Aktive Lokalsamfunn

torsdag 26. oktober 2023

Øktplan for uke 43

Hva: turn

Hvor: Idrettshallen

Hvem: 6-7 klasse (11-13 år)

Når: 16:00-17:15

Utstyr: airtrack

Mål: Salto

 

Delmål

 

Tid

Øvelse/Hva

Organisering/Hvordan

Hvorfor/Husk

Metode

10-15min.

Innledning

linjesisten - 5min

Nappehale - 10min

 

 

 

 

 

-        Sisten, men bare lov til å gå på linjene.

-        Alle får ett bånd hver de skal feste godt synelig i bukselinningen. Så er det om å gjøre å nappe/ta båndene til de andre å feste samme sted som din eget bånd, imens du skal passe på at ingen tar ditt bånd. 

Enkle oppvarmingsleker som de fleste kan. Linjesisten er litt roligere før man har nappe hale som er litt mer løping. 

Viser og forklare

60 min.

 

(3 apperater)

Gruppa blir delt opp i 3 grupper 

 

17 min på hvert apperat

 

Så 17 min på airtrack 

 

Hoveddel

Turning på airtrack

Øving på frontflipp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-        Strekkhopp

-        Strekkhopp-kropperthopp

-        Strekkhopp-kroperthopp-splitthopp- helskru. (kombinasjon etter hverandre)

-        Slå hjul

-        Araber (gjøre det ett par ganger)

-        Rulle (gjøre det ett par ganger)

-        "Flyve-rulle" (gjøre det ett par ganger)

-        Flyve-rulle på mykere underlag (slik at de satser mer)

-        Salto på mykt

-        Salto på airtrack (hvis de føler seg komfertable med det)

Starter med enkle "oppvarmingsøvelser" på airtracken som hjelper på kroppskrontroll. Senere er det gode øvelser for å lære salto. Slå hjul og araber er gode deler å lære for å ta salto til araber, for så å lære å ta bakflipp eller flikkflakk når man blir eldre eller hvis man vil lære det. 

Vise og forklare 

 

Apemetoden

5 min.

Avslutning

Tøying 

 

 

 

 

 

Lette tøyeøvelser

Uttøyingsøvelser som strekker muskler som er blitt brukt. I turning blir nesten hele kroppen brukt så er mange tøyingsøvelser som burde bli gjort. 

Apemetoden    

 

Vise og forklare

onsdag 25. oktober 2023

Carmen Olsen: Øktplan uke 43

 Kommentar til økten:

Leken funker overaskende bra, men viktig å trekke lagene lenger vekk fra hverandre så ingen overhører det andre laget. Til neste gang er det smart å gjennomgå bevegelsene mellom hver runde, barna glemmer fort. 

Andre leker som ble gjennomført var "rulle ned bakken" og "hoppe sleng tau". 

Øvelse/Hva

Organisering/Hvordan

Hvorfor/Husk

Metode

Innledning:

Innlæring av ny lek

 

Stein saks papir intro

 

 

 

 

Samle barna i en liten sirkel rundt meg. Lære dem rollene stein saks papir, dette er noe jeg har fått bekreftet at dem har jobbet med i barnehagen tidligere, og lære dem hvilket tegn som slår hverandre.

 

Eks: saks tar papair

Lage rammer for at det er trygt å "tape" i leken. Alle barna skal ha en trygghet i at treneren passer på at alle barna følger reglene

Vise og forklare

Hoveddel:

Innlæring av ny lek

 

Stein/troll/heks leken, men med stein/saks/papir roller

 

 

 

 

 

Lage possisjoner/stillinger man kan gjøre med kroppen som representerer stein, saks og papir.

 

Videre skal vi leke fysisk stein saks papir. To og to stiller seg ovenfor hverandre. Trenerrollen sier "stein saks papir" høyt, og når man sier ordet "papir" skal barnet vise frem possisjonen som symboliserer sitt valg.

Viktig å passe på at alle barna har en forståelse for hvilke elementer som "tar" hvilke ellementer. Missforståelser kan gi en utrygg følelse

Hel-del-hel metoden

Carmen Olsen, periodeplan aktivt lokalsamfunn

 

Uke/dato

Sted/tidspunkt

Tema/mål

Progresjon

Begrunnelse/kommentar

42

Onsdag, 18.10

 

 

Sølvstuffen barnehagen

Kl 12-16

Rutiner og relasjoner

 

Bli kjent leker

Innlæring av navn

Bli kjent, relasjoner

Denne økten blir hovedfokuset å komme seg inn i rutinene i barnehagen, og begynne å skape trygghet med barna. Først setter man seg inn blant dem, og tar del i deres lek og det som de vil. Sklir naturlig inn i barnehagehverdagen, og iverksetter lek

43

Onsdag, 25.10

 

 

Sølvstuffen barnehagen

Kl 12-16

Rutiner og relasjoner

 

Leker for å bli kjent og skape trygghet

De fleste av barna i gruppen skal kunne navnet til trener

Bli kjent, relasjoner

Målet er å komme i barnehagen og at barna husker meg fra forrige gang. Fortsetter å ta del i lek med barna, og tar intuitiv til lek i parken.

44

Onsdag, 1.11

 

 

Sølvstuffen barnehagen

Kl 12-16

Lek og vennskap

 

Samarbeid i lek

Alle barn kan navnet til trener

 

 


Målet er at alle barna skal kunne navnet mitt, så derfor er det viktig å sette seg ned med de litt mer tilbaketrukne barna. Sette i gang lek med fokus på samarbeid, barna skal bygge relasjoner til hverandre også

46

Onsdag, 20-26

 

 

Sølvstuffen barnehagen

Kl 12-16

Lek og vennskap

 

Bevegelsesglede

Trener og barn har en trygg relasjon, barn ønsker trener med i lek

 
Bevegelsesglede og lek i form av dans


 

tirsdag 24. oktober 2023

Øktplan for uke 43

  

Øktplan for uke 43

Hva: øve på teknikk og samarbeide 

Hvor: Darbu folkehøyskole 

Hvem: økta er for drilltroppen, alder 2 klasse

Når: 17.00-18.30 onsdag 

Utstyr: Drillstav, , høytaler

Mål: bedre teknikken og samarbeide. 

Delmål: ha samarbeids leker øve på teknikk

 

 

Tid

Øvelse/Hva

Organisering/Hvordan

Hvorfor/Husk

Metode

2/3 min

 

 

 

3 min  

 

 

6 min 

 

 

 

5 min 

 

 

 

5 min 

Samling: forteller hva vi skal gjøre på trening 

 

Oppvarming:

Jogge 3min runder i salen med instrukser

 

Danse oppvarming:

Step on the ground 

This is night life 

 

Tøying 

Tøye til spagat, tyøe skuldre, håndledd 

 

Varme opp med stav 

Grunnleggende øvelser 

 

 

 

 

Samler alle barna 

 

 


 

Ber de jogge 3 runder og gir de instrukser, for eksempel "høyre arm ned i bakken" 

 

Jeg står forran og viser 

 

 

Jeg viser tøyeøvelsene

 

 Jeg viser og forklarer 

For at barna skal vite hva vi skal gå gjenom på trening. 

 


Viktig og varme opp og gjøre kroppen klar for aktivitet. Det er også veldig skade forebyggende å starte med rolig oppvarming, slik at du ikke for eksempel får strekk, og for at vi skal få økt konsentrasjonsevne.

 

Vi har spesiell del for å rette det mer mot økta videre altså drill. 

Få kontroll over staven . 

 

 

 


Forklare

 

 Apemetoden

 

 

 

Apemetoden/ vis og forklar

  

Vis og forklar

Tid 

 

20 min

 

 

 

  


 

30 min

 

 

 

 

 

 

 

  

 

10/15 min 

 

Hoveddel

 

Teknikk trening:

Øve på tommel kast/ one turn

Flata kast 

Ruller 

 

 
Går gjennom troppen uten musikk noen ganger får å få alle til å huske dansen. fokus på første delen i troppen. 

 

Med musikk, passe på at de gjør det likt. 

 

 

Lek, knutemor (gjør dette når jeg merker at de begynner å slite med oppmerksomheten) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Står forran og viser noen ganger, ser på de. Gå rundt og hjelper de som trenger det

 

 

  

En gang uten musikk,

går gjennom noen åttere, derretter med musikk, jeg viser de lærer seg/ hermer 

 

 

 

 

  

Jeg velger ut en knutemor, de andre sammarbeider for å lage en knute. 

 

 

For å få bedre kontroll over staven, øve og utvikle grunnleggende ferdigheter. Forbreder seg til troppen, ved å øve på triks de har i troppen. 

 

Øve på troppen, øve på å gjøre bevegelsene store og teknisk riktig. bedre samarbeidet innad i troppen. 

Med og uten musikk for at barna skal kunne dansen utenatt. Ved å kunne tellingene. 

 


Troppen må øve på sammarbeid og i denne leken er det viktig og samarbeide for å få til best mulig knute. 

 

 

Vis og forklar/

Deduktiv manuell metode. 

 

 

 

Vis og forklar og apemetoden. 

 

 

 

 

 

 


 

Forklar 

 

Tid 

 

10 min 

Avslutning

 

Viser frem dansene

 

 

 

 

Oppsumering

Hvis det er noen beskjeder 

 

 

 

 

Troppen danser dansen forran de andre for å bli vandt til at det er et publikum. Når de er ferdig, sitter de i trappa og øver på å være stille og sitte å se på de andre dansene. 

 

 

Viktig at de lærer seg å kunne vise frem dansene til når de skal på konkurranser.