Aktive Lokalsamfunn

torsdag 31. januar 2019


Allidrett uke 4
Øktplan

Navn: Knut Ole Magnussen, Malin Raknes Artmann og Tiril Ellingsen
Dato: 24.01.19
Målgruppe: Barn 4-5 år (f.2013-2014)
Allidrett, Skrim + KIF
Barna er ganske små, og øktene vil bli lagt opp ukomplisert og med formål om generell aktivitet og bevegelse, som gir barna allsidig bevegelsesminne og koordinasjon. Det skal være morsomt å bevege seg! Allidretten skal også være sosial og en arena som er inngangsporten til senere idrett og et sunt forhold til aktivitet.Mål for dagens økt: Ha det gøy og øve på å bli trygg på ski gjennom lek.Hva
Innhold
Tid
Metode
Hvorfor
OPPVARMING
Velkommen til allidrett – snakker litt kort om hva vi skal gjøre i dag.
Vi tar en runde der alle sier navnet sitt slik at de nye får høre navn og de andre får vite navnet til de nye.


Hermegåsa:
En av oss går foran, og en bakerst. Barna skal herme etter den som går først. Vi setter på musikk og gjør ulike øvelser i takt med musikken. Til slutt samles vi i en ring slik at barna ser oss også fortsetter de å herme etter oss.

Rødt lys:
En av oss står med ryggen til. Barna staår på en rekke. Når vi ikke ser på kan de bevege seg fremover, mens når vi snur oss må de stoppe. Den som kommer først frem til den som står med ryggen til, vinner.


Ca 20 min
Plenum
Apemetoden
For å få en naturlig intro på økten og allidretten i seg selv.For at barna skal øve på konsentrasjon og reaksjon.


For å varme opp kroppen, og for at barna skal begynne å vende seg til aktivitet med ski på bena.
HOVEDDEL


-  j
 Troll og stein:
Er en eller to som skal ha den. Når man blir tatt må man legge seg ned som en stein. For å bli fri igjen må noen gå med bena på hver side over deg.

Hauk og due:

Om tid:
Frilek  
Ca 30 min

Vis og forklar


AVSLUTNING
Barna samles, og vi spør om de synes det var morsomt og om de gleder seg til neste gang. Takk for i dag!


Ca 2 min
PlenumBarneklatring, økt 12, 24.1.19


Tobias Løver
Dato: 24/1/19
Varighet: 1,5 time
Utstyr: fargeb
ånd, softball,
Sted: Skrimhallen


Økt nr.11

Navn: Tonje Rustand og Hedda Tveiten
Hovedtrener:
Tonje Rustand
Hjelpetrener:
Hedda Tveiten
Hovedmål: forbedre barnas generelle skiferdigheter, i ulike miljøer, også litt fokus på utholdenhet.
Ferdighetsmål: ulike teknikker, tilpasset miljøet. (fiskebein, diagonalgang + skøyting, slalom/utfor)
Holdningsmål: delta som en gruppe, i lagarbeid.
Dato: 31.01.2019
Varighet: 1 time. Kl. 18.00 – 19.00
Utstyr:
Sted: Stevningsmogen, møte opp foran Speakerbua.

Barneklatring, økt 11, 17.1.19


Tobias Løver
Dato: 17/1/19
Varighet: 1,5 time
Utstyr: fargeb
ånd, softball
Sted: Skrimhallen

Uke 5
NAVN: Andrine Wollesund
FERDIGHETSMÅL: Fokus på å forbedre skudd, fart, pådrag-og viderespill for angrepsspilleren og forsvarsteknikk for forsvarsspilleren. Utvider til mer småspill med løp.
KUNNSKAPSMÅL: Forstå viktigheten i å trekke på mellom to spillere og ha fart før finter og skudd, samt spille hverandre gode i ankomstfasen.
HOLDNINGSMÅL: Rose medspillere når de gjør noe bra
Utstyr: Kortstokk, baller, kjegler, vester.
Dato og tid: Torsdag 31.01.2019 – 16:30-17:30
Målgruppe: Gutter 07
Sted: Tislegård gymsal

onsdag 30. januar 2019


Trening Uke 5 J16
Navn: Eirik Storløkken
Dato: Onsdag 30.01.2019
Sted/tid: Sparebank 1 1630-1800
Målgruppe: J16

Hvordan skape overtall?

Mål: Spillerne skal forstå hvordan man skal bevege seg i forhold til 1A for å skape overtallsituasjoner.

Ferdighetsmål: Spillerne skal bli i stand til å gjøre riktig valg i offensive situasjoner.

Kunnskapsmål: Spillerne skal vite hvor de skal plassere seg i forhold til hverandre.
  
Holdningsmål: spillerne skal ha det gøy under økta og føle at de mestrer øvelsene. Jeg skal også bli trygg med gruppa og ferdighetsnivå.

tirsdag 29. januar 2019

Øktplan nr. 4


Navn:  Mari Nedregård og Anna Røste
Dato: 29.01.19
Tid: 19-20
Målgruppe: Jenter 11år 
Sted: Madsebakken
Utstyr: Kjegler, , fløyte, stoppeklokke, matter, tjukkas, benker, terninger
Gruppen er bestående av spillere som er 10-11 år gamle. De ligger på forskjellige nivåer og har forskjellig motivasjon når det kommer til fotball og hvorfor de er med å trener.
Mål for økten: påvirke jentenes aerobe utholdenhet og utholdene styrke
Momenter: Spesielt viktig: riktig utførelse av øvelsene(knær over tær og spesielt fokusere på å unngå krum rygg) og full innsats!

 

ØKTPLAN – Koordinasjon rettet mot håndball – Koordinasjon oppgave 4

NAVN: Charlotte Hovde

Kunnskapsmål: Elevene skal lære øvelser og metoder man kan trene egenskapene rytme og øye-hånd koordinasjon, som forbedrer koordinasjonen innenfor håndball.
Holdningsmål: Holdningsmålet i denne økten er at alle skal oppleve mestring og føle at de behersker øvelsene, samtidig som vanskelighetsgraden gir elevene utfordring.

mandag 28. januar 2019


ØKTPLAN – leikaktiviteter - plan nr. 13

NAVN: Siri Huseby
MÅL: påvirke barnas utholdenhet gjennom leik
Ferdighetsmål: gjennomføre en hel økt uten å si noe negativt
Kortsiktigmål: ikke gi opp selv om man blir litt sliten
Holdningsmål: respektere hverandre og leikenes regler
Målgruppe: 2.klasse 
Utstyr:  mange vester, 1 fotball, 4 benker, fløyte, to stikkballer,
Tid: 14:30-15:30 
Sted: Vestfossen SFO 
Dato: 29.01.19 


Skitrening 11-12 år


Tema: Ski skøyting
Periodemål: Forberedelse på konkurranse
Hovedmål: Påvirke aerobe utholdenheten
Holdningsmål: Gruppa skal gi meg full oppmerksomhet når jeg snakker
Målgruppe:
11-12 år, gruppe på ca. 15 stykker. Både jenter og gutter

Øktplan i Treningsledelse 3
Il Bever'n 13-14
Eirik Dugstad 

ØKTPLAN 14 – Angrepsspill, fokus på back og linjespill

NAVN: Charlotte Hovde

Ferdighetsmål: Forbedre lagets backspill og samarbeid med linjespiller
Kunnskapsmål: Lære innspills teknikker, lære å utnytte linjespiller, Sette sperre og bruke sperrer.
Holdningsmål: Være fokuserte under alle øvelser.

Dato og Tid: Tirsdag 28.01.2019, 16:00 – 17:30
Målgruppe: J06
Sted: Skrimhallen
Utstyr: Håndballer, kjegler og vester

NAVN: Jenny Sørby
DATO: 29. 01.19
 HOVEDMÅL: Jobbe med krysspill og presisjon i pasninger.FERDIGHETSMÅL: Barna skal bli tryggere med ball i fart, føle at de har mer kontroll og få en bredere forståelse for spillet.HOLDNINGSMÅL: Gjennom ulike teknikkøvelser skal barna føle at de er i et trygt miljø, og oppleve håndballtreninger som gøy.
 STED/TID: Vestfossen Flerbrukshall, kl 17.30-19.00.ALDER: J08 

søndag 27. januar 2019

SFO - Økt 14, 28.01.19


NAVN: Camilla Berg
DATO: 28.01.19

HOVEDMÅL: Utfordre barnas utholdenhet gjennom forskjellige leikaktiviteter
FERDIGHETSMÅL: Gjennomføre ulike leiker som utfordrer barnas utholdenhet, samt samarbeidsevne og kommunikasjon.
KUNNSKAPSMÅL: Barna skal forstå og lære forskjellige måter å drive med leikaktiviteter på.
HOLDNINGSMÅL: Gjennom leik skal barna føle de er i et trygt miljø, og oppleve fysisk aktivitet på en positiv måte.

STED: Kongsgårdmoen SFO
ALDER: 3 + 4. trinn

  Øktplan innetrening KIF friidrett uke 5
  NAVN: Geir
  Utstyr: Hekker, matter, medisinballer
  Sted/dato/klokkeslett: Kongsberghallen (tennishallen) 29.01.19 kl 16:30
  MÅL for økta:
  • Forbedre rytme og løpsteknikk
  • Forbedre teknikk i hekk

  • Forbedre reaksjonshurtighet, akselerasjonshurtighet, og spenst
  • Lære enkle basistreningsøvelser.


Navn: Julie Dahl Rust                                                                    
Dato: 28.01.18
Sted: Skavanger SFO
Tid: 14.00-15.00
Varighet: ca 1 time
Utsyr: rokkeringer, høyttaler, bind foran øynene

Målgruppe: 3. klasse
Min målgruppe er 3.klasse på Skavanger skolen. I dette alderstrinnet er elevene i alderen 7 og 8 år. Da er det viktig med trening på de allsidige og grunnleggende bevegelsene, og dette programmet er egnet for elevene i 3.klasse. 

Hovedmål: Forbedre elevenes koordinasjon.
Ferdighetsmål: Forbedre elevenes romorientering og noe balanse, ved hjelp av motiverende og effektive leker. Elevene skal mestre programmet godt.
Kunnskapsmål: Elevene skal forstå hvorfor og hvordan man trener koordinasjonen gjennom lekene. 
Holdningsmål: Med dette programmet skal elevene trene koordinasjon på en effektiv og motiverende måte. Elevene skal ha en positiv opplevelse med økta.


torsdag 24. januar 2019


Økt nr. 10       SKI

Navn: Hedda Tveiten og Tonje Rustand
Hovedtrener:
Hedda Tveiten
Hjelpetrener:
Tonje Rustand
Hovedmål: Forbedre barnas utholdenhet og balanse på ski
Ferdighetsmål: Lære skøytebevegelsen på ski – uten staver
Holdningsmål: Utfordre seg selv med balanse
Dato: 24.01.2019
Varighet: 1 time. Kl. 18.00 – 19.00
Utstyr: ski, vester, porter, tennisballer?
Sted: Stevningsmogen, møte opp foran Speakerbua.