Aktive Lokalsamfunn

tirsdag 5. november 2019

Øktplan Bakke J07 (Stort sett samme øktplan som sist, ny oppvarming, og ny forsvarsøvelse) (10 min satt av til drikkepauser)


Navn: Anna Sveaass
Idrett: Håndball
Dato: 14.10.2019
Målgruppe: Bakke j07 (12 år)
Klokkeslett: 1730-19
Mål: Forbedre overblikk og ballkontroll i fart. Samt. Jobbe videre på samarbeidet i forsvar.

Ferdighetsmål: Spillernes ferdigheter når det gjelder å ha overblikk. Blant annet å kunne se spillere og rom i angrep, både for medspillere og seg selv. Eller å kunne se medspillere, og forsvarspillere i kontringer. Ferdighetsmålet handler mye om å klare dette, men likevel klare å spille ballen og utøve andre tekniske bevegelser hurtig.

Kunnskapsmål: Spillerne skal lære mer om at det er en forskjell på ballforståelse og ballkontroll, samt. spilleforståelse, og å bare «kaste og spille håndball». Altså bli «litt» mer rutinerte, slik at det blir mer flyt i spillet.

Holdningsmål: Spillerne skal få bedre selvtillit og syntes håndball er morsommere ettersom de etter flere av disse «type» øktene får bedre muligheter til å løpe og gjøre bevegelser med ball, og da også kan «få på seg» forsvarspillere og gi rom til andre.

Mål
Innhold
Tid
Metode
Vurdering
OPPVARMING
-          Generell del
Løpe rundt i ring:
Elevene jogger lett i ring rundt banen etter hverandre for å bli varme i de store muskelgruppene. De skal også følge enkle balløvelser, disse øvelsene kan for eksempel være øvelser som, stussing (først med riktig hånd, så motsatt) (så baklengs). Dette selvfølgelig samtidig som de løper, så øvelser som å kaste ballen opp (ta den imot både foran, så bak ryggen (øke vanskelighetsgrad).


10 min
Apemetoden/forklare-metoden
Dette skal de gjøre for å unngå skader,
varme opp de store muskelgruppene
Øke fysiske, psykiske prestasjonsevnen og motivasjonen

OPPVARMING
-          Spesiell del
10 pasninger:
I denne oppvarmingen, deles spillerne inn i to lag. Jeg markerer opp et område som spillerne skal hode seg på innsiden av. Deretter skal et av lagene starte med ballen, laget som starter skal prøve å kaste ballen ti ganger mellom spillerne sine uten at den går i bakken eller tatt av det andre laget. Oppgaven til motsatt lag, er altså da å prøve å hindre det andre laget i å få 10 pasninger på rad. Om de klarer det er det de som får ballen, og de sin tur til å prøve, hvis de ikke klarer det får motsatt lag et poeng.

10 min 
Vise-Forklare-metoden
Denne leken vil gjøre spillerne varme i mer spesifikke muskler i tillegg til å være relevant til resten av økten. Den går inn på både kast og mottak og generell bevegelse med ball. Den gir også mening i forhold til målet om overblikk. Ettersom man å se de andre spillerne, og forsvarerne.
OPPVARMING
Spesiell del
To og to, forsvarsøvelser
Fire spillere stiller seg opp spredt langs seksmeteren. De er forsvarspillere. Resten av spillerne skal stille seg på en rekke av hjørnet på banen. Spillerne på rekke skal løpe på tur langs seksmeteren, og når de måter forsvarende spiller, ta et pådrag mot forsvarspilleren. Forsvarspilleren skal da prøve å låse ned angripende spiller.

15

Spillerne er i hovedsak gode på dette området. Grunnen til at jeg velger å utføre denne øvelsen, handler mest om å terpe forvarsbevegelser og taklinger på angrepspillerne, slik at vi vinner flere dueller.
HOVEDDEL
Kast og mottak i fart:
Alle går sammen to og to, med en ball på hvert par. De starter med kun et par meter avstand og kaster ballen frem og tilbake i fart (frem og tilbake på langsiden «mellom målene»). Jeg starter med å forklare litt grunnleggende teknikk og pirker litt mens de kaster frem og tilbake i fart innad i paret. (Noe jeg skal fokusere på å kommentere er at de må se opp, både på «partner», og mot mål. Deretter skal jeg gå gjennom andre kasteteknikker som:
-Stusspasning
-Motsatt hånd

Kast og mottak med stige:
Spillerne skal stå på rekke bak en stige, jeg skal vise enkle stige øvelser (f.eks. en fot i hver, mens de løper fremover). Samtidig skal jeg stå vedsiden av stigen, og kaste ballen til dem, slik at de må ha overblikk.


Kast med pådrag:
Alle spillerne stiller seg opp på to rekker med ca. 3-5 meters avstand mellom med ansiktet mot mål. Førstemann i hver av rekkene skal kaste en ball til hverandre, før de løper ned mot seksmeteren, og over til den andre rekken igjen. Mens rekkene holder ballen i spill mellom disse to rekkene, skal spillerne passe på å holde kroppen og ansiktet rettet mot målet. spillerne skal ha konstant fokus om å være rettet mot mål, og må passe på å ikke vende kroppen med armen samme retning som kastet går.

Kryssspill med pådrag:
Spillerne fortsetter på nesten samme måte, de skal fortsette på to rekker med like mye mellomrom. De skal også fortsette å holde kroppen og ansiktet mot mål, men nå skal de bevege seg mot midten av mellom rekkene og legge opp ballen i et kryss til medspillerne fra motsatt rekke bak. Denne spilleren skal fortsette på samme måte, og avlevere ballen til neste spiller fra motsatt rekke.


Pådrag videre spill, med forsvar.
Spillerne fortsetter på samme måte. De jobber på samme måte, men nå må de forholde seg til forsvarsspilleren. De går så nærme som mulig forsvarspilleren, før de spiller videre til den vedsiden av.


10 min


5 min


10  min


5 min10 min
Vise-forklare metoden
Ved å lære kast og mottaksteknikk i fart, vil de både få bedre overblikk, men da også bedre ballfølelse og ballforståelse. Det er også en nøkkel til å klare idretten godt og få mestringsfølelse. Ved å lære dette vil spillet i seg selv også bli mye bedre.


Dette handler om at jeg vil at spillerne skal trene på å utføre koordinative bevegelser, samtidig som at de må ha overblikk.
Hensikten med denne øvelsen er flere. Spillerne lærer for det første å kaste og motta ball samtidig som de har et overblikk over banen. Likt med dette øver hver og en av dem også på pådrag- videre spill, og å holde kroppen rettet mot mål slik at de ser egne muligheter i tillegg til å «dra» på seg forsvarspillere og gi rom til andre.Hensikten er akkurat den samme, bare at bevegelsen er annerledes. Kryssbevegelsen setter forsvaret i bevegelse på en litt annen måte, noe som også skaper rom til «medspillerne».


Denne øvelsen gjør at spillerne må se på mål samtidig som de kaster på samme måte som tidligere. Eneste forskjellen nå er at de i tillegg må ha kontroll på forsvarspillerne. Dette gjør det desto viktigere med overblikk.
AVSLUTNING
Uttøyning
Tøyer ut med samme øvelser som gjorde på starten av økten:
-Innside lår
-Framside lår
-Skulder ut/bakside
-Mellom skulderblad
-Nakke sider/bakside

5 min
Apemetoden
Tøyning av musklene som var viktig i hoveddelen forebygger skader, samtidig som det vil gjøre elevene mer bevegelige.

1 kommentar: