Aktive Lokalsamfunn

onsdag 30. mars 2016

Uke 13 - barneklatring

ØKT NR 17 - leik

Mål: Ha det gøy med leikaktiviteter og varme opp aktuelle kroppsdeler
Delmål: Instruktør skal bli bedre kjent med barna, og barna tryggere på ny instruktør.
Kunnskapsmål: Tilegne seg kunnskap om klatring, hvordan de skal bruke kroppen for å bli bedre.
Ferdighetsmål: Barna skal utfordres i stor grad på samarbeid
Holdningsmål: Barna skal bli flinkere til å høre på oss trenere og samarbeide med de andre i gruppa for å få løst oppgavene i øvelsene. Jobbe enda mer med de som faller litt utenfor med å opprettholde/ skape motivasjon.
Tid og sted: 17.30   -  1,5 t i Skrimhallen
Aldersgruppe: 6-12 år
Antall: Opp mot 25 personer

Vestfossen g11 økt 2

Vestfossen g11 økt 2
Navn: Markus Fuhre
Dato: 31.03.2016
Tema: Pasning, mottak.
Ferdighetsmål: Gruppa skal få bedre basis ferdigheter. Denne gang i form av pasning og mottak.

Kunnskapsmål: Skal kunne vite hvordan man bruker kommunikasjon og overblikk til og posisjonere seg best mulig i forhold til ball når man tar den i mot

Holdningsmål: Holdningsmålet er å få alle til å ønske å være i aktivitet til all tid.

tirsdag 29. mars 2016

Øktplan uke 7 + 8

Navn: Thea Anderson
Dato: 18.2.2016 + 25.2.2016
Sted: Skrimhallen
Time: 16.30-17.30
Målgruppe: 10-11 år (J04)
Klasse: 3IDA
Utstyr: Baller, kjegler og vester
Antall: Opptil 27 personer

Mål: Teknikkinnlæring av finter. Høyre-Venstre og Venstre-Høyre.

Ferdighetsmål: Planlegge og klare å ta fintene med bare 3 skritt, hvis ikke må de stusse.

Kunnskapsmål: Vite hvilke bein vi starter med, men at de også bare kan ta 3 skritt uten å måtte stusse.

Holdningsmål: Følge med når trener gir beskjed, og utføre det treneren sier.

torsdag 17. mars 2016

ØKTPLAN UKE 11 - GUTTER 12

ØKTPLAN 18.03.2016 – uke 11
                                                      

STED: Vestfossen flerbrukshall
KLOKKESLETT: 16.00 - 17.30
ALDER: Gutter 12
TEMA: Aerob utholdenhet
MÅL FOR ØKTA: 
Påvirke elevenes aerobe utholdenhet gjennom intervallpreget aktivitet

Øktplan 17.03

Siste øktplan med ungdomsløftet G2004

Navn: Jon Anders Fiskum, Jonas Jutila og Markus Fuhre
Dato: 17.03.16
Sted: Strandajordet kunstgress
Time: 17.30-19.00
Målgruppe: G11 2004 årgang
Klasse: 3IDA
Utstyr: Baller, kjegler og vester
Antall: Opptil 15 stk

Mål: jobbe med posisjoneringFerdighetsmål: Jeg vil at gruppa skal få bedre nærkontroll med ballen, samt 1 mot 1 spill.

Kunnskapsmål: Kunnskapsmålet er at gruppa skal få mer kunnskaper om posisjonering i spillsituasjoner. 

Holdningsmål: Holdningsmålet er å få alle til å ønske å være i aktivitet til all tid.


Hva
Innhold
Tid
Metode
Hvorfor
Oppvarming
Totaltid: 20min
(innlagte pauser og info)

·         Generell del

·         Lett del 
·         Spesiell del
Setter opp kjegle-linje hvor elevene løper halvparten på hver side med ulike øvelser som:
·         Rolig jogg i 3-4 runder
·         Høye kneløft
·         Sparke bak
·         Sidelengs, høyre
·         Sidelengs, venstre
·         Kryssløp
·         Stigningsløp x4

Drikkepause  i 1min

Sirkeltøyning med Jon Anders

·         Setemuskulatur

·         Hoftestrekker

·         Hamstring

·         Leggmuskulatur

·         Tøying av overfladisk nedre ryggdel

Sisten med 1-2 to som jager inni firkanten. Jeg velger ut to som starter å være sisten, de skal jege de andre rundt i et avgrenset område, og de som blir tatt bytter med de som da er sisten. Sånn fortsetter vi i 2-3 minutter før vi tar en liten pause med litt restriksjoner og fortsetter i 2-3 minutter til. 
7min

3min


 10Apemetoden

Apemetoden
(følg meg)


Vise og forklare 

Dette er for å øke motivasjonen.

Forebygge skader. 

Øke den fysiske og psykiske prestasjonsevnen. 

Forberede kroppen på hva som kommer i hoveddelen. 


 Forbedre leddutslagsdelen i ledd og muskulatur for å forbedre et elastisk og mer smidig skjelett er hovedfokus for uttøyningen etter G del av oppvarmingen.


Øvelsen er en forlengelse av oppvarming og er ment som en videre overgang til øvelsen som kommer i hoveddelen for at elevene skal få en mykere overgang til hoveddelen ved mye vendinger og raske forflytninger både sideveis og rett fram er vesentlig


Hoveddel
Totaltid: (60min)

1 mot 1mot mål. (20 min)


Smålagsspill
(40 min)
Spillerne står på hver sin stang ved målet, også spilles en løpeball rett frem. Der skal begge spillerne løpe etter den, også skal de rundt kjeglene, deretter blir det førstemann til ballen, også skal man gå mot mål og score. 

Smålagsspill, 3 mot 3 eller 4 mot 4 med keeper. Banestørrelse cirka 20x30 meter. 5 minutter hver kamp. Bruker vanlige 7’er mål.
Størrelsen på lagene varierer av hvor mange som er tilstede, men vi spiller med 3 lag. Det laget som sitter på sidelinjen gjør øvelser med Jon Anders (føring i gjennom en kjegleløype som Jon Anders setter opp).
Vise og forklare.


Forklare og vise
Her er målet å jobbet med guttene sin ballkontroll, samtidig som at de skal lære å ha kontroll over hvor de har målet, motspillerne sine, og hvordan lære seg å bruke ballen i en 1 mot 1 situasjon.


Målet med økta er å jobbe med posisjonering og lagspillet hos gruppen. Smålagsspill er bra, da det kan fort bli veldig trangt med større grupper på banen.
Avslutning:
Totaltid:
5 min 
Tøye ut:
·         Hoftestrekker 


·         Sete


·         Legg 

·         Bakside skulder

·         Bryst 


Holde hver øvelse i 15-20 sekunder.

Jogge ned i 5 halve runder før vi prater litt om økta helt på slutten


5 min 
Apemetoden
minsker sjansen for skader og muskelslitasjer, men vil også øke/vedlikeholde
bevegeligheten i leddutslaget, som vil bety mer elastisk muskulatur og bedre smidighet.

Snakke om hvordan økta har vært, hva lærte vi i dag, og hva vil elevene jobbe med til neste trening, 
Kongsberg Klatreklubb økt nr 16 uke 11


ØKT NR 16
Instruktører: IsakS, Sindre J og Emilie B                                                     
Tid for gjennomføring: 17.03.2016 kl. 17:30 – 19:00
 Sted: Skrimhallen

Delmål: Bli flinkere på å strekke seg etter tak som de ikke tror de får tak i.
Kunnskapsmål: Tilegne seg kunnskap om klatring, hvordan de skal bruke kroppen for å bli bedre.
Ferdighetsmål: Barna skal utfordres på teknikk i slepe og dra øvelser. Også trillebår.
Holdningsmål: Barna skal bli flinkere til å høre på oss trenere og samarbeide med de andre i gruppa for å få løst oppgavene i øvelsene. Holde aktiviteten i gang hele økta
Tid: 17.30   -  1,5 t
Aldersgruppe: 6-12 år
Antall: Opp mot 25 personer
Tid
Hva
Hvordan
Hvorfor
Metode/
kommentar
Oppvarming generell del
5-10
min
Samling, navn opprop og gjennomgang av økta.
Samle alle i en ring på midten og ha en muntlig intro til økta.
Når vi varmer opp øker vi kroppens temperatur, og det skjer flere fysiologiske endringer i kroppen:
-          Blod og vevsvæsker flyter lettere
-          Transporten av oksygen og næringsstoffer går lettere
-          Kjemiske reaksjoner og nerveimpulser går raskere
-          Muskler, ledd, bindevev og sener blir mer tøyelige Vår psykiske beredskap blir bedre
-          Spenningen i kroppen blir regulert til et gunstig nivå


Utvikler barnas evne til å løfte tyngre gjenstander, og å være stiv i kroppen, samarbeid. Utvikler barnas anaerobe utholdenhet.
  
Vise og forklare metodenVise og forklare
Oppgave styrtlæringVise og forklare metoden
5 min
Stivstokk sisten –
Dra den som er tatt bort til tjukkasen
To personer har den.
Skal ta de andre
Den som blir tatt legger seg ned og må få hjelp av 2 andre bort til tjukkasen. Når hele kroppen er oppå tjukkasen er man fri
Oppvarming spesiell del

15 min
Stein saks papir lek.
Lager fire firkanter med god avstand. Starter i den første firkanten og finner noen å kjempe mot. Når man vinner rykker man opp til neste firkant, taper man rykker man tilbake til start. Vinner man og kommer til siste firkanten rykker man tilbake til start.
Hoveddel
15min
50min


Klatring på topptau
Motvere til å klatre minst 2 ganger

Prøve å motivere til klatreaktivtet også i når de ikke klatrerBackup leik:
Crazysisten.

Losseball Utstyr: hatter/erterposer
Ide: Noen rydder og noen roter To-tre personer sitter i en trekant laget av tre stk gymbenker. De andre står rundt. Personene i midten skal nå kvitte seg med ballene/erterposene som ligger i depotet. De andre skal så kjapt som mulig hente ballene/erterposene igjen og legge de tilbake i depotet..
Aktuelle tilpasninger
 • Hvis noen har problemer med tempo kan størrelse på depotet reduseres. 9
• Hvis det er konkurranse deltakere i mellom kan de raskeste bruke bare en hånd.
• En tjukkas kan fungere som depot for blinde/svaksynte (evt. også for rullestolbrukere som har vansker med å sitte direkte på harde gulv).
Når man blir tatt, skal man gjøre en «crazy» bevegelse, helt til en annen kommer å gjør den samme bevegelsen som den som er tatt. 1-2 personer har den.
Henge med strake armer, pullups, pushups, situps osv. Buldre + leik

Alle de voksne med brattkort rigger tau og sikrer. Barna som vil klatre gjør det når og hvor de vill. Vi vil prøve å presse barna på å klatre så mye og så mange ganger som mulig, og prøve å effektivisere klatringen, sånn at så mange som mulig får klatra så mye som mulig.Klatring på topptau eller på led er det beste man kan gjøre for å bli bedre til å klatre. Derfor bruker vi en stor porsjon av økta til dette.

En av grunnene til at vi ikke har noe organisert leik enda er fordi den gangen vi prøvde det, ville barna heller leike enn å klatre. Derfor må vi lage ett bytte system, men dette er ikke kommet på plass enda.
Vise og forklare
Oppgavestyrt læringOppgavestyr