Aktive Lokalsamfunn

onsdag 28. april 2021

Økt 21 uke 17 BKMiners j08/09 KatrineFB - Vurderingsøkt

 Navn: Katrine Flatin Bartos

Dato: Torsdag 29.4-21

Sted: Kongsberghallen

Tid: 16:30-17:45

Mål: at de blir mer fokuserte i det de gjør, og at de blir flinkere i spillsituasjoner - forsvar spesielt

Målgruppe: Jenter 08/09

Utstyr: Basketballer (jentene skal ha med selv), kjegler, stol, stikkball

Ferdighetsmål: At jentene skal utvikle angreps og forsvars ferdigheter

Kunnskapsmål: Lære om ulike regler samt samarbeid seg imellom

Holdningsmål: At jentene følger Fair Play prinsippet og gjør så godt de kan (innsats) Og så klart at de har det gøy. Ønsker også at de respekterer meg som trener og følger mer med når jeg forklarer øvelser

 

Merknad: Grunnet corona har jeg ikke fått trent jentene på en god stund og de har mest sannsynlig glemt en del av teknikker vi har lært osv. Dette må jeg bare se på under økta.

 

I planen er det også medregnet tid til rydding, drikkepauser osv.