Aktive Lokalsamfunn

søndag 10. november 2019

IL Bever'n gruppe 11/12 - Øktplan 11.11.19

Øktplan 6
Navn: Silje
Dato: 11.11.19
Målgruppe: Gruppe 11/12 i Bever’n
Utsyr: Terninger, kjegler, gjenstander, tau
Periodemål: Videreutvikle barnas basisferdigheter gjennom lek, hovedsakelig utholdenhet og koordinasjon.
Mål for økten: Påvirke barnas aerobe utholdenhet gjennom intervallpreget aktivitet.

Varighet (tid)
Hva (innhold)
Hvordan (organisering/metode)
Hvorfor (begrunnelse)
Hjelpetrener
Oppvarming:
20 min
Hermegåsa (10 min):
Barna løper på rekke. Første mann skal gjøre en bevegelse, som de andre skal herme etter.

Titrekk (10 min):
Deler barna i to lag som spiller mot hverandre. Hvis et av lagene klarer 10 pasninger etter hverandre uten at ballen er i bakken, får de ett poeng. Det er ikke lov å kaste ballen tilbake fra den man fikk den fra. Når et lag får poeng, starter det andre laget med ballen.
Hermegåsa:
Ape-metodenTitrekk:
Vise-forklare-metoden
Denne leken har barna antakeligvis lekt før, men jeg passer på å spørre om noen har spørsmål til leken.
Øke kroppstemperaturen, slik at blodgjennomstrømningen blir bedre, og oksygen og næringsstoffer flyter transporteres raskere ut til muskulaturen.
Gjøre musklene mer smidige og klare til å jobbe, og dermed forebygge skader.

Gjøre muskelarbeidet mer koordinert og samstemt.

Øke motivasjonen og prestasjonsevnen hos elevene.
Hermegåsa:
Henter utstyr og setter opp bane.


Titrekk:
Blir med.
Hoveddel:
45 min
Terningsintervall (20 min):
Jeg setter opp 6 kjegler i en motbakke, og samler barna i bunnen. Der skal de slå en terning. Antall øyne på terningen viser hvor langt de skal løpe. F. eks., hvis man får 1, skal man løpe til kjegle nr 1, altså den nærmeste, og hvis man får 6, må man løpe til kjegle nr 6, lengst unna. På vei tilbake, jogger de roligere enn på vei opp i bakken. Når de kommer tilbake, slår de terningen på nytt. Vi holder på i 2 x 5-6 min med litt pause imellom.

Fuglene spiser (15 min):
Barna deles inn i lag på ca 3 stk. De står ved hver sin kjegle. I midten av alle kjeglene er en haug med forskjellige gjenstander. Når signalet går, skal en fra hvert lag løpe til midten, ta med seg en ting, og så løpe tilbake og legge fra seg tingen ved sin kjegle. Deretter gjør neste på laget det samme. Det er kun en på laget som skal løpe om gangen, og det er kun lov til å ta med seg en gjenstander hver runde. Slik fortsetter det til alle tingen er borte. Laget med flest, har vunnet.
Neste runde legger man likt antall gjenstander i hvert av lagenes område. På tid skal lagene stjele gjenstander av hverandre med samme regler. Ikke lov å hindre hverandre. Når tiden er ute, ser man hvor mange gjenstander hvert lag har.

Busstafett (10 min):
Barna deles inn i lag på 2-3 stk. Tauet er «bussen». Førstemann holder i tauet, og løper fra start, runder en kjegle og løper tilbake igjen. Der får han med seg en ny passasjer som kobler seg på tauet. De løper sammen rundt kjeglen og tilbake. Slik fortsetter det til alle på laget er med på «bussen». Deretter hopper førstemann av bussen, mens de resterende passasjerene fortsetter helt til alle er av «bussen».

Terningsintervall:
Vise-forklare-metoden
Jeg får barna til å stille seg i en halvsirkel mens jeg viser og forklarer øvelsen.

Fuglene spiser:
Vise-forklare-metoden
Busstafett:
Vise-forklare-metoden
Jeg får barna til å stille seg i en halvsirkel mens jeg viser og forklarer stafettene.

Terningsintervall:
Siden dette blir en intervallpreget aktivitet, påvirker det barnas aerobe utholdenhet. Ved å bruke terninger, gjør at det blir lagt inn et tilfeldig element. På den måten blir det ikke så tydelig hvem som løper lengst og raskest.


Fuglene spiser:
Dette er en slags stafett, som vil si at det er intervallpreget aktivitet. Det er konkurranse, og da blir barna ofte ekstra motivert for å gi alt de har.
Busstafett:
Jeg har satt få på hvert lag slik at de får korte pause, og dermed påvirker den aerobe utholdenheten mer.
I denne stafetten må alle på laget holde sammen, og det vil si at det ikke blir så tydelig hvem som er raskest. 
Terningsintervall:
Står oppe i bakken og motiverer barna.Fuglene spiser:
Setter opp banen. Er med å passe på at alle følger reglene.


Busstafett:
Setter ut kjegler og blir med hvis det ikke går opp.

Avslutning:
10 min
Lett uttøying og oppsummering
(5 min):
Jeg styrer en lett uttøying.
-          Bakside lår
-          Framside lår
-          Hoftebøyer
-          Ankel
Jeg oppsummerer økta og barna kan gi tilbakemeldinger om de ønsker.

Løpe tilbake (5 min):
Løpe samlet tilbake til Beverlokalet.
Lett uttøying og oppsummering:
Ape-metoden
Barna hermer etter øvelsene jeg gjør. Vi står i en sirkel, og jeg oppsummerer mens vi tøyer.
Løpe tilbake:
Ape-metoden
Barna løper på rekke bak meg.
Forebygge skader.

Opprettholde bevegeligheten i leddene.

Jeg snakker med barna mens vi tøyer for å finne ut litt hva de synes er morsomt, og spør hva de synes om lekene osv.
Rydde utstyr. Passe på at alle kommer seg tilbake.
1 kommentar:

  1. I dag synes jeg treningen gikk veldig bra! Oppvarmingen fungerte kjempebra, spesielt titrekksleken. Jeg gjorde noen justeringer underveis, som at vi tok fem trekk i stedet for ti.
    Vi rakk bare terningsintervallen og fuglene spiser, ikke busstafetten, men det passet bra å avslutte treningen litt tidligere siden det var kaldt og kveldsmat etterpå. Jeg synes barna var motiverte og flinke, og det virket som at de likte lekene. I tillegg ble de andpustne og slitne, noe som tyder på at jeg nådde målet mitt :)
    Til neste gang må jeg tenke på hva jeg skal gjøre for å "straffe" juks for å sette et eksempel, men på en smart måte, så ingen blir lei seg.

    SvarSlett