Aktive Lokalsamfunn

onsdag 30. mai 2018


ØKTPLAN - SFO LAMPELAND
Hovedtrener: Ina Rustand
Hjelpetrener: Maren Aaserud
Dato: 30.05.18
Tid: 60 min
Målgruppe: 1.-4. klasse
Utstyr:
Sted: Lampeland skole, gymsal
Hovedmål: Utfordre elevens utholdenhet og hurtighet.
Holdningsmål: Få med alle på leken og aktivere den, slik at alle føler seg inkludert
Kunnskapsmål: Lære bort nye leker og aktiviteter som barna kan leke selv.
ØKTPLAN, RAUMYR SFO 
HOVEDTRENER: Malin
HJELPPETRENER: Knut Ole                                       
DATO FOR GJENNOMFØRING: 13.06.2018 
STED: Raumyr, ute på fotballbanen 
HOVEDMÅL: Barna skal ha det gøy og vi skal skape engasjement og glede rundt idrett 
MÅLhovedfokuset skal ligge på samarbeid og taktikk i lagspill.
- Vi skal også trene på øye-hånd koordinasjon ØKTPLAN, GAMLEGRENDÅSEN SFO, UKE 22 OG 24NAVN: Njord Are Ulleberg (Jenny Halden)                                       DATO FOR GJENNOMFØRING: 30.05.18 og 13.06.18TID: 45-60min

MÅLGRUPPE: 3.klasse (varierer alt fra 15-30 elever som kommer)UTSTYR: Kjegler, vester, tennisballer, slåballtreSTED: Gamlegrendåsen Skole, fotballbanen (7’er)

HOVEDMÅL: Innlæring av ny lek: Slåball.DELMÅL: Mestringsfølelse og utvikling av nye ferdigheterFERDIGHETSMÅL: Slå- og fange ball samt. Samarbeid i laget (kommunikasjon)Tid
Hva
Hvordan
Hvorfor
Metode
3 min
Oppstart
Presenterer oss selv for elevene og forklarer hva vi skal gjøre i dag, nevne mål og hovedfokus.

Være tydelig og bestemt og få dem til å fokusere på det vi skal gjøre og ikke at annet.

For å skape trygghet og respekt, samle gruppa


For å få de oppmerksomme på at det er viktig å ha fokus på det vi skal gjøre og samarbeid i gruppa.

Snakke og forklare

10-15 min

(avhenger hvor mye tid som blir disponibelt)

Oppvarming

Løp-kast-fang (med tennisball)

En type konkurransepreget stafettlek

Utstyr: Tennisballer, kjegler

Gruppa deles inn i 3-4 lag med 4-5 stk per lag (avhenger av hvor mange som er med). Hvert av lagene stiller seg i hvert sitt hjørne innenfor et innrammet område på en rekke. Den første i rekka skal ha en tennisball som en skal løpe med inn til midten og kaste tilbake til den 2. i rekka på sitt lag. Når 2. mann i rekka fanger ballen, kan h*n starte å løpe. Hvis man ikke klarer å fange ballen, må man kaste den på nytt helt til man fanger den før den neste i rekka kan starte. Dette gjentas seg helt til den som startet å løpe, kommer først i køen igjen og dermed vinner laget.

Gjennomføres 2-3 ganger alt etter hva barna ønsker og hvor lang tid det tar.

Forbedre utholdenhet og få i gang blodpumpa i kroppen.

Forbedre øye-hånd koordinasjon og samarbeidsevne.


Barna skal være i mye aktivitet og de skal ha det gøy med hverandre. Denne leken skaper mye aktivitet og engasjement, mye fordi det er konkurransepreget. Det er også mye fokus på å kaste/fange ballen, for at laget skal prestere best mulig. Det gir dem også en god læringskurve og utvikling på koordinative egenskaper.

Vise og forklare.
Forklarer først leken til barna, for at de skal gjennomføre etterpå (stille/motta spørsmål)
30-45 min

(avhenger hvor mye tid som blir disponibelt)

Hoveddel

Slåball – innlæring/spill

Konkurransepreget lek med utholdenhet og koordinasjonsutvikling

Gruppa deles inn i 2 lag, like mange på hvert lag. Det ene laget starter med å «slå» ballen bak en opplinjet strek, imens det andre laget sprer seg utover den inndelte banen. Banen er et inndelt område med 4 ulike soner hvor de som slår ballen skal løpe inn i. Hver sone er et fritt område, dvs. man kan ikke bli kasta på hvis man er innenfor. Leken er også poengpreget, dvs. lagene skal samle mest mulig poeng. «Slålaget» er det eneste laget som kan få poeng dersom de klarer å få en person innat alle de 4 sonene og inn bak «Slålinjen» hvor «slålaget» skal slå ballen bak. Man får 1 poeng per person som passerer «Slålinjen».

Slålaget:
Laget skal slå ballen med balltreet. Man har 3 forsøk til å slå ballen ut på den oppsatte banen, hvis man ikke klarer dette vil man ende opp i «venteboksen» og kan være med å løpe, dersom nestemann klarer å slå ballen ut på banen. Man må være innenfor alle de 4 ulike sonene for å oppnå poeng. Hvis man ønsker, kan man løpe gjennom 1 eller flere soner, hvis man har mulighet for det.

Fangelaget:
Laget skal prøve å fange ballen som «Slålaget» slår ut. Dersom fangelaget klarer å fange ballen uten at den treffer bakken, vil de få mulighet til å slå ballen og skaffe laget poeng, altså lagene bytter roller.

Denne leken gjennomføres, fordi det er en meget morsom og engasjerende lek for mange hvor aktivitetsnivået er meget høyt. Det er en litt krevende lek for de yngre, men fokuset er innlæring og mestring. Leken inngår i mye løping og øker utholdenhet samt koordinative egenskaper med å slå ballen og øye-hånd for å fange den.

Kommunikasjon og samarbeid er også viktige faktorer i denne leken for at man skal klare å skaffe så mange poeng som mulig.

Taktikk inngår også i noen grad med tanke på når og hvor man skal slå/kaste ballen.Vise og forklare (evnt. Delta i økta etter behov eller motivasjon for barna)
5 min

Avslutning

Oppsummering av økta, hvordan har det vært? Hva var bra, hva kunne bli bedre? Hvordan klarte de å gjennomføre aktivitetene opp mot målet?

Rydde utstyr, samle elevene i en halvsirkel og spørre om hva de likte, hva de ikke likte, og hva de ønsker å gjøre senere/forbedre til neste gang.

For å få tilbakemelding på økta, slik at vi kan forbedre oss til neste økt og vite hva barna synes var bra og hva de ønsker seg til neste gang: endringer, regler, utfordringer etc.

Snakke og oppsummere


tirsdag 29. mai 2018


ØKTPLAN - Lampeland SFO

Navn: Torstein og Hedda
Hovedtrener: Hedda
Hjelpetrener: Torstein
Mål: utvikle barnas koordinasjon og aerobe utholdenhet.
Dato: uke 22(29.mai) uke 24 (12.juni)
Varighet: 60 min.
Utstyr: Det som finnes der! Benker, tjukkas, ribbevegg, tau, ringer, matter, medisinballer osv.
Sted: Gymsalen Lampeland skole

Øktplan - SFO Lampeland

Hovedtrener: Maren Aaserud
Hjelpetrener: Ina Rustand
Dato: 05.06.2018
Tid: 60 min
Målgruppe: 1.-4. klasse
Utstyr: Benker
Sted: Lampeland skole, gymsal
Hovedmål: Utfordre elevens samarbeid og kordinative egenskaper mellom elevene.
(Grunnen til at jeg velger dette som mål er fordi jeg synes barna ofte kan fokusere mye på seg selv og er litt egoistiske, og trenger å bli bedre til å samarbeide med hverandre. Det er også viktig med koordinasjonstrening for barna, for de trener å bli bedre på å ha kontroll over bevegelsene sine).
Holdningsmål: Få med alle på leken og aktivere den, slik at alle føler seg inkludert
Kunnskapsmål: Lære bort nye leker og aktiviteter som barna kan leke selv.

Navn: Sabine Emilie Fjeld, Tobias Løver
Hovedtrener: Sabine Emilie Fjeld
Hjelpetrener: Tobias Løver
Dato: 29.05.2018
Tid: 60 min

mandag 28. mai 2018

Økt nr. 10


Økt nr. 6
Navn: Nora Dokken Berget og Tonje Rustand
Hovedtrener: Nora
Hjelpetrener: Tonje

Hovedmål: At barna skal ha det gøy med fysisk aktivitet.
Ferdighetsmål: At barna skal føle at de mestrer lekene. I dag håper jeg på å klare å påvirke hurtigheten, med spesielt vekt på reaksjonsevne. Økten vil også stille krav til utholdenhet, selv om det ikke er hovedmålet. Økten er også ment for å utfordre samarbeidsevnen.  Dette er en av mange viktige deler av den fysiske aktiviten, men kan også være viktig for læring på skolen.
Holdningsmål: Jeg og Tonje skal være tydelige ledere, og barna skal oppføre seg etter det. Vi skal bidra til at elevene får en time som de kan glede seg i løpet av SFO tiden.
Målgruppe: 1+2 klassinger
Dato: 13.06.2018
Varighet: 45 min. Kl. 14.00 – 14.45
Utstyr: Erteposer, tau, høyttaler, softball
Sted: SFO, Judo hallen på Skavanger Skole

Økt nr. 8Hovedmål: At barna skal ha det gøy med fysisk aktivitet.
Ferdighetsmål: Aktiviteten skal påvirke den aerobe utholdenheten og koordinasjon ved bla. dansing. Der en av mange viktige deler av den fysiske aktiviten, men kan også være viktig for læring på skolen. Har også aktiviteter som utfordrer samarbeidsevnen.
Holdningsmål: Jeg og Tonje skal være tydelige ledere, og barna skal oppføre seg etter det. Vi skal bidra til at elevene får en time som de kan glede seg i løpet av SFO tiden.
Målgruppe: 1+2 klassinger
Dato: 30.05.2018
Varighet: 45 min. Kl. 14.00 – 14.45
Utstyr: Hoppetau, Rokkeringer, høyttaler, lys
Sted: SFO, Judo hallen på Skavanger Skole

Madsebakken SFO


 

 Hovedtrener: Mari
Hjelpetrener: Geir
Utstyr: vester, kort, terninger, kjegler
Dato: 6.5
Mål: Påvirke barnas utholdenhet ved hjelp av konkuransepreget leik og stafetter.

Økt nr. 7, 30.05.2018

Navn: Tonje Rustand og Nora Dokken Berget
Hovedtrener: Tonje
Hjelpetrener: Nora
Hovedmål: Forbedre hurtighet og litt reaksjonsevnen
Ferdighetsmål: At barna skal synes det er gøy å være i fysisk aktivitet og bli mer kjent med konkurransepreget lek.  
Holdningsmål: Jeg og Nora skal være bestemte og bidra ved å være positive til at elevene får en time de kan glede seg til i løpet av uken på SFO.
Dato: 30.05.2018
Varighet: 45 min. Kl. 14.00 – 14.45
Utstyr: 2 kjegler, et tau og en soft ball.  
Sted: SFO, Judo hallen på Skavanger Skole

Navn: Matilde Heggeli
Dato: 29.05.18
Hjelpetrener: Julie Dahl Rust
Sted: Wennersborg SFO
Varighet: ca 1 time
Målgruppe: 1. klasse
Utsyr: høyttaler, baller, matte, erteposer og tarzansisten utstyr (hva enn barna vil ha frem)
 
Mål: Forbedre allsidig bevegelsesevne (hovedsakelig utholdenhet og reaksjon), dette skal vi gjøre gjennom leik


søndag 27. mai 2018


ØKTPLAN  MADSEBAKKEN SFO uke 22 og 24

Anna og Tiril
Mål for økta: Fokus på å påvirke koordinasjon og utholdenhet. Gjøre ungene motivert og ha det gøy med gruppa. Bruker ballaktiviteter og hinderløype for å øke motivasjonen.
Målgruppe: Tredjeklasse
Hovedtrener: Anna
Hjelpetrener: Tiril
Varighet: 1 time

fredag 25. mai 2018


Øktplan SFO 1. klasse

Dato: 30.05.18

Hovedtrener: Geir
Hjelpetrener: Mari

Mål for økta: 
·        Ha det gøy med forskjellige leker og evt lære nye leker.
·        Utvikle ferdigheter med ball.
·        Få en følelse av mestring gjennom ulike leker.
·        Lære å samarbeide.

 Utstyr: Benker, vester, kjegler og en fotball

torsdag 24. mai 2018


Økt nr. 7
Dato for gjennomføring: 13.05.18
Hovedtrener: Camilla
Hjelpetrener: Andrine
Hovedmål: Utvikle barnas ballferdigheter og utholdenhet ved hjelp av ulike ballaktiviteter


ØKTPLAN – SFO Vestfossen - leikaktiviteter

Hovedtrener: Siri Huseby
Hjelpetrener: Jenny Sørby
MÅL: forbedre de koordinative egenskaper ved hjelp av ulike leikaktiviteter.
Ferdighetsmål: Mestre alle lekene
Kortsiktigmål: lære å samarbeide og fokusere på fairplay i de ulike lekene.
Kunnskapsmål: Samarbeide med hverandre
Holdningsmål: Skape et trygt og inkluderende miljø   
Målgruppe: 2.klasse
Utstyr: 2 vester, tilgang til musikk, fløyte, benker, matter, kjegler
Tid: 14:15-15:15
Sted: Vestfossen SFO
Dato: uke 22 og 24

ØKTPLAN, GAMLEGRENDÅSEN SFO, ØKT 8+10HOVEDTRENER: Jenny Marie Halden 

HJELPPETRENER: Njord Are Ulleberg                                        

DATO FOR GJENNOMFØRING: 06.06.2018 + 20.06.2018

TID: 60 min

MÅLGRUPPE: 3. klasse

UTSTYR: tennisballer, kjegler, vester/bånd,

STED: Gamlegrendåsen Skole, fotballbanen

HOVEDMÅL/mål for neste 4 økter: Innlæring av slåball gjennom ulike aktiviteter og spill.

DELMÅL/mål for økta: Bli bedre på å fange en tennisball uansett hvor den kommer fra rettet mot slåball. Få til et bedre samarbeid innen gruppa.

FERDIGHETSMÅL: Bli bedre på å fange en ball og beregne hvor den kommer, samt å få til et bedre samarbeid som er nødvendig for å mestre slåball

Raumyr SFO 06.06 og 20.06
Hovedtrener: Knut Ole
Hjelpetrener: Malin
Sted: Raumyr SFO
Tid: 14.00-15.00
Utstyr: En god del forskjellig til Tarzan sisten. Benker og baller til kanonball.
Mål for økta: Påvirke barnas koordinasjon, og utholdenhet i hoveddelen.NAVN: Charlotte Aune Hovde og Camilla Berg              DATO: 29.05.2018

MÅL FOR ØKTA: Utvikle kast og ballferdigheter.

TID: 14.30 til 15.30

STED: Kongsgårdsmoen Skole, SFO, gymsalen

UTSTYR: Basketballer, Softballer, benker, erteposer, kjegler, vester


ØKTPLAN, GAMLEGRENDÅSEN SFO, UKE 22 OG 24NAVN: Njord Are Ulleberg (Jenny Halden)                                       DATO FOR GJENNOMFØRING: 30.05.18 og 13.06.18TID: 45-60min

MÅLGRUPPE: 3.klasse (varierer alt fra 15-30 elever som kommer)UTSTYR: Kjegler, vester, tennisballer, slåballtreSTED: Gamlegrendåsen Skole, fotballbanen (7’er)

HOVEDMÅL: Innlæring av ny lek: Slåball.DELMÅL: Mestringsfølelse og utvikling av nye ferdigheterFERDIGHETSMÅL: Slå- og fange ball samt. Samarbeid i laget (kommunikasjon)Tid
Hva
Hvordan
Hvorfor
Metode
3 min
Oppstart
Presenterer oss selv for elevene og forklarer hva vi skal gjøre i dag, nevne mål og hovedfokus.

Være tydelig og bestemt og få dem til å fokusere på det vi skal gjøre og ikke at annet.

For å skape trygghet og respekt, samle gruppa


For å få de oppmerksomme på at det er viktig å ha fokus på det vi skal gjøre og samarbeid i gruppa.

Snakke og forklare

10-15 min

(avhenger hvor mye tid som blir disponibelt)

Oppvarming

Løp-kast-fang (med tennisball)

En type konkurransepreget stafettlek

Utstyr: Tennisballer, kjegler

Gruppa deles inn i 3-4 lag med 4-5 stk per lag (avhenger av hvor mange som er med). Hvert av lagene stiller seg i hvert sitt hjørne innenfor et innrammet område på en rekke. Den første i rekka skal ha en tennisball som en skal løpe med inn til midten og kaste tilbake til den 2. i rekka på sitt lag. Når 2. mann i rekka fanger ballen, kan h*n starte å løpe. Hvis man ikke klarer å fange ballen, må man kaste den på nytt helt til man fanger den før den neste i rekka kan starte. Dette gjentas seg helt til den som startet å løpe, kommer først i køen igjen og dermed vinner laget.

Gjennomføres 2-3 ganger alt etter hva barna ønsker og hvor lang tid det tar.

Forbedre utholdenhet og få i gang blodpumpa i kroppen.

Forbedre øye-hånd koordinasjon og samarbeidsevne.


Barna skal være i mye aktivitet og de skal ha det gøy med hverandre. Denne leken skaper mye aktivitet og engasjement, mye fordi det er konkurransepreget. Det er også mye fokus på å kaste/fange ballen, for at laget skal prestere best mulig. Det gir dem også en god læringskurve og utvikling på koordinative egenskaper.

Vise og forklare.
Forklarer først leken til barna, for at de skal gjennomføre etterpå (stille/motta spørsmål)
30-45 min

(avhenger hvor mye tid som blir disponibelt)

Hoveddel

Slåball – innlæring/spill

Konkurransepreget lek med utholdenhet og koordinasjonsutvikling

Gruppa deles inn i 2 lag, like mange på hvert lag. Det ene laget starter med å «slå» ballen bak en opplinjet strek, imens det andre laget sprer seg utover den inndelte banen. Banen er et inndelt område med 4 ulike soner hvor de som slår ballen skal løpe inn i. Hver sone er et fritt område, dvs. man kan ikke bli kasta på hvis man er innenfor. Leken er også poengpreget, dvs. lagene skal samle mest mulig poeng. «Slålaget» er det eneste laget som kan få poeng dersom de klarer å få en person innat alle de 4 sonene og inn bak «Slålinjen» hvor «slålaget» skal slå ballen bak. Man får 1 poeng per person som passerer «Slålinjen».

Slålaget:
Laget skal slå ballen med balltreet. Man har 3 forsøk til å slå ballen ut på den oppsatte banen, hvis man ikke klarer dette vil man ende opp i «venteboksen» og kan være med å løpe, dersom nestemann klarer å slå ballen ut på banen. Man må være innenfor alle de 4 ulike sonene for å oppnå poeng. Hvis man ønsker, kan man løpe gjennom 1 eller flere soner, hvis man har mulighet for det.

Fangelaget:
Laget skal prøve å fange ballen som «Slålaget» slår ut. Dersom fangelaget klarer å fange ballen uten at den treffer bakken, vil de få mulighet til å slå ballen og skaffe laget poeng, altså lagene bytter roller.

Denne leken gjennomføres, fordi det er en meget morsom og engasjerende lek for mange hvor aktivitetsnivået er meget høyt. Det er en litt krevende lek for de yngre, men fokuset er innlæring og mestring. Leken inngår i mye løping og øker utholdenhet samt koordinative egenskaper med å slå ballen og øye-hånd for å fange den.

Kommunikasjon og samarbeid er også viktige faktorer i denne leken for at man skal klare å skaffe så mange poeng som mulig.

Taktikk inngår også i noen grad med tanke på når og hvor man skal slå/kaste ballen.Vise og forklare (evnt. Delta i økta etter behov eller motivasjon for barna)
5 min

Avslutning

Oppsummering av økta, hvordan har det vært? Hva var bra, hva kunne bli bedre? Hvordan klarte de å gjennomføre aktivitetene opp mot målet?

Rydde utstyr, samle elevene i en halvsirkel og spørre om hva de likte, hva de ikke likte, og hva de ønsker å gjøre senere/forbedre til neste gang.

For å få tilbakemelding på økta, slik at vi kan forbedre oss til neste økt og vite hva barna synes var bra og hva de ønsker seg til neste gang: endringer, regler, utfordringer etc.

Snakke og oppsummere