Aktive Lokalsamfunn

søndag 31. januar 2016

Øktplan - Uke 5 - Skøyting

Navn: Eirik Buen Fransen
Dato: 02.02.16
Tid: 18.00-19.00
Målgruppe: 6-8 år
Antall: 10 stk. +
Disiplin: Skøyting
Sted: Bevergrenda
Utstyr: SkøyteskiMål: Øke barnas tekniske egenskaper i disiplinen skøyting. I tillegg til å fokusere på den aerobe utholdenheten. Under tekniske egenskaper kommer det til å bli lagt vekt på tyngdeoverføring, balanse, koordinasjon, samt det grunnleggende innen skiferdigheter blir påvirka.

Ferdighetsmål: Barnas ferdigheter innen skiteknikk i skøyting skal forbedres, i tillegg til deres aerobe utholdenheten ved denne formen for muskelbruk.

Kunnskapsmål: Barna skal lære hvorfor man må varme opp og få en innføring i hvordan trening av teknikk og aerob utholdenhet skal utføres. De skal forstå øvelsene som er planlagt, slik at ved en senere trening trenger jeg mindre forklaring. De skal opparbeide seg kunnskap som gjør at de kan utføre øvelsene ved egentrening.

Holdningsmål: Barna skal oppleve å bli sett og ha gode holdninger til hverandre og trenerne. De skal føle tillit og ærlighet fra trenerne. Barna skal samarbeide godt og ha det gøy. De skal innarbeide rutiner for oppvarming og uttøyning.lørdag 30. januar 2016

Øktplan økt nr 8: ny økt, nye muligheter!

Treningsledelse
Ungdomsløftet
Pasning og mottak


Navn: Fredrik, Eirik, Magnus, Nikolai, Pål, Knut Håvard og Anders
Dato: søndag. 31.01.2016
Sted/tid: Skrimhallen 14.00-15.30
Målgruppe: 11-12 åringer.
Teknikkskolen økt nr: 8
 Dette er en gruppe med varierende nivå og motivasjon. Vi får en ukjent gruppe(usikker) så det er viktig og bli kjent og skape trygghet. Viktig og lære seg navn denne økten.  

Mål: Øke spillernes basisferdigheter innenfor tema pasninger og mottak.

Ferdighetsmål: Elevenes basisferdigheter innenfor pasning og mottak skal forbedres (øye–fot koordinasjon). Eleven skal også klare å tilrettelegge ballen etter de mottar en pasning.

Kunnskapsmål: spillerne skal forstå viktigheten av gode pasninger og tilrettelegging ved mottak.
   
Holdningsmål: spillerne skal ha det gøy under økta og føle at de mestrer øvelsene. Det er også viktig at vi blir kjent med gruppen og skaper trygghet for alle. Antallet varierer for hver økt, og derfor må vi legge opp økta etter dette. Derfor er det innlagt en eventuell øvelse hvis antallet tillater det.

Viktige læringsmomenter:
Retningsbestemte mottak, og mottak som legger til rette for pasning(i presiserte øvelser).  Overblikk når du spiller ball, og bevegelse etter pasning. Ved å bruke pasning og ett godt mottak skal vi også fokusere på vridning av spill, og det å åpne opp spillet(i presiserte øvelser). Istedenfor å låse seg fast på en side, spiller man bakover og ruller over på den andre siden hvor det er mer rom og muligheter. Det å være «på», være på tærne, er også noe vi kan piffe gutta på underveis.

fredag 29. januar 2016

Øktplan uke 4 - økt.nr 12

Øktplan for KIF Jenter 12 United uke 4
Navn: Trine Eline Aas 
Dato: 29.01. 2016
Time: 16:00 til 17:30 
Målgruppe: Elever som er gamle 11-12 år gamle 
Klasse: 7.trinn 
Utstyr: Noen kjegler, to bløte baller, matter og alle trenger en ball.
Sted: Tislegård gymsal

torsdag 28. januar 2016

Torsdag 28.01.16 Skiskolen

Sted: Kongsberg skisenter, Funkelia
Tid: 18.00-19.30
Aldersgruppe: 4-8 år

Torsdag 21.01.16 Skiskolen

Sted: Kongsberg skisenter, Funkelia
Tid: 18.00-19.30
Aldersgruppe: 4-8 år

Øktplan 28.01.2016 Vestfossen Strandajordet Kunstgress

Navn: Jon Anders Fiskum  & Jonas Jutila
Dato: 28.01.2015
Sted: Strandajordet kunstgress
Time: 17.30-19.00
Målgruppe: G11 2004 årgang
Klasse: 3IDA
Utstyr: Baller, kjegler og vester
Antall: Opptil 15 stk

Mål for økta: jobbe med ballkontroll I form av pasninger og føringsøvelser

erdighetsmål: Jeg vil at gruppa skal få bedre nærkontroll med ballen, samt  bedre pasninger I en spillsituasjon

Kunnskapsmål: Kunnskapsmålet er at gruppa skal få bedre kunnskaper om å slå mer presise pasninger, og holde ballen tett til kroppen i spillsituasjoner.


Økt nr 13 kongsberg klatreklubb uke 4


ØKT NR 13
Instruktører: IsakS + foreldre                                                       
Tid for gjennomføring: 28.01.2016 kl. 17:30 – 19:00
 Sted: Skrimhallen

Periodeplan Kongsberg klatreklubb uke 5 - 10

Periodeplan Kongsberg klatreklubb uke 5 - 10

Uke 5
Styrke, utholdenhet - Hinderløype
Uke 6
Styrke, utholdenhet - Hinderløype
Uke 7
Problemløsing
Uke 8
Problemløsing
Uke 9
Problemløsing
Uke 10
Leikaktiviteter


Øktplan uke 4

ØKTPLAN 25.01.2016 – uke 4
                                                      

STED: Vestfossen flerbrukshall
KLOKKESLETT: 17.00 - 18.30
ALDER: Gutter 12
TEMA: Skudd fra forskjellige posisjoner (hoppskudd)
MÅL FOR ØKTA: Utfordre elevene gjennom kast og mottaksøvelser + skudd + plassering
FERDIGHETSMÅL: Forstå øvelsene og ha det gøy
HOLDNINGSMÅL: Høre på de beskjedene som blir gitt og gjennomføre øvelsene vi har planlagt. Elevene skal samarbeide og ha det gøy.

onsdag 27. januar 2016

øktplan 27.01.2016

Navn: Eirik Bjørnsrud Tveiten
Tid: 18:00- 20:00
OnsdagMålgruppe: Barn 6-12 år
Utstyr: Barna må ha: Hoppski, hjelm, hoppski, hoppdress
Sted: Idrettsparken hoppanlegg

Uke 4

Øktplan for J04 uke 4
Navn: Ingrid Andreassen
Dato: 27.01.2016
Time: 1630 til 1800
Målgruppe: Jenter, 11 år gamle
Klasse: 6.trinn
Utstyr: 15 fotballer, 20 – 30 lave kjegler, 15 vester
Sted: Røren barneskole (Røren, Hokksund)

Jenter i en alder på 11 år er ulikt fysisk utviklet, og det er også svært forskjellig i hvilken grad de tar til seg ris eller ros. Læringsmåte og konsentrasjonsevne er også ulikt, så tilrettelegging er svært viktig i denne aldersgruppen.

Mål: Målet for denne økta er å forbedre ballkontroll, pasninger og skuddteknikk

mandag 25. januar 2016

Ridekurs uke 4

ØKTPLANNAVN: Pernille Susaas Holt                                                                                                 

DATO: 28.01.2016

Tid: 17.00-18.00

MÅL FOR ØKTA:
Ferdighetsmål-Elvene skal mestre tempovekslinger, og trav nedsittende.
Kunnskapsmål-Elevene skal ha kunnskap om hvordan man kan gjøre tempovekslinger i en gangart.
Holdningsmål- Elevene skal gjennomføre grunnleggende rideferdigheter, på god måte mot hesten. Lære å utføre oppgavene med god holdning ovenfor hesten.

STED: Komnes Gård

Øktplan uke 4 Kongsberg Orientering

ØKTPLAN

NAVN: Simen Storemoen                                                                                                    DATO: 25.01.2016 

MÅL FOR ØKTA: Forbedre koordinasjon ved hjelp av balanse- og reaksjonsøvelser.

STED: Madsebakken Skole

Øktplan uke 4

Karusellrenn, Efteløtt!
Null trening

søndag 24. januar 2016

Teknikkskolen

Treningsledelse
Ungdomsløftet
Pasning og mottak

Navn: Fredrik, Eirik, Magnus, Nikolai, Pål, Knut Håvard og Anders
Dato: søndag. 24.01.2016
Sted/tid: Skrimhallen 14.00-15.30
Målgruppe: 11-12 åringer.
Teknikkskolen økt nr: 7
 Dette er en gruppe med varierende nivå og motivasjon. Vi får en ukjent gruppe(usikker) så det er viktig og bli kjent og skape trygghet. Viktig og lære seg navn denne økten.  

Mål: Øke spillernes basisferdigheter innenfor tema pasninger og mottak.

Ferdighetsmål: Elevenes basisferdigheter innenfor pasning og mottak skal forbedres (øye–fot koordinasjon). Eleven skal også klare å tilrettelegge ballen etter de mottar en pasning.

Kunnskapsmål: spillerne skal forstå viktigheten av gode pasninger og tilrettelegging ved mottak.
   
Holdningsmål: spillerne skal ha det gøy under økta og føle at de mestrer øvelsene. Det er også viktig at vi blir kjent med gruppen og skaper trygghet for alle. Dette er på grunn av vi får nye grupper.

Viktige læringsmomenter:
Retningsbestemte mottak, overblikk når du spiller ball og bevegelse. Dette er punktene som vi trenere skal ha fokus på under økta. Disse momentene går igjen i alle øvelsene i hoveddelen.   


lørdag 23. januar 2016

Periodeplan for KIF teknikkskole (11-12 år)

Navn: Pål, Eirik, Magnus, Nikolai, Fredrik, Knut Håvard, Anders og Halvor
Sted: Idrettsparken
Tidspunkt: 14:00 – 15:30
Mål: Øke spillernes basisferdigheter innenfor tema:
-          Pasning og mottak

-          Angrep med avslutning
-          1. Forsvarer
Uke
Dag
Fokus - Mål
2
Søndag 24. Januar
Fokus: Pasning og mottak.
3
Søndag 31. Januar
Fokus: Pasning og mottak.
4
Søndag 7. Februar
Fokus: Angrep med avslutning.
5
Søndag 14. Februar
Fokus: Angrep med avslutning.
6
Søndag 21. Februar
Fokus: 1. Forsvarer.
7
Søndag __. Januar
Fokus: 1. Forsvarer.

torsdag 21. januar 2016

Øktplan uke 3 - økt nr. 11

Øktplan for KIF Jenter 12 United uke 3
Navn: Trine Eline Aas 
Dato: 22.01. 2016
Time: 16:00 til 17:30 
Målgruppe: Elever som er gamle 11-12 år gamle 
Klasse: 7.trinn 
Utstyr: Noen kjegler,  to bløte baller, matter og alle trenger en ball.
Sted: Tislegård gymsal

Øktplan nr 12 Kongsberg klatreklubb uke 3


ØKT NR 12
Instruktører: IsakS, SindreJ                                                              
Tid for gjennomføring: 21.01.2016 kl. 17:30 – 19:00
 Sted: Skrimhallen

Mål: Bli bedre til å samarbeide om å løse oppgaver og påvirke utholdenhet og styrke 


Periodeplan uke 1-8

Periodeplan for VIF barn 06 – håndball
Navn: Frida Løken          
Måned: Januar og februar
Uke: 1-8
Mål: Lære de grunnleggende reglene for spill. Hovedfokus på kast, mottak og spill

Øktplan uke 3

ØKTPLAN 21.01.2016 – uke 3
                                                      

STED: Vestfossen flerbrukshall
KLOKKESLETT: 16.30-17.30
TEMA: Lære det grunnleggende. Regler + kast og mottak + spill
MÅL FOR ØKTA: Utfordre barna gjennom varierte leker og balløvelser
FERDIGHETSMÅL: Forstå øvelsene og ha det gøy
HOLDNINGSMÅL: Høre på de beskjedene som blir gitt og gjennomføre øvelsene vi har planlagt. Elevene skal samarbeide og ha det gøy.

onsdag 20. januar 2016

Øktplan 20.01.2016

Navn: Eirik Bjørnsrud Tveiten
Tid: 18:00- 20:00
OnsdagMålgruppe: Barn 6-12 år
Utstyr: Barna må ha: Hoppski, hjelm, hoppski, hoppdress
Sted: Idrettsparken hoppanlegg

Uke 3

Øktplan for J04 uke 3
Navn: Ingrid Andreassen
Dato: 20.01.2016
Time: 1630 til 1800
Målgruppe: Jenter, 11 år gamle
Klasse: 6.trinn
Utstyr: 15 fotballer, 20 – 30 lave kjegler, 15 vester
Sted: Røren barneskole (Røren, Hokksund)

Jenter i en alder på 11 år er ulikt fysisk utviklet, og det er også svært forskjellig i hvilken grad de tar til seg ris eller ros. Læringsmåte og konsentrasjonsevne er også ulikt, så tilrettelegging er svært viktig i denne aldersgruppen.

Mål: Målet for denne økta er å forbedre overblikk, orientere seg og se hverandre. Jentene skal også øve seg på å holde ballen i ro i en firkantøvelse, og forbedre ballkontroll via føring av ball. Det vil også bli litt skudd- og pasningsøvelser.

Ferdighetsmål: Forbedre jentenes ferdigheter med fokus på overblikk, pasninger, og kontroll på ball.. De skal også øve seg på overblikk og orientasjon.

Kunnskapsmål:
Jentene skal selv se viktigheten av å ha god kontroll med ball, og hvorfor viktigheten er med å bruke hele banen eller et avgrenset område i spillsammenheng.

Holdningsmål: Jentene skal oppleve fair play under økta, samarbeide og samtidig ha det gøy.
De skal også lære seg at når jeg snakker, så skal de høre etter og ikke snakke med hverandre.

tirsdag 19. januar 2016

Hvittingfoss J9, øktplan 26.januar og 2.februar

Hvittingfoss jenter 9 - økt 9. og 16. februarHvem, hva, hvor og når
TittelHvittingfoss Jenter 9
Lag/gruppeHvittingfoss
DatoTirsdag, 9 \ 16 Februar 2016 (uke 6 og 7)
Tid16:30 - 17:30
StedIdrettshallen
Total varighetSpillere: 60 min
Målvakter: 60 min


Mål: Forberede spillernes ballkontroll og skuddteknikk

Periodeplan Uke 2-12, Jonas og Jon Anders


Periodeplan for KIF teknikkskole (11-12 år)Navn: Pål, Eirik, Magnus, Nikolai, Fredrik, Knut Håvard, Anders og Halvor
Sted: Skrimhallen
Tidspunkt: 14:00 – 15:30

Viktige læringsmomenter:
- Retningsbestemte mottak

- Overblikk når du spiller ball
- Bevegelse
Mål: Øke spillernes basisferdigheter innenfor tema:
-          Pasning og mottak
-          Angrep med avslutning
-          1. Forsvarer
Uke
Dag
Fokus - Mål
2
Søndag 24. Januar
Fokus: Pasning og mottak.
3
Søndag 31. Januar
Fokus: Pasning og mottak.
4
Søndag 7. Februar
Fokus: Angrep med avslutning.
5
Søndag 14. Februar
Fokus: Angrep med avslutning.
6
Søndag 21. Februar
Fokus: 1. Forsvarer.
7
Søndag __. Januar
Fokus: 1. Forsvarer.