Aktive Lokalsamfunn

torsdag 7. november 2019

Øktplan 5, uke 45


Øktplan 4
Navn: Vida
Dato: 24.10.19
Målgruppe: Kif j13 
Utsyr: Kjegler, vester, baller 
Periodemål: UTVIKLE TEKNISKE OG RELASJONELLE FERDIGHETER
Mål for økten: Ha noen morsomme øvelser, som også påvirker teknikk, og fokusere mye på det å ha en adresse på ball og bruke navn i spilldelene. 
Kunnskapsmål: Lære viktigheten av det å ha en klar hensikt med pasningene sine.  
Ferdighetsmål: Jobbe med tekniske ferdigheter i ulike øvelser, særlig pasninger og hvordan bruke ulike teknikker riktig. 
Holdningsmål: Være tilstede og høre etter når jeg snakker. 

Varighet (tid)
Hva (innhold)
Hvordan (organisering/metode)
Hvorfor (begrunnelse)
Hjelpetrener
Oppvarming:
30 minG-del: Hermegåsa (5 min):
Løper i 2 rekker rundt banen. De som løper først finner på en øvelse, så gjør alle den øvelsen. Når de er ferdige går de bakerst i køen. 

S-del "nord-sør-øst-vest" (10 min):
Alle tar en ball hver. Går innenfor et område. En kjegle er nord, en er sør osv. Når jeg roper en av de fire retningene, løper de dit.L-del sirkel med tøying felles (5min):
Alle står i sirkel og gjør som jeg gjør:
- sparke opp foran x10
- sprake til siden x10
- helikopter
- tøye bakside lår
- tøye lysken
- tøye hofteleddsbøyerne
Hermegåsa:
Vise-forklare metoden 
Jeg starter med å vise og finne på øvelse første gang.


Nord- sør - øst - vest:
Vise-forklare metoden


L-del sirkel med tøying felles: 
Apemetoden
Hermegåsa:
Øke kroppstemperaturen, slik at blodgjennomstrømningen blir bedre, og oksygen og næringsstoffer flyter transporteres raskere ut til muskulaturen. 
Gjøre musklene mer smidige og klare til å jobbe, og dermed forebygge skader.
Gjøre muskelarbeidet mer koordinert og samstemt.
Øke motivasjonen og prestasjonsevnen.
Har balløvelser også i generell oppvarming fordi jeg vurderer det som vesentlig for disse jentene som spiller fotball så sjelden å ha mest mulig balltouch. 
Gjør bare en enkel g-del for å få i gang dette før vi skal gjøre noe som er litt morsommere og krever litt mer retningsforandringer og hurtighet. Dette er også litt morsomt fordi de kan finne på ting selv. Prøver å variere oppvarmingsøvelsene hver gang for å øke motivasjonen. 
Nord - sør - øst - vest: 
For å øke intensiteten, og spisse aktiviteten inn mot det som skal skje etterpå. Også for å gjøre noe gøy som engasjerer. L-del sirkel med tøying felles:
For å minske risikoen for skader i hovedaktiviteten. 
Jeg styrer dette 

Nord - sør - øst - vest: 
Jeg styrer dette 


L-del sirkel med tøying felles:
Jeg styrer
Hoveddel:
55 min 
Pasninger og mottak (15 min):
Sende pasninger 2 og 2 med økende avstand og forskjellige øvelser: 
- 2 touch
- 1 touch også føre ballen rundt 1 gang også sende tilbake 
- 1 touch ganske nærme 
- konkurranse, hvem klarer å holde i gang pasningene på 1 touch uten å måtte ta to touch. Ser hvem som vinner 
Spill på 2 baner (40 min) 
Spill på liten bane med 7'er mål, med fokus på å ha en plan når man får ball. 
Pasninger og mottak:
Vise - forklare metoden. 
Oppdagende læring, spørre de: hva er viktig når man sentrer? Se om det blir bedre dersom de gjør det de tenker selv er viktig. 
Tenker også å bruke modeller og bruke de som får det til sånn at andre kan se på de. 


Spill på 2 baner 
Oppdagende læring. 
Deler inn i 4 lag. Starter med ball fra keeper når ballen er ute, da blir intensiteten og kravet til å være på hele tiden, enda større. 


Pasninger og mottak:
For å øke pasningferdighetene, som igjen vil være viktige for å oppnå målet om å ha en adresse på ball. For at ballen skal komme fram dit de vil, må man ha en plan men man må også klare å sentre ballen dit man vil. 
Spill på 2 baner
For å få flest mulig balltouch og involveringer, og for å øve på det å ha en adresse på ball i spillsituasjoner. 


Pasninger og mottak:
Jeg styrer hovedsakelig dette. 
Spill på 2 baner
Jeg har hovedansvar på den ene banen, den andre hjelpetreneren har hovedansvar på den andre banen. 


Avslutning:
5 min

Lett uttøying og oppsummering
(5 min):
Jeg styrer en lett uttøying.
- Fremside lår 
- Bakside lår 
- Legg 
- Hoftebøyer 

Jeg oppsummerer økta og barna kan gi tilbakemeldinger om de ønsker.

Lett uttøying og oppsummering:
Ape-metoden
Jentene hermer etter øvelsene jeg gjør. Vi står i en sirkel, og jeg oppsummerer mens vi tøyer.

Lett uttøying og oppsummering:
Opprettholde bevegeligheten i leddene.

Snakker med de og spør hvordan det har vært. Dette til orientering for meg og hvordan jeg skal legge opp økta neste gang. 

Lett uttøying og oppsummering:
Hovedansvar: Begge trenerne 

2 kommentarer:

  1. Hadde en veldig bra økt i dag:) Da jeg kom så jeg at det bare var et 7'er mål igjen på banen, så da måtte jeg endre litt på opplegget. Oppvarmingen ble den samme, og den funket veldig bra. På spilldelen lagde jeg en stor bane med to småmål på hver side, også spilte vi 8 mot 9. Det var litt mange på hvert lag, og jeg så at det var lett å gjemme seg unna og at det var flere som ikke fikk vært så mye borti ballen. Da bytta jeg til fire lag og 2 baner med 2 små mål. Det funket bra. De ble også flinke til å ha en adresse på ballen, dette ble bedre og bedre etterhvert som vi spilte. De hørte på det jeg sa, og jeg passa på å rose de når de fikk til nettopp det jeg ville at de skulle få til.

    SvarSlett