Aktive Lokalsamfunn

fredag 29. november 2019

Øktplan 7, uke 48

Øktplan 7
Navn: Vida
Dato: 29.11.19
Målgruppe: Kif j13 
Utsyr: Kjegler, vester, baller 
Periodemål: UTVIKLE TEKNISKE OG RELASJONELLE FERDIGHETER
Mål for økten: Ha en morsom økt med litt åpenhet for innspill og endringer underveis, da treningenen nå skal være morsomme og ikke så mye program. Vil likevel legge inn litt spill på slutten for å utvikle tekniske og relasjonelle ferdigheter. 
Kunnskapsmål: Lære viktigheten av det å ha en klar hensikt med pasningene sine, og å roe ned med ball.  
Ferdighetsmål: Jobbe med tekniske ferdigheter i spill og andre øvelser. 
Holdningsmål: Være tilstede og høre etter når jeg snakker. 

Varighet (tid)
Hva (innhold)
Hvordan (organisering/metode)
Hvorfor (begrunnelse)
Hjelpetrener
Oppvarming:
15 minG-del: Løpe inn mot midten i sirkel (10 min):
Dansing. Bedt noen av jentene som går på dans om å ha oppvarminga. 

L-del sirkel med tøying felles (5min):
Alle står i sirkel og gjør som jeg gjør:
- sparke opp foran x10
- sprake til siden x10
- helikopter
- tøye bakside lår
- tøye lysken
- tøye hofteleddsbøyerne


Løpe inn mot midten i sirkel:
Apemetoden etter de som har denL-del sirkel med tøying felles: 
Apemetoden

Løpe inn mot midten i sirkel:
Øke kroppstemperaturen, slik at blodgjennomstrømningen blir bedre, og oksygen og næringsstoffer flyter transporteres raskere ut til muskulaturen. 
Gjøre musklene mer smidige og klare til å jobbe, og dermed forebygge skader.
Gjøre muskelarbeidet mer koordinert og samstemt.
Øke motivasjonen og prestasjonsevnen.
Har balløvelser også i generell oppvarming fordi jeg vurderer det som vesentlig for disse jentene som spiller fotball så sjelden å ha mest mulig balltouch. 
Gjør bare en enkel g-del for å få i gang dette før vi skal gjøre noe som er litt morsommere og krever litt mer retningsforandringer og hurtighet. Dette er også litt morsomt fordi de kan finne på ting selv. Prøver å variere oppvarmingsøvelsene hver gang for å øke motivasjonen. L-del sirkel med tøying felles:
For å minske risikoen for skader i hovedaktiviteten. Jentene leder, jeg er med


L-del sirkel med tøying felles:
Jeg styrerHoveddel:
1t 10 min 

Capture the flag (20min):
2 lag mot hverandre, om å gjøre å fange begge flaggene. Legger ut litt hindringer og gjemmesteder. 
Ulike konkurranser (20 min)
Enspretten 2 og 2
Stafett med å løpe sikksak gjennom hverandre 
Stafett med å hoppe bukk 

Spill (30 min) 
Spill på liten bane med 7'er mål, med fokus på orientering og det å ha en plan når man mottar ball. Ser an antallet mtp lag. 


Capture the flag:
Forklare metoden, tror de fleste kan den 

Konkurranser
Vise - forklare metoden 
Spill 
Oppdagende læring. 
Deler inn i 4 lag. Starter med ball fra keeper når ballen er ute, da blir intensiteten og kravet til å være på hele tiden, enda større. Stoppe spillet litt underveis hvis jeg ser noen gode situasjoner men ikke for mye, la de få spille.  
Capture the flag:
For å ha en morsom aktivitet


Konkurranser
For å øke motivasjonen og ha det gøy, samtidig som man jobber med teknikk. 


Spill på 2 baner
For å få flest mulig balltouch og involveringer, og for å øve på det å ha en adresse på ball og orientere seg i spillsituasjoner. 
Capture the flag:
Jeg styrer dette. 


Konkurranser
Jeg styrer
Spill på 2 baner
Jeg har hovedansvar 


Avslutning:
5 min

Lett uttøying og oppsummering
(5 min):
Jeg styrer en lett uttøying.
- Fremside lår 
- Bakside lår 
- Legg 
- Hoftebøyer 

Jeg oppsummerer økta og jentene kan gi tilbakemeldinger om de ønsker.

Lett uttøying og oppsummering:
Ape-metoden
Jentene hermer etter øvelsene jeg gjør. Vi står i en sirkel, og jeg oppsummerer mens vi tøyer.

Lett uttøying og oppsummering:
Opprettholde bevegeligheten i leddene.

Snakker med de og spør hvordan det har vært. Dette til orientering for meg og hvordan jeg skal legge opp økta neste gang. 

Lett uttøying og oppsummering:
Hovedansvar: Begge trenerne 

2 kommentarer:

  1. Det gikk veldig bra i dag. Da jeg kom var det tydelig at jentene heller ville spille volleyball, så da gjorde vi det istedenfor capture the flag. Det virket som alle var tilfredse med det. Det er jo egentlig bare lek og moro på disse treningene, men jeg må ta litt hensyn når det gjelder deling av lag. Da vi spilte volleyball merket jeg at det på en av banene var litt dårligere fokus, der kunne jeg kanskje blandet meg litt mer inn for å få til litt spill. Ellers gikk det veldig bra.

    SvarSlett