Aktive Lokalsamfunn

onsdag 29. november 2023

Periodeplan + øktplan uke 46-51 Jenny

 

Periodeplan uke 46 til 51, Skrim J12, Jenny

 

Mål for perioden: forbedre lagets samspill og flyt med fokus på angrepsspill

 

Uke/dato

Sted/tidspunkt

Tema/mål

Progresjon

Begrunnelse/kommentar

46

 

 

 

 vestsidahallen mandag kl 16

 

Ankomst

Jobbe med å komme i fart og bruke farten, ikke stoppe helt opp hver gang de starter etabler angrep.

De her en tendens til å stoppe opp når de kommer opp i angrep og må bruke mye krefter på å bygge opp ny fart og flyt.

47

 

 

 

Vestsidahallen

Mandag kl 16

Ankomst

Samme som forrige uke, bygge på kjente øvelser.

De har godt av å repetere det vi har gjort tidligere men også legge til nye elementer slik at det blir en blanding av repetisjon og noe nytt

48

 

 

 

Vestsidahallen mandag kl 16

Pådrag og videre spill

Fokusere på bevegelses mønster i angrep, ha en øvelse med dette og bruke det i resten av økta.

Dette er noe noen sliter litt med, viktig for å oppnå god flyt og gode pådrag.

49

 

 

 

Vestsidahallen mandag kl 16

Pådrag, videre spill, og småspill

Repetere en øvelse fra forrige trening. fortsette fokus på gode pådrag- lære de viktigheten i det.

Her får de øvd enda mer på timing, noe som trengs. Vurdere i forhold til hvordan de andre rundt seg er plassert.

50

 

 

 

Vestsidahallen

Mandag kl 16

Etablert angrep

Øve på hvordan vi skal finne flyt når det stopper opp i etabler angrep. Mye spill på en side.

Dette er noe de sliter med i kamp og jeg ser at det gjør de frustrert, derfor er det viktig å fokusere på dette samt ta med det vi jobbet med de 2 forrige ukene.

51

Vestsidahallen mandag kl 16

 

 

Etablert angrep

Forsete å fokusere på å finne flyten og angripe rommene, terpe pådrag og videre spill.

Øve på hva de skal gjøre når de føler at de går seg fast i angrep. Bygge på det vi gjorde forrige uke.

 

Øktplan for uke 48

Små spill med fokus på angrep

Vestsida hallen

J2011

12år

 kl 16

Kjegler, baller, vester

Forbedre samspill, og timing- komme i fart

Delmål- gjøre de bevist på hvordan de beveger seg i angrep og forbedre timing og samspill.

 

 

Tid

Øvelse/Hva

Organisering/Hvordan

Hvorfor/Husk

Metode

10-15 min

 

 

 

 

 

 

10 min

 

 

 

 

 

5-10 min

 

 

 

 

Innledning

 

G del

 

 

 

 

L del

 

 

 

 

 

S del

 

 

 

Streksisten innenfor avgrenset område

gå-jogge-rygge-hinke-hoppe- sidelengs-løpe

 

 

 

 

Dynamisk tøying

Squat to stand

Hofteleddsbøyer

Skorpionen

Sideliggende skulder rotasjon

 

 

Kaste 2 og 2

Høyre- langpasninger etter hvert

Gradvis øke tempoet, få med noen rettningsforaningdringer

Få i gang kroppen og engasjement. Øke pulsen, setter i gang prosesser i kroppen som gjør deg klar for aktivitet

 

Tøye for å øke begevelser og forhindre skader+ tålebelastnigen bedre

 

 

 

Få i gang kastarmen slik at de blir klare til skudd- samt fokusere på teknikk og gå kjapt gjennom med de nye.

Forklare

 

 

 

 

 

 

 

Apemetoden

 

 

 

 

Forklare- vise om det trengs

20

min

 

 

 

 

 

 

 

25 min

Hoveddel

 

 

 

 

 

 

 

 

Småspill

 

 

 

 

Skudd på målvakt på 2 sider, styrte skudd, 2 rekker pådrag så skudd, første mann starter uten ball. Legge til forsvarspiller etter hvert, avgrenset området. 2 mot 1, om forsvarsspiller tar ballen går en av angrepsspillerne i forsvar.

 

 

4 mot 5 legge ballen på på 6 metern

Bytte etter 5-6 angrep

Etter begge har spillt angrep, legge til keeper så det blir spill på en side.

Starte fra midten etter hvert så de får mer fart.

6 angrep, telle poeng også bytte.

 

For å få litt målvaktstrening, og for at de skal få kjent på bevegelsene med pådrag og viderespill.

Deler de etter nivå på 2 sider, om det ikke er nok blir vi på en.

 

 

Her får de øvd seg på å komme i fart, og timing på pådrag og viderespill.

Forklare- vise om det trengs

 

 

 

 

 

 

 

Forklare

10-15 min

Avslutning

 

Straffekonk hvis tid

 

Tøying og snakking

 

På hver side

 

Tøying- samles på midten og snakke

For å påvirke bevegligheten

Forklare

 apemetoden

 

Periodeplan + øktplan uke 41-45 Jenny

 Periodeplan uke 41-45

Skrim jenter 12 (2011)


Mål for perioden: forbedre spillernes teknikk, og ball forståelse.

 

Uke/dato

Sted/tidspunkt

Tema/mål

Progresjon

Begrunnelse/kommentar

41

 

 

 

Vestidahallen mandag

Kontringer og returløp

 

Fokusere på fart i kontringen og pushe de til å tørre å gå. Fokus på returløpet også hvordan man forsvarer i returløp.

Spillet har begynt å gå mye fortere og de er ikke så vant til det. Derfor er det viktig å introdusere de for disse situasjonene på trening  og bli kjent med hva og hvordan de skal håndtere det før de møter det for mye i kamp.

42

 

 

 

Vestidahallen mandag

Kontringer

 

 

Fokus på å bli tryggere på seg selv i 1 mot 1 situasjoner og tørre å gå. Forsetet med en øvelse vi gjorde forrige uke men repetere det vi gikk gjennom først.

Jeg har erfart at det funker bra å ha en blanding av noen nye og noen kjente øvelser. Her håper jeg de vi ser fremgang og at de viser at de husker det de snakket om forrige uke.

43

 

 

 

Vestidahallen mandag

Forsvar

Plassering i forsvar

Fokus på hvordan de skal passere seg i forhold til hverandre, hvordan hver posisjon skal stå og generelt. Lære å se når de må stole på hverandre og når de må hjelpe i forsvar.

Gjøre de mer bevist på hvordan de plasserer seg i forsvar og konsekvenser av hvordan de står i forhold til hverandre og angrepsspillerne.

44

 

 

 

Vestidahallen mandag

Forsvar fotarbeid

Fokus på dette for å forbedre forflytningen i forsvar, bevisstgjøring, flere korte kjappe skritt istedenfor lange når de arbeider i forsvar.

Spille på en side og ta med det vi jobbet med forrige uke men ha fotarbeidet og plassering som hovedfokus.

45

 

 

 

Vestidahallen mandag

Forsvar taklinger

Tørre å gi alt i taklingene ikke være redd for å ta i skikkelig. Lære at de kan ta i mye mer enn de tror, men også når de må slippe spillerne.

Mye 1 mot 1 slik at hver og en får spesifike kommentarer som de kan jobbe med, får også mange taklinger hvor de blir nødt til å ta i ikke bare "sende" spillern videre til den som står ved side av.


Øktplan for uke 45

Taklinger

Vestsida hallen

J2011

kl 16

Vester, kjegler, baller

Forbedre forsvars teknikk, taklinger

Delmål- engasjere spillerne og vise de viktigheten med godt forsvarsarbeid

 

Tid

Øvelse/Hva

Organisering/Hvordan

Hvorfor/Husk

Metode


10 min

 

 

 


 

5 min

 

 

 

 


10 min

 

 

Innledning

 

G del

 

 

 

 

L del

 

 

 

 


 

S del

 

 

Hauk og due med ball, først lov å gå, så jogge så løpe

 

 

 

 

 

 

Dynamisk tøying

Squat to stand

Verdens beste tøying

Hofteleddsbøyer

Skorpionen

 

Kast 2 og 2, lang pasninger etter hvert

Gradvis øke tempoet, få med noen rettningsforaningdringer

Få i gang kroppen og engasjement. Øke pulsen, setter i gang prosesser i kroppen som gjør deg klar for aktivitet

 


Tøye for å øke begevelser og forhindre skader+ tålebelastnigen bedre

 

 


 

Få i gang kastarmen slik at de blir klare til skudd- samt fokusere på teknikk

Forklare

 

 

Apemetoden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vise og forklare

 

 

 

 

 

20 min

 

 

 

 

 

25 min

 

 

 

15 min

Hoveddel

 

Duell spill

 

 

 

 

Spill på en side

 

 

 

Spill på full bane

 

 

 

 

1 mot 1, dele de på 2 sider etter nivå, angripende spiller komme i stor fart, duell innenfor avgrenset område.

 

 

 

6 mot 6 på en side, telle forsvarspoeng (poeng for å slå bort ball eller god takling). 6 ganger så bytte.

 

Avslutter med å spille på full bane- forsvarspoeng er også med her.

 

 

Fokusere på skråstilling og hvordan man tar imot og håndterer angrepsspillere som kommer i stor fart.

 

 

Forsvars poeng gjør at de blir engasjert og tar i mer. Ønsker  tøffe taklinger og at de tar i mer- ikke være redde.

 

Spille 7 min stoppe og evaluere litt så spille resten og belønne godt forsvarsspill og gode taklinger.

Vise og forklare

 

 

 

 

 

Forklare

 

 

 

 

Forklare

5 min

Avslutning

 

Tøying og snakking

 

 

 

Avslutter med å evaluere økta, mens de tøyer

For å påvirke bevegligheten

Apemetoden