Aktive Lokalsamfunn

onsdag 6. november 2019

SFO - Økt 5


SFO - Økt 5
Navn: Anna Pernu
Sted: Madsebakken skole
Målgruppe: 3.klasseDagens aktivitet: Dans

Hovedmål: Vise kreativitet og danseglede.

Ferdighetsmål:  Å kunne lage åtte tellinger med koreografi med partner

Kunnskapsmål: Å bruke bevegelser man kan lære andre

Holdningsmål: Å være engasjert og utføre oppgaven selv om man ikke er interessert.


Hva:
Hvordan:
Hvorfor:
Metode:
Innledning 3 min
Jeg forteller hva vi skal gjøre under økta og svarer på eventuelle spørsmål.
Alle stiller seg inn til veggen og jeg står i midten slik at alle ser meg.
Da vet alle hva vi skal gjøre.

Oppvarming G del
10 min
StoppdansElevene får danse fritt i salen mens musikk spiller, når musikken stopper må elevene også gjøre det. Hvis man beveger seg når det er stille er man ute.

Det er viktig å varme opp før man starter med hovedaktiviteten for å unngå skader og for å øke motivasjon.
Stoppdans lar elevene vise kreativitet mens de har det gøy. Når man konkurrerer så blir alle engasjerte selv om de ikke liker dans siden de vil vinne.
Vise og forklare metoden.
Oppvarming S del
10 min
Dans til sangen "What do you mean".
Vi går gjennom en dans vi har lært tidligere 3 ganger.
Elevene har lært dansen før så den kan brukes som en enkel og morsom oppvarming
Vise og forklare metoden.
Hoveddel
20 min
Hele gruppa lager en dans sammen 

 
Elevene går sammen to og to. De skal lage en eller flere bevegelser til åtte tellinger. Til slutt setter vi alle bevegelsene sammen, og lærer det til en sang.
I motsetning til at jeg bestemmer dansen, så får elevene selv bestemme hva de vil gjøre. Slik får elevene vist kreativitet og gjort bevegelser som de vil øve på.Vise og forklare metoden.
Avslutning
2 min
Reflektere

Vi reflekterer sammen i gruppa over om det å lage en dans sammen og om elevene vil ha flere kreative oppgaver.
Jeg får vite hvordan det gikk, og om elevene vil gjøre noe lignende igjen.

1 kommentar:

  1. Denne økta fungerte helt ok. Det var veldig mange elever som kom og noen av de gikk i 7. klasse, så derfor lagde jeg større grupper med en 7. klassing i hver. Det ble en del tull med flere av elevene siden mange var veldig umotiverte til å danse og ødela for de som ville så jeg kommer nok ikke til å kjøre et lignede opplegg igjen.

    SvarSlett