Aktive Lokalsamfunn

tirsdag 22. desember 2020

teknikk økt med klassen periode 2 utkast


mål for økten: innlæring av svømme teknikk, fokus på Crawl, vendinger og stup.

mål gruppe: 18-19 år 3IDA VG3.

søndag 20. desember 2020

Treningsledelse, økt med 13-16 Svene il Uke 52

Dato: 21.12.20

Tema: Hurtighetskomb, med konkurranselik skyting.

Mål: Påvirke elevens aerobe utholdenhet og evne til å skyte under konkurranselike forhold

Skytefokus: Pusterytme og innføring

Ferdighetsmål: Påvirke elevenes evne til å skyte med høy puls og evne til å utvikle kraft på ski.

Kunnskapsmål: Lære om spesifikk trening og hvorfor dette er viktig.

Holdningsmål: Gjennom denne økta, skal utøverne oppleve at det kan være gøy og lett å trene spesifikt på skyting, uten å måtte gå lange drag eller spesiell utholdenhetstrening før skyting hver økt for å få lik effekt..

Tid: 1t 30 min

Antall elever: Ca. 5-6

Alder: 13-16 år

Målgruppe: Ungdommer fra 13-16, gutter og jenter. Driver med skiskyting, ulikt nivå og alder. Utøvere som er ganske vant til trening.

Utstyr: Ski, staver, skisko, våpen og skudd

onsdag 16. desember 2020

Uke 51 17.12.20 Skrim allidrett Ole Christian nordby og Amund Gjendem

 Navn: Amund og Ole Christian

Sted: kongsgårdsmoen skole

Tid: 60 minutter

Utstyr: Tjukkas, benker, bukker, bommer, matter og alt annet vi kan finne.

Målgruppe: 5-6 år

 

Hovedmål:

Få barn engasjert i ulike idretter.

 

Ferdighetsmål:

Påvirke barnas koordinative egenskaper. Vi holder fokus på øye-hånd koordinasjon og balanse.

 

Kunnskapsmål:

Lære seg å leke fritt alene og sammen med andre, samt forbedring av de koordinative egenskapene.

 

Holdningsmål:

Respektere hverandre, samt bli bedre kjent med hverandre og oss.

Elisabeth Selbervik Lund, Uke 51, plan 11.

Uke 51, plan 11.

 

Dato: 17.12.2020

 

Tid: 18:00-19:00

 

Mål for økta:

Ferdighetsmål: elevene skal mestre å ri hestene igjennom en hinderløype, selvstendig og med en god holdning ovenfor hesten.

Kunnskapsmål: elevene skal vite hvordan man rir hesten igjennom en hinderløype med god kontroll og balanse.

Holdningsmål: elevene skal kunne gjennomføre ulike øvelser med en god holdning ovenfor hesten. De skal lære hvordan de skal utføre øvelsen med en god holdning.

 

Sted: Stall-k

Økt 11 Uke 51 KIF Friidrett Jakob

Ferdighetsmål: Gjennomføre basistrening som er fysisk fremmende og innlære bevegelser som kan benyttes i friidrett senere.

Kunnskapsmål: At utøverne skaffer seg nye bevegelseserfaringer.

Holdningsmål: At utøverne følger med på beskjeder, har det gøy og er aktive og positive.

Tid: 90 minutter, 17.30-19.00

Utstyr: Div. utstyr i gymsalen

Sted: Raumyr gymsal

Målgruppe: 6-9 år

Barna er ganske små, og øktene vil bli lagt opp ukomplisert og med formål om generell aktivitet og bevegelse, som gir barna allsidig bevegelsesminne og koordinasjon. Det skal være morsomt å bevege seg! Dette skal også være sosialt og en arena som er inngangsporten til senere idrett og et sunt forhold til aktivitet. I tillegg vil jeg legge noe fokus i øvelser som minner om friidrettsøvelser, i og med at det er en friidrettsgruppe.

 

Fotballtrening kif G 14 Knut Klev Lien 16.12.20 Skrimhallen

 NAVN: Knut Klev Lien

Målgruppe: Gutter 14

Sted: Skrimhallen

Dato og tid: 16.12.20.20 KL 17.00 – 19.00

Varighet: 90 minutter

MÅL: Å påvirke utøvernes evne til å se hva som kan gi mulighet for mål på både liten og stor bane i tillegg til hvordan bevege seg og utfordre motspiller når motstanderen har etablert seg.

Økt 11 uke 51 BKMiners j08/09 KatrineFB - jeg er i karantene til jeg får svar på test

 Navn: Katrine Flatin Bartos

Dato: Torsdag 17.12-20

Sted: Kongsberghallen

Tid: 16:30-17:45

Mål: at de blir mer fokuserte i det de gjør, og at de blir flinkere på ballbehandling og spilling.

Målgruppe: Jenter 08/09

Utstyr: Basketballer (jentene skal ha med selv), kjegler

Ferdighetsmål: At jentene skal utvikle angreps og drible ferdigheter

Kunnskapsmål: Lære om ulike regler samt samarbeid seg imellom

Holdningsmål: At jentene følger Fair Play prinsippet og gjør så godt de kan (innsats) Og så klart at de har det gøy. Ønsker også at de respekterer meg som trener og følger mer med når jeg forklarer øvelser

Merknad: har justert noe på de ulike målene, men tenker å holde meg rundt de samme målene i noen uker framover før jeg går videre til andre holdninger, ferdigheter osv. hovedmålet vil muligens variere oftere

tirsdag 15. desember 2020

Øktplan uke 51, 16.12.20, Skrim håndball, jenter 14år, Ida

 

Øktplan uke 51- juleavslutning med lek og morsomme aktiviteter.

Navn: Ida Helleberg

Klasse: 3IDA

Økt for: Jenter 06 / 14 år

Sted: Vestsida Idrettshall

Tid: Onsdag 16.12.20, 16:00-17:30

Utstyr: pepperkaker, kjegler, baller,

Mål:

Ferdighetsmål: påvirke samholdet i laget gjennom lek og håndballrelevante aktivitet som en juleavslutning.

Kunnskapsmål: forstå viktigheten av å ha det gøy sammen og skape et godt samhold innad i laget.

Holdningsmål: jeg håper at jentene har det gøy og inkluderer hverandre.

Øktplan uke 51 - J14

 

Øktplan uke 51 – J14

 

Mål: Forbedre grunnleggende skudd- og pasningsteknikk, samt fokusere på å spille med press.

mandag 14. desember 2020

Periodeplan uke 48-51, skrim håndball, jenter 14år, Ida

 

Periodeplan uke 48-51

Mål for perioden: jobbe med grunnleggende håndballferdigheter gjennom teknikkinnlæring og leik.

Ukedag/dato

Treningsinnhold

Treningsmål

Sted

Gruppe

Tidspunkt

Tid

 

 

 

 

Onsdag

25/11-20

Grunnleggende ferdigheter: kast, mottak, stussing av ball.

Påvirke jentenes grunnleggende ballferdigheter.

Vestsida Idrettshall

Jenter 14 (født i 2006)

16-17:30

1.5 time

 

 

 

 

Onsdag

2/12-20

Skuddferdigheter + finter

skuddferdigheter (grunnskudd og hoppskudd).

Vestsida Idrettshall

Jenter 14 (født i 2006)

16-17:30

1.5 time

 

 

 

 

Onsdag

9/12-20

Forsvarsjobbing

Jobbe med jentenes ferdigheter innen snapping av ball og låsing i forsvar.

Vestsida Idrettshall

Jenter 14 (født i 2006)

16-17:30

1.5 time

 

 

 

 

Onsdag 16/12-20

Juleavslutning

Leker og morsomme aktiviteter for å styrke samholdet i gruppa.

Vestsida Idrettshall

Jenter 14 (født i 2006)

16-17:30

1.5 time

 

 

 

 

 

Øktplan 10 uke 51 Glenn Ole R. Berget G11 14.12.20

 Øktplan 10 uke 51

Navn: Glenn Ole Rindem Berget

Klasse: 3IDA

Dato: 15.12.2020, 17:00-18:30

Målgruppe: G11, 8-14 stk

Mål for økten: Ha en morsom fotball økt før juleferie.  

Ferdighetsmål: Påvirke guttenes fotballferdigheter, gjennom en artig økt.

Kunnskapsmål: Vil at guttene skal forstå at leik preget aktivitet også er god trening.

Holdningsmål: Vil at de skal oppleve økten som morsom. 

Økt 10

 

IL Bever'n gruppe 11/12 - Øktplan 14.12.2020

Øktplan 10

Navn: Peder Bonden Kjørsvik

Dato: 14.12.2020

Målgruppe: 11/12 i Bever’n

Utsyr: stikkball, flagg, tau, kjegler og vester

Periodemål: Påvirke barnas koordinative egenskaper, hurtighet og utholdenhet gjennom lekaktiviteter og andre løpsaktiviteter

Mål for økten: Påvirke barnas koordinative egenskaper, hovedsakelig balanse, øye hånd, og øye fot og reaksjonsevne.  

Uke 51, økt 11, Skrim håndball gutter 06, Maja

 

Navn: Maja

Dato: 15.12.20

Tid/sted: Skrimhallen, 19.00-20.30

Mål for økta: påvirke undertallsspill i forsvar

Ferdighetsmål: påvirke spill med undertall i forsvar, og overtall i angrep

Kunnskapsmål: få guttene til å se hvordan dine bevegelser kan gi rom for andre spillere

Holdningsmål: jobbe hardt selv om man er i undertall

 

ØKT 9, uke 51, 14.12.2020 – IL Bever’n 13-14 - Barmarkstrening i Bevergrenda

NAVN: Olav Kristian Lund

Sted: Bevergrenda – oppmøte: gamle boden

Tema: Lekaktiviteter med lav gjennomsnittlig intensitet

Mål: Oppnå treningsglede gjennom lekaktiviteter

øktplan for gutter u-16. 14/12/2020

mål for økten: påvirke spillerens forsvarsevner, samt påvirke lagets samspill. 

sted: idrettshallen

tid: 19:30

øktplan for gutter u-16 gutter. 11/12/2020

mål for økten: påvirke lagkjemi i fastbreak og diamant press. 
sted: idrettshallen.
tid: 18:00-19:30

søndag 13. desember 2020

Økt 10 uke 51 IL Skrim blå gruppe Sindre Mæhlum

 

 Langrenn

 

Mandag 14. desember uke 51

Trenere: Sindre, Stian, Martin, Glenn

Alder: 8-9 år

Utstyr:Kjegler, rockeringer, erteposer, vester

Hovedmål: Skape et godt treningsmiljø og glede rundt skitrening

Holdningsmål: Være stille og rolige når trenere snakker, være støttende med hverandre til tross forskjeller i ferdigheter. Oppnå dette ved at trenerne er gode forbilder og er "på lag" med barna.

Ferdighetsmål: Påvirke grunnleggende teknikk på ski

Kunnskapsmål: Lære seg lekene vi har hatt tidligere enda bedre.

Uke 51 – Økt 8, Viel Marie Lislien Weseth

Hovedmål: Påvirke elevenes muskulære utholdenhet.

Ferdighetsmål: Påvirke elevenes muskulære utholdenhet i bein- og setemuskulaturen, gjennom sirkeltrening.

Kunnskapsmål: At elevene blir bevisst på hvorfor styrketrening, spesielt bein- og setemuskulatur, er viktig i forhold i turn.

Holdningsmål: Gi en innsats, prøve så godt man kan og holde motivasjonen oppe.

Tid: 45 minutter

Utstyr: høyttaler, strikker, baller og matter 

Sted: Idrettshallen på Stevningsmogen

Målgruppe: 5 - 9.trinn

Dette blir siste gangen med turn før jul... Jeg gjennomfører derfor økten jeg hadde planlagt den 21. Desember, første gangen etter jul. 

Økt 10 uke 51 KIF Fotball keepere Stian Røgeberg

 

Øktplan

                                                                                                                           

Dato: 15. Desember 2020

Dagens aktivitet (idrett): Fotball                                                                                                       

Navn: Stian Røgeberg

                                                                                                                                                       

Gruppe: KIF Fotball keepere

Mål for økten: Påvirke keepernes reaksjonsevne

 

Treningsledelse, økt 9 med 13-16 Svene il Uke 51

 Dato: 14.12.20

Tema: Ski, koordinasjon og teknikk via leik, bli vandt til ski.

Mål: Påvirke elevens koordinasjon og evne til å beherske rulleski og teknikk.

Skytefokus: Avtrekk, høy trykk tidlig etter ladegrep. Effektiv drill.

Ferdighetsmål: Påvirke elevenes evne til å utføre riktig teknikk og beherske et større spekter av tekniske ferdigheter.

Kunnskapsmål: Forstå nyttigheten av trening som ikke er direkte konkurranseliv, men trener og fokuserer på en enkel ferdighet.

Holdningsmål: Gjennom denne økta, skal utøverne oppleve treningen som gøy, samtidig som de blir utfordret både når det kommer til ferdigheter og fokus.

Tid: 1t 30 min

Antall elever: Ca. 5-6                           

Alder: 13-16 år

Målgruppe: Ungdommer fra 13-16, gutter og jenter. Driver med skiskyting, ulikt nivå og alder. Utøvere som er ganske vant til trening.

Utstyr: Ball (fotball, tennisball eller hvertfall noe som kan kastes til hverandre) 6-8 kjegler, 3 tau, ski, staver, skisko, våpen og skudd.

 

Økt 10 uke 51 Skrim ski grønn gruppe

Albert Berget 3IDA

Treningsmetoden: skitrening, vi prøver oss på ski, leik og rolig gåing med litt fart

Tid: 75-90 min

Mandag 14.12.2020 klokka 18:00

Sted: Heistadmoen skistadion

Intensitet: hard

Utstyr: ski, skisko, staver, klær etter vær

MÅL: vende seg til å gå på ski, bli kjent med snøen og stole på balansen (fortsette dette fra forrige uke)

FERDIGHETSMÅL: klare flere teknikkskifter på ski, både med og uten staver, det vil si ulike måter å gå på ski, hva fungerer best for deg

HOLDNING: være positiv, fortsette den gode trenden fra forrige gang, ikke sette seg ned på bakken

Kroppsøvingsøkt 4 Styrke 16/17 år Uke 51 Kjersti Løver

 

Styrke – løfte teknikk

Hvem: 16/17 år, videregående kroppsøvingstime

Dato:  14.12.20

Mål: Lære bort ulike styrkeøvelser med stang/vekt.  Fokus på riktig teknikk. Begynne å legge på litt vekt.

                                   

Øktplan uke 51, økt 10 - J14

 


 

torsdag 10. desember 2020

Økt 10 Uke 50 KIF Friidrett Jakob

Ferdighetsmål: Gjennomføre basistrening som er fysisk fremmende og innlære bevegelser som kan benyttes i friidrett senere.

Kunnskapsmål: At utøverne skaffer seg nye bevegelseserfaringer.

Holdningsmål: At utøverne følger med på beskjeder, har det gøy og er aktive og positive.

Tid: 90 minutter, 17.30-19.00

Utstyr: Div. utstyr i gymsalen

Sted: Raumyr gymsal

Målgruppe: 6-9 år

Barna er ganske små, og øktene vil bli lagt opp ukomplisert og med formål om generell aktivitet og bevegelse, som gir barna allsidig bevegelsesminne og koordinasjon. Det skal være morsomt å bevege seg! Dette skal også være sosialt og en arena som er inngangsporten til senere idrett og et sunt forhold til aktivitet. I tillegg vil jeg legge noe fokus i øvelser som minner om friidrettsøvelser, i og med at det er en friidrettsgruppe.