Aktiv Lokalsamfunn

tirsdag 28. januar 2020

Skitrening uke 5


Navn: Mari Tveiten Vatnebryn
Hovedmål: Målet er at alle skal bli bedre på skøyteteknikk
Ferdighetsmål: Bli bedre på skøyteteknikken
Holdningsmål: Ha det gøy sammen, være gode kamerater, og hjelpe hverandre til å bli bedre på ski. Gjøre det gøy for barna, slik at de vil fortsette å være med, og at enda flere også blir med.
Kunnskapsmål: Lære om skøyteteknikken. 
Dato: 30.01.2020
Utstyr: kjegler
Sted: Stevningsmogen

Anders og Bjørnar
Utsyr: Baller, kjegler, 7er eller 11er mål
Fokus: teknikk, overtallspill og skudd
Hovedmål: Øke utøverens ro med ballen, ved hjelp av overtallsspill. Forbedre skudd
Ferdighetsmål: Skape fatning og ro innad i laget, samt forbedre deres evne til å skyte på mål
Holdningsmål: Være stille når treneren snakker og ellers holde fokus.
Kunnskapsmål: lære om taktikk i spillsituasjon - overtallsspill


Metode
Hva
Hvordan
Hvorfor
Apemetoden (to av jentene styrer)
Rondo – vise og forklare
Oppvarming (25 minutter) – skadefri og rondo
Skadefri oppvarming. Plasserer ut 7 kjegler, og forskjellige øvelser blir gjennomført mellom disse. Vanlig jogg, høye kneløft, sparke bak, brasilianeren, indianeren, krysse foran og bak, to frem en tilbake, utad og innadrotasjon i lysken, stigningsløp. Rondo – en firkant med en spiller per langside. En eller to i midten som jakter ball. Mister man ball er man i midten. 10 pasninger så er det en ekstra runde i midten. På denne måten blir det mer intensitet.
Muskelarbeidet blir mer koordinert og samstemt. Det vil si at man blir mer smidig. Man øker reaksjonsevnen, og alt går fortere i kroppen. Kjemiske reaksjoner stiger sammen med temperaturen. Blod og vevsvæske flyter bedre og lettere. Oksygen transporteres fortere gjennom blodet til musklene.
Vise og forklare
Teknikk to og to 
15 minutter
En enkel øvelse. En løper baklengs og kaster ballen til en som løper forover like bak. De som løper forlengs er de som er i fokus, en bredde av banen og så bytte. Først vanlige pasninger, så volleyer tilbake (med kast), headinger osv. kan finne mange variasjoner av denne øvelsen om dette funker bra.
For å forbedre teknikken til jentene i pasningsspill i forskjellige variasjoner i spillsituasjoner.
Oppdagende læring
Føring etterfulgt av skudd

20 minutter
Setter opp kjegler som jentene skal føre ballen mellom før de avslutter med skudd på mål.
Legge til begrensninger underveis i øvelsen.
Gir gode individuelle ferdigheter både med tanke på ballberøring og teknikk i tillegg til skuddteknikk.
Vise og forklare
Deler i 2 lag med 2jokere.

Spille på stor bane og store mål for å skape overtallspill
30 minutter
Avslutning: rydde kjegler, mål og baller. rolig nedjogging - 4 minutter.
 kamp på stor bane med store mål.
To jokere som vil skape overtallsspill. Dette vil skape trygghet i laget med ball. Samt at det vil bli mange mål og mye skudd.
Spill på stor bane med store mål og 2 jokere slik at man vil få mange målmuligheter. Mange skudd på mål og forhåpentligvis mye mål. I tillegg til dette vil de også oppleve overtallsspill. Dette vil skape trygghet med ball blant laget med ball


UKE 4

Anders og Bjørnar
Utsyr: Baller, kjegler, småmål 
Fokus: teknikk, finter og skudd
Hovedmål: Øke utøverens evne til å føre ball og skyte på mål
Ferdighetsmål: Skape økt skuddevne hos utøverne 
Holdningsmål: Være stille når treneren snakker og ellers holde fokus.
Kunnskapsmål: lære om hvilke skudd som passer seg i forskjellige situasjoner 


Metode
Hva
Hvordan
Hvorfor
Apemetoden (to av jentene styrer)
Rondo – vise og forklare
Oppvarming (25 minutter) – skadefri og rondo
Skadefri oppvarming. Plasserer ut 7 kjegler, og forskjellige øvelser blir gjennomført mellom disse. Vanlig jogg, høye kneløft, sparke bak, brasilianeren, indianeren, krysse foran og bak, to frem en tilbake, utad og innadrotasjon i lysken, stigningsløp. Rondo – en firkant med en spiller per langside. En eller to i midten som jakter ball. Mister man ball er man i midten. 10 pasninger så er det en ekstra runde i midten. På denne måten blir det mer intensitet.
Muskelarbeidet blir mer koordinert og samstemt. Det vil si at man blir mer smidig. Man øker reaksjonsevnen, og alt går fortere i kroppen. Kjemiske reaksjoner stiger sammen med temperaturen. Blod og vevsvæske flyter bedre og lettere. Oksygen transporteres fortere gjennom blodet til musklene.
Vise og forklare
Teknikk to og to 
15 minutter
En enkel øvelse. En løper baklengs og kaster ballen til en som løper forover like bak. De som løper forlengs er de som er i fokus, en bredde av banen og så bytte. Først vanlige pasninger, så volleyer tilbake (med kast), headinger osv. kan finne mange variasjoner av denne øvelsen om dette funker bra.
For å forbedre teknikken til jentene i pasningsspill i forskjellige variasjoner i spillsituasjoner.
Oppdagende læring
Føring etterfulgt av skudd

20 minutter
Setter opp kjegler som jentene skal føre ballen mellom før de avslutter med skudd på mål.
Legge til begrensninger underveis i øvelsen.
Gir gode individuelle ferdigheter både med tanke på ballberøring og teknikk i tillegg til skuddteknikk.
Vise og forklare
Deler i 3 lag.
Liten bane, store mål.

30 minutter
Avslutning: rydde kjegler, mål og baller. rolig nedjogging - 4 minutter.
 kamp med liten bane og store mål, slik at man skal kunne lage mål fra alle posisjoner på banen
Spill på liten bane med få spillere og store mål er en flott måte å lære jentene trygghet i forhold til skudd. Her kan man skyte fra alle posisjoner og gir mye øving på skudd. I tillegg til dette får også keeperen mye å gjøre


Ny Periode:

Vi har fått beskjed fra treneren deres at de ønsker et økt fokus på individuelle freidigheter og innlæring av nye teknikker. Vi kommer derfor til å fortsette med dette fra forrige periode.

Individuelle ferdigheter består av pasninger, skudd og finter, dette vil derfor være fokuset gjennom perioden .
Nok en ting vi har fått beskjed om å jobbe med er å skape trygghet med ball i beina blant spillerne. Dette vil vi derfor også fokusere på. da dette er grunnleggende for å kunne skape et godt angrep.

Denne perioden vil derfor være rettet mot individuelle ferdigheter i form av finter (ballberøringer), skudd og pasninger.

UKE 4: teknikk og finter
UKE 5: Teknikk og avslutninger
UKE 6: pasninger og teknikk (taktikk)
UKE 7: pasninger og skudd

Periodeplan uke 6,7,8,10 og 11

Periodeplan uke 6, 7, 8, 10 og 11

PERIODEPLAN 
Fokus for perioden: lære noen grunnleggende elementer i 11'er fotball ved å bruke fokuspunktene fra tidligere perioder som grunnlag.   

Hvorfor: de skal begynne å spille 11'er denne sesongen, og få vet noe om spillet og grunnleggende elementer. 
Hvordan skal jeg jobbe med det: prøve å gi de en bedre forståelse av spillet, ved enkle instruksjoner. Mener dette kommer enklest ved mye spill, og ikke så mye snakking. Da vil de best lære hva som er lurt, fordi de opplever det selv, ikke bare blir fortalt det. Det er også hensiktsmessig å jobbe med teknikk for å kunne utføre valgene de ønsker å ta. 

Uke 6
Fokus på samhandling i den bakre fireren 
Uke 7
Fokus på angrepsspill i den fremste rekka
Uke 8
Fokus på forsvarsspill hele laget 
Uke 10
Fokus på angrepsspill hele laget 
Uke 11
 Morsom siste økt med konkurranser, spill og gøy. 

Øktplan uke 6


ØKTPLAN – UKE 6

NAVN: Andrea Gabrielsen
FERDIGHETSMÅL: Forbedre lagets samhandling med høyt tempo, og innspill til strek
KUNNSKAPSMÅL: Lære hvordan å bevege seg i forhold til hverandre i ankomst, og hvordan spille inn på riktig tid til strek
HOLDNINGSMÅL: Trivsel blant utøverne og få de til å ha det gøy under trening.
Utstyr: Baller, vester, kjegler
Dato og tid: Torsdag 30.01.2020 – 16:00-17:30
Målgruppe: Gutter 06
Sted: Skrimhallen

Periodeplan uke 7 - 11

Periodeplan for Svene IL skitrening, 2. - 6. klasse.

Øktplan 13, uke 5

Øktplan 12
Navn: Vida
Dato: 29.01.20
Målgruppe: Kif j14 
Utsyr: Kjegler, vester, baller 

Periodemål: Bedre valg og utførelse i spillsituasjon
Mål for økten: Fokus på kommunikasjon  
Ferdighetsmål: Kommunisere med medspillere ved å bruke navn, si i fra om de blir presset eller evt kan gå selv 
Kunnskapsmål: Lære viktigheten av å kommunisere med hverandre  
Holdningsmål: Følge med og høre etter, samt å skryte av hverandre hvis man gjør noe bra

Varighet (tid)
Hva (innhold)
Hvordan (organisering/metode)
Hvorfor (begrunnelse)
Hjelpetrener
Oppvarming:
25 minSkadefri (5 min)
- Løpe vanlig
- Høye kneløft 
- Sparke bak 
- Løpe sikk sakk 
- Krysse bein 
- Ta en knebøy med hopp på hver kjegle 
- Hoppe og lande på en fot 
- 2 litt raskere runder
Føring og pasninger i sirkel (15 min):
- Sentre ut til de som står utenfor, finne en ny 
- Ta med seg ball og finne en ledig spiller 
- Sende tilbake på volley 
- Sende tilbake med heading 

Tøyesirkel (5min):
Tøye lysk, framside og bakside lår, legg og hofteleddsbøyere. 
Skadefri
Vise - forklare metoden
Deler i 2 rekker. Jeg står foran de og viser øvelsen de skal gjøre for hver gang. 

Føring og pasninger i sirkel:
Vise-forklare metoden 
Deler jentene i 2. Den ene halvparten står inni sirkelen, den andre halvparten står utenfor. De utenfor har ball og sentrer til de inni. De inni tar i mot ball og sentrer tilbake, før de løper og finner seg en ny spiller.  Når jeg sier ifra, bytter de plass. Fokus på å bruke navn. 

Tøyesirkel:
Apemetoden
Står i stirkel og gjør det samme som meg


Skadefri
Starter med å bli litt ekstra varm i dag, siden det er såpass kaldt ute. Når de skal sentre pasninger osv i neste øvelse, tenker jeg det er lurt å være litt varm fra før. 
Føring og pasninger i sirkel:
Øke kroppstemperaturen, slik at blodgjennomstrømningen blir bedre, og oksygen og næringsstoffer flyter transporteres raskere ut til muskulaturen. 
Gjøre musklene mer smidige og klare til å jobbe, og dermed forebygge skader.
Gjøre muskelarbeidet mer koordinert og samstemt.
Øke motivasjonen og prestasjonsevnen.
Har balløvelser også i generell oppvarming fordi jeg vurderer det som vesentlig for disse jentene som spiller fotball så sjelden å ha mest mulig balltouch. 


Tøyesirkel:
For å minske risikoen for skader i hovedaktiviteten. 

Jeg styrer dette 
Hoveddel:
60 min

Øvelse for kommunikasjon (15min)
Jentene står på rekke foran mål. En stiller seg med ryggen til målet. Jeg står bak og varierer mellom å gå i press eller bli stående. Dersom jeg går i press, skal hu som står først i rekka si rope "får". Da må hu som står med ryggen til spille støttepasning. Dersom jeg ikke går i press, skal hun rope "vend opp", og personen skal  vende opp og skyte. 


Spill (45 min) 
Ser litt an hvor mange de er. Vil ikke ha så mange på hvert lag. Fokuset er på kommunikasjon 

Styrke - stafett (15 min)
Tar spensthopp, situps og planken

Øvelse for kommunikasjon 
Vise - forklare metoden Spill
Oppdagende læring og forklare-metoden
Jeg forklarer først hva fokuset er.  Når jeg ser en god situasjon, stopper jeg spillet og spør hva som var bra, hvorfor det var bra og gir masse ros. Da opplever jeg at de gjør det igjen. 

Stryke - stafett
Vi lager en stor sirkel. Så skal alle gjøre en øvelse, mens en person i sirkelen løper sikk - sakk gjennom alle før hun finner plassen sin igjen. Så gjør nestemann det samme. Må gjøre øvelsene helt til alle har løpt en gang rundt sirkelen. 
Øvelse for kommunikasjon
For å få en basic innføring i bruken av kommunikasjon og å lære å bruke den i praksis. 

Spill
For at de skal få mye erfaringer med ball og spillsituasjoner. Skal ha små baner med få på hvert lag, slik at hver enkelt får mange innvolveringer. 

Styrke - stafett
For å bedre de fysiske egenskapene litt også på en morsom måte. Her får man trent både styrke, koordinasjon, hurtighet og utholdenhet. 

Øvelse for kommunikasjon
Ser an hvor mange som kommer på trening, kan hende vi må ha en gruppe som spiller en spretten ved siden av også bytte. Hjelpetrener styrer da det. 


Spill:
Hjelpetrenere må kanskje stå i mål. 


Styrke - stafett
Jeg styrer
Avslutning:
5 min

Lett uttøying og oppsummering
(5 min):
Jeg styrer en lett uttøying.
- Fremside lår 
- Bakside lår 
- Legg 
- Hoftebøyer 

Jeg oppsummerer økta og jentene kan gi tilbakemeldinger om de ønsker.

Lett uttøying og oppsummering:
Ape-metoden
Jentene hermer etter øvelsene jeg gjør. Vi står i en sirkel, og jeg oppsummerer mens vi tøyer.


Lett uttøying og oppsummering:
Opprettholde bevegeligheten i leddene.
Snakker med de og spør hvordan det har vært. Dette til orientering for meg og hvordan jeg skal legge opp økta neste gang. 


Lett uttøying og oppsummering:
Hovedansvar: Begge trenerne 

Øktplan SFO - økt 13

Øktplan -SFO økt 13                                                                                      Navn: Marte Karine Larsen
Dato: 28.01.2020
Sted: Madsebakken SFO.
Målgruppe: 3.klasse
Tid: 45 min.

Dagens aktivitet (idrett): Ulike leikaktiviteter med fokus på koordinasjon.
Hovedmål: Ha det gøy, utvikle de grunnleggende egenskapene, med ekstra fokus på de koordinative egenskapene.
Ferdighetsmål: føle at en mestrer oppgaven og klarer å samordne bevegelser.
Kunnskapsmål: lære nye leker/evt. varianter av leker.
Holdningsmål: Ikke være negativ, og høre på beskjeder. Prøve igjen hvis man ikke klarer det første gangen.

Kamp søndag 26.1. Borte mot konnerud

Mål for kampen: Intensitet i forsvarsarbeid og kontruktiv kommunikasjon 

Skal være tyelig på at de skal prate med hverandre, og at de skal ha høy intensitet når de går i press. 

Oppvarming er skadefri, og så possesion med de som starter. Holde ballen i laget med 2 jokere. Poenget med dette er å bli kjent med ball og underlaget. Øktplan Rød gruppe uke 5
Treningsmetoden: Teknikktrening skate
Tid: 1t og 20min
Sted: Heistadmoen skistadion
Intensitet: lav
Utstyr: Skøyte ski og staver
Mål: Påvirke utøverens teknikk, spesielt padling
HSH J13 øktplan.

_________________________________________________________________________________
Dato: 14.01.20
Sted: Hvittingfosshallen
Tid: 18:30 - 20:00

Ferdighetsmål: Jeg vil at jentene skal trene  mer på å treffe mål, skyte hardere og også treffe der de sikter.

Øktplan sense - plan 15


Dagens aktivitet: Yoga
Målgruppe: Aktiv ung
Sted: Sense helse
Hovedmål: Samarbeide godt
Ferdighetsmål: føle mestring av yoga
Holdningsmål: være stille og følge med
Kunnskapsmål: Forstå hva som kreves at pusten for å få mest mulig avspenning

mandag 27. januar 2020

øktplan g15 uke 5

Dato: 28.01.20
Tid: 18.00
Navn: Sophus Stam
Utstyr: stiger, kjegler, vester, baller.
Mål for økta: Hvis forholdene er bra, jobbe med å spille inn i prioriterte rom. Hvis ikke, gjennomføre en økt som er så god som mulig med tanke på forholdene. Kjører samme plan som forrige uke, siden jeg ikke fikk gjennomført den.
Tid
Hva
Hvordan
Hvorfor
5-10 min
G-del
Oppjogg med forskjellige øvelser:
Høye kneløft
Sparke bak
Sidelengs, bytte ofte
Brasilianer
Åpne døra
Lukke døra
Spillerne løper på rekke
Jeg står og sier hva de skal
Trenger ikke vise eller forklare siden det er grunnleggende øvelser de allerede kan
Øker prestasjon
Øker motivasjon
Hindre skader
Øker blodgjennomstrømming
Løser opp i muskler og vev
2-3 min
L-del
Tøying av store muskelgrupper som brukes senere i økta:
Knestrekker
Knebøyer
Hoftestrekker
Ankelstrekker
lyske
Apemetoden
Spillerne er i en sirkel hvor jeg er i midten og viser de forskjellige øvelsene.
Forhindrer skader
Løser opp enda mer i muskler, ledd og vev
10 min
Rondo
Deler inn i grupper på 5-6 personer
4 spillere rundt en firkant
1-2 inni firkanten som skal jage ballen
Bytter når forsvarerne vinner ballen
Gjør kroppen mer klar på hoveddelen som skal gjennomføres
Får i gang mer spesielle muskler som brukes under raske retningsforandringer som det er i hoveddelen
Lettere overgang til hoveddel
Øker tempoet i beina og gjør spillerne mer mentalt klar til hoveddelen20 min
Hoveddel; øvelse 1
Vise og forklare
Bane 50–60 meter lang, 40 meter bred.
To forsvarssoner med tre forsvarsspillere i hver.
Imellom forsvarssonene (mellomrommet) oppholder det seg en fast angrepsspiller.
Resterende angrepsspillere fordeler seg i grupper á tre spillere.
En treergruppe starter, og målet er til slutt å levere ballen til neste treergruppe på motsatt side.
For å lykkes med dette må de skape og utnytte rom imellom spillerne i forsvarssonen, spille opp hengespiss, osv.
Bruke pasninger til å finne rom mellom forsvarslinja
Angrepspilleren mellom forsvarssonene må bevege seg for å finne rom for å ta imot en pasning. Realistisk i bearbeiding i kampsituasjon


15 min
Øvelse 2


Vise og forklare  
Organisering:
Seks angrepsspillere og seks forsvarsspillere + fire nøytrale spillere (midtstoppere)
To store firkanter med tre angrepsspillere og tre forsvarsspillere i hver.
Nøytral sone i hver ende med to nøytrale spillere i hver.
Beskrivelse:
Nøytrale spillere i enden spiller seg imellom, før de spiller opp på en av de tre blå angrepsspillerne i nærmeste firkant.
Disse skal videre forsøke å spille opp på medspillere i neste firkant, før målet er å levere ballen til nøytrale spillere i andre enden.
Hvis forsvarende lag vinner ballen, går de i angrep.
Midtstopperne blir på en måte som et prioritert rom siden de er på kanten. Man må spille gjennom et område for å nå det prioriterte område, slik er det ofte i kamper også hvor midtbanen er området man spiller gjennom og kantene er det prioriterte området.  
20 min
Øvelse 3
spill
Vise og forklare
Deler inn i to lag og spiller på en bane. Banestørrelsen avhenger av hvor mange spilleren som er på treninga. Om vi spiller på store og små mål avhenger også om det er noen keepere til stedet. Vil helst spille på store mål for å få spillsituasjonen mest kampliv. Spiller 2x9 min med 2 min vannpause. Fokuset ligger på det vi har trent på i de tidligere øvelsene, raske pasninger og overblikk.
Setter det vi har trent på tidligere i en mer kamplik situasjon hvor angrep faktisk må ende opp i en avslutning.
Det er også en morsom øvelse og avslutte på, siden de fleste spillerne liker å spille kamper. Ender med noe morsomt slik at motivasjonen holder seg oppe og tempoet ikke synker.
5 min
Avslutning
Rolig nedjogg
Vise og forklare
Gutta løper veldig rolig i fem minutter.
Få ut slaggstoffer etter hoveddelen.