Aktiv Lokalsamfunn

mandag 21. oktober 2019


ØKTPLAN NR.2       J15
Tema: avslutninger
Utstyr: baller, kjegler og vester
Ledere: Anders og Bjørnar

Introduksjon for økta med kort repetisjon av navn.

Skadefrioppvarming. To rekker løper etter utplasserte kjegler og utfører forskjellige øvelser: høye kneløft, sparke bak, brasilianeren, indianeren utad og innad- rotasjon i lysken, tøye bakside hamstring, dueller, krysse foran og bak, og stigningsløp til slutt. Dette gjør vi som standard oppvarming. Vi ønsker å vise hvordan vi vil at denne øvelsen skal være slik at spillerne selv kan styre den senere. De kan sikkert øvelsen fra før, men vi ønsker å legge opp idealet.


Rondo med bruk av navn. Her spiller vi pasninger med fire rundt i en firkant og to i midten. Målet for de rundt er å være raske med ballen. Personen som mister ballen, havner i midten av firkanten. Si navnet til personen man spiller ballen til.
Starter med fritt antall touch, avgrenser deretter til to touch. Til slutt avslutter vi med kun en touch pr person. På denne måten får vi lært navn samtidig som spillerne har det gøy.

Føring med ball etterfulgt av skudd på mål.
Fører ballen tett mellom kjegler med valgfri teknikk etterfulgt av skudd på mål. Starter med valgfri plassering av skudd. Avgrenser deretter målet med kjegler for å få større krav til presisjon.

Skuddøvelse på første touch.
Fører ballen frem mot målet. Sentrer deretter ballen til en medspiller som står plassert rett utenfor 16meteren, ballen legges deretter igjen etterfulgt av avslutning på mål.


Spilldel med fokus på avslutninger.
Deler gruppen i tre lag. To og to spiller mot hverandre i kamper på 3minutter, mens den siste gruppen spiller enspretten. Spiller på store mål og kort bane, hvor det skal kunne være mulig å avslutte fra alle kanter.


Avslutning:
Jogge ned.
Rolig uttøyning


Periodeplan:
Vi skal ha fokus på skudd og avslutninger i perioden fremover. det gjelder både innlegg, skudd fra kort og langt hold.

søndag 20. oktober 2019

Periodeplan 3. klasse SFO Madsebakken
Magnus Sæther Rudrud
Mandag - 14-15.00
Mål periode: Bli kjent, ha det gøy med lek, koordinasjon og utholdenhet gjennom lek
Dato
Innhold
07.10.2019
Bli kjent, og lek med ball
14.10.2019
Ballek, og stafett med innslag av koordinasjon (balanse, øye-hånd og krafttilpasning). Bli kjent
21.10.2019
Generell lek med innslag av utholdenhet og koordinasjon. Bli kjent
28.10.2019
Lek og stafetter, fokus på aerob utholdenhet. Bli kjentNavn: Magnus Sæther Rudrud
Dato: 20.10.2019
Sted: Madsebakken SFO
Målgruppe: 3. klasse
Målgruppa mi er 3.klasse ved madsebakken barneskole. Ettersom de ikke er eldre enn 7-8 år, så er det viktigste å ha det gøy, samt øve på de grunnleggende bevegelsene.

Varighet: 1 time

Hovedmål: Ha det morsomt med leik, noe innslag av utholdenhet og koordinasjon (reaksjon, balanse)
Ferdighetsmål: Gi mestring innenfor de forskjellige lekene. F.eks. at man er flink til å reagere under rødt og grønt lys.
Kunnskapsmål: Lære nye leker eller utvikle de om de allerede kan de fra før.
Holdningsmål: Høre på hva jeg sier, og de beskjedene jeg har gitt.


Hva
Hvordan
Hvorfor
Oppvarming
6 minutter

7 minutter2 minutter
Hermegåsa


Stiv heks


Drikkepause før hoveddel
Jeg deler alle inn i par.
Deretter skal den som står først i paret utføre forskjellige øvelser han/hun finner på. Disse øvelsene skal den som står bak herme etter. 1-2 minutters mellom bytte.
Prøve å utfordre seg ved å ikke ta samme øvelse hver gang.

2-3 personer er hekser, de skal ta alle de andre. Når man blir tatt, sprer man beina, og står stille på et sted. For å bli frigjort, må en person som ikke er tatt og som ikke er heks, krabbe mellom beina dine. Heksene kan ikke ta de som krabber igjennom beina på en som er tatt, og de kan ikke stå og vente ved siden av.
Her lar jeg elevene styre mer selv hva de gjør. Hermegåsa åpner dessuten for kreativitet, og elevene må ikke bare bruke kroppen, men også hodet for å finne nye øvelser. Dette er dessuten en morsom øvelse som passer bra for de fleste aldersgrupper.


Gjennom stivheks får man opp blodpumpa betraktelig, spesielt når man er 7-8 år, ettersom man gjerne løper fra den ene sida og til den andre for å slippe og bli tatt.

Jeg velger å legge inn drikkepauser, ettersom barn jobber i intervallpreget arbeidsform. Det vil si at de etter å ha løpt en del trenger en liten pause. Jeg kan dessuten bruke denne lille pausen til å f.eks. sette opp neste øvelse.
Hoveddel – 40 minutter
15 minutter

15 minutter
Rødt og grønt lysHauk og due
En person står ved den ene kortsida i hallen, hun/han er trafikklyset. Alle de andre skal stå på den andre sida. Når hun/han står med ansiktet mot veggen, så kan de andre barna bevege seg. Med engang trafikklyset sier rødt lys og snur seg, så må de andre barna/bilene stå helt stille. Trafikklyset skal se de som ikke klarer å stoppe opp og stå stille med engang. De blir sendt tilbake til start, og må starte på nytt. Første mann over til andre sida vinner.Et barn er på den ene kortsida, hun/han er duemor/far. Alle de andre er på andre sida. I midten står det 1 eller 2 barn, disse er sultne ulver. De skal prøve å ta dueungene når de løper over.
For at dueungene skal løpe over må duemor/far kalle på de, det gjør hun/han ved å rope: alle mine duer kom hjem fra fjellet.
Ungene svarer: nei, vi tørr ikke.
Duemor/far: Kom allikevel.
Dueungene løper dermed over, men må prøve å ikke bli tatt av ulvene. Blir de tatt, så blir de en del av ulveflokken.
Reaksjon, balanse og konsentrasjon

Rødt og grønt lys krever full konsentrasjon, da man må reagere lynraskt for å ikke bli sett av trafikklyset. Man må dessuten klare å stå helt stille mens lyset er rødt, og frem til det blir grønt. Det krever også balanse, spesielt om man skulle løpe, for da må man stoppe fort og prøve å ikke «falle»/lene seg fremover når man stopper, for da blir man antageligvis tatt av trafikklyset. Det er ikke veldig mye balanse i leken, men litt.


Her får ungene løpt mye, og de må også tenke på romorientering mens de løper over. For ingen vil vel bli tatt av ulvene. For at alle skal bli aktivisert, så skal duemor/far løpe over når hun/han skal bytte side.
Avslutning
5 minutter
Starte med en liten navnesjekk, sånn at jeg er helt sikker på at jeg kan alle navnene.
Samle alle ungene.
Spørre hva de synes om økta: var det morsomt? Kunne jeg gjort noe annerledes? Noen ønsker til neste økt kanskje?
Takke for i dag.
Øktplan 21.10.19 - IL Bever'n Langrenn gruppe 13/14

Dagens aktivitet: Hurtighet og spenst                                            Dato: 21.10.19
                                                                                                                                                     Navn: Erlend Lien Grøtberg
                                                                                                                                                       Målgruppe: 13/14 i IL Bever’n

Periodemål: Påvirke utøvernes basisferdigheter med hovedvekt på utholdenhet, spenst og hurtighet.
Mål for økten: Påvirke utøvernes hurtighet og spenst med øvelser retta mot langrenn.
Ferdighetsmål: Påvirke utøvernes utholdende/maksimale hurtighet og spenst.
Kunnskapsmål: Utøverne skal lære noen øvelser for trening av spenst og hurtighet.
Holdningsmål: Utøverne skal være motiverte gjennom hele økta.

Periodeplan Ask uke 42-46 KIF fotball g15


Periodeplan KIF fotball uke 42-46
Mål for perioden: Forbedre spillernes orienteringsevne, vite hva man skal gjøre før man får ballen. Bli flinkere til å vende spillet oftere og hurtigere.              
Dato/uke
Innhold
Uke 42 16.10.19
Fokus på orientering, en idé før man mottar ballen
Uke 43 23.10.19
Fortsette med orientering, begynne å utfordre dem på vending av spill.
Uke 44 30.10.19
Fult fokus på vending av spillet
Uke 45 6.11.19
Fortsette med fokus på vending av spillet
Uke 46 13.11.19
Fortsatt fokus på vending av spill, utfordre spillerne på å vende spillet hurtig


Skitrening barmark IL Bever'n 9-10/11-12 uke 43


Skitrening barmark for barn i alderen 9-10 (+ gruppe 11-12)
Hovedtrener: Sanna Finstad, (Silje H. Johannesen)
Hjelpetrenere: Mats Dugstad, Ingvar Grøtberg, (Borgar Skjelbred, Arne Bergan, Damien Renard)
Antall: anslår mellom 10-20
Mandag 07.10 18.00 - 19.15

IL Bever'n gruppe 11/12 - Øktplan 21.10.19

Øktplan 3
Navn: Silje
Dato: 21.10.19
Målgruppe: Gruppe 9/10 og 11/12 i Bever’n
Utsyr: Kjegler, bånd, erteposer, terninger
Periodemål: Videreutvikle barnas basisferdigheter gjennom lek, hovedsakelig utholdenhet og koordinasjon.
Mål for økten: Påvirke barnas aerobe utholdenhet gjennom intervallpreget aktivitet/lek.

lørdag 19. oktober 2019

Øktplan 2, uke 42

Øktplan 2
Navn: Vida
Dato: 20.10.19
Målgruppe: Kif j13 
Utsyr: Kjegler, vester, baller 
Periodemål: BLI KJENT, LÆRE NYE ØVELSER OG STARTE MED FOKUS FOR HVER TRENING
Mål for økten: Bli kjent og ha det gøy med stasjonspreget aktivitet slik at jeg får sett litt nærmere på hver enkelt. Litt mer fokus på navn slik at tryggheten deres ovenfor meg og følelsen av å bli sett blir enda bedre. 

Setter av 5 min før økta starter til å lære navn litt bedre, ber alle si navnet, også bytte plass, også skal jeg si hva jeg husker. 
Varighet (tid)
Hva (innhold)
Hvordan (organisering/metode)
Hvorfor (begrunnelse)
Hjelpetrener
Oppvarming:
20 minFøring av ball innenfor midtsirkelen (10 min):
Jentene har hver sin ball som de fører rundt i midtsirkelen. Når jeg holder opp en hånd skal de gjøre forskjellige ting, som å sette seg på ballen, vende osv. 

Stafett (10 min):
Deler jentene i 4 lag. Stafetten påvirker den aerobe utholdenheten og teknikken. 

Vise-forklare metoden 


Vise-forklare metoden
Jeg gjør løypa selv en gang så de kan se hvordan det er. 

Løper opp til en kjegle og tilbake igjen i en suicide versjon. Alle skal løpe 2 ganger hver på en runde. Skal helst ikke være for mange på hvert lag. Kjører flere stafetter: 
- Med ball 
- Løpe vanlig 
- Litt andre ting, som froskehopp eller liknende 
Føring av ball innefor midtsirkelen:
Øke kroppstemperaturen, slik at blodgjennomstrømningen blir bedre, og oksygen og næringsstoffer flyter transporteres raskere ut til muskulaturen. 
Gjøre musklene mer smidige og klare til å jobbe, og dermed forebygge skader.
Gjøre muskelarbeidet mer koordinert og samstemt.
Øke motivasjonen og prestasjonsevnen.
 Har balløvelser også i generell oppvarming fordi jeg vurderer det som vesentlig for disse jentene som spiller fotball så sjelden å ha mest mulig balltouch. 


For å øke intensiteten, og spisse aktiviteten inn mot det som skal skje etterpå. Også for å gjøre noe gøy som engasjerer. Gjør litt forskjellige ting sånn at det blir forskjellige tapere hver gang. 
Jeg styrer hovedsaklig dette 
Hoveddel:
60 min
3 stasjoner (30 min):
Deler jentene i 3. Har 3 stasjoner: 
- Skuddøvelse 
- Spilløvelse 
- Firkant Spill på 2 baner (30 min) 

Brownie-konkurranse
Spilløvelsen:
4 mot 4. Man får poeng ved å føre over motstanderens bakerste linje. Vise-forklare metoden, men også oppdagende læring, fordi jeg ikke skal forklare så mye hva de burde gjøre for å spille bra og score mål 

Skuddøvelse
Dette er en skuddøvelse de pleier å ha, så denne kan de. 

Firkant
Denne øvelsen kan de også godt. 

10 min på hver øvelse 
Deler inn i 4 lag. På den ene banen er det spill på 2 store mål, på den andre banen er det spill med 2 små mål i hver ende. De spiller 5 min hver, helt til det ikke er mer tid igjen. Rullerer på hvor man spiller og hvem man spiller mot. Dette trenger ikke så mye forklaring, bare på reglene, og at på spilldelen skal keeperne starte med ball når den er ute av spill. Dette skal jeg vise og forklare. Bruker også oppdagende læring i spillet. 
Hvis over halvparten av jentene scorer på en av trenerne, skal de få kake på neste trening. Trenger ikke forklaring, denne kan de. 


Grunnen til at jeg deler opp er fordi de er så mange. Har lyst til å komme litt tettere innpå hver spiller for å forbedre relasjonene og kunne formidle litt kunnskap. De blir også veldig fort ufokuserte, så det lønner seg å ha noen voksne til å passe på at de gjør det de skal og ikke begynner å gjøre andre ting. Velger å gjøre disse 3 øvelsene fordi de er fine kombinasjoner av øvelser de kan fra før og nye øvelser, og de blir utfordret på mange sentrale områder i fotballen blant annet samspill og teknikk. De er også i aktivitet hele tiden, og får mange touch på ball. 

For at de skal få mye erfaringer med ball og spillsituasjoner. Skal ha små baner med få på hvert lag, slik at hver enkelt får mange involveringer. 


Dette pleier de å gjøre noen gang, for å øve på skudd og for å gjøre noe gøy og koselig. De syns dette er veldig gøy.  
Spilløvelsen
Jeg styrer 

Skuddøvelse
Hjelpetrener

Firkant
Hjelpetrener

(da de er såpass mange er jeg veldig avhengig av hjelpetrenerne (de vanlige trenerne deres). Jeg pleier å sende øktplan til de dagen før, så de vet hva økta skal inneholde. Er avhengig av at jeg og hjelpetrenerne vil det samme, og har samme ideer. )


Jeg har hovedansvar på den en banen, den andre hjelpetreneren har hovedansvar på den andre banen. 

Hjelpetrener står i mål. Jeg er med å skyte. 

Avslutning:
5 min

Lett uttøying og oppsummering
(5 min):
Jeg styrer en lett uttøying.
- Fremside lår 
- Bakside lår 
- Legg 
- Hoftebøyer 

Jeg oppsummerer økta og barna kan gi tilbakemeldinger om de ønsker.

Lett uttøying og oppsummering:
Ape-metoden
Jentene hermer etter øvelsene jeg gjør. Vi står i en sirkel, og jeg oppsummerer mens vi tøyer.

Opprettholde bevegeligheten i leddene.

Snakker med de og spør hvordan det har vært. Dette til orientering for meg og hvordan jeg skal legge opp økta neste gang. 

Hovedansvar: Begge trenerne 
Øktplan uke 43 

Tema: Bli kjent

Mål: Fortsette å bli kjent, få alle med på lek og morro

fredag 18. oktober 2019

Allidrett uke 42 Simon og NoahNavn: Noah Borgejordet og Simon Magnussen
Dato: 17.10.19
Målgruppe: Barn 4-5 år (f.2014-2015)
Allidrett, Skrim + KIF
Barna er ganske små, og øktene vil bli lagt opp ukomplisert og med formål om generell aktivitet og bevegelse, som gir barna allsidig bevegelsesminne og koordinasjon. Det skal være morsomt å bevege seg! Allidretten skal også være sosial og en arena som er inngangsporten til senere idrett og et sunt forhold til aktivitet.

Mål for økta: Bli kjent med barna og ha det gøy! Barna skal ha det gøy gjennom aktivitet i form av forskjellige leker. Vi skal jobbe med å få et godt forhold til barna, skape glede og lyst for barna til å komme tilbake neste uke.