stadion:
Titrekk:
Blir med.
Hoveddel:
40 min
Stikkball (10 min):
Barna løper innenfor et avgrenset område, og kaster på hverandre med softball. Det er kun lov til å ta tre skritt med ball. Dersom man blir skutt, må man gå en runde rundt en kjegle.

Stiv heks (10 min):
Avgrens et område. En deltaker «har den» (dersom stor gruppe kan flere «ha den» samtidig) og skal fryse de andre ved å ta på de og si «stiv heks». De som blir tatt må stille seg i frysposisjon med beina fra hverandre. De deltakerne som ikke er blitt tatt kan befri de andre ved å krype mellom beina deres. De som holder på å befri noen kan selv ikke bli tatt.

Stafetter (20 min):
Barna deles inn i lag på 2 stk. Ta så mange ulike stafetter dere rekker.
1.       Uten staver: Den ene skal stå foran helt stille, mens den andre dytter den fremover.
2.       En har staver: Den ene står foran med stavene i henda. Den andre står bak og holder tak bakerst på stavene. Den foran skal skøyte fremover og dra den andre.
3.       Barna har på en ski hver, og må komme seg frem og tilbake mens de holder sammen.
4.       Vanlig stafett rundt en kjegle.
5.       Gå baklengs frem til kjegla og baklengs tilbake.
Kjør et par runder av hver stafett. Dere kan bytte på lagene underveis om dere ser at det blir veldig ujevnt.
Stikkball:
Vise-forklare-metoden
Denne leken har barna antakeligvis lekt før, men jeg passer på å spørre om noen har spørsmål til leken.


Stiv heks:
Vise-forklare-metoden


Stafett:
Vise-forklare-metoden
Jeg får barna til å stille seg i en halvsirkel mens jeg viser og forklarer stafettene.

Stikkball:
Denne leken synes barna er gøy, og den er bra for å bli vant til å gå på ski.Stiv heks:
Denne leken utfordrer barnas skiferdigheter fordi de er nødt til å bevege seg fort rundt for å ikke bli tattStafett:
I disse stafettene er barna nødt til å samarbeide, og de er nødt til å bruke skøyteteknikk for å komme fremover.

Avslutning:
10 min
Gå tilbake (10 min):
Gå samlet tilbake til Beverlokalet.
Gå tilbake:
Ape-metoden
Barna går sammen med trenerne.
For å avslutte økta på en fin måte.

1 kommentar:

  1. Jeg var ikke hjemme, så det var Damien som hadde treningen. Jeg tror det gikk bra :)

    SvarSlett