Aktive Lokalsamfunn

tirsdag 24. april 2018

Hovedtrener: Malin
Hjelpetrener: Knut Ole
Sted: Raumyr SFO
Tid: 14.00-15.00
Utstyr: Erteposer, baller, evt benk til å dele salen i to

Hovedmål: barna skal ha det gøy med aktivitet og ha lyst til å fortsette med det. 
Ferdighetsmål: Påvirke barnas utholdenhet og samarbeidsevne gjennom lek.

Navn: Eirik Korssjøen Storløkken
Hjelpetrener: Kjersti

Mål for økten: Påvirke elevenes utholdenhet og ballferdigheter gjennom leikaktiviteter med å fortsatt ha fokus på idrettsglede.

Utstyr: vester, kjegler for avgrensning og baller

Tid: 1 time

Hovedmål: At barna skal ha det gøy med fysisk aktivitet.

Ferdighetsmål: Aktiviteten skal påvirke den aerobe utholdenheten og koordinasjon ved bla. dansing. Der en av mange viktige deler av den fysiske aktiviten, men kan også være viktig for læring på skolen. Har også aktiviteter som utfordrer samarbeidsevnen.

Holdningsmål: Jeg og Nora skal være tydelige ledere, og barna skal oppføre seg etter det. Vi skal bidra til at elevene får en time som de kan glede seg i løpet av SFO tiden.

Målgruppe: 1+2 klassinger
Dato: 25.04.2018
Varighet: 45 min. Kl. 14.00 – 14.45
Utstyr: Rokkeringer, høyttaler, lys
Sted: SFO, Judo hallen på Skavanger Skole

24.04.2018


NAVN: Charlotte Aune Hovde og Linn Vatnebryn Røraas              DATO: 24.04.2018
 
MÅL FOR ØKTA: Øke motivasjonen til barna ved hjelp av leker de selv har valgt.

TID: 14.30 til 15.30

STED: Kongsgårdsmoen Skole, SFO, gymsalen

UTSTYR: Softball, Fotball, Mål, Vester, utstyr til tarzansisten.


ØKTPLAN MADSEBAKKEN SFO
Anna og Tiril
Mål for økta: Bli bedre kjent med gruppen, gjøre dem motivert og ha det gøy med gruppa. Bruker ballaktiviteter for å øke motivasjonen i gruppa.
Målgruppe: tredjeklasse
Hovedtrener: Anna
Hjelpetrener: Tiril (På stevne)

Økt Nr4 Raumyr

Hovedtrener: Eirik Dugstad

Hjelpetrener: Ingvild Tronstad Andersen


Sted: Raumyr barneskole
Mål: utvikle elevens utholdenhet igjennom leik.
Utstyr: fløyte, 2 softballer, 4 benker
dato: 24.4.2018
målgruppe: 4 klasse 
tid: 60 min


Hovedtrener: Torstein Wingestad
Hjelpetrener: Hedda Tveiten
Dato: 24.04.2018
Tid: 60 min
Målgruppe: 1.-4. klasse
Utstyr: baller, vester
Sted: Lampeland skole, gymsal
Hovedmål: få elevene til å samarbeide i lag

mandag 23. april 2018

SFO Økt 4, 24.4.18


Hovedtrener: Tobias Løver
Hjelpetrener: Sabine Emilie Fjeld
Dato: 24/4/18
Tid: 60 min
Målgruppe: 2. klasse
Utstyr: 4 benker, 1 fotball, haler, 3 stikkballer
Sted: Raumyr skole, gymsal
Hovedmål: Bli kjent med elevene, samt skape aktivitet

Økt nr. 4 23.04.18


Målgruppe: 1.klasse

Hovedtrener: Marte

Hjelpetrener: Nora K
Dato: 24.04.2018
Varighet: 60 min. Kl. 14.00 – 15.00
Utstyr:  Musikkspiller, softball.
Sted: SFO, trimrommet på Gamlegrendåsen Skole.
Mål for økta: Ha det gøy. Barnas hurtighet (utholdenhet og reaksjon)  vil også bli utfordret og forhåpentlig kanskje forbedres ila. økten.

SFO - Økt 4 - 25.04.2018


Økt nr. 4
Dato for gjennomføring: 25.04.18
Hovedtrener: Andrine
Hjelpetrener: Camilla
Hovedmål: utvikle styrke og ballferdigheter ved hjelp av leik. 
ØKTPLAN – SFO Vestfossen - leikaktiviteter 
Hovedtrener: Jenny 
Hjelpetrener: Siri 
MÅL: Utfordre barnas konkurranseinstinkt og reaksjonsevne ved bruk av leik. 

Ferdighetsmål: barna skal mestre alle lekene. 
Kortsiktigmål: lære å samarbeide og fokusere på fairplay i de ulike lekene.  
Holdningsmål: Skape et trygt og inkluderende miljø     

Målgruppe: 2.klasse 
Utstyr: fløyte, baller, rockeringer, vester, kjegler. 
Tid: 14:15-15:15 
Sted: Vestfossen SFO 
Dato24.04.18 

Navn: Julie Dahl Rust                                                                                      Dato: 24.04.18
Hjelpetrener: Mathilde Heggeli
Sted: Wennersborg SFO
Varighet: ca 1 time
Målgruppe: 1. klasse
Utsyr: høyttaler, baller, matte, erteposer og tarzansisten utstyr (hva enn barna vil ha frem)

Mål: bli bedre kjent med barna og forbedre allsidig bevegelsesevne (hovedsakelig utholdenhet og reaksjon)


søndag 22. april 2018


Øktplan SFO 1. klasse uke 17

Dato: 25.04.18

Navn: Geir og Mari

Mål for økta: 
·        Ha det gøy med forskjellige leker og evt lære nye leker.
·        Få en følelse av mestring gjennom ulike leker.
·        Utvikle fysiske egenskaper som utholdenhet og hurtighet gjennom lek.
·        Lære å samarbeide.

Hovedtrener: Geir
Hjelpetrener: Mari

Utstyr: Benker, softballer, erteposer og en fotball

Tid
Hva
Hvordan
Hvorfor
Metode

Oppvarming: 15 min
G-del
5 min


S-del
10 min
Krabbesisten
-krabbe på knærne
-krabbe motsatt vei med ansiktet opp

Stikkball
-alle mot alle
-2 og 2 sammen
En eller to «har den». Det er om å gjøre å ikke bli tatt og det er bare lov til å gå på strekene. Den personen som har den gir fra seg vesten, og den som blir tatt har den.

Alle mot alle. Om å gjøre å skyte hverandre med softball. Blir man skutt må man si navnet sitt til trenerne. Deretter må man sette seg på benken og vente til den du ble skutt av blir skutt av en annen. Så er man fri. Hode er tellende.

Vi har valgt krabbesisten i g-delen siden da blir intensiteten lavere enn det den ville vært om det ikke var noen retningslinjer rundt dette.

Stikkball er en morsom og lett lek hvor intensiteten øker litt fra den forrige leken, slik at barna blir gode og varme før hoveddelen begynner.

Vise og forklare
Hoveddel: 40 min
10 min


10 min


20 min


10 min

Hentestafett          


Rydde hagen


Hjørnefotball


Musikkstopp hvis det blir tid til det.

·       
Dele inn i 4 lag i hvert sitt hjørne. Legger erteposene på midten. En og en fra hvert lag skal løpe og hente en ertepose om gangen. Når det er tomt teller man hvem som har flest og det laget vinner.

To lag stiller opp på hver sin side av en midtlinje (evt en benk eller et nett). På hver side ligger et likt antall erteposer eller baller. Oppgaven er nå å rydde vekk alle disse fra eget felt og over til motstanderlagets felt. Det laget som har færrest gjenstander på sin side når leken avsluttes, har vunnet.

Deler klassen i fire lag. Hvert lag står i hvert sitt hjørne med hver sin benk som mål. Omgangene er mellom to lag av gangen, og de varer helt til et av lagene scorer på benken til motstanderlaget. Etter hvert bytter to av lagene plass, sånn at elevene spiller mot forskjellige lag.


Vi setter på musikk som barna skal danse og bevege seg til. Når musikken stopper er det om å gjøre å stå helt stille. Hvis man beveger seg er man «ute».

Vi har valgt forholdsvis enkle leker som barna mest sannsynlig klarer å lære seg ganske raskt eller kan fra før- Alle de tre lekene skaper god aktivitet for barna samtidig som det er morsomt.
Vise og forklare
Avslutning: 5 min
5 min
Samling
Høre med barna hva de likte, hva som kunne vært annerledes og hva de ønsker å gjøre neste gang.
Avslutte med high five til alle.
Dette er for at vi kan få høre hva barna likte med økta og hva de ønsker å gjøre mer av fremover. Dette vil å være med til at alle føler seg sett.ØKTPLAN, GAMLEGRENDÅSEN SFO, ØKT 3HOVEDTRENER: Jenny Marie Halden 

HJELPPETRENER: Njord Are Ulleberg                                        

DATO FOR GJENNOMFØRING: 25.04.2018

TID: 50 min

MÅLGRUPPE: 3. klasse?

UTSTYR: Stikkballer, vest, benker

STED: Gamlegrendåsen Skole, gymsal

HOVEDMÅL: Skape engasjement og aktivitet gjennom lekaktiviteter med fokus på kast

-        FERDIGHETSMÅL: Bli bedre på å kaste ball gjennom oppdagende læring i lekaktiviteter med fokus på kast

tirsdag 17. april 2018


ØKTPLAN – MADSEBAKKEN SFO
Anna og Tiril
Mål for økta: Bli bedre kjent med gruppen,  gjøre dem motivert for aktivitet og få dem til å akseptere oss som trenere. Ha det gøy med gruppa. Utvikle basisferdigheter ved hjelp av lek
Målgruppe: tredjeklasse
Hovedtrener: Tiril
Hjelpetrener: Anna

HVA
HVORDAN
HVORFOR
METODE
UTSTYR
OPPVARMING
GENERELL DEL:
10 min

Stiv heks
En-to elever «har den», de som blir tatt steller seg med bena spredt. For å «bli fri» må en medelev som ikke «er tatt» krype mellom bena på eleven som er tatt. Det er ikke lov å ta de som frigjør og det er ikke lov å vente på andre som blir frigjort.
·       Forhindre skader
·       Øke prestasjonsevnen, både psykisk og fysisk.
·       Øke motivasjonen.


·       Under økt kroppstemperatur begynner kroppen å:
·       Øke konsentrasjonsevnen.
·       Øke oksygenopptaket
·       Øke tøyeligheten i leddene.
·       Øke oppmerksomheten
·       Øke nerveimpulsene.
·       Øke transporten av næringsstoffer i kroppen.

Forklarer, setter i gang og stepper om nødvendig. Passer på at alle følger regler og er med på leken
Ingen
OPPVARMING
SPESIELL DEL:
10 min
To To og to sitter rygg mot rygg. Deler gruppen i enere og toere, enere er snipp for eksempel første runde og toere snapp. Roper vi snipp, skal snipp løpe til veggen og snapp prøve å ta snipp. Eller omvendt.  (varierer om man sitter, står, ligger på magen’/ryggen osv.
Disse lekene utfordrer elevenes løpsferdigheter i form av hurtighet og utholdenhet, i tillegg til noe koordinasjon.

·       I den spesielle delen, økter intensiteten og de forbereder seg til hoveddelen.
Forklarer, setter i gang og stepper om nødvendig. Passer på at alle følger regler og er med på leken
6 softballer (evt. fler etter behov)
HOVEDDEL:
STAFFET
Gruppen deles i 3 lag (så færrest mulig blir stående lenge av gangen i kø og vi utnytter plassen). Går det ikke opp er det noen som må løpe to ganger.

Løypa:
Først skal barna balansere på en benk (oppned), så må de hoppe fra rokkering til rokkering (3 rokkeringer), før de skal stupe kråke på en matte, løpe 3 ganger rundt en kjegle og så kaste en ertepose en en kasse. Deretter skal de løpe alt de kan tilbake til benken, balansere og så løper neste. Ved at de må balansere på benken også på vei tilbake risikerer vi ikke at noen tjuvstarter. J
Motiverer og får i gang kroppen skikkelig, samtidig som de må konsentrere seg om oppgavene hvor tempo ikke er det viktigste.
Ferdigheter som:
Kordinasjon
Øye-hånd-kordinasjon
Hurtighet
Balanse
Blir satt på prøve og utviklet ved hjelp av lek.
Forklarer og viser evt en runde.
3 benker, 9 rokkeringer, 3 matter, 3 kjegler, 3 erteposer og 2 kasser.
HVIS TID:
Spørre om det er noe de har lyst til å gjøre. (på starten)
Motiverer og får dem kanskje til å høre litt mer (lokke med noe, i gjengjeld for at de er greie J)


Avslutning
Spørre om de har hatt det gøy og si takk for i dag.


Gi videre motivasjon og så de kan glede seg til neste gang