Aktive Lokalsamfunn

fredag 22. november 2019

Øktplan 6, uke 47

Øktplan 6
Navn: Vida
Dato: 22.11.19
Målgruppe: Kif j13 
Utsyr: Kjegler, vester, baller 
Periodemål: UTVIKLE TEKNISKE OG RELASJONELLE FERDIGHETER
Mål for økten: Forrige uke skulle jeg egentlig ha fokus på orientering, men da det ikke var trening, utsetter jeg bare planen og har det som fokus denne uka. Det skal også være et mål at økta er morsom, da de har off - season nå. Da tenker jeg å ha en stafett på slutten, hvor de også får påvirket utholdenheten og styrken. Dette er fine egenskaper å bygge opp i offseason. 
Kunnskapsmål: Lære viktigheten av det å ha en klar hensikt med pasningene sine.  
Ferdighetsmål: Jobbe med tekniske ferdigheter i ulike øvelser, særlig pasninger og hvordan bruke ulike teknikker riktig. 
Holdningsmål: Være tilstede og høre etter når jeg snakker. 

Varighet (tid)
Hva (innhold)
Hvordan (organisering/metode)
Hvorfor (begrunnelse)
Hjelpetrener
Oppvarming:
20 minG-del: Løpe inn mot midten i sirkel (5 min):
Står i en stor sirkel og gjøre forskjellige øvelser på vei inn mot midten og jogger baklengs tilbake. 


L-del sirkel med tøying felles (5min):
Alle står i sirkel og gjør som jeg gjør:
- sparke opp foran x10
- sprake til siden x10
- helikopter
- tøye bakside lår
- tøye lysken
- tøye hofteleddsbøyerne


Stiv heks med ball (10 min)
Alle har hver sin ball. To har den. Hvis man blir tatt, må mal stelle seg med ballen i hendene og med spredte bein. For å bli fri må en annen slå "luka" på deg.

Løpe inn mot midten i sirkel:
Apemetoden 

L-del sirkel med tøying felles: 
Apemetoden


Stiv heks med ball
Vise - forklare metoden 
Løpe inn mot midten i sirkel:
Øke kroppstemperaturen, slik at blodgjennomstrømningen blir bedre, og oksygen og næringsstoffer flyter transporteres raskere ut til muskulaturen. 
Gjøre musklene mer smidige og klare til å jobbe, og dermed forebygge skader.
Gjøre muskelarbeidet mer koordinert og samstemt.
Øke motivasjonen og prestasjonsevnen.
Har balløvelser også i generell oppvarming fordi jeg vurderer det som vesentlig for disse jentene som spiller fotball så sjelden å ha mest mulig balltouch. 
Gjør bare en enkel g-del for å få i gang dette før vi skal gjøre noe som er litt morsommere og krever litt mer retningsforandringer og hurtighet. Dette er også litt morsomt fordi de kan finne på ting selv. Prøver å variere oppvarmingsøvelsene hver gang for å øke motivasjonen. 

L-del sirkel med tøying felles:
For å minske risikoen for skader i hovedaktiviteten. 

Stiv heks med ball 
For å øke intensiteten, samtidig som jentene jobber mye med det som er fokus for økta: orientering. Se hele tiden etter hvor spilleren som har den er, og også om det er spillere som trengs å reddes. 
Jeg styrer dette 


L-del sirkel med tøying felles:
Jeg styrer

Stiv heks med ball
Jeg styrer 
Hoveddel:
1t 5 min 
( har satt av 10 min til å sette opp stafett - løype og baner og dele lag). 
Pasninger og mottak (10 min):
Sende pasninger 2 og 2 med to touch. Den som står med ryggen til meg, skal snu seg for å se hvor mange fingre jeg holder opp.  Når personen ser det, skal hun rope ut hvor mange fingre hun ser. Konkurranse: holde ballen gående på 1 touch i 3 min, om å gjøre å få flest pasninger i paret. Av og til vil jeg gå rundt og holde en vest opp i været. Da må en i paret si hvilken farge det er. 


Spill (30 min) 
Spill på liten bane med 7'er mål, med fokus på orientering og det å ha en plan når man mottar ball. Ser an antallet mtp lag. Stafett (15min) 
Deler inn så det er 2 på hvert lag. En fra hvert lag løper opp til en kjegle med ballen. Så setter de ballen fra seg og tar stein saks papir. Den som taper må ta 3 spensthopp. Den som vinner kan løpe videre. Derretter løper de bort til ribbeveggen, klatrer opp i den og tar en fotball som ligger oppi ribbeveggen. Med den skal de løpe opp til en kjegle og tilbake og sette den på plass igjen. På vei tilbake skal de ta 5 situps på samme matte. Når det etterhvert blir store avstander, trenger man ikke ta den nærmeste og ta stein saks papir med, men det laget som er nærmest deg.  Pasninger og mottak:
Vise - forklare metoden. 
Skal samle alle og vise og forklare først. Deretter skal jeg spørre de hva som er viktig for å få pasningkvaliteten god selv om man kikker bak ryggen. Her vil momenter som det å ikke sende harde pasninger være lurt. 

Spill 
Oppdagende læring. 
Deler inn i 4 lag. Starter med ball fra keeper når ballen er ute, da blir intensiteten og kravet til å være på hele tiden, enda større. Stoppe spillet litt underveis hvis jeg ser noen gode situasjoner men ikke for mye, la de få spille.  Stafett
Vise - forklare metoden 
Pasninger og mottak:
For å jobbe med orientering og det å klare å sentre pasninger samtidig. 


Konkurransen er for å gjøre det litt mer motiverende. Spill på 2 baner
For å få flest mulig balltouch og involveringer, og for å øve på det å ha en adresse på ball og orientere seg i spillsituasjoner. Stafett 
For å gjøre noe morsomt på slutten, og få avslutta treningsøkta med litt høy intensitet slik at de får trent skikkelig..
Pasninger og mottak:
Jeg styrer dette. 
Spill på 2 baner
Jeg har hovedansvar 


Stafett
Jeg styrer 
Avslutning:
5 min

Lett uttøying og oppsummering
(5 min):
Jeg styrer en lett uttøying.
- Fremside lår 
- Bakside lår 
- Legg 
- Hoftebøyer 

Jeg oppsummerer økta og jentene kan gi tilbakemeldinger om de ønsker.

Lett uttøying og oppsummering:
Ape-metoden
Jentene hermer etter øvelsene jeg gjør. Vi står i en sirkel, og jeg oppsummerer mens vi tøyer.

Lett uttøying og oppsummering:
Opprettholde bevegeligheten i leddene.

Snakker med de og spør hvordan det har vært. Dette til orientering for meg og hvordan jeg skal legge opp økta neste gang. 

Lett uttøying og oppsummering:
Hovedansvar: Begge trenerne 

2 kommentarer:

  1. Denne økta gikk veldig bra. De var veldig flinke til å høre etter, og de gjorde det jeg sa. Det var også morsomt å oppleve bedring etter at jeg hadde forklart noen momenter jeg ville se skulle jobbe med. Skal jobbe med å bruke fløyta mer aktivt, og passe på så det ikke ligger bager i veien når vi skal spille.

    SvarSlett