Aktive Lokalsamfunn

søndag 10. november 2019


Øktplan Rød gruppe uke 46
Treningsmetoden: Teknikktrening på klassisk ski
Tid: 1t og 15min
Sted: Heistadmoen skistadion
Intensitet: lav
Utstyr: Klassisk ski og staver
Mål: Påvirke utøverens teknikk, spesielt pigging

NB! Flere av utøverne har vært på samling i helgen, og derfor rolig teknikk økt med lav intensitet!

Tid
Hva
Hvordan
Hvorfor
25-30 min
Oppvarming:
Rolig gåing på ski
Forklare metode
Tar med barna og går noen runder i sløyfa som er kjørt opp på Hmoen. Passer på at gruppa går samlet, og at vi starter med et rolig tempo.
For å gjøre kroppen klar, øke prestasjonsevne, motivasjon, kroppstemperatur, blodgjennomstrømning, aktivere nervesystemet mer, blir mer koordinert og redusere risiko for skader.


35min
Hoveddel:

Rolig gåing med fokus på teknikk
Spesielt pigging.
Forklare og vise metoden

Barna går selv i rolig tempo i sløyfa på hmoen. Jeg veksler på å følge etter utøverne mens de går, og gir tilbakemelding på teknikken.  
Teknikk er definert med hvordan utøverens løser en gitt arbeidsoppgave. Teknikk er viktig i langrenn for en bedre arbeidsøkonomi
10 min
Avslutning:
Rolig ned gåing i sløyfa
Forklare metoden
Rolig ned gåing etter teknikk gjennomgang før endt økt.
Nedgåing er viktig for å frakte bort eventuelle slagstoffer, og starte restitusjonsprosessen fortere. Det gjør at du vil være raskere klar til neste økt. Er også med på å forebygge stivhet i muskulatur.


3 kommentarer:

  1. Lite detaljert plan denne uken. Savner øvelser og arbeidsoppgaver du skal ha fokus på. Savner også metoder.

    SvarSlett
  2. Øvelsen er beskrevet, barna skulle gå rolig gjennom hele økta. En slags rolig langkjøring. Da jeg ikke har sett barna gå på ski før denne økten er det litt vanskelig å gi dem arbeidsoppgaver uten at jeg vet hva de burde jobbe med. Kall denne økta en slags "befaring". Derfor løste jeg det med at jeg først observerte hver utøver, og ga tips etter det jeg så mens de gikk. Da fikk utøverne en og en arbeidsoppgave underveis i treninga. Alle utøverne var flinke og lydige!

    SvarSlett
  3. Jeg forstår bedre. Det kunne du skrevet i innledningen for eksempel. Hvilke observasjoner har du gjort i løpet av trening og hvordan påvirker din treningsopplegg framover?

    SvarSlett