Aktive Lokalsamfunn

mandag 18. februar 2013

Søknad om prosjekt - Sammen om Ungdomsløftet

Kongsberg Videregående skole, Kongsberg kommune ved en nyetablert Frisklivssentral, Kongsberg Idrettsråd som representant for idretten og Buskerud Idrettskrets søker om midler til et samarbeidsprosjekt i Kongsbergregionen.