Aktive Lokalsamfunn

tirsdag 13. mai 2014

KIf fotball - Julie

Julie fungerte veldig bra som trenerressurs i første del. Hun planla hver økt og møtte godt forberedt til trening . I tillegg til Julie var det tre andre trenere tilstede, for å assistere Julie og veilede jentene. Ut fra vår vurdering var treningsøkta fornuftig bygd opp og godt strukturert! Jentene responderte med entusiasme på nye øvelser og gledet seg over at en eldre jente som selv spiller fotball ville trene dem.

Det er beundringsverdig at Julie kunne fylle rollen så godt - det må ha krevd mye kunnskap, innsats og planlegging!

IL Bever'n Skiskyting - tilbakemelding

For oss har dette vært veldig positivt. Det har vært avlastende for oss trenere, men først og fremst morsomt å se en ung trener som vokser med oppgaven og har utvikling gjennom året.

IL Bever'n Skiskyting - Tonje

Har god kontakt med barna
Punktlig oppmøte og kan stoles på
Godt samarbeid med oss voksne
Mye kunnskap om sporten som hun er flink til å lære bort til barna

søndag 4. mai 2014

Kongsberg padleklubb - Halvor

Kunnskapsrik, informerer og lærer bort andre relevante ting som sikkerhet og ikke bare ren teknikktrening.
teknisk gode forklaringer og dyktighet.
Rolig, trygg, velformulert, tar seg god tid.
Gode forberedelser

Kongsberg padleklubb - Øystein

Øystein er veldig flink til å se og lytte til elevene sine, han tilpasser hver øvelse etter den individuelle elevens behov og sørger for at alle føler seg sett og at de går fra treningen med en følelse av å ha mestret noe. Han kan forklare en øvelse på flere ulike måter sånn at alle får en sjanse til å forstå øvelsen ordentlig. Tar seg god tid til hver enkelt og sørger for at læring er gøy.

Kongsberg padleklubb (KPK)- tilbakemelding

For klubben har trenerressursen gitt en struktur på vintertreningene vi aldri før har hatt, ikke minst fordi det er ungdommene som har hatt trenerrollen.

Det er de som tidligere har motsatt seg slik struktur, nå har de selv fått demonstrert verdien av den.

Mvh
Odd J. Resser
Styreleder KPK

Skrim Fotball - Halvor

Halvor er godt likt blant spillere og gjennomfører økter der han selv fremstår som god rollemodell og visualiserer underveis. Han er i stor grad med i økten og slik sett påvirker til god innsats og god struktur.

Halvor har vokst veldig med oppgaven viser til gode forberedelser og planer for øktene. Han har fått god kontakt med foreldrene og medtrenere.

Halvor har utviklet en personlighet som blir spennende å bygge videre på. Halvor blir engasjert videre som treneressurs for Gutter 13 år.

Skrim Fotball - Brynjar

Brynjar er godt likt blant spillere og gjennomfører gode økter som er planlagt. Han har i perioden prøvet og feilet og etter vår vurdering lært mye både med tanke på valg av øvelser og momenter i øvelsen.

Han har jobbet og lagt vekt på kontinuitet da det har vert til dels stor forskjell på spillerne som gjør differensiering i økten nødvendig.

Brynjar har utviklet et godt engasjement og vist fin utvikling.

Skrim Fotball - tilbakemelding

Prosjektet eller tiltaket har etter vår vurdering vært positivt for trenerkandidat, klubb og spillere. Bare det å få disse ungdommene til å lære om idrettsbevegelsen, frivilligheten som selve nerven idrettens eksistens er veldig positivt. Etter vår mening vil disse personene i større grad spørre spørsmål og ha en holdning som tuftet på «hva kan jeg gjøre for andre» vs hva kan idretten gjøre for «meg»…

Dette tiltaket bygger helt klart og utvikler unge fremtidige ressursers holdninger til idrett og frivillighet, og det å ta ansvar.

IL Skrim Håndball - Henriette

Vi på J-01 ble fort kjent med Henriette, hun er ei bli og positiv jente som både vi trenere og spillere liker veldig godt:)

Hun har kjørt styrke og kondis annenhver mandag og variert mye på øvelsene men også hatt med noen faste hele veien, det har fungert bra.

Skrim Håndball - Ingrid tilbakemelding

Jenter 03 har gode erfaringer med Ingrid.
Ingrid har bidratt positivt på flere områder:
-Først og fremst er hun ei hyggelig jente som trenere, lagledere og ikke minst spillere liker godt.
-Hun har vært godt forberedt til øktene, og gjennomføringen har vært god
-Hun har vært flink til å samhandle med oss trenere
-Hun har lært oss nye øvelser og teknikker
-Hun har hatt god dialog med jentene, lært seg alle navn og flink til å se alle.

IL Skrim Håndball - Anna

Annas treningsopplegget har vært variert. Hun har kommet med stadig nye øvelser, men har samtidig hentet frem øvelser som er "viktige"/sentrale eller øvelser som jentene syntes var vanskelige/morsomme.

IL Skrim - Ingvild


Ingvild har trent Skrim gutter 11 onsdager denne sesongen. Hun har vist stor faglig kunnskap iht håndball og god evne til å lede/trene guttene. Treningene har vært varierte og morsomme. Hun har respekt hos guttene og er tydelig i sine instruksjoner. Hennes tilstedeværelse har bidratt positivt for laget og guttene liker henne veldig godt.

IL Skrim Breddehåndball

IL Skrim breddehandball er godt fornøyde med prosjektet Sammen om ungdomsløftet som vi har deltatt i sesongen 2013/2014. Dette har bidratt positivt til de lagene vi har hatt treningshjelp til. Vi er godt fornøyde med kommunikasjonen mellom Idrettslinja og oss og ser svært positiv på å videreføre dette samarbeidet i kommende sesong 2014/15. Det vil være forskjellige lag som har behov i IL Skrim og vi i Sportslig vil sammen sette oss ned og bestemme hvilke lag vi mener kan nyte godt av et slikt tilbud neste år.