Aktive Lokalsamfunn

onsdag 13. mars 2013

Prosjektbeskrivelse - Sammen om ungdomsløftet

Gjennom et samarbeid mellom Kongsberg Videregående skole, Kongsberg kommune ved en nyetablert Frisklivssentral, Kongsberg Idrettsråd som representant for idretten og Buskerud Idrettskrets, skal vi utvikle bærekraftige samhandlingsmodeller for økt fysisk aktivitet, frivillighet og sosial inkludering blant barn og ungdom. Prosjektet skal dessuten resultere i betydelig formell og uformell kompetanseutvikling innenfor trening, ledelse og entreprenørskap for de deltagende ungdommene.

Hele søknaden