Aktive Lokalsamfunn

søndag 22. september 2013

Klubber behov og tildeling

Da er det gått ut en epost til alle lag som har meldt interesse og fått tildelt en av våre trenere.
Totalt er det meldt inn 44 treneroppdrag. Med våre 26 elever innebærer dette at vi ikke klarer å dekke 18 av disse ønskene.

Vi håper at dette prosjektet bærer de nødvendige lavthengende frukter som gjør at dette er et prosjekt som kan leve i årene som kommer.

Her er listen over behov og tildeling:

lørdag 21. september 2013

Våre forventninger til dette prosjektet

En runde på torsdagskvelden la grunnlaget for et flott arbeid når det gjelder forventninger. Elevene har tydelige og klare forventninger til trenerrollen og prosjektet de er på tur inn i. Ta en titt:

fredag 20. september 2013

En fin seanse i Drammen

Staslig gjeng utenfor Idrettens Hus i Drammen. fin oppkjøring til vårt prosjekt dette skoleåret.

Inspirasjon for våre prosjektarbeidere

I dag har vi deltatt på et inspirasjonsseminar sammen med 26 flotte eksemplarer av elever. Dette er elevene våre fra VG3 Idrettsfag på Kongsberg.

Dagen startet med togtransport inn til Drammen og Idrettens hus hvor vi fikk en innføring av Jorunn Horgen om hvilke oppgaver Buskerud Idrettskrets til daglig steller med. Det var en del nytt stoff, men veldig aktuelt i forhold til kommende eksamen(IS - regner med at noen av dere kommer opp).

torsdag 19. september 2013

Trenerbehov fra klubbene

Rett etter sommerferien gikk det ut et skriv, både digitalt og via sneglepost, til klubbene fra Buskerud Idrettskrets hvor man etterlyste en praksisarena for prosjektelevene våre.

Infobrosjyre
Følgeskriv Buskerud Idrettskrets