Aktive Lokalsamfunn

torsdag 31. oktober 2019

Øktplan uke 44

Dato: 1.11.19
Tid: 18.30
Navn: Sophus Stam
Utstyr: stiger, kjegler, vester, baller.
Mål for økta: Bli bedre med ballen i laget, forbedre pasningssikkerhet, romorientering, tempo. Bygge videre økta fra forrige uke.
Tid
Hva
Hvordan
Hvorfor
5-10 min
G-del
Oppjogg med forskjellige øvelser:
-          Høye kneløft
-          Sparke bak
-          Sidelengs, bytte ofte
-          Brasilianer
-          Åpne døra
-          Lukke døra
Apemetoden
Løper 2-3 meter foran spillerne som løper på en linje bak meg.
Jeg gjør øvelsene og de hermer.
-          Øker prestasjon
-          Øker motivasjon
-          Hindre skader
-          Øker blodgjennomstrømming
-          Løser opp i muskler og vev

2-3 min
L-del
Tøying av store muskelgrupper som brukes senere i økta:
-          Knestrekker
-          Knebøyer
-          Hoftestrekker
-          Ankelstrekker
-          lyske

Apemetoden
Spillerne er i en sirkel hvor jeg er i midten og viser de forskjellige øvelsene.
-          Forhindrer skader
-          Løser opp enda mer i muskler, ledd og vev

10 min
S-del
Agility 2x2
Vise og forklare metoden
Fire stasjoner med forskjellige øvelser hvor alle spillerne skal gjennom øvelsen 2 ganger, så en kort pause også 2 ganger til.
Avslutter med en spurt på slutten
-          Stige, rett frem begge beina i hver rute
-          Stige, sikksakk
-          Løpe rundt kjegler satt opp med ganske stort mellomrom
-          Slalom forbi kjegler med mindre mellomrom
-          Gjør kroppen mer klar på hoveddelen som skal gjennomføres
-          Får i gang mer spesielle muskler som brukes under raske retningsforandringer som det er i hoveddelen
-          Lettere overgang til hoveddel
-          Øker tempoet i beina og gjør spillerne mer mentalt klar til hoveddelen

20 min
Hoveddel; øvelse 1
Overtall

Vise og forklare
Deler inn i to lag
Det ene laget er alltid inne i en firkant, dette laget skal alltid ha ballen.
Det andre laget deles inn i to. disse to gruppene innad i laget skal bytte på å jage med intervaller på 90 sekunder. Målet er at angrepslaget skal få så mange pasninger som mulig. Gis poeng ved gitt pasningssum. Har litt progresjon fra forrige uke ved at alle gyldige pasninger må være entouchpasninger. Setter ned antall pasninger som kreves for poeng og kan bygge opp i løpet av flere økter. Etter fire intervaller bytter vi om slik at det laget som jagde skal være i possesion.
Jobber med stressmomentet.
Forsvarerne skal stresse angriperne så mye som mulig. Hvis de ikke klarer det i 90 sekunder, senker jeg intervalltiden. Kommer også stress i å med at man må klare så mange pasninger som mulig i løpet av de fire intervallene slik at man «vinner» øvelsen.
Jobber også med raske pasninger, pasningspresisjon, overblikk, førstetouch inn i riktig rom.
15 min
Øvelse 2
«Barcelona»
Vise og forklare
Deler inn i to lag.
Begge lag skal spille i en firkant, men en fra vært lag skal på hver sin langside og spille vegg. Målet med øvelsen er å spille fra den ene siden til den andre, for så å spille vegg med veggen. Hvis pasningen kommer til en vegg på samme lag skal veggen sende til en annen spiller på samme lag. spilleren som spilte pasningen skal bytte plass med veggen. Hvis man sender til en vegg på det andre laget sende pasningen til en annen på samme lag med han som spilte pasningen til veggen, men ingen skal bytte plass. Kjørte samme øvelse forrige uke, gikk ikke sånn superbra siden det var første gang. Forsøker å få til øvelsen bedre denne uka.
Jobber med å finne rom
Skape vinkler innad i laget, spesielt når man får en slags trekant med veggen
Handler også om å angripe med korte raske pasningen i en bestemt retning.
Jobber også med pasningspresisjon, bevegelse, overblikk, førstetouch og samspill.
20 min
Øvelse 3
spill
Vise og forklare
Deler inn i to lag og spiller på en bane. Banestørrelsen avhenger av hvor mange spilleren som er på treninga. Om vi spiller på store og små mål avhenger også om det er noen keepere til stedet. Vil helst spille på store mål for å få spillsituasjonen mest kampliv. Spiller 2x9 min med 2 min vannpause. Fokuset ligger på det vi har trent på i de tidligere øvelsene, raske pasninger og overblikk.
Setter det vi har trent på tidligere i en mer kamplik situasjon hvor angrep faktisk må ende opp i en avslutning.
Det er også en morsom øvelse og avslutte på, siden de fleste spillerne liker å spille kamper. Ender med noe morsomt slik at motivasjonen holder seg oppe og tempoet ikke synker.
5 min
Avslutning
Rolig nedjogg
Vise og forklare
Gutta løper veldig rolig i fem minutter.
Få ut slaggstoffer etter hoveddelen.

Øktplan

Navn: Adrian
Dato: 3.11.18
Hvor: Gulskogen banen 09:30
Målgruppe: Ca. 14-18 spillere rundt 11/12 års alderen
Klasse: Elite akademiet til SIF
Dette er en økt hvor spillerne skal prøvespille for neste års Elite Akademiet. Overordnet tema for økta er pasning, mottak og gjenvinning.

Mål: Gjøre så utøverne får vist sitt beste gjennom ulike øvelser

Ferdighetsmål: Utøvernes pasningsferdigheter og teknikk skal forbedres.

Kunnskapsmål: Bevisstgjøre utøverne på hvordan de ligger an i forhold til andre jevnaldrende ferdighetsmessig.  

Allidrett uke 44


Navn: Noah Borgejordet og Simon Magnussen
Dato: 31.10.19
Målgruppe: Barn 4-5 år (f.2014-2015)
Allidrett, Skrim + KIF
Barna er ganske små, og øktene vil bli lagt opp ukomplisert og med formål om generell aktivitet og bevegelse, som gir barna allsidig bevegelsesminne og koordinasjon. Det skal være morsomt å bevege seg! Allidretten skal også være sosial og en arena som er inngangsporten til senere idrett og et sunt forhold til aktivitet.

Mål for økta: Ha det gøy med barna gjennom lek, og aktivitet som utfordrer koordinasjon! Barna skal ha det gøy gjennom aktivitet i form av forskjellige leker og hinderløype. Vi skal jobbe med å få et enda bedre forhold til barna, skape glede og lyst for barna til å komme tilbake neste uke.onsdag 30. oktober 2019

Øktplan 4, uke 44

Øktplan 4
Navn: Vida
Dato: 24.10.19
Målgruppe: Kif j13 
Utsyr: Kjegler, vester, baller 
Periodemål: BLI KJENT, LÆRE NYE ØVELSER OG STARTE MED FOKUS FOR HVER TRENING
Mål for økten: Ha det gøy og være mye i aktivitet. Siden det er kaldt blir det ekstra viktig med aktivisering. I dag skal vi ha litt ekstra fokus på skudd, og det å se etter muligheter til å skyte når man er i en brukbar posisjon. 
Kunnskapsmål: Lære at man ikke alltid trenger å sentre når man er nærme mål, og prøve å se etter muligheter til skudd oftere. 
Ferdighetsmål: Lære seg teknikk i skudd, og hvordan plassere skuddet der man vil. 
Holdningsmål: Være tilstede og høre etter når jeg snakker. 

Setter av 5 min før økta starter til å lære navn litt bedre, ber alle si navnet, også bytte plass, også skal jeg si hva jeg husker. 
Varighet (tid)
Hva (innhold)
Hvordan (organisering/metode)
Hvorfor (begrunnelse)
Hjelpetrener
Oppvarming:
20 minSkadefri (7 min):
Jentene løper i to rekker fra en kjegle til en annen. På vei opp gjør de øvelser og på vei ned jogger de.
-Høye kneløft 
-Sparke bak 
-Krysse bein 
-Hoppe sidelengs 
-Dynamisk tøying av lysk og lår 
-Løpe rundt hverandre 
-Løpe og ta high five med hverandre i knebøy, stå, og hopp 
-2 litt hurtigere runder 
-Stigningsløp  


Hauk og due variant:
Alle tar en ball hver. 2 stk må være "krabber" og gå rundt på bakken og prøve å få tak i ball. Hvis man blir tatt er man krabbe. Så står det igjen en vinner til slutt. 

Vise-forklare metoden 


Hauk og due variant:
Vise-forklare metodenSkadefri:
Øke kroppstemperaturen, slik at blodgjennomstrømningen blir bedre, og oksygen og næringsstoffer flyter transporteres raskere ut til muskulaturen. 
Gjøre musklene mer smidige og klare til å jobbe, og dermed forebygge skader.
Gjøre muskelarbeidet mer koordinert og samstemt.
Øke motivasjonen og prestasjonsevnen.
Har balløvelser også i generell oppvarming fordi jeg vurderer det som vesentlig for disse jentene som spiller fotball så sjelden å ha mest mulig balltouch. 


Hauk og due variant: 
For å øke intensiteten, og spisse aktiviteten inn mot det som skal skje etterpå. Også for å gjøre noe gøy som engasjerer. Det er også slitsomt å være krabbe, så alle blir varme. 
Jeg styrer hovedsaklig dette Hauk og due variant: 
Jeg styrer dette 
Hoveddel:
60 min
Skuddøvelse (15 min):
Øve på å skyte ball som blir lagt igjen. Prøve å skyte med vrist for de som klarer det, ellers skyte med innsida og fokusere på plassering av ballen i et av hjørnene. Spill på 2 baner (30 min) 
Spill på liten bane med 11'er mål, med fokus på å få flest mulig skudd. 
Stafett (15min)

Skuddøvelse:
Deler jentene i 3. Har 3 stasjoner: 
Den ene skal sentre til den andre, som skal legge igjen til den tredje som skal skyte. Etter at de har gjort dette, rullerer de plass. De må også hente ball hvis de skyter utenfor. Er det flere keepere tar de 3 skudd.Spill på 2 baner (30 min)
Oppdagende læring. Hva er lurt når det er så store mål på liten bane? 
Deler inn i 4 lag. På den ene banen er det to store 11'er mål som står ganske nærme hverandre. Her skal man egentlig bare skyte med en gang man får ball. Er vi mange har vi en bane til med 7'er mål eller småmål, avhengig av om 7'er målene har nett i seg. 
Stafett:
Vise - forklare metoden. 
Deler inn i lag slik at det blir 3 på hvert lag. De løper opp til en kjegle og tilbake og gjør litt forskjellige ting: 
- fører ball og hopper over den 5 ganger på kjegla også tilbake 
- hopper med samla bein 
- hinker
- løper baklengs 
- løpe frem og score på det store målet. 

Skuddøvelse:
For å øve på skudd. Grunnen til at jeg velger en legge igjen variant er fordi det er lettere å få til et bra skudd på denne måten, og dermed vil de kanskje bli litt mer motivert og oppleve litt mer mestring. Har 3 stasjoner og rullering hele tiden så de ikke skal bli kalde. 
Spill på 2 baner (30 min)
For at de skal trene på å skyte og oppleve at ballen går i mål. Derfor har jeg store mål og liten bane. Opplever at mange jenter, inkludert meg selv, ikke er spesielt målhissige foran mål, det skal jeg drille de på i dag. 


Stafett:
For å avslutte med litt kondisjonstrening.  Legger også inn et moment hvor de må score på mål, slik at jeg fullfører temaet med skudd gjennom hele økta. 
Skuddøvelse:
Jeg styrer hovedsakelig dette


Spill på 2 baner (30 min)
Jeg har hovedansvar på banen med 11'er mål, den andre hjelpetreneren har hovedansvar på den andre banen. Stafett:
Hjelpetrener står i mål. Jeg leder stafetten. 

Avslutning:
5 min

Lett uttøying og oppsummering
(5 min):
Jeg styrer en lett uttøying.
- Fremside lår 
- Bakside lår 
- Legg 
- Hoftebøyer 

Jeg oppsummerer økta og barna kan gi tilbakemeldinger om de ønsker.

Lett uttøying og oppsummering:
Ape-metoden
Jentene hermer etter øvelsene jeg gjør. Vi står i en sirkel, og jeg oppsummerer mens vi tøyer.

Lett uttøying og oppsummering:
Opprettholde bevegeligheten i leddene.

Snakker med de og spør hvordan det har vært. Dette til orientering for meg og hvordan jeg skal legge opp økta neste gang. 

Lett uttøying og oppsummering:
Hovedansvar: Begge trenerne 

Øktplan uke 44


ØKTPLAN – UKE 44

NAVN: Andrea Gabrielsen
FERDIGHETSMÅL: Forbedre utøvernes kast og mottak i fart, samt å time løp og opprulling riktig
KUNNSKAPSMÅL: Lære å time løpet mot mål i opprulling.
HOLDNINGSMÅL: Trivsel blant utøverne og få de til å ha det gøy under trening.
Utstyr: Baller, vester, kjegler
Dato og tid: Torsdag 31.10.2019 – 16:00-17:30
Målgruppe: Gutter 06
Sted: Skrimhallen

SFO - Økt 4


SFO - Økt 4
Navn: Anna Pernu
Sted: Madsebakken skole
Malgruppe: 3. klasse

Dagens aktivitet: Dans og stafett.

Hovedmål: Vise kreativitet og danseglede.

Ferdighetsmål: Lære å ta en piruett.

Kunnskapsmål: Vite hvordan man utfører er piruett teknisk riktig.

Holdningsmål: Å være engasjert og utføre oppgaven selv om man ikke er interessert.


Hva:
Hvordan:
Hvorfor:
Metode:
Innledning 3 min
Jeg forteller hva vi skal gjøre under økta og svarer på eventuelle spørsmål.
Alle stiller seg inn til veggen og jeg står i midten slik at alle ser meg.
Da vet alle hva vi skal gjøre, og de som ikke liker dans kan glede seg til andre ting på slutten.

Oppvarming G del
6 min
DansesistenDet er to som "har'n" og når man blir tatt må man stå på stedet og repetere en dansebevegelse fram til noen kommer og gjør den med deg i 5 sekunder, så er man fri. Bytter de som "har'n" hvert 2. min.


Det er viktig å varme opp før man starter med hovedaktiviteten for å unngå skader og for å øke motivasjon. I dansesisten får elevene løpe og gjøre små dansebevegelser som de selv velger. Det er en lek de fleste liker og den øker motivasjonen for resten av timen.

Vise og forklare metoden.
Oppvarming S del
6 min
Stoppdans
Elevene får danse fritt i salen mens musikk spiller, når musikken stopper må elevene også gjøre det. Hvis man beveger seg når det er stille er man ute.
Stoppdans lar elevene vise kreativitet mens de har det gøy. Når man konkurrerer så blir alle engasjerte selv om de ikke liker dans siden de vil vinne.
Vise og forklare metoden.
Hoveddel
20 min
Øve på piruetter 5 min.
Lære dans til sangen "What do you mean" 15 min.
Jeg går gjennom stegene som skal til for å ta en piruett og retter på elevene. Så tar vi alle stegen og forskjellige øvingsfaser med musikk.

Jeg går nøye gjennom hvert steg og viser flere ganger til alle henger med, før vi tar med musikk.
Piruetter er en viktig og morsom teknikk å lære i dans.Vise og forklare metoden.
Avslutning
13 min
Mattestaffet 7 min.Tjukkasstafett 6 min.Jeg deler opp elevene slik at det blir 4 på hvert lag. Hvert lag får to matter og de starter i den ene enden av gymsalen. Målet er å komme fortest mulig over til andre siden og tilbake, uten at noen på laget tråkker i gulvet.
Det er 6 på hvert lag og hvert lag får en tjukkas. Målet er å komme seg fram og tilbake ved at laget hiver seg på tjukkasen slik at den sklir framover
Vi avrunder med noe ikke danse-relatert slik at elevene som ikke er interessert i dans og har mistet fokus får gjøre noe gøy til slutt.
Vise og forklare metoden.

tirsdag 29. oktober 2019

øktplan sense - plan 4


Dagens aktivitet: Lek
Målgruppe: Akiv ung
Sted: Sense helse
Hovedmål: påvirke styrken og utholdenheten gjennom lek
Ferdighetsmål: ha det gøy og gi alt
Holdningsmål: følge med og vøre stille
Kunnskapsmål: forstå at man kan ha det gøy selv om treningen kan være tung