Aktive Lokalsamfunn

tirsdag 12. juni 2018

ØKTPLAN – SFO Vestfossen - leikaktiviteter 
Hovedtrener: Jenny 
Hjelpetrener: Siri 
MÅL Utfordre barnas reaksjonsevne gjennom lek.  

Ferdighetsmål: barna skal mestre alle lekene. 
Kortsiktigmål: lære å reagere fort og fokusere på fairplay i de ulike lekene.  
Holdningsmål: Skape et trygt og inkluderende miljø     

Målgruppe: 2.klasse 
Utstyr avgrenset aktivitetsområde.  
Tid: 14:15-15:15 
Sted: Vestfossen SFO 
Dato: 12.06.18 

mandag 11. juni 2018

Øktplan uke 14 – Raumyr SFO, økt 3
Hovedtrener: Kjersti
Hjelpetrener: Eirik S.
Dato for gjennomføring: 13.06.2018
Hovedmål: Fokus på å prøve å lære flere navn og bli kjent med barna gjennom lek.
Kunnskapsmål: Lære å ha det gøy og være i aktivitet med lek.
Holdningsmål: Aktivere alle og få alle med på lekene
Målgruppe: Unger fra SFO, aldersgruppe ca. 8-10

 
Før vi starter har jeg tenkt å forklare enn ny regel til gruppe, når vi skal samles så skal de ikke samle seg i en klump foran meg, men sette seg inntil den ene veggen. Deretter teller jeg ned fra ti, og prøver å få dem til å sette seg det før vi starter.


Starter som sist med en liten navne runde, og forteller kort hva vi skal i dag.
TID

HVA

HVORDAN

HVORFOR

METODE

20 min

OPPVARM-ING

 

 

 

5-10 min

G-del:

Navnelek

Alle står i en stor sirkel, og det blir kastet en ball. Når man får ballen så skal man si navnet sitt og så sende den videre.

Jeg har valgt denne leker for å prøve å lære meg flere navn. Jeg er ikke så flink til å lære navn, men må derfor gjøre en liten innsats der. Når en kan alle navne i gruppe så er det for det første veldig mye enklere å gi tilbakemeldinger, men også veldig hyggelig.

Vise og forklare, I denne leker blir jeg også med slik at jeg kan prøve å lære meg flere av navnene.

5 -10min

S-del:

Hauk og due

En person står på den ene side av gymsalen og er due mor, hun skal lokke på fugleungene sine som står på andre siden. Men de må passe seg for hauken som prøver å ta dem. Blir man tatt så blir man selv hauk.

En lek hvor alle er med, og jeg har valgt å være den personen som først skal være duemor så derfor blir jeg også en del av gruppa. Deretter skal noen av de andre få lov til å være duemor.

Vise og forklare

10 min

HOVEDDEL

 

 

 

20 min

Tarzan sisten

I Tarzan sisten skal alle være med å sette fram utsyr, og dette må jeg beregne god tid til.

Det skal settes ut utsyr i hele gymsalen, og det er bare lov til å tråkke på utstyret. Det skal være en som har den og hvis man blir tatt så må man ta 5 stjerne hopp. Hvis man tråkker utenfor apparatene så må man også ta stjerne hopp.

Dette er en lek som jeg husker selv var veldig gøy på barene skolen, og mange liker at de får selv være med å forme litt av økta men å velge hvor ting skal stå.

Vise og forklare

15 min

Hjørne fotball

Fire lag, som har en benk som mål. Man skal prøve å skåre på laget som er skrått over seg, men bytter lag som spiller etter når de får mål, maks 5min.

Forrige gang så var det veldig mange unger som hadde lyst til å spille fotball, derfor velger jeg å ta fotball til slutten av økta hvis de er flinke til å gjennomføre lekene før, slik at det blir en liten belønning. Ikke sikkert at vi rekker denne leken hvi de bruker lang tid på å ta opp utstyr og rydde alt på plass.

Først tenker jeg å stille ungen på en linje, for så å dele dem inn i fire lag. Mens de spiller, skal jeg prøve å ha hovedfokus på å fairplay, og passe på at alle reglene blir fulgt.

5min

AVSLUTT-NING

Spør de andre hvordan økta gikk, hva de synes om øka, hva var bra og hva kunne vi gjøre annerledes. Spør hvilke leker de ønsker til neste gang.

 

 

 

Ekstraøvelser

I tilfelle noen av øvelsene ikke går som planlagt, eller at jeg bruker mindre tid en planlagt har jeg noen  leker jeg kan ta.

 

 

 
For å senke ned tempo:

Rødt og grønt lys

 

En person står på den ene langsiden med ryggen til. Mens de andre står på andre siden.

Når ryggen er vendt skal de andre forsøke å gå så langt frem mot personen som de greier før vedkommende snur seg igjen.

Når vedkommende snur seg er det om å gjøre å ”fryse” stillingen. Dersom noen oppdages i bevegelse må de gå tilbake til utgangspunktet igjen.

Det er om å komme først frem til den som vender ryggen og klappe denne personen på skuldra.

Den første runden står jeg, deretter så er det vinneren. De andre står ved den andre veggen.

Jeg tenker å ta denne leken hvis jeg trenger å roe ned gruppa litt, eller hvis jeg ser at mange begynner å bli slitne, og da heller ha en litt roligere aktivitet, hvor de ikke bare skal løpe men også må konsentrere seg.

Vise og forklare, jeg er selv med i starten og hvis det er noen uenigheter så er det jeg som har rett og er litt dommer.

 

Snipp og Snapp

 

Gruppa blir delt inn i to lag, en som heter snipp og en som heter snapp. De setter seg på en linje med ryggen til hverandre. Når jeg roper snipp, så skal snipp løpe til veggen uten å bli tatt av snapp, mens hvis jeg roper snapp skal snipp prøve å ta snapp.

Dette er en øvelse som går veldig fort og er ganske krevende fordi, det er mye navn som ligner, og derfor må ungen konsentrere seg for å få riktig.

 

 

Kanonball

Gruppa deles inn i to lag. Gymsalen blir delt midt på av benker, slik at det er to baner. Deretter er den en liten bane bakers slik at det er to store og en liten.

Det deles ut to stikkballer på hver sin side av laget. Når man blir skutt så må man gå over på andre siden, bak motstanderlaget. Hvis man treffer noen så kommer man ut igjen. Hvis alle på laget er skutt så kommer kongen ut. Den som er kongen, er den som ble skutt først. Konen har tre liv og starter med alle ballene første gang han kommer ut.

 
 Kanonball, er en lek som barna allerede er kjent med og er lett å få i gang. Det er liten sannsynlig het for at jeg kommer til å benytte meg av denne leken, men hvis det skulle trenges så har jeg noen øvelser på lut.