Aktive Lokalsamfunn

onsdag 27. november 2019

Øktplan håndball uke 47 og 48, Bakke J07 (Rullespill, vendinger og angrep)Navn: Anna Sveaass
Idrett: Håndball
Dato: Uke 47 og 48
Målgruppe: Bakke j07 (12 år)
Klokkeslett: 18-1930
Mål: Forbedre overblikk og ballkontroll i fart. Samt. Jobbe med angrep- og rullespill.

Ferdighetsmål: Spillernes ferdigheter når det gjelder å ha overblikk. Blant annet å kunne se spillere og rom i angrep, både for medspillere og seg selv. Eller å kunne se medspillere, og forsvarspillere i kontringer. Ferdighetsmålet handler mye om å klare dette, men likevel klare å spille ballen og utøve andre tekniske bevegelser hurtig.

Kunnskapsmål: Spillerne skal lære mer om at det er en forskjell på ballforståelse og ballkontroll, samt. spilleforståelse, og å bare «kaste og spille håndball». Altså bli «litt» mer rutinerte, slik at det blir mer flyt i spillet.

Holdningsmål: Spillerne skal få bedre selvtillit og syntes håndball er morsommere ettersom de etter flere av disse «type» øktene får bedre muligheter til å løpe og gjøre bevegelser med ball, og da også kan «få på seg» forsvarspillere og gi rom til andre.

Innhold
Tid
Metode
Vurdering
OPPVARMING
-          Generell del
Løpe rundt i ring:
Elevene jogger lett i ring rundt banen etter hverandre for å bli varme i de store muskelgruppene. De skal også følge enkle balløvelser, disse øvelsene kan for eksempel være øvelser som, stussing (først med riktig hånd, så motsatt) (så baklengs). Dette selvfølgelig samtidig som de løper, så øvelser som å kaste ballen opp (ta den imot både foran, så bak ryggen (øke vanskelighetsgrad).10 min
Apemetoden/forklare-metoden
Dette skal de gjøre for å unngå skader,
varme opp de store muskelgruppene
Øke fysiske, psykiske prestasjonsevnen og motivasjonen


OPPVARMING
-          Spesiell del
To og to, kasteøvelse:
Jeg setter to og to spillere sammen, med en ball per par. Deretter setter jeg opp tre kjegler i en trekant. Den ene spilleren skal stå sirka tre meter fra toppen/spissen av trekanten, mens den andre skal stå ved en av de to andre kjeglene. Spilleren som står utenfor kjeglene skal starte med ballen, mens spilleren som står på den ene av de to bakerste kjeglene på linje, skala jobbe seg frem til toppen av «trekanten». Når spilleren har flyttet seg sideveis i en forsvarsaktig bevegelse, frem til den andre kjeglen, skal spilleren utenfor kaste ballen. Spilleren som har flyttet seg fra en kjegle til en annen mottar ballen, kaster den fra seg, for å se jobbe tilbake til den andre kjeglen med sideforflytning, slik som tidligere. Ti pasninger før bytte.


10 min 
Vise-Forklare-metoden
Denne leken vil gjøre spillerne varme i mer spesifikke muskler i tillegg til å være relevant til resten av økten. Den går inn på både kast og mottak og generell bevegelse med ball. Den gir også mening i forhold til målet om overblikk. Ettersom man å se de andre spillerne, og forsvarerne.
HOVEDDEL

To og to, kasteøvelse:
Vi fortsetter med øvelsen over, bare at nå setter jeg på klokke. Da skal spillerne jobbe så hurtig de klarer i 45 sekunder uten pause. Dette skal vi gjøre tre ganger.

Forsvar og angrep, rullespill
Vi stiller opp spillerne i forsvar og angrep. Deretter starter vi med ballen på en av sidene, går imot rommet mellom forsvarspillerne (1 og 2) tar et pådrag og spiller videre. Resten av angrepspillerne gjør det samme. Sørg for at de fortsetter i en sammenhengende runde frem og tilbake. Da (0g alltid) er det spesielt viktig å gi klar beskjed om at spillerne må jobbe ut igjen (utenfor forsvaret (9 m)) og hele tiden forberede seg og være klar for å gi nytt «trøkk» og en ny ball.Fire mot tre, på et mål:
Vi deler banen på midten og spiller kant, back, midtback og strek i angrep. De skal kun spille tekniske angrep på denne banehalvdelen mot tre andre forsvarsspillere. For å gjøre det mer motiverende for forsvarsspillerne, bruker jeg regelen 5 feil. Den går ut på at om forsvaret klarer å hindre fem angrep, bytter man forsvar angrep. Dette kan gjøre at de gir mer i forsvar, istedenfor å kun stå å vente på å bytte til angrep.
Halv-kontringer
Spillerne skal få pasning av meg, i fart hvor de løper mot midtlinjen. Litt før midten tar de en god sving og stusser inn mot målet på same side, og skyter.Vendinger og løping
Litt løping og utholdenhet på sluttet. Jeg setter opp en del kjegler utover på banen, på et ganske stort område. Deretter sprer spillerne seg utover området. Poenget er at de skal løpe til de forskjellige kjeglene, og ha hurtige retningsforandringer/vending når de kommer til kjeglen (mot en annen kjegle)
10 min


10 min10 min


5 min

10 min (pauser)
Vise-forklare metoden
Forklaringen på hvorfor jeg valgte øvelsen står over, men grunnen til at jeg velger å «presse» de litt til å øke farten, er fordi øvelsen da blir litt mer krevende. I tillegg til dette utfordrer det utholdenheten deres litt, og får opp pulsen.

Dette er for å bli bedre på angrepsspill med fart i, som er mer kontrollert. Slik at spillerne blir bedre på å se egne og andres rom, dessuten gir denne typen spill flere muligheter for mange.

Grunnen til at jeg velger å kjøre overtallsspill på halve banen handler om at fokuset på hva spillerne skal blir mer sentralt på en viss ting. De får ikke for mye å tenke på, og har i tillegg gode muligheter for å skape rom til hverandre, og spille inn til linja. Dette gjør at de kanskje etterhvert blir flinkere på dette, slik at når de kommer i kampsituasjon blir de flinkere på å gå på egne muligheter ettersom at de har blitt litt «tryggere» på dette i en litt enklere sammenheng.

Bli tryggere på kontring-spill, og løp med og uten ball. (I denne øvelsen kan en av spillerne kaste, og at man rullerer på det, slik at de blir bedre på «langpasninger»). Man kan også bruke forsvarspiller som står på 9 m, og forsvarer 50%, slik at det blir litt mer utfordrende.

Dette er for å utfordre utholdenheten litt, og få opp pulsen. Det er dessuten bra for spillerne, og veldig håndballrelevant å terpe på hurtige vendinger. (Jeg kjører først 45 sekunder, -30, -20) den negative stigningen er for motivasjonen, kunne også hatt litt lenger perioder, men velger å ikke gjøre det, slik at de gir alt, og ettersom det er så sent i økten.
AVSLUTNING
Uttøyning
Tøyer ut med samme øvelser som gjorde på starten av økten:
-Innside lår
-Framside lår
-Skulder ut/bakside
-Mellom skulderblad
-Nakke sider/bakside


5 min
Apemetoden
Tøyning av musklene som var viktig i hoveddelen forebygger skader, samtidig som det vil gjøre elevene mer bevegelige.

1 kommentar: