Aktive Lokalsamfunn

søndag 31. januar 2021

 

Periodeplan for Grønn gruppe IL Skrim

 

Økt 15 uke 5 Grønn gruppe Skrim ski

Albert Berget 3IDA

Stilart: skøyting

Treningsmetoden: Skitrening, skøyteøkt sammen, prøve oss frem, lære teknikk, utfordre seg selv

Tid: 75-90 min

Mandag 01.02.2021

Sted: Heistadmoen skistadion

Intensitet: hard

Utsyr: ski, skisko, staver, klær etter vær

MÅL: vende seg til å gå på ski, bli kjent med snøen og stole på balansen (fortsette dette fra forrige uke), mestre den dobbeldansen.

FERDIGHETSMÅL: klare flere teknikkskifter på ski i skøyting, både med og uten staver, det vil si ulike måter å gå på ski, hva fungerer best for deg. Prøve dette med mer fart

HOLDNING: være positiv, fortsette den gode trenden fra forrige gang, ikke sette seg ned på bakken, tørre

Uke 5 – Økt 12, Viel Marie Lislien Weseth

Hovedmål: Påvirke elevenes koordinative egenskaper, samt teknikk i forlengs rulle. 

Ferdighetsmål: At de klarer flere av øvelsene på benk, og at de mestrer forlengs rulle.

Kunnskapsmål: At de ser hvordan vi kan trene koordinasjon på en morsom måte.

Holdningsmål: at de gjør sitt beste, selv om noe kan være utfordrende.

Tid: 45 min

Utstyr: benker, ball, vester, matter, høyttaler.

Sted: Idrettshallen på Stevningsmogen

Målgruppe: 5 - 9.trinn

Øktplan 14 uke 5 IL Skrim blå gruppe Sindre Mæhlum

 Øktplan 1 februar uke 5

 

Trenere: Sindre, Stian, Martin, Glenn

Utstyr: kjegler, baller

 

Hovedmål: Påvirke aerob utholdenhet og klassisk teknikk

Ferdighetsmål: Påvirke klassisk teknikk

Holdningsmål: Være stille og følge med på trenerne.

Kunnskapsmål: Lære seg øvelser og leker

Treningsledelse, økt med 13-16 Svene il Uke 5

 

Dato: 01.02.21

Tema: Skitur på blefjell, rolig langkjøring + litt fart og variasjoner

Mål: Påvirke elevens aerobe utholdenhet og evne til å utvikle kraft på ski.

Ferdighetsmål: Påvirke elevenes evne til å gå langt på ski og deres evne til å gå hurtig når de er slitne.

Kunnskapsmål: Lære om langkjøring og hvorfor dette er viktig.

Holdningsmål: Gjennom denne økta, skal utøverne oppleve at de kan trene på mange ulike måter for å gjøre treningen inspirerende og morsom hvis det ikke er mulig å gjennomføre som normalt.

Tid: 1t 15-30 min

Antall elever: Ca. 5-6

Alder: 13-16 år

Målgruppe: Ungdommer fra 13-16, gutter og jenter. Driver med skiskyting, ulikt nivå og alder. Utøvere som er ganske vandt til trening.

Utstyr: Ski og skisko + riktig klær (kaldt)

Uke 5, økt 13, Skrim håndball gutter 06, Maja

 

Navn: Maja

Dato: 02.02.21

Tid/sted: Skrimhallen, 19.00-20.30

Mål for økta: Påvirke skuddteknikk

 

Ferdighetsmål: Utforske nye skuddteknikker

Kunnskapsmål: Vite hvordan man kan ariere med skudd

Holdningsmål: Å øve på nye teknikker selv om man er mest komfortabel med sin vanlige

Tid

Hva

Hvordan

Hvorfor

Metode

Oppvarming:

G-del: 10 min

L-del: 5 min

S-del: 10 min

G-del: spill på stengene

 

L-del: tøying

 

S-del: pasninger+ keeper

G-del: 2 lag, legge ballen på motstanders målstenger

 

L-del: squat to stand, worlds greatest stretch, liggende skuldertøying

 

S-del: pasninger 2 og 2+ konkurranse og keeper oppvarming

G-del: Poenget med G-delen er å varme opp de store muskelgruppene, og øke kroppstemperaturen. Dette er for å øke prestasjonen, motivasjonen og forebygge skader.

 

L-del: Poenget med L-delen er for å få en avspenning i musklene, og en liten avslapping.

 

S-del: Poenget med S-delen er for å varme opp de spesielle musklene vi skal bruke i hoveddelen.

G-del: oppdagende læring

 

L-del: følg meg

 

S-del: oppdagende læring

Tid

Hva

Hvordan

Hvorfor

Metode

Hoveddel:

 

Øvelse 1:10 min

 

Øvelse 2: 10 min

 

Øvelse 3: 20 min

 

Øvelse 4: 20 min

 

 

 

Øvelse 1: Underarmsskudd

 

Øvelse 2: Underarm og kringle

 

Øvelse 3: dele banen, ving og strek på ene siden, bakspillere på den andre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvelse 4: spill

 

Eventuelt kontringer hvis det er tid til overs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvelse 1: Alle stiller seg på en rekke, 1 forsvarsspiller (meg). Man skal gå rett på forsvarsspilleren, og øve på underarmsskudd

 

Øvelse 2: en forsvarsspiller, man kan velge om man vil skyte underarm eller kringle

 

Øvelse 3: vinger jobber med egen teknikk, strekspillere jobber spesialisert mot sin posisjon, samme med bakspillere. Jeg jobber med ving og strek, HC (andre trener) jobber med bakspillere. Bakspillere øver på gjennombrudd og underarm.

 

 

Øvelse 4: spill

 

Øvelse 1 og 2: øve på ulike teknikker er viktig for alle posisjoner.

 

Øvelse 3: alle får øvd spesialisert på sin posisjon. Bakspillere skal øve mer på underarm og gjennombrudd.

Vingene skal først øve på satsing uten særlig tilløp, og skal starte med å sitte på en stol før de satser, deretter øve med riktig arm.

Strekspillere skal først øve med å hoppe over og krype under hekk før skudd, deretter krype under hekk sidelengs.

 

Øvelse 4: Viktig at guttene får øve og spille på hel bane, siden det ikke er kamper for tiden

Vis og forklar/ oppdagende læring

Tid

Hva

Hvordan

Hvorfor

Metode

Avslutning:

Tøying

-          Bakside lår

-          Fremside lår

-          Bakside legg

-          Skuldre

I avslutningen er det viktig å tøye ut de musklene vi har brukt i hoveddelen. Dette forhindrer skader, øker bevegeligheten og øker blodgjennomstrømningen. Starter restitusjonsprosess

Følg meg

trening 29.01.2021

 

Øktplan G-16 Jørgen Lia 29.01.2021

Hovedmål: Ha det høy og opprettholde spillegleden til tross for sesongslutt.

Ferdighetsmål: Påvirke spillernes samhandling i kampsituasjon på liten flate.

Kunnskapsmål: Påvirke spillernes spilleglede.

Holdningsmål: Fokus på å ha det gøy.

Tid: Ca. 1 time og 30 min.

Utstyr: fotballer, kjegler, vester og mål.

Sted: Skrim, Sparebank1 hallen.

Målgruppe: Variert motiverte 16 åringer.

 

 

Mathias Moe, Fotballtrening 10 J-15 Uke 4

Navn: Mathias Moe

Sted: Raumyr skole

Dato og tid: 31.01.2021 - klokken 20:30-22:00

Målgruppe: Jenter 15

Mål for økten: Terpe på teknikk og ballbehandling, for å bli sikker med ball, som gir mer tid og overblikk

Ferdighetsmål: Bruke kreativiteten i driblinger, og klare å bruke dette for å løse problemstillinger på banen

Kunnskapsmål: Skjønne viktigheten av dribling, og hva du kan få ut at det

Holdningsmål: Møte opp i tide til trening, Si i fra på spond tidlig slik at en kan legge opp bedre økter til hvor mange som møter opp, fokus, passe på koronatiltak

Utstyr: Fotballer, kjegler, benker/mål og vester 

Øktplan uke 5, økt 14 - J14

 


fredag 29. januar 2021

Økt KIF G16 28.01.2021

 Tid: 15:30 - 17:00

 Mål for økten:  Opprettholde generelle ferdigheter (pasning, mottak osv …,) gjennom øvelser som likner kamp. Spesielt fokus på evne til å skjerme ball, i tillegg til at vi går inn i en pre season fase, hvor fysisk form også blir et utviklingspunkt. I denne økta hadde jeg et ekstra fokus på angrepsfase 2, hvor hovedmålet er motsatte bevegelser, og det å finne rommet mellom forsvarsrekka og midtbanen til motstanderen.

Utstyr: Kjegler, baller, vester og mål

Holdningsmål: 

- 100% innsats - Raske omstillinger - Ikke gi opp (tenke neste handling) 

uke 4 økt plan 4 - 5 klasse Edvard Ekberg

 

Økt plan     

                                                                                                                    

Navn: Edvard Ekberg  

Dato: 28.01.2021

Forening: KIF turn

Aldersgruppe: 4,-5 klasse 

Dagens aktivitet: turn/trampett                                                                                                                              

Utstyr: Trampett, airtrack, og dobbeltrampett

 

Mål for økta:

-        Første treninga for året, med fokus på å gjennomgå enkle triks og forsøke hva dem har lært tidligere.

torsdag 28. januar 2021

Elisabeth Selbervik Lund, Uke 43, plan 3, Dato: 29.01.2021

 Uke 43, plan 3.

 Navn: Elisabeth Selbervik Lund

 Dato: 29.01.2021

 Tid: 17:00-18:00

 Mål for økta:

Ferdighetsmål: elevene skal mestre å ri hestene i trav på volter. 20 meters volter, og 15 meters volter.

Kunnskapsmål: elevene skal vite hvordan man rir en god volte og samtidig vite hvordan man holder hestene framme i trav.

 Holdningsmål: elevene skal kunne gjennomføre ulike øvelser med en god holdning ovenfor hesten. De skal lære hvordan de skal utføre øvelsen med en god holdning.

 

Sted: Stall-k

Økt 15 Uke 4 KIF Friidrett Jakob

Ferdighetsmål: Gjennomføre basistrening som er fysisk fremmende og innlære bevegelser som kan benyttes i friidrett senere.

Kunnskapsmål: At utøverne skaffer seg nye bevegelseserfaringer.

Holdningsmål: At utøverne følger med på beskjeder, har det gøy og er aktive og positive.

Tid: 90 minutter, 17.30-19.00

Utstyr: Div. utstyr i gymsalen

Sted: Raumyr gymsal

Målgruppe: 6-9 år

Barna er ganske små, og øktene vil bli lagt opp ukomplisert og med formål om generell aktivitet og bevegelse, som gir barna allsidig bevegelsesminne og koordinasjon. Det skal være morsomt å bevege seg! Dette skal også være sosialt og en arena som er inngangsporten til senere idrett og et sunt forhold til aktivitet. I tillegg vil jeg legge noe fokus i øvelser som minner om friidrettsøvelser, i og med at det er en friidrettsgruppe.

 

Sel kurs 28:01:2021 uke 4 16:20-17:05. Edward rein Lyslo

 mål for økten: fortsette med de grunnleggende teknikkene på kortbane (10m) for at barna skal bli vant til å svømme  uten stop med god teknikk.

Periodeplan uke 1-5, Skrim håndball, jenter 14 år, Ida

 

 

 

 

Periodeplan uke 1-4

l: fysisk trening + oppstart med halltreninger og ball.

Økt 9 uke 4 turn 1-3.kl HeddaE 28.01.21

 Hovedmål:

Lære teknikk innenfor grunnleggende elementer, hjul og salto.

Ferdighetsmål:

Utføre teknikken på hensiktsmessig måte og jobbe med å fiksere kroppen og ha kontroll i de grunnleggende øvelsene.

Kunnskapsmål:

Vite hvilke bevegelser som fører til riktig gjennomførelse av elementene, kjenne til hvordan man skal "Stramme".

Holdningsmål:

Jeg forventer at ungene skal ha en god holdning mot hverandre og til meg (at de følger med når jeg snakker), at de gjør det de skal uten å klage og/eller forstyrre, jeg forventer også at de er villige til å lære og at de kommer med godt humør.


onsdag 27. januar 2021

uke 4 28.01.21 IL Skrim allidrett Ole Christian Nordby og Amund Gjendem

Navn: Amund og Ole Christian

Sted: Skrim idrettspark

Tid: 60 minutter

Utstyr: akeutstyr

Målgruppe:  5-6 år

 

Hovedmål:

Få barn engasjert i ulike idretter.

 

Ferdighetsmål:

 

 

Kunnskapsmål:

Lære seg å leke fritt alene og sammen med andre

 

Holdningsmål:

Respektere hverandre, samt bli bedre kjent med hverandre og oss.

 

Økt 15 uke 4 BKMiners j08/09 KatrineFB

 

Navn: Katrine Flatin Bartos

Dato: Torsdag 28.1-21

Sted: Kongsberghallen

Tid: 16:30-17:45

Mål: at de blir mer fokuserte i det de gjør, og at de blir flinkere på ballbehandling og spilling.

Målgruppe: Jenter 08/09

Utstyr: Basketballer (jentene skal ha med selv), kjegler

Ferdighetsmål: At jentene skal utvikle angreps og drible ferdigheter

Kunnskapsmål: Lære om ulike regler samt samarbeid seg imellom

Holdningsmål: At jentene følger Fair Play prinsippet og gjør så godt de kan (innsats) Og så klart at de har det gøy. Ønsker også at de respekterer meg som trener og følger mer med når jeg forklarer øvelser


 

6 klasse +, Kif turn, 28.01.2021

 

 

Treningsledelse, øktplan 6 klasse +

 

Navn: Jannike Madsen

Hvem er økta for: kift turn 6 klasse +

Sted: idrettshallen 

Utstyr: Trampett, airtrack, tjukkaser, dobbel tramp, løpekloss, kile    

 

Hovedmål: Forbedre teknikk innenfor ulike turnelementer 

 

Ferdighetsmål: Påvirke elevenes teknikk for flikk flakk og ulike varianter for salto (kroppert, pikert og strak)

 

Kunnskapsmål: utøverne skal erfare ulike forøvelser for turnelementene og påvirke deres egen teknikk 

 

Holdningsmål: Forventer at utøverne har det gøy, men samtidig har konsentrasjon slik at økta blir givende