Aktive Lokalsamfunn

søndag 17. november 2019

Øktplan uke 47


Øktplan uke 47

Tema: Lek i sal

Mål: Utøve idrettsglede gjennom lekpreget aktivitet som skaper samhold og trygghet

Tid: 2 timer

Utstyr: Basketballer, fotballer, fotballmål, erteposer, kjegler og rokeringer

Sted: Lågen arbeidstjenester, Raumyr Skole

Målgruppe: Psykisk utviklingshemmede

Ferdighetsmål: Ha troen på seg selv, utøve fysiske ferdigheter som kast, skudd og øvelser som utfordrer motorikk og koordinasjon.

Kunnskapsmål: Lære å tenke litt nytt innenfor de forskjellige idrettene, som at i fotball er innkastene også viktig, og at flere kan føle seg inkludert gjennom å bare justere og tilpasse aktiviteten.

Holdningsmål: Synes det er gøy å være i aktivitet, føle seg inkludert og ha lyst til å være med neste gang. Vi har sett nå etter et par ganger at enkelte syntes oppleves litt påtvunget og kjedelig, og det er derfor viktig for oss å nå ut til alle og enhver. Vi vil kanskje ikke klare dette for hver gang, men prioritere å skulle inkludere flere og tilpasse så alle skal føle seg sett og gjøre noe de synes er gøy.


Dagens økt vil være todelt, hvor vi først er inne og har en del leker, før vi går i gymsalen og spiller basketball eller fotball, avhengig av hva utøverne har mest lyst til og føler seg trygge på.
Grunnen til at vi velger og kjøre mye av de samme tingene fra gang til gang er fordi enkelte utøvere er svært rygghetssøkende og synes det er skummelt og prøve nye ting, dette betyr derfor at vi ikke kan gå så fort frem med tanke på ulike aktiviteter og øvelseutvalg.

Varighet
Hva
Hvordan
Hvorfor
Undervisningsmetode
15 min15 min

20 min
Impuls, lekKnutemor, lek

Boccia
"Impuls"
La gruppen stå i en sirkel og holde hverandre i hendene. Be dem sende et pulssignal
gjennom gruppen (klemme sidemannens hånd). Ta tiden.
Utfordre gruppen til å gjøre det hurtigere. NB: Hvis du gjør flere forsøk, sørg for
at du har en timer / stoppeklokke som viser hundredels sekund.

En knutemor går ut. Resten lager en ring og holder hverandre i hendene. Så går de over, under og rundt hverandre og vaser seg til så mye de klarer. Det er viktig at de ikke på noe tidspunkt slipper taket i hverandre! Når de er ferdig vaset roper de: "Knutemor! Kom og hjelp oss!" Knutemor kommer inn og forsøker å løse vasen ved å be de andre gå over, under og rundt hverandre. 
Når knuten er løsnet kan en annen være knutemor.


Man blir tildelt tre boccia baller hver, og en av spillerne får tildelt en ekstra, liten ball som skal kastes før spillet begynner. Når den lille ballen er kastet er det om å gjøre og komme så nære den lille ballen som mulig ved hjelp av tre forsøk. Den som kommer nærmest vinner, og får lov til å kaste den lille ballen neste runde.
"Impuls"
Viktig for motorikken og trene denne. Dessuten er det en øvelse alle kan være med på, også de i rullestol. Den fremmer lagarbeid og kommunikasjon og de vil heie hverandre gjennom og kanskje vekke noen konkurranseinstinkt.

Denne leken er lett for alle å være med, da de som syntes det kan bli litt ukomfortabelt med mimeleken heller vil være med på denne. Denne leken krever samarbeid og god kommunikasjon i gruppa, men man trenger ikke være like delaktig alle mann hvis man heller bare vil gjøre som noen i gruppa sier og styrer.

Noe av grunnen til at vi velger å spille boccia er fordi det er en velkjent aktivitet for deltagerne vi har på Lågen. De synes det er svært gøy og de har ved flere anledninger spurt om vi kan spille boccia en gang. Det er også en aktivitet mange kan få til en viss grad.
Vise og forklare
Vise og forklare
15 min
Oppvarming
G-del: Danseleken
S-del: Bevegelighetsøvelser
L-del: Uttøyning
Danseleken:
Vi spiller musikk, og når musikken setter på pause må alle fryse og ikke bevege seg. Når musikken settes på igjen begynner alle å danse igjen.
Bevegelighetsøvelser
  • Rotasjon i armene (dynamisk melkespann"
  • Velt muren 
  • Siderotasjon
  • Skulder dislokasjon 
Uttøyning
  • Strekke på armene
  • Strekke på halsen
Musikken får i gang motivasjon og glede hos brukerne.
Dynamiske øvelser sørger for at alle er varme i overkroppen, viktig før skudd. Tilpasser oss også til de som må bevege og varme opp beina.
Tøyer relevante muskler. Virker skadeforebyggende.
G-del: Vise-forklare
Forteller om leken og viser hvordan den fungerer.
S-del: Apemetoden
Står i halvsirkel rundt oss og viser øvelsene sammen, forklarer også men gjør det sammen med dem. Én av oss kan gå rundt å veilede.
L-del: Apemetoden
Står i halvsirkel rundt oss og viser øvelsene sammen, forklarer også men gjør det sammen med dem. Én av oss kan gå rundt å veilede.
20 min
Hoveddel
Stasjonsleker:
Stasjon 1: Basketball
Stasjon 2: Fotball
Basketball:
Alternativ 1: Kaste basketball i rokering

Alternativ 2: Kaste basketball i basketkurv


Fotball
Alternativ 1: Kaste ball mellom to kjegler

Alternativ 2: Sparke ball mellom to kjegler
Vi har delt inn aktivitetene i alternativer, ikke nivåer, slik at vi legger vekk fokus fra hva brukerne kan og ikke kan gjøre. Alle skal føle seg inkludert, og begge alternativene er utfordrende på hver sin måte. 
Vi har dessuten valgt å ikke ha for mange øvelser nå i starten, slik at brukerne kan føle seg litt frem og vi kan bli sikrere på hvordan de reagerer på øvelsesutvalget, la de holde på over lengre tid og ikke stresse gjennom masse program. Det er viktig for oss at organiseringen foregår i trygge omgivelser, uten at brukerne opplever stress, å ikke bli sett eller andre ubehageligheter som gjør at de hverken trives eller vil være med neste gang.

Basketball:
Alternativ 1: For de som ikke klarer å kaste høyt oppover, vil det være lettere å sikte på en rokering, særlig for de som sitter i rullestol. Dessuten vil vi forklare hvordan rokeringen på bakken utfordrer presisjon på samme måte, men at ved å gå lenger bak vil det bli vanskeligere.

Fotball
Alternativ 1: Innkast er også viktig i fotball, og det er viktig for brukerne å føle seg likestilt og sett. For de som sitter vil denne øvelsen være mulig å være med på, og ved å snakke om viktigheten med innkast vil de føle seg mer inkludert.
Alternativ 2: For de som har sagt de er glad i fotball, og som har muligheten til å bruke beina, kan de utfordre seg selv her gjennom å skyte fra forskjellige steder. På denne måten lager vi et opplegg som utfordrer alle nivåer.
Vise-forklare
Vi bruker tid på å vise brukerne de forskjellige stasjonene, og forklarer dem de ulike alternativene.
10 min
Avslutning
Strekk og bevegelighetsøvelser
Oppsummering
Vi står i ring og vi viser og forklarer.
Snakke om økta og hvordan opplevelsen av den var hos de enkelte.
For å strekke og bevege muskler som er stive og støle.
Viktig å kommunisere med brukerne så vi kan gjøre eventuelle justeringer.
Vise-forklare, veilede underveis

Sitte i en sirkel

1 kommentar:

  1. Det er helt i orden å kjøre ting flere ganger. Spesielt for denne gruppa. Trygghet, aktivitet og motivasjon bør være styrende for hvordan dere legger opp økta. Dette er også med på å skape gode relasjoner til deltagerne.

    SvarSlett