Aktive Lokalsamfunn

tirsdag 24. november 2020

Fotballtrening kif G 14 Knut Lien 25.11.20 Idrettsparken

Temaoppgave:

NAVN: Knut LAien

Målgruppe: Gutter 14

Sted: Idrettsparken, Skavanger

Dato og tid: 25.11.20 KL 17.00 – 19.30

Varighet: 90 min

MÅL: Å oppdage hva som fungerer for å skape en overtallssituasjon som kan lede til gode avslutningsmuligheter, samtidig fokusere på kort tid mellom mottak/medtak og avslutning.

trening 27,11,2020 for gutter u-16 elite

 mål for økten: introdusere laget til 1-3-1 zone. og påvirke lagets evner i forsvar

sted: idrettshallen

gruppe: gutter u-16

Vetle Fjeldstad øktplan 24/11/2020 for gutter u-16

 mål for økten: påvirke lagets forsvar samt individuell forsvar. sted: idretshallen. 

oppvarming

 

-          Dynamisk oppvarming

 

 

 

 

 

 

-          11 mans drill

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-          Stiller opp på en rekke langs baseline og gjør dynamiske tøye øvelser til midten og løper ned til motsatt baseline. Deretter snur de og bytter øvelse.

 

-          2 i forsvar og tre i angrep. 2 rekker på hver ving, spiller 3 mot 2 på en kurv. Den som tar ballen etter avsluttet angrep sentrer til den første spilleren på en av rekkene. De første i hver rekke i tillegg til han som tok ballen spiller nå 3 mot 2 andre veien mot 2 som er klare i forsvar på den andre siden.

 

 

Fungerer som g-del og l-del. Får de store muskelgruppene i  gang som er viktig for å få blodgjennomstrømning og forebygge skader.

 

Fungerer som S-del. Her øker tempoet litt og drillen blir mer basket spesialisert. Øver på fastbreak og forsvar samtidig som man får opp pulsen.

Hoveddel:

 

-          Shelldrill

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-          Old school

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-          Spilling

 

 

 

 

 

-          Skyte 20 straffer

 

 

 

 

 

-          Tøye ut

 

 

-          Står 4 i angrep og 4 i forsvar. Angrepet sentrer ballen rolig rundt, forsvaret skal øve på å forflytte seg og ligge riktig så de kan spille hjelpeforsvar. Ikke om å gjøre å score eller ta ballen. Her øver vi bare på forflytninger.

Man kan legge inn variasjoner etter hvert for eksempel: drive fra baseline hvor motsatt må hjelpe over.  

 

-          Alle står i forsvarsposisjon, når jeg blåser i fløyten begynner de å steppe (bevege beina opp og ned så fort de kan) mens de fortsatt sitter i forsvarsposisjon. Når jeg peker til en side gjør de fort et hopp til den siden og fortsetter å steppe. Dette gjør man 30 sek x 4

 

-          Spiller 5 mot 5 på hele banen. Fokuser på å gjennomføre i angrep og være solide i forsvar.

 

-          Skyt 10 og 10 straffer i par på 2. tell treff og regn ut treffprosent.

 

 

 

-          Statisk tøying i 30 sek per øvelse.

 

 

Påvirker spillerens evne til å oppfatte hvor ballen er på banen og posisjonerer seg etter det.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øker den utholdende eksplosive styrken i beina som er ekstremt viktig i forsvar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gir spilleren en måte å øve på mer kamp realistiske situasjoner. Her får man en ny følelse av ting man har øvd på for man for prøvd det skikkelig.

 

Roer kroppen ned, påvirker spillerens evne til å skyte straffer noe som er ekstremt viktig i basketball ettersom det kan avgjøre en kamp.

 

Øker mobilitet og forebygger skader.

 

Øktplan uke 48, 25.11.20, Skrim håndball, jenter 14 år, Ida

 

Øktplan uke 48 – grunnleggende ballferdigheter: kast, mottak og stussing.

Navn: Ida Helleberg

Klasse: 3IDA

Økt for: Jenter 06 / 14 år

Sted: Vestsida Idrettshall

Tid: Onsdag 25.11.20, 16:00-17:30

Utstyr: Baller, kortstokk, kjegler

Mål:

Ferdighetsmål: påvirke jentenes basis-ball-ferdigheter med fokus på kast, mottak og stussing.

Kunnskapsmål: Øke jentenes forståelse for viktigheten av grunnleggende i idretten.

Holdningsmål: Forventer at jentene holder konsentrasjonen opp og har det gøy.

Egentreningsplan KIF fotball G-16.

 

Økt 7 uke 48 turn 6.kl+ HeddaE 26.11.20

 

Hovedmål:

Teknikkinnlæring innenfor ulike saltoelementer og flikk flakk

Ferdighetsmål:

Å påvirke ungenes teknikk på en positiv måte, lære ny teknikk/terpe på allerede innlært teknikk, økten fokuserer på salto variasjoner og elementet flikk flakk

Kunnskapsmål:

At ungene skal kjenne etter selv om de får det til og hva som eventuelt må jobbes med i tillegg til at de skal vite hva som er riktig teknikk og hvordan det skal utføres

Holdningsmål:

Jeg forventer at ungene skal ha en god holdning mot hverandre og til meg (at de følger med når jeg snakker), at de gjør det de skal uten å klage og/eller forstyrre, jeg forventer også at de er villige til å lære og at de kommer med godt humør

mandag 23. november 2020

Øktplan 7 uke 48 Glenn Ole R. Berget G11 23.11.20

 Øktplan 7 uke 48

Navn: Glenn Ole Rindem Berget

Klasse: 3IDA

Dato: 24.11.2020, 17:00-18:30

Målgruppe: G11, 8-14 stk

Mål for økten: Påvirke guttenes ballkontroll. 

Ferdighetsmål: Påvirke guttenes ballkontroll gjennom føring, dribling og finter.

Kunnskapsmål: Vil at guttene skal tenke over hva som er viktig når man fører med seg ballen, og når man utfører en finte/dribling.

Holdningsmål: Vil at de skal lytte og være interessert i å lære. 

KIF G15 24.11.2020

 Tid: 18:30 - 20:00

 Mål for økten:  Opprettholde generelle ferdigheter (pasning, mottak osv …,) gjennom øvelser som likner kamp. Trene på omstilling, forsvar til angrep.

Målgruppe: G15

Utstyr: Kjegler, baller, vester og mål, alt er på banen og jeg møter opp før for å gjøre klart

Ferdighetsmål: Viser til mål for økten.

Kunnskapsmål: At gutta forstår viktigheten av intensitet på kortbane, og av treffsikkerhet på første pasning i omstilling fra forsvar til angrep. Ballfører: drible, sentre, avslutte (taktisk/teknisk) - Romtrussler: timing, bredde, dybde (taktisk) 

Holdningsmål: At gutta har bra intensitet, spesielt i kortbanedelen.

- 100% innsats - Raske omstillinger - Ikke gi opp (tenke neste handling) - Elske 1v1 dueller

Økt 8, uke 48, Skrim håndball gutter 06, Maja

 

Navn: Maja

Dato: 24.11.20

Tid/sted: Skrimhallen, 19.00-20.30

Mål for økta: Påvirke spill til strek

Ferdighetsmål: Få øynene opp for strekspiller

Kunnskapsmål: At bevegelser vi gjør i angrep åpner opp for at andre blir ledige

Holdningsmål: Spille hverandre gode

 

Tid

Hva

Hvordan

Hvorfor

Metode

Oppvarming:

G-del: 10 min

S-del: 20 min

G-del: Basket

S-del: Stige+ pasninger

G-del: basket, 2 lag

S-del: forskjellige stigeøvelser (begge føtter inni, en fot i hver, kryss)

Pasninger+ keeper

 

 

G-del: Poenget med G-delen er å varme opp de store muskelgruppene, og øke kroppstemperaturen. Dette er for å øke prestasjonen, motivasjonen og forebygge skader.

 

L-del: Poenget med L-delen er for å få en avspenning i musklene, og en liten avslapping.

 

S-del: Poenget med S-delen er for å varme opp de spesielle musklene vi skal bruke i hoveddelen.

-          Vis og forklar, oppdagende læring

Tid

Hva

Hvordan

Hvorfor

Metode

Hoveddel:

 

Øvelse 1: 10 min

 

 

 

 

 

Øvelse 2: 15 min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvelse 3: 15 min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvelse 4:

15 min

 

 

Øvelse 1: skudd fra 6-meter

 

 

 

 

 Øvelse 2: Spilløvelse 2 mot 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvelse 3:

Spilløvelse 4 mot 4

 

 

 

 

 

 

 

 
Øvelse 4: Kontringer

 

 

 

Øvelse 1: Alle spillere stiller seg langs 6-meters linja. Herfra skal man snu seg til enten høyre eller ventre, og skyte til samme side i målet. Deretter motsatt.

 

 

Øvelse 2: To angrepsspillere stiller seg opp, i tillegg til linjespiller, med 2-er og 3-er i forsvar. Tilspiller i midten. Første spiller, trekker rett på forsvarsspiller, og deretter utver i banen. Herfra kan man skyte/ finte/ eller spille inn til strek. Strek sperrer ned på utsiden av 3-er. Deretter tar utespiller nummer 2, med seg ballen, og trekker innover i banen. Linje sperrer da ned på innsiden av 2-er.

 

Øvelse 3: Dette er en videreutvikling av forrige øvelse, hvor vi spiller på en større del av banen, ikke kun halve. Her er det fire forsvarsspillere, to bakspillere og to linjespillere. Linjespillerne skal ligge mellom 2-er og 3-er på hver sin side, og huske hvor de skal sette sperre når ballen kommer fra hver side.

 

Øvelse 4:

2 og to løper opp og skal score på mål. Etter man har skutt, løper man tilbake og er forsvar. Heretter er det nytt par som løper opp. Første par til 4 mål vinner

 

 

Øvelse 1: God øvelse for keeper, for å tenke på hvor skuddet kommer. Reaksjonsevne. Bakspillere må også fokusere på skudd, og hvordan de kan lure ballen rundt keeper

 

Øvelse 2: Fin øvelse for å både øve på finter/skudd, men også ha overblikk på hvor strekspiller er i forhold til forsvarsspiller. Fokus for forsvarspillere er å takle, og fremprodusere feil.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvelse 3: dette er både en videreutvikling av forrige øvelse, men er også en start til å øve på et 4-2 angrep, hvor man benytter 2 linjespillere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvelse 4: øvelse for å øve på returløp etter skudd

Vis og forklar, oppdagende læring

Tid

Hva

Hvordan

Hvorfor

Metode

Avslutning:

5 min

Tøying

-          Bakside lår

-          Fremside lår

-          Bakside legger

-          Skuldre

-          Overarm

Holdetid= 30 sekunder

I avslutningen er det viktig å tøye ut de musklene vi har brukt i hoveddelen. Dette forhindrer skader, øker bevegeligheten og øker blodgjennomstrømningen. Starter restitusjonsprosess

Følg meg

Økt 8. Uke 48. Wennersborg SFO. Tore Mathias

 NAVN: Tore Mathias Pladsen

DATO: Tirsdag 24.11-20

STED: Wennersborg SFO

MÅL: Holde barna i aktivitet med leik, og påvirke barnas koordinasjon ved leik og spill

MÅLGRUPPE: 2.klasse (6-7 år)

Øktplan uke 47 - J14

 

Øktplan uke 47 – J14

Mål: Øve på skudd og pasningsteknikk og forbedre deres spilleforståelse. I tillegg skal deres anaerobe utholdenhet påvirkes

søndag 22. november 2020

Øktplan uke 48, økt 7 - Basketball J14

  

Økt 7 uke 48 Skrim ski Grønn gruppe

Albert Berget 3IDA

Treningsmetoden: barmarkstrening med fokus på spenst og hurtighet, konkurransepreget og leik

Tid: 75-90min

Mandag 22.11.20

Sted: Heistadmoen Skistadion

Intensitet: middels

Utsyr: gode sko og hansker, god lue, klær etter vær

Mål: at ungene skal ha en morsom økt, der de får konkurrert litt, samtidig som de får vært litt raske og får utløp for energi

Ferdighetsmål: alle skal mestre den tekniske biten i spretten skigang, lengde på hopp er ikke viktig, men teknikken her er viktig for å gå en god diagonalgang på snø

Holdning: at alle passer på seg selv, følger med og ikke prater i munnen på trenerne, slik at trenerne kan planlegge en best mulig økt

ØKT 6, uke 48, 23.11.2020 – IL Bever’n 13-14 - Barmarkstrening i Bevergrenda

NAVN: Olav Kristian Lund

Sted: Bevergrenda – oppmøte: gamle boden

Tema: Lekaktiviteter, spenst og teknikk med lav intensitet

Mål: Ha det gøy med ulike typer leik og innarbeiding av god teknikk

Økt 7

 

IL Bever'n gruppe 11/12 - Øktplan 23.11.2020

Øktplan 7

Navn: Peder Bonden Kjørsvik

Dato: 23.11.2020

Målgruppe: 11/12 i Bever’n

Utsyr: tau, stikkball, kjegler, flagg

Periodemål: Utvikle barnas basisferdigheter og påvirke deres aerobe utholdenhet, hovedsakelig gjennom intervall preget lek og koordinasjon.

Mål for økten: Påvirke barnas aerobe utholdenhet gjennom intervallpreget lek.

Varighet

Hva

Hvordan

Hvorfor

Hjelpetrener

Oppvarming:

20 min

Hauk og due: 5 min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haien kommer: 5 min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 trekk: 10 min

Forklare-metoden

 

En av barna blir valgt til hauk, en til duemor og resten er duer. Hauken står i midten, duemor på den ene siden, og duene på den andre siden av eit område som er avgrensa på hver side, der duene er ”fri” fra å kunne bli tekne av hauken. Størrelsen på området er avhengig av hvor stor gruppe man har. 20-40 meter er god avstand mellom linjene.

 

Forklare-metoden

 

En deltager er hai og står på et avgrenset område i midten av "havet". De andre deltagerne deles opp i fiskeslag og står i hvert sitt hjørne. Instruktør sier hvilke fisker som skal ut og svømme. Disse skal da sirkle rundt haien. Instruktøren roper plutselig "haien kommer" og da skal haien ta så mange fisker han kan mens fiskene rømmer tilbake til sitt hjørne.

 

Vise-forklare-metoden

 

Del deltagerne opp i to lag. Bruk gjerne markeringsvester for at det skal bli lettere å skille lagene fra hverandre. Avgrens området. Lagene skal prøve å kaste ballen mellom seg innad i laget 10 ganger uten å bli brutt av motstanderlaget. Motstanderlaget kan bare erobre ballen ved å bryte pasningen eller når ballen er i bakken.

Øke temperaturen i kroppen og bli varm i muskler og ledd, slik at blodgjennomstrømning blir bedret og næringsstoffer og oksygenrikt blod kommer raskere ut til musklene.

 

Økt motivasjon og prestasjonsevne.

 

Aktiverer de store musklene i kroppen. Og gjør dem mer bevegelig, og med det blir man mindre utsatt for skader.

 

 

Atle må generelt bidra mer. Jeg må begrense løpingen min, grunnet skade.

 

 

Atle kan være duemor eller hauk hvis ingen andre vil.

 

 

 

 

 

Hoveddel:

50 min

Stafett: 30 min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapre flagget: 20 min

 

Stafett: 30 min

Vise-forklare-metoden

 

Man skal løpe en runde til sammen rundt banen og er ferdig da man har kommet dit man startet. Barna stopper på hvert ledd som er vist på bildet. (5 stk på hvert lag)

 

 

 

 

 

Kapre flagget: 20 min

Vise-forklare-metoden

Jeg får barna til å stille seg i en halvsirkel mens jeg forklarer leken. Videre tar jeg med barna til området vi skal leke får å gi de en grundigere innføring.

I denne leken er det om å gjøre å fange motstanderens flagg og ta det med til egen base.

 Ha ett flagg på hvert lag og del opp en bane så det er to like store baner. Her blir man tatt ved at noen tar på deg når du er på motsatt halvdel av banen. Hvert lag må da også ha et område som fengsel som de som blir tatt, blir sittende i. Disse personene kan bli reddet ved at noen på deres lag tar på dem. Leken foregår til det ene laget har fått tak i flagget til det andre.

 

Stafett: 30 min

 

Stafett er intervallpreget, noe som påvirker utholdenheten. Denne leker blir forhåpentligvis noe nytt for dem. Variasjon er bra for motivasjon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapre flagget: 20 min

Det er konkurranse, og da blir barna ofte ekstra motivert for å gi alt de har.

Å kjøre to runder på denne måten, gjør at det blir mer «rettferdig», ettersom at lagene kan være ujevne. Det vil si at forskjellene ikke blir så tydelige.

 

Barna vil også Lære å samarbeide, snike seg fram og å føle deg trygg i naturen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begge

Henter utstyr og

Setter opp bane

 

 

 

Avslutning:

10 min

Vi løper sammen tilbake til stadion

 

Lett uttøying og oppsummering

(5 min)

Jeg styrer en lett uttøying.

-          Bakside lår

-          Framside lår

-          Hoftebøyer

-          Ankel

       legg

 

Jeg oppsummerer økta og barna kan gi tilbakemeldinger om de har noen ønsker, og spørre om de synes det var gøy.

Løpe tilbake

Ape-metoden

Barna løper på rekke bak meg.

 

Lett uttøying og oppsummering:

Ape-metoden

Barna gjør det samme som meg, mens vi står i en sirkel.

For å løsne opp i mye spent muskulatur.

 

For å opprettholde bevegelighet og forhindre belastningsskader.

 

Rydde utstyr. Passe på at alle kommer seg tilbake til lokalet.

 

 

 

Økt 7 uke 48 IL Skrim blå gruppe Sindre Mæhlum


Uke 48

Mandag 23. November

Trenere: Sindre, Stian, Martin, Glenn

Aldersgruppe: 8-9 år

Utstyr: Vester for å markere hvem som «har´n», baller til stikkball, kjegler

Hovedmål: Ha det moro, bli kjent med andre barn.

Holdningsmål: Få barna til å holde fokus når beskjeder gis. Oppnå dette med å ha kortere og mer effektive samlinger, og mindre info under hver.

Ferdighetsmål: Forbedre aerob utholdenhet

Kunnskapsmål:  Lære seg leker, og lære seg å tøye etter økta.