Aktive Lokalsamfunn

fredag 22. november 2019

Øktplan 4 uke 34

Øktplan 4
Navn: Vida
Dato: 24.10.19
Målgruppe: Kif j13 
Utsyr: Kjegler, vester, baller 
Periodemål: BLI KJENT, LÆRE NYE ØVELSER OG STARTE MED FOKUS FOR HVER TRENING
Mål for økten: Ha det gøy og være mye i aktivitet. Siden det er kaldt blir det ekstra viktig med aktivisering. I dag skal vi ha litt ekstra fokus på skudd, og det å se etter muligheter til å skyte når man er i en brukbar posisjon. 
Kunnskapsmål: Lære at man ikke alltid trenger å sentre når man er nærme mål, og prøve å se etter muligheter til skudd oftere. 
Ferdighetsmål: Lære seg teknikk i skudd, og hvordan plassere skuddet der man vil. 
Holdningsmål: Være tilstede og høre etter når jeg snakker. 

Setter av 5 min før økta starter til å lære navn litt bedre, ber alle si navnet, også bytte plass, også skal jeg si hva jeg husker. 
Varighet (tid)
Hva (innhold)
Hvordan (organisering/metode)
Hvorfor (begrunnelse)
Hjelpetrener
Oppvarming:
20 minSkadefri (7 min):
Jentene løper i to rekker fra en kjegle til en annen. På vei opp gjør de øvelser og på vei ned jogger de.
-Høye kneløft 
-Sparke bak 
-Krysse bein 
-Hoppe sidelengs 
-Dynamisk tøying av lysk og lår 
-Løpe rundt hverandre 
-Løpe og ta high five med hverandre i knebøy, stå, og hopp 
-2 litt hurtigere runder 
-Stigningsløp  


Hauk og due variant:
Alle tar en ball hver. 2 stk må være "krabber" og gå rundt på bakken og prøve å få tak i ball. Hvis man blir tatt er man krabbe. Så står det igjen en vinner til slutt. 

Vise-forklare metoden 


Hauk og due variant:
Vise-forklare metodenSkadefri:
Øke kroppstemperaturen, slik at blodgjennomstrømningen blir bedre, og oksygen og næringsstoffer flyter transporteres raskere ut til muskulaturen. 
Gjøre musklene mer smidige og klare til å jobbe, og dermed forebygge skader.
Gjøre muskelarbeidet mer koordinert og samstemt.
Øke motivasjonen og prestasjonsevnen.
Har balløvelser også i generell oppvarming fordi jeg vurderer det som vesentlig for disse jentene som spiller fotball så sjelden å ha mest mulig balltouch. 


Hauk og due variant: 
For å øke intensiteten, og spisse aktiviteten inn mot det som skal skje etterpå. Også for å gjøre noe gøy som engasjerer. Det er også slitsomt å være krabbe, så alle blir varme. 
Jeg styrer hovedsaklig dette Hauk og due variant: 
Jeg styrer dette 
Hoveddel:
60 min
Skuddøvelse (15 min):
Øve på å skyte ball som blir lagt igjen. Prøve å skyte med vrist for de som klarer det, ellers skyte med innsida og fokusere på plassering av ballen i et av hjørnene. Spill på 2 baner (30 min) 
Spill på liten bane med 11'er mål, med fokus på å få flest mulig skudd. 
Stafett (15min)

Skuddøvelse:
Deler jentene i 3. Har 3 stasjoner: 
Den ene skal sentre til den andre, som skal legge igjen til den tredje som skal skyte. Etter at de har gjort dette, rullerer de plass. De må også hente ball hvis de skyter utenfor. Er det flere keepere tar de 3 skudd.Spill på 2 baner (30 min)
Oppdagende læring. Hva er lurt når det er så store mål på liten bane? 
Deler inn i 4 lag. På den ene banen er det to store 11'er mål som står ganske nærme hverandre. Her skal man egentlig bare skyte med en gang man får ball. Er vi mange har vi en bane til med 7'er mål eller småmål, avhengig av om 7'er målene har nett i seg. 
Stafett:
Vise - forklare metoden. 
Deler inn i lag slik at det blir 3 på hvert lag. De løper opp til en kjegle og tilbake og gjør litt forskjellige ting: 
- fører ball og hopper over den 5 ganger på kjegla også tilbake 
- hopper med samla bein 
- hinker
- løper baklengs 
- løpe frem og score på det store målet. 

Skuddøvelse:
For å øve på skudd. Grunnen til at jeg velger en legge igjen variant er fordi det er lettere å få til et bra skudd på denne måten, og dermed vil de kanskje bli litt mer motivert og oppleve litt mer mestring. Har 3 stasjoner og rullering hele tiden så de ikke skal bli kalde. 
Spill på 2 baner (30 min)
For at de skal trene på å skyte og oppleve at ballen går i mål. Derfor har jeg store mål og liten bane. Opplever at mange jenter, inkludert meg selv, ikke er spesielt målhissige foran mål, det skal jeg drille de på i dag. 


Stafett:
For å avslutte med litt kondisjonstrening.  Legger også inn et moment hvor de må score på mål, slik at jeg fullfører temaet med skudd gjennom hele økta. 
Skuddøvelse:
Jeg styrer hovedsakelig dette


Spill på 2 baner (30 min)
Jeg har hovedansvar på banen med 11'er mål, den andre hjelpetreneren har hovedansvar på den andre banen. Stafett:
Hjelpetrener står i mål. Jeg leder stafetten. 

Avslutning:
5 min

Lett uttøying og oppsummering
(5 min):
Jeg styrer en lett uttøying.
- Fremside lår 
- Bakside lår 
- Legg 
- Hoftebøyer 

Jeg oppsummerer økta og barna kan gi tilbakemeldinger om de ønsker.

Lett uttøying og oppsummering:
Ape-metoden
Jentene hermer etter øvelsene jeg gjør. Vi står i en sirkel, og jeg oppsummerer mens vi tøyer.

Lett uttøying og oppsummering:
Opprettholde bevegeligheten i leddene.

Snakker med de og spør hvordan det har vært. Dette til orientering for meg og hvordan jeg skal legge opp økta neste gang. 

Lett uttøying og oppsummering:
Hovedansvar: Begge trenerne 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar