Aktive Lokalsamfunn

onsdag 18. juni 2014

Planlegging for prosjekt 2014/2015

Da starter planleggingen for prosjektet kommende skoleår. Årets kull med VG2 elever skal videreføre prosjektet "Sammen om Ungdomsløftet".

En rask undersøkelse viser følgende:
Skrim Håndball Bredde: 5 stk trenere
Kongsberg Miners: 4 trenere
Skrim Fotball: 2 stk trenere
KIF Fotball: 3 trenere
IL Bever'n Langrenn: 2 trenere

Dette tilsvarer  16 trenere. I klassen totalt er det 14 til som skal ha trenerpraksis. Dette vil det jobbes videre med etter skolestart, da vi har full oversikt over hvem som er kommet inn på VG3 Idrettsfag ved Kongsberg vgs.

tirsdag 17. juni 2014

Sluttrapport Sammen om ungdomsløftet

I skrivende stund er det avklart at det ikke vil være midler til videre drift av prosjektet i den nåværende form. Dagens støtte til prosjektledelse og drift forsvinner. Til tross for dette vil Kongsberg videregående i samarbeid med Buskerud Idrettskrets jobbe videre med prosjektets ide. Dette medfører et samarbeid også kommende år. Det vil jobbes videre med å kunne finansiere nødvendige sider ved prosjektet.

Årets evaluering har ført til en flere viktige momenter som alle prosjektdeltakerne må ta med seg videre. For det første er tilbakemelding entydig når det gjelder prosjektets nytteverdi. Både elever, lærere og klubber ser at dette er en formålstjenlig arbeidsform, dog med forslag til små endringer. Disse endringsforslagene vil det blir jobbes videre med i prosjektets 2. gjennomføringsfase.

1. Positiv, nyttig og inspirerende oppstartsseminar – må fortsette.
2. Avklare klubbens, elevenes og læreres forventninger og realistiske muligheter for oppfølgning.
3. Tettere dialog mellom oppfølgende lærer og eksisterende trener/oppmann.
4. Lærers besøk og vurdering må skje slik at det er mulighet for å vise utvikling.
5. Fortsette arbeidet med de klubbene som har forvaltet partnerskapsavtalen i henhold til intensjonen.

Vi satser på å ha nye 30 trenerressurser ute i klubbene kommende år. Allerede er vi i gang med å knytte ny kontakt ut mot de aktuelle klubbene i år. Følgende er allerede avtalt:

  • Skrim Håndball Bredde: 5 stk trenere
  • Kongsberg Miners: 4 trenere
  • Skrim Fotball: 2 stk trenere
  • KIF Fotball: 3 trenere
  • IL Bever'n Langrenn: 2 trenere

Dette er 16 av våre 30 elever. Resterende blir plassert tidlige etter skolestart, da primært med samarbeidende klubber.

Lenke til hele sluttrapporten

mandag 16. juni 2014

Elevenes sluttrapport fra Ungdomsløftet


Sitat 1: "Gjennom prosjektet har jeg lært utrolig mye om hvordan det er å være trener, og hvordan vi må forholde oss til utøverne. Det har vært en veldig stor læringsprosess, noe jeg veit jeg kommer til og få bruk for. Jeg har blitt mer selvstendig og mer selvsikker på hva jeg driver med. "

Les hele rapporten eller se flere tilbakemeldinger fra prosjektet.