Aktive Lokalsamfunn

tirsdag 12. november 2019

Øktplan Bakke J07 (Ny oppvarming, nye øvelser i hoveddelen) (10 min satt av til drikkepauser)


Navn: Anna Sveaass
Idrett: Håndball
Dato: 04.11.2019
Målgruppe: Bakke j07 (12 år)
Klokkeslett: 1730-19
Mål: Forbedre overblikk og ballkontroll i fart. Samt. Jobbe videre på samarbeidet i forsvar.

Ferdighetsmål: Spillernes ferdigheter når det gjelder å ha overblikk. Blant annet å kunne se spillere og rom i angrep, både for medspillere og seg selv. Eller å kunne se medspillere, og forsvarspillere i kontringer. Ferdighetsmålet handler mye om å klare dette, men likevel klare å spille ballen og utøve andre tekniske bevegelser hurtig.

Kunnskapsmål: Spillerne skal lære mer om at det er en forskjell på ballforståelse og ballkontroll, samt. spilleforståelse, og å bare «kaste og spille håndball». Altså bli «litt» mer rutinerte, slik at det blir mer flyt i spillet.

Holdningsmål: Spillerne skal få bedre selvtillit og syntes håndball er morsommere ettersom de etter flere av disse «type» øktene får bedre muligheter til å løpe og gjøre bevegelser med ball, og da også kan «få på seg» forsvarspillere og gi rom til andre.


Innhold
Tid
Metode
Vurdering
OPPVARMING
-          Generell del
Løpe rundt i ring:
Elevene jogger lett i ring rundt banen etter hverandre for å bli varme i de store muskelgruppene. De skal også følge enkle balløvelser, disse øvelsene kan for eksempel være øvelser som, stussing (først med riktig hånd, så motsatt) (så baklengs). Dette selvfølgelig samtidig som de løper, så øvelser som å kaste ballen opp (ta den imot både foran, så bak ryggen (øke vanskelighetsgrad).10 min
Apemetoden/forklare-metoden
Dette skal de gjøre for å unngå skader,
varme opp de store muskelgruppene
Øke fysiske, psykiske prestasjonsevnen og motivasjonen


OPPVARMING
-          Spesiell del
To og to, kasteøvelse:
Jeg setter to og to spillere sammen, med en ball per par. Deretter setter jeg opp tre kjegler i en trekant. Den ene spilleren skal stå sirka tre meter fra toppen/spissen av trekanten, mens den andre skal stå ved en av de to andre kjeglene. Spilleren som står utenfor kjeglene skal starte med ballen, mens spilleren som står på den ene av de to bakerste kjeglene på linje, skala jobbe seg frem til toppen av «trekanten». Når spilleren har flyttet seg sideveis i en forsvarsaktig bevegelse, frem til den andre kjeglen, skal spilleren utenfor kaste ballen. Spilleren som har flyttet seg fra en kjegle til en annen mottar ballen, kaster den fra seg, for å se jobbe tilbake til den andre kjeglen med sideforflytning, slik som tidligere. Ti pasninger før bytte.


10 min 
Vise-Forklare-metoden
Denne leken vil gjøre spillerne varme i mer spesifikke muskler i tillegg til å være relevant til resten av økten. Den går inn på både kast og mottak og generell bevegelse med ball. Den gir også mening i forhold til målet om overblikk. Ettersom man å se de andre spillerne, og forsvarerne.
HOVEDDEL

To og to, kasteøvelse:
Vi fortsetter med øvelsen over, bare at nå setter jeg på klokke. Da skal spillerne jobbe så hurtig de klarer i 45 sekunder uten pause. Dette skal vi gjøre tre ganger.

To og to, forsvarsøvelser
Fire spillere stiller seg opp spredt langs seksmeteren. De er forsvarspillere. Resten av spillerne skal stille seg på en rekke av hjørnet på banen. Spillerne på rekke skal løpe på tur langs seksmeteren, og når de måter forsvarende spiller, ta et pådrag mot forsvarspilleren. Forsvarspilleren skal da prøve å låse ned angripende spiller.Fire mot tre, på et mål:
Vi deler banen på midten og spiller kant, back, midtback og strek i angrep. De skal kun spille tekniske angrep på denne banehalvdelen mot tre andre forsvarsspillere. For å gjøre det mer motiverende for forsvarsspillerne, bruker jeg regelen 5 feil. Den går ut på at om forsvaret klarer å hindre fem angrep, bytter man forsvar angrep. Dette kan gjøre at de gir mer i forsvar, istedenfor å kun stå å vente på å bytte til angrep.

Syv mot syv, to mål
Passer på at de spiller lange gode angrep, og går på gode muligheter, samt kjører trekk og gir rom til medspillerne.
10 min


10 min

15 min20 min

Vise-forklare metoden
Forklaringen på hvorfor jeg valgte øvelsen står over, men grunnen til at jeg velger å «presse» de litt til å øke farten, er fordi øvelsen da blir litt mer krevende. I tillegg til dette  utfordrer det utholdenheten deres litt, og får opp pulsen.


Spillerne er i hovedsak gode på dette området. Grunnen til at jeg velger å utføre denne øvelsen, handler mest om å terpe forvarsbevegelser og taklinger på angrepspillerne, slik at vi vinner flere dueller.


Grunnen til at jeg velger å kjøre overtallsspill på halve banen handler om at fokuset på hva spillerne skal blir mer sentralt på en viss ting. De får ikke for mye å tenke på, og har i tillegg gode muligheter for å skape rom til hverandre, og spille inn til linja. Dette gjør at de kanskje etterhvert blir flinkere på dette, slik at når de kommer i kampsituasjon blir de flinkere på å gå på egne muligheter ettersom at de har blitt litt «tryggere» på dette i en litt enklere sammenheng.

Bli tryggere på konkurranseformen.AVSLUTNING
Uttøyning
Tøyer ut med samme øvelser som gjorde på starten av økten:
-Innside lår
-Framside lår
-Skulder ut/bakside
-Mellom skulderblad
-Nakke sider/bakside


5 min
Apemetoden
Tøyning av musklene som var viktig i hoveddelen forebygger skader, samtidig som det vil gjøre elevene mer bevegelige.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar