Aktive Lokalsamfunn

fredag 22. desember 2023

Periodeplan uke 44-48, jenter 12-13, Angelica

Klubb: Skrim

Gruppe: Jenter 12-13

Navn: Angelica 


Uke/dato

Sted/tidspunkt

Tema/mål

Progresjon

Begrunnelse/kommentar

44

 

 

 

Skrim

17:00-18:30

Tirsdag

Her hadde jeg fokus på avslutning på mål, både under spill også.

Dette har vi hatt en del fokus på noen treninger selv så da kommer jeg til å vise litt og forklare. Forventer ikke at de har så høyt nivå med tanke på at treneren dems har sagt de trenger litt øving på dette.

Under denne økta ser jeg at jentene stresser veldig når de skal prøve å avslutte på mål når vi spiller kamp derfor vil jeg ha mer fokus på å først skyte på mål og hvor man burde skyte neste økt.

45

 

 

 

Skrim

17:00-18:30

Tirsdag

Fortsetter med samme tema det og ha fokus på avslutning på mål.

Jeg velger å ha dette flere treninger for at de skal terpe på å få en bedre avslutning på mål.

Denne økta var det litt mindre stress men likevel stresser de en del med å få ballen inn i mål og ikke så mye fokus på hvor de plasserer ballen.

46

 

 

 

Skrim

17:00-18:30

Tirsdag

Fortsetter med samme tema som er at jeg fokusere på avslutninger på mål.

Her vil jeg se om de har fått fremgang på avslutning på mål og at det skal være litt mer fortgang på avslutningene og spillet.

På denne trening så ser man en del utvikling av jentene. Det går fortere i spillet og jentene sikter mere når de skyter på mål.

47

 

 

 

Skrim

17:00-18:30

Tirsdag

Fortsetter med samme tema som er fokus på avslutning på mål.

Under denne økta vil jeg se mer fremgang på spiller fremover og at de avslutter fortere og sikter mer på hvor de skal skyte ballen i mål.

Denne treningen så ser man en stor utvikling, jentene har blitt mye flinkere på å skyte og sikte på hvor de vil ha ballen i mål. De spiller mye bedre sammen og prater bedre sammen.

48

 

 

 

Skrim

17:00-18:30

Tirsdag

Kamp mot KIF.

Her hadde jentene en trenings kamp mot KIF som en liten avslutning på denne sesongen.

Under denne kampen ser jeg at jentene må øve på forsvar og angrep som jeg kommer til å fokus på etter jul.søndag 17. desember 2023

Øktplan uke 48 - SFO

Økt plan for uke 48

 

Hva: Generell lek     

Hvor: Vestfossen

Hvem: 2.klasse på SFO 

Når: 16.10.2023

 

15-16:30 (1,5 time)

 

Vi planlegger kun til 1 time og 15 min (vi må avslutte litt før, fordi det kommer ett håndball lag 16:30)

 

Utstyr: benker

Mål: Få elevene til å forstå hva samarbeid er og viktheten av det, gjennom lek og stafetter

 

Delmål - Få elevene til å kjenne på mestring gjennom samarbeid

 

 

 

 

Tid 1 time 15 min

Øvelse/Hva

Organisering/Hvordan

Hvorfor/Husk

Metode

                    

 

 

5 min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G DEL

10 min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S DEL

10 min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INNLEDNING

 

 

Introduksjon av nye temaer og mål - Hva er samarbeid?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stivheks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lenke sisten i par

 

 

 

 

 

Vi starter med å samle barna på den gule streken, og bruker dermed litt tid på å introdusere hva målet for timen er. Vi skal forklare litt hva samarbeid er, og forklare viktigheten av dette.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi tar ca. 3 runder med stivheks, med ca. 3 minutter per omgang, slik at flere får byttet på å være heks. Vi starter med litt rolig intensitet, og begrenser et område vi skal være, slik at arbeidsområde ikke blir for stort. Vi tildeler vester til de som skal være heks, og passer i etterkant på å rullere hvem som skal være.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi prøver å starte først med rolig tempo og øker intensiteten gradvis, slik at det ikke starter med fult trøkk og bråe retningsforandringer.

 

Her deler vi gruppa inn i to og to, der de som kommer sammen skal holde hender hele tiden, og kan ikke slippe. Deretter bestemmer vi ett par som skal starte lenka, og prøve å ta de andre. Hvis de greier å ta på de andre, må de andre henge seg på lenka. Til slutt blir lenka lengre og lengre, helt til det står igjen ett par som har vunnet.

 

 

 

 

 

Dette gjennomfører vi slik at barna vet hva denne økta skal handle om, og slik at de forstår hvor viktig det er at de samarbeider sammen for å få til ting. 

 

 

 

 

 

 

 

Med 3 runder stivheks sørger vi for at alle blir gode og varme

 

Vi starter med litt lavere intensitet, for å forebygge skader

 

Stivheks er en enkel, svært lite krevende lek, som de fleste kan, som derfor vil bidra til mestringsfølelse blant barna

 

 

 

 

 

 

Er en kreativ og spennende lek som ikke er så vanskelig å forstå, og som vi vet barna syns er morsom

 

Den forbedrer samarbeidet, og skaper en bedre relasjon mellom de som er på lag, fordi her er det viktig med kommunikasjon for å få til leken best mulig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppgavestyrt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppgavestyrt

 

 

 

 

15 min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 min

 

 

 

 

 

 

 

HOVEDDEL

 

Stafett - "komme seg over til andre siden"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur leken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanonball

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi deler gruppa inn i to og to, der de skal fra den ene langsiden til den andre, komme seg over på ulike måter. Dette er en slags stafett mellom lagene, der de får hver gan skal ha en ny oppgave for hvordan de skal komme seg fram og tilbake:

  • Vanlig løping (holde hender)
  • Hinke (holde hender) 
  • Ha noen halvveis på ryggen 
  • Ha noen på ryggen
  • Trillebår

 

Utfører dette 2-3 ganger

 

 

 

 

 

 Vi deler gruppa inn i enten 3 eller 4 lag (avhenger av hvor mange de er). Dermed starter f.eks. enten meg eller Christian og si enten en figur, tall, bokstav, osv, som barna skal lage sammen på gruppa. De får ca. 20 sek på seg til å gjøre figuren, og når alle er ferdig, skal jeg bestemme hvilken gruppe som var best. De som vinner blir deretter den som skal velge en figur eller noe annet som de andre gruppene skal gjennomføre, også bestemmer de hvem av gruppene som var best

 

 

 

 

 

 

Får gruppa til å stelle seg på en linje, og deler inn i to lag, ved å si "en, to, en, to". Dermed bestemmer hvert lag en konge/ dronning. Deretter gir jeg en ball til hvert lag, og spiller fram til et lag har vunnet. 

 

 

 

 

 

Dette er en ny og kreativ lek vi ikke har hatt med barna før, for å variere, slik at de ikke blir lei.

 

Det er en morsom og lærerik lek/ stafett der barna må samarbeide for å finne ut hvordan de skal løse det

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Denne øvelsen har vi fordi den stiller krav til god kommunikasjon mellom barna for å være raske nok til å løse oppgaven

 

De får lært hvordan de må samarbeide, lytte på hverandre og hjelpe hverandre

 

 

 

 

 

 

 

 

En kreativ og godt kjent lek som vil være med på å påvirke samarbeidet godt fordi man må kunne kommunisere med lagkameratene for å vinne

 

 

Oppgavestyrt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppgavestyrt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppgavestyrt

                     

 

 

5 min

AVSLUTNING

 

Rydding og oppsummering

 

Først rydder vi vekk det som blir brukt av utstyr, og det gjør vi ved at de tar en ting hver. Deretter samles vi på den gule linja og gjennomfører en liten oppsummering av økta. Da vil vi gjerne spørre barna om de har tilbake meldinger, både positive og negative, også kommer de til å svare, og komme med tilbakemeldinger og ønsker

 

 

Dette gir oss en indikasjon på hva vi gjør bra, og eventuelle justeringer vi kan gjøre for å gjøre det enda bedre

 

Samtidig vil det at de kan kunne komme med innspill og tanker, holde de mer motiverte og de kjenner på at de får lov til å være med å bestemme litt