Aktiv Lokalsamfunn

torsdag 21. november 2019

Øktplan uke 47


ØKTPLAN – UKE 47

NAVN: Andrea Gabrielsen
FERDIGHETSMÅL: Forbedre utøvernes forståelse av 5-1 forsvar og individuell angrepsteknikker
KUNNSKAPSMÅL: Lære å forstå hva man skal gjøre når vi forsvar og forstå når bruke forskjellige skudd.
HOLDNINGSMÅL: Trivsel blant utøverne og få de til å ha det gøy under trening.
Utstyr: Baller, vester, kjegler
Dato og tid: Torsdag 21.11.2019 – 16:00-17:30
Målgruppe: Gutter 06
Sted: Skrimhallen

SFO Gamlegrenåsen Økt 6 - 3. klasse


Øktplan                                                                                                                           Dato: 27.11.2019
Dagens aktivitet (idrett): Hurtighet igjennom lek                                                                Navn: Ingrid Sofie Thiis
                                                                                                                                                       Klasse: 3IDA
Mål for økten:
Å påvirke barnas hurtighet igjennom lek

Utstyr: matter, medisinballer, tau, benker, softballer

Oppvarming:
Vise- og forklare-metoden.

G-del: 7 min


L-del: 3 minS-del: 5 min

Løpe tre runder i salen

fantasidyrRulle på knær, ankler, hofte og armer.

Nappe haleLøpe tre runder i salen for å komme i gang.

Barna skal ta seg over hallen og tilbake, mens de later som de er forskjellige dyr. Jeg bestemmer sammen med barna hvilke dyr de skal være

Alle står i ring og hermer etter våre bevegelser.

 Alle har et bånd i buksa, som alle skal prøve å nappe ut. Når leken er ferdig, vinner den som har flest haler.

Oppvarming øker lysten til å trene og øker prestasjonsevne. Det forbygge skader. Blodet og vevsvæsken flyter lettere. Transporten av næringsstoffer og oksygen til muskelen som arbeider går fortere. Overføringen av oksygen fra blodet til muskelsenene går lettere.. Musklene, leddene, bindevevet og senene blir mer tøyelige. De kjemiske reaksjonene går raskere. Nerveimpulsene går raskere. Samspillet mellom muskler og nerver blir forbedret. Oppmerksomhet mot ulike sanseinntrykk kan bli skjerpet. Konsentrasjonsevnen kan øke. Spenningen i kroppen kan bli regulert til et gunstig nivå.

For å aktivisere og varme leddene som kommer til å bli utsatt for bråe bevegelser og belastning i hoveddelen. Forebygger skader.

For å varme opp musklene vi skal bruke i hoveddelen. Og for å forberede øvelsene i hoveddelen, som går ut på mye av det samme.
Hoveddelen:

40 min
Haien kommer
Snipp og snapp

Alle mine duer


Stikkball

Elevene deles inn i fire lag som steller seg i vært sitt hjørne. Lagene bestemmer seg for hvilket havdyr de skal være. En person er hai. Alle havdyrene skal ut og løpe rundt haien som står på midten. Når personen som styrer leken roper haien kommer, skal alle løpe hjem uten å bli tatt av haien. De som blir tatt av haien blir hai.

Vi setter klassen sammen i par, hvor en er snipp og en er snapp. De skal sitte med ryggen til hverandre, på midtlinjen. Hvis vi roper Snipp, skal Snipp prøve å løpe i veggen, mens Snapp skal fange h*n før h*n kommer frem.

En er mamma, en er hauk og resten er duer. Mammaen skal rope på duene og be dem komme hjem. Når duene løper over salen, skal hauken prøve å ta duene. De duene som blir tatt blir hauk.

Alle skal prøve å skyte hverandre med to softballer. Det er kun lov å gå tre skritt med ball. Blir man skutt, kommer man ikke fri før den du ble skutt av blir skutt av noen andre. 
Øvelsen utfordrer barnas hurtighet og reaksjonsevne.

Øvelsen utfordrer barnas reaksjonsevne og hurtighet.
Denne øvelsen utfordrer barnas hurtighet.


Denne leken utfordrer elevenes hurtighet, øye-hånd, reaksjon og romorientering.
Samtidig som barna får avslutte med sin favorittlekAvslutning:
5 min
Vi setter av noen minutter til å roe ned før vi begynner med tøying.

Tøye skuldre, armene, hoftene, rumpa, leggene, lår.
Holde hver øvelse i ca. 20 sekunder på hver kroppsdel.
For å bli mindre stiv dagen etter økta, og for å opprettholde eller bedre nåværende evne til leddutslag. Avspenne de belastede musklene.

SFO Gamlegrendåsen Økt 5 - 3. klasse


Øktplan                                                                                                                           Dato: 20.11.2019
Dagens aktivitet (idrett): Samarbeid gjennom lek og stafetter                                         Navn: Ingrid Sofie Thiis
                                                                                                                                                       Klasse: 3IDA
Mål for økten:
Å påvirke ungenes styrke jevnt over hele kroppen igjennom lek og moro.

Utstyr: matter, medisinballer, tau, benker, softballer

Oppvarming:
Vise- og forklare-metoden.

G-del: 7 minL-del: 3 min
S-del: 5 min

Løpe tre runder i salen

Nappe hale
Rulle på knær, ankler, hofte og armer.


fantasidyr


Løpe tre runder i salen for å komme i gang.

Alle har et bånd i buksa, som alle skal prøve å nappe ut. Når leken er ferdig, vinner den som har flest haler.Alle står i ring og hermer etter våre bevegelser.


Barna skal ta seg over hallen og tilbake, mens de later som de er forskjellige dyr. Jeg bestemmer sammen med barna hvilke dyr de skal være


Oppvarming øker lysten til å trene og øker prestasjonsevne. Det forbygge skader. Blodet og vevsvæsken flyter lettere. Transporten av næringsstoffer og oksygen til muskelen som arbeider går fortere. Overføringen av oksygen fra blodet til muskelsenene går lettere.. Musklene, leddene, bindevevet og senene blir mer tøyelige. De kjemiske reaksjonene går raskere. Nerveimpulsene går raskere. Samspillet mellom muskler og nerver blir forbedret. Oppmerksomhet mot ulike sanseinntrykk kan bli skjerpet. Konsentrasjonsevnen kan øke. Spenningen i kroppen kan bli regulert til et gunstig nivå.

For å aktivisere og varme leddene som kommer til å bli utsatt for bråe bevegelser og belastning i hoveddelen. Forebygger skader.

For å varme opp musklene vi skal bruke i hoveddelen. Og for å forberede øvelsene i hoveddelen, som går ut på mye av det samme.
Hoveddelen:

40 min
Kortstokkstafett


Mattestafett

Styrkesisten

Stikkball med styrkeøvelser

Barna deles inn i 4 lag.  Kortene blir spredd opp ned midt i salen. Alle lagene står i hvert sitt hjørne. En og en skal de løpe til midten, og ta med et kort. Får de hjerter skal de ta 5 pushups, får de spar skal de ta 5 spensthopp, får de ruter skal de ta 5 situps og får de kløver skal de ta burpies.

Vi deler klassen i lag, ut ifra hvor mange de er. Alle lagene får to matter hver. Ved hjelp av disse mattene skal laget ta seg over til den andre siden og tilbake uten å være nær gulvet. Dette er en stafett, hvor det første laget som er ferdig vinner.

En person "har den". H*n skal ta de andre, og bestemme hvilken styrkeøvelse personen må gjøre helt til h*n blir fri. For å bli fri må noen andre komme å gjøre samme øvelse i 5 sekunder. 

Alle skal prøve å skyte hverandre med to softballer. Det er kun lov å gå tre skritt med ball. Blir man skutt skal man ta 5 burpies for å bli fri.
Øvelsen utfordrer barnas utholdenhet og styrke.Øvelsen utfordrer elevenes styrke fordi de må dra med seg to matter så raskt de kan over gulvet.
Denne øvelsen utfordrer barnas styrke og kreativitet.

Denne leken utfordrer elevenes styrke på en veldig snill måte. Samtidig som barna får avslutte med sin favorittlekAvslutning:
5 min
Vi setter av noen minutter til å roe ned før vi begynner med tøying.

Tøye skuldre, armene, hoftene, rumpa, leggene, lår.
Holde hver øvelse i ca. 20 sekunder på hver kroppsdel.
For å bli mindre stiv dagen etter økta, og for å opprettholde eller bedre nåværende evne til leddutslag. Avspenne de belastede musklene.

SFO Gamlegrendåsen Økt 4 - 3. klasse


Øktplan                                                                                                                           Dato: 13.11.2019
Dagens aktivitet (idrett): Samarbeid gjennom lek og stafetter                                         Navn: Ingrid Sofie Thiis
                                                                                                                                                       Klasse: 3IDA
Mål for økten:
At ungene skal klare å samarbeide om å utføre oppgaver gjennom lek å stafetter.

Utstyr: matter, medisinballer, tau, benker, softballer

Oppvarming:
Vise- og forklare-metoden.

G-del: 7 minL-del: 3 min
S-del: 5 min

Løpe tre runder i salen

fantasidyr
Rulle på knær, ankler, hofte og armer.


Stiv heks to og to

Løpe tre runder i salen for å komme i gang.

Barna skal ta seg over hallen og tilbake, mens de later som de er forskjellige dyr. Jeg bestemmer sammen med barna hvilke dyr de skal være


Alle står i ring og hermer etter våre bevegelser.Sisten hvor to stykker har den. Man holder hender i par, og blir man tatt må man holde hendene i været. For å bli fri må et annet par gå under henda til de som er tatt. Vi bytter hvem som er heks etter hvert.

Oppvarming øker lysten til å trene og øker prestasjonsevne. Det forbygge skader. Blodet og vevsvæsken flyter lettere. Transporten av næringsstoffer og oksygen til muskelen som arbeider går fortere. Overføringen av oksygen fra blodet til muskelsenene går lettere.. Musklene, leddene, bindevevet og senene blir mer tøyelige. De kjemiske reaksjonene går raskere. Nerveimpulsene går raskere. Samspillet mellom muskler og nerver blir forbedret. Oppmerksomhet mot ulike sanseinntrykk kan bli skjerpet. Konsentrasjonsevnen kan øke. Spenningen i kroppen kan bli regulert til et gunstig nivå.

For å aktivisere og varme leddene som kommer til å bli utsatt for bråe bevegelser og belastning i hoveddelen. Forebygger skader.

For å varme opp musklene vi skal bruke i hoveddelen. Og for å forberede øvelsene i hoveddelen, som går ut på mye av det samme.
Hoveddelen:

40 min
Mattestafett

Tunellstafett

Lenkesisten


Kanonball

Vi deler klassen i lag, ut ifra hvor mange de er. Alle lagene får to matter hver. Ved hjelp av disse mattene skal laget ta seg over til den andre siden og tilbake uten å være nær gulvet. Dette er en stafett, hvor det første laget som er ferdig vinner. Stafetten kjøres to ganger, en gang hvor leken kan løses på valgfri måte. Og en hvor alle må ligge på ryggen på matta når den sendes over.

Vi deler klassen i to-tre lag. De skal stå på rekke og sende en ball mellom beina. Den bakerste personen skal løpe foran i køen med ballen, og sende den mellom beina igjen.

En "har den", og skal ta de andre. De som blir tatt må holde i hånda til den som har den. Etter hvert blir det en stor lenke med mennesker. Alle må samarbeide om å ta de som ikke er tatt. Det er ikke lov å slippe hendene.

Barna deles i to lag, som går på hver sin side av hallen. Hallen er delt i fire deler med benker. På midten, og de to baklinjene ved veggen. Hvert lag har en dronning eller en konge, som går bak benken på motstanderens side. Oppgaven er å skyte de fra det andre laget, og blir man skutt må man løpe bort til området hvor sin konge eller dronning står. Her kan man komme seg ut hvis man klarer å skyte noen fra motstanderens lag. Det er ikke lov å gå over benkene. Blir hele laget skutt, skal kongen/dronningen gå ut. H*n har tre liv, og starter med alle ballene. Klarer noen å skyte seg ut, skal dronningen/kongen gå tilbake til der h*n starta.
Øvelsen utfordrer elevenes styrke og evne til å samarbeide. Koordinative egenskaper som romorientering, rytme og balanse utfordres også.


Denne leke utfordrer elevenes evne til å samarbeide, og deres romorientering.

Denne leken utfordrer elevenes evne til å samarbeide, og utholdenhet.Denne leke utfordrer elevenes evne til å samarbeide, øye-hånd, romorientering, hurtighet og reaksjonsevne.
Avslutning:
5 min
Vi setter av noen minutter til å roe ned før vi begynner med tøying.

Tøye skuldre, armene, hoftene, rumpa, leggene, lår.
Holde hver øvelse i ca. 20 sekunder på hver kroppsdel.
For å bli mindre stiv dagen etter økta, og for å opprettholde eller bedre nåværende evne til leddutslag. Avspenne de belastede musklene.

SFO Gamlegrendåsen Økt 3 - 3. klasse


Øktplan                                                                                                                           Dato: 06.11.2019
Dagens aktivitet (idrett): Stafetter                                                                                         Navn: Ingrid Sofie Thiis
                                                                                                                                                       Klasse: 3IDA
Mål for økten:
Å påvirke barnas utholdenhet gjennom lek og stafetter

Utstyr: Kortstokk, erteposer, kjegler, rokkeringer

Oppvarming:
Vise- og forklare-metoden.

G-del: 7 minL-del: 3 min
S-del: 5 min

Løpe tre runder i salen

Alle mine duer
Rulle på knær, ankler, hofte og armer.


Haien kommer

Løpe tre runder i salen for å komme i gang.

En er mamma, en er hauk og resten er duer. Mammaen skal rope på duene og be dem komme hjem. Når duene løper over salen, skal hauken prøve å ta duene. De duene som blir tatt blir hauk.Alle står i ring og hermer etter våre bevegelser.


Elevene deles inn i fire lag som steller seg i vært sitt hjørne. Lagene bestemmer seg for hvilket havdyr de skal være. En person er hai. Alle havdyrene skal ut og løpe rundt haien som står på midten. Når personen som styrer leken roper haien kommer, skal alle løpe hjem uten å bli tatt av haien. De som blir tatt av haien blir hai.

Oppvarming øker lysten til å trene og øker prestasjonsevne. Det forbygge skader. Blodet og vevsvæsken flyter lettere. Transporten av næringsstoffer og oksygen til muskelen som arbeider går fortere. Overføringen av oksygen fra blodet til muskelsenene går lettere.. Musklene, leddene, bindevevet og senene blir mer tøyelige. De kjemiske reaksjonene går raskere. Nerveimpulsene går raskere. Samspillet mellom muskler og nerver blir forbedret. Oppmerksomhet mot ulike sanseinntrykk kan bli skjerpet. Konsentrasjonsevnen kan øke. Spenningen i kroppen kan bli regulert til et gunstig nivå.

For å aktivisere og varme leddene som kommer til å bli utsatt for bråe bevegelser og belastning i hoveddelen. Forebygger skader.

For å varme opp musklene vi skal bruke i hoveddelen. Og for å forberede øvelsene i hoveddelen, som går ut på mye av det samme.
Hoveddelen:

40 min
Kortstokkstafett


Erteposestafett på tidLøpestafett

Barna deles inn i 4 lag. Hvert lag blir delt inn i hjerter, ruter, spar og kløver. Kortene blir spredd opp ned midt i salen. Alle lagene står i hvert sitt hjørne. En og en skal de løpe til midten, snu kun et kort, og ta det med tilbake til laget hvis det er riktig kort. Er det feil må hele laget ta tre spensthopp.

Klassen deles i to lag. Det ligger en haug med erteposer på midten av banen. Man skal løpe og ta med erteposer til sin side av banen. Det er ikke lov til å kaste erteposene, og man kan kun ta en av gangen. Alle løper samtidig, og helt til jeg blåser i fløyta (4 min). Det er lov å stjele erteposer fra det motsatte laget.
Barna deles inn i lag på 4 og 4. Hvert lag skal ha 4 rokkeringen og 3 kjegler. En rokkering ved start, en mellom start og midten, en mellom midten og andre siden, og siste på andre siden av hallen. Den første som begynner skal løpe til første rokkering, og sette en kjegle i midten av den. Så skal h*n løpe tilbake og hente en ny kjegle, som h*n skal sette i neste rokkering. Så løpe tilbake og hente enda en kjegle som h*n skal sette i den siste, før personen løper tilbake og veksler. Neste på gruppa skal hente alle kjeglene i samme mønster. De er ferdige når den siste har satt alle kjeglene i rokkeringen ved start.
Utfordrer barnas hurtighet og aerobe utholdenhet.

Dette kan ligne litt på 4*4 intervaller. Ungene løper i 4 minutter, før jeg blåser i fløyta. Dette repeterer vi noen ganger. Utfordrer ungenes anaerobe utholdenhet.

Utfordrer barnas anaerobe utholdenhet.

Avslutning:
5 min
Vi setter av noen minutter til å roe ned før vi begynner med tøying.

Tøye skuldre, armene, hoftene, rumpa, leggene, lår.
Holde hver øvelse i ca. 20 sekunder på hver kroppsdel.
For å bli mindre stiv dagen etter økta, og for å opprettholde eller bedre nåværende evne til leddutslag. Avspenne de belastede musklene.SFO Gamlegrendåsen Økt 2 - 3. klasse


Øktplan                                                                                                                           Dato: 30.10.2019
Dagens aktivitet (idrett): bli kjent og ha det gøy gjennom lek                                           Navn: Ingrid Sofie Thiis
                                                                                                                                                       Klasse: 3IDA
Mål for økten:
Å lære flere navn på elevene, ha det gøy og bli kjent gjennom lek

Utstyr: softball

Varighet (tid)
Hva (Innhold)
Hvordan (organisering)
Hvorfor (begrunnelse)
Oppvarming:
Vise- og forklare-metoden.

G-del: 7 min

L-del: 3 min

S-del: 5 min

Løpe tre runder i salen

Alle mine duer
Rulle på knær, ankler, hofte og armer.

Stiv heks 
Løpe tre runder i salen for å komme i gang.


En er mamma, en er hauk og resten er duer. Mammaen skal rope på duene og be dem komme hjem. Når duene løper over salen, skal hauken prøve å ta duene. De duene som blir tatt blir hauk.

Alle står i ring og hermer etter våre bevegelser.
En person er heks. Når heksa tar de andre må de stå stivt med beina ut. For å bli fri må noen klatre mellom beina.

Oppvarming øker lysten til å trene og øker prestasjonsevne. Det forbygge skader. Blodet og vevsvæsken flyter lettere. Transporten av næringsstoffer og oksygen til muskelen som arbeider går fortere. Overføringen av oksygen fra blodet til muskelsenene går lettere.. Musklene, leddene, bindevevet og senene blir mer tøyelige. De kjemiske reaksjonene går raskere. Nerveimpulsene går raskere. Samspillet mellom muskler og nerver blir forbedret. Oppmerksomhet mot ulike sanseinntrykk kan bli skjerpet. Konsentrasjonsevnen kan øke. Spenningen i kroppen kan bli regulert til et gunstig nivå.

For å aktivisere og varme leddene som kommer til å bli utsatt for bråe bevegelser og belastning i hoveddelen. Forebygger skader.For å varme opp musklene vi skal bruke i hoveddelen. Og for å forberede øvelsene i hoveddelen, som går ut på mye av det samme.
Hoveddelen:
Vise- og forklare-metoden.

40 min
Haien kommer Katt og mus
Danse-sisten
Stikkball


Elevene deles inn i fire lag som steller seg i vært sitt hjørne. Lagene bestemmer seg for hvilket havdyr de skal være. En person er hai. Alle havdyrene skal ut og løpe rundt haien som står på midten. Når personen som styrer leken roper haien kommer, skal alle løpe hjem uten å bli tatt av haien. De som blir tatt av haien blir hai.


En er katt, en er mus, og resten ligger spredt på magen på gulvet. Katten skal ta musa, og da blir musa katt og katten mus. Men musen kan legge seg ned ved siden av de på gulvet. Da blir de mus. 

En person "har den". H*n skal ta de andre, og bestemme hvordan personen skal danse. For å bli fri må noen andre komme å danse samme dans i 5 sekunder. 

Alle skal prøve å skyte hverandre med to softballer. Det er kun lov å gå tre skritt med ball. Blir man skutt, kommer man ikke fri før den du ble skutt av blir skutt av noen andre. 

Denne leke utfordrer elevenes hurtighet, utholdenhet og reaksjonsevne.
Utfordrer elevenes hurtighet, og det er gøy! 


Dette er en kjempe slager blant ungene. Kjempegøy.


Denne leken utfordrer elevenes hurtighet, øye-hånd, reaksjon og romorientering.Avslutning:
5 min
Vi setter av noen minutter til å roe ned før vi begynner med tøying.

Tøye skuldre, armene, hoftene, rumpa, leggene, lår.
Holde hver øvelse i ca. 20 sekunder på hver kroppsdel.


For å bli mindre stiv dagen etter økta, og for å opprettholde eller bedre nåværende evne til leddutslag. Avspenne de belastede musklene.