Aktive Lokalsamfunn

tirsdag 31. januar 2017

Øktplan tirsdag 31.01.17 - IL Skrim Håndball G04/045


Navn: Åsa Resser
Dato: 31.01.17
Sted: Skrimhallen
Tid: 17:30-19:00
Målgruppe: Gutter 11-12 år
Klasse: 3IDA
Utstyr:
Antall: Opptil 15

Hovedmål: Kunne skyte mål fra distanse.
Ferdighetsmål: Klare å plassere et hoppskudd med en forsvarer foran seg.
Kunnskapsmål: Forstå avstanden man må ha til forsvaret for å kunne få et godt skudd.
Holdningsmål: Oppmerksomme og bygge opp hverandre til å nå gode resultater på trening.

IL Bever’n – trening 31.01.2017

Info: Hovedtrener: Line Herholdt Dugstad, hjelpetrenere: Idunn Haavengen, Kjersti Bergstøl, Jakob Aasbø og Peder Kjørsvik. Oppmøte 18.00 på HEISTADMOEN. Husk drikke og klær etter forholdene. Treningen er beregnet for ca. 16 stykker i alderen 8-10 år.

Mål: Påvirke den aerobe utholdenheten gjennom intervallarbeid. 

Øktplan for Madsebakken uke 5

NAVN: Sigrid Hotvedt                                                                                      DATO FOR GJENNOMFØRING: 01.02.17

HVA: Allidrett
           
Hovedmål: Trene styrken og utholdenheten gjennom hinderløype
Ferdighetsmål: Kunne gjennomføre en hinderløype
Kunnskapsmål: Vite at de trener styrke og utholdenhet
Holdningsmål: Samarbeide om å sette ut og rydde tilbake utstyr

STED: Madsebakken skole

UTSTYR: 4 matter, 5 kjegler, 4 bommer, 4 hinder, 8-9 rokkeringer og 5-6 hoppetau, 5-6 baller

TID: 60 min

Gruppa:
Jeg skal trene en gruppe barn på SFO som går i 2. klasse, altså 7-8 års-alderen.
Ut ifra mine tidligere erfaringer er dette barn som er lite interessert i å stå/sitte stille og høre på at en person snakker, så jeg må bruke kort tid på å forklare, gi klare beskjeder og vise godt slik at alle skjønner.

mandag 30. januar 2017

Navn: Marius, Roy André, Sivert, William og Fredrik
Hovedtrenere for økta: Fredrik og William
Dato: søndag 29. januar 2016
Tid: kl. 1700-1900
Sted: Kongsberghallen parkett
Målgruppe: 11-12 åringer gutter og jenter
Teknikkskolen økt nr.2

Gruppa er ukjent for oss trenere, og det er forskjellig nivå på utøverne som vi må ta hensyn til. Trenere må bli kjent med utøvere og lære navn kjappest mulig.

Hovedmål: Forbedre ferdigheter innen pasninger og bevegelse og bli kjent med gruppa, samt finne ut nivå på spillere.

Ferdighetsmål: Spillere skal forbedre pasningsferdigheter (mottak og tilrettelegging), og forbedre øye-fot koordinasjon ved hjelp av driller.

Kunnskapsmål: Spillere skal lære hvorfor det er viktig med gode mottak, pasninger og posisjonering.

Holdningsmål: Spillere skal ha det gøy, bli bedre kjent med trenere og andre utøvere, øke motivasjon hos spillere, og spillere skal skape en mestringsfølelse.

Utstyr: Kjegler, fotballer, vester og fløyte.Hva
Innhold
Tid
Metode
Hvorfor
Opprop
Forklare hvordan økta skal være, informasjon om teknikkskolen og ta et opprop. Dele de inn i 4 grupper.
Jenter 11 (største gruppa); Roy
Jenter 12; William
Gutter 11: Marius
Gutter 12: Fredrik

Vi deler salen inn i 4 deler, og de 4 gruppene får hver sin del av salen.
Siden det er forskjellig nivå på utøvere så må vi ta hensyn til dette, og da har vi valgt å lage enklere øvelser for jenter 11 enn gutter 12.
10 min

Finne ut hvem som har møtt opp, organisere for resten av økta, og gi nyttig info til spillere.
Oppvarming

G del
Skadefri

Vi deler gruppa i to rekker, med like mange på hver. Vi setter opp 7 kjegler med 2 m. mellomrom på hver rekke. De skal utføre øvelser på hver kjegle. Vi viser og forklarer hver øvelse før de gjennomfører.
Disse øvelsene skal gjennomføres:

         - Rolig jogg x2
          -Lyske inn x2
          -Lyske ut x2
          -Sirkle rundt x2
          -Skulder mot skulder x2
          -Hæl-tå x2
          -Sparke bak x2
         -Høye kneløft x2
         -2 fram og 1 tilbake x2


7 – 10 min
Vise og forklare
Viktige grunner for oppvarming;
- Øke prestasjonsevnen
- Hindre skader
- Øke motivasjonen

Ved økt kroppstemperatur skjer følgende;
- blod og vevsvæske flyter lettere
- musklene får lettere tilgang på oksygen
- muskler og ledd blir mer tøyelige
- spenningsnivået blir regulert
L del


Spillere står i ring rundt trener i midten, og trener viser øvelser. Øvelser;
- hoftestreker og bøyer
- leggstrekker og bøyer
- ankelstrekker og bøyer

5 – 7 min
Apemetoden
Skal være med på å forhindre skader senere i økta, og opprettholde bevegelighet. Uttøyning forbereder musklene på kraftige strekinger som oppstår i hoveddelen.
S del

Firkant spill, her skal vi ha 2 firkanter pr. gruppe, og med 6 eller 7 stk. pr firkant, men på jenter 11 gruppa blir det 10 pr firkant. 

5x5 m firkanter

Grep/variasjon; touchbegrensing og nivå
7 – 10 min
Oppgavestyrt
Forberede seg på hoveddelen, øke intensiteten slik at musklene er klare for å jobbe.
H del

16-20 kjegler


Gruppe jenter 11: (Roy)

Pasninger 2 og 2

Sette opp 8-10 par kjegler, dele inn i 8-10 par. Forklare øvelsene


Ballmottak og pasninger

Høyrefot over til venstrefot: 5 min
Venstrefot over til høyrefot: 5 min
Høyrefot på bakken: 5 min
Høyrefot i lufta: 5 min
Venstrefot på bakken: 5 min
Venstrefot i lufta: 5 min
Rista på bakken: 5 min
Rista i lufta: 5 min

Pause 3 min, her bytter vi også partner

Ballkontroll

Føre ball fra sin kjegle over til den over deg med så mange touch som mulig

Innside høyrefot: 5 min
Innside venstrefot: 5 min
Utside høyrefot: 5 min
Utside venstrefot: 5 min
Rista høyrefot: 5 min
Rista venstrefot: 5 min

Spilldel

Dele inn i to lag, spille på liten bane, øve på det vi har trent på, fokus på enkle og gode pasninger

Gruppe gutter 12: (Fredrik)

-          2 og 2 grupper står ovenfor hverandre pasning spiller over fra gruppe til gruppe mens spiller som slår pasning løper bak i køen der du spiller.10 min
-          Y øvelsen 15 min
-           
-          2 spillere i hvert hjørne (tot 8 spillere) 5x5m. Øvelsen kombinerer med forskjellige føring av ball mot midten. 4 spillere samtidig. Kort men raske teknikkøvelser for å få god ball beherskelse. Føring innside/utside. 15 min

-          Keep ball, med joker så det ene laget er i overtall hele tiden 20 min

-          Bilde nedenfor: stafettøvelse med 2 eller 3 grupper.
-          Vanlig spill med 2 mål, kanskje kjegle mål.40 min30 min20 min
10 min


15 min

15 min20 min

20 min
20-25 min
Vise og forklare

Avslutning

Viktig å gå rundt å veilede


Samle alle i en ring slik som i uttøyinga og gjennomføre samme øvelser som i L del.
Øvelser;
- Hoftestreker og bøyer
- Leggstrekker og bøyer
- Ankelstrekker og bøyer5 min

Apemetoden

Skal være med på å forhindre skader senere i økta, og opprettholde bevegelighet. Uttøyning forbereder musklene på kraftige strekinger som oppstår i hoveddelen.

Øktplan til 30.januar

Navn: Tora Kristin
Dato: 30.januar
Målgruppe: 10-11 år
Sted: Skotselv skole
Time: 17:00-18.30
Utstyr: baller, mål, kjegler

Mål: forbedre ballkontroll, skudd og øve på spillsituasjoner.
Ferdighetsmål: Alle forstår og gjennomfører øvelsene riktig, lære seg finten
Kunnskapsmål: Barna skal bli bedre kjent og se at trening kan være gøy.
Holdningsmål: Barna skal tørre å gi av seg selv og ha respekt for hverandre.


TID
HVA
HVORDAN
HVORFOR
METODE
10 min
Generell del:
Løpe frem og tilbake mens jeg viser øvelser
Sirkel der vi ruller på ledd og blir varme
·         Jogge
·         Baklengs
·         Sidelengs
·         Høye kneløft
·         Backcross
·         Rulle armer, håndledd, knær og ankler
Bli varme i store muskelgrupper
Øke motivasjonen
Øke prestasjonen
Hindre skader
Ved økt kroppstemperatur skjer følgende:
Blodet og vevsvæsken flyter lettere
Transporten av næringsstoffer og o2 til m. går raskere
Overføringen av oksygen fra blodet til m.c. går lettere.
Musklene, leddene, bindevevet og senene blir mer tøyelige
De kjemiske reaksjonene går raskere
Nerveimpulsene går raskere
Samspillet mellom m. og nerver blir bedre
Oppmerksomheten mot ulike sanseinntrykk blir skjerpet
Konsentrasjonsevnen øker
Spenningen i kroppen blir regulert til et gunstig nivå
Bli varm i arm og forbedre teknikk og ballfølelse

Ape metoden
 15 min
Spesiell del:

Kast og finte
firkant
Gå sammen fire og fire. To i midten, de to andre på hver side.
·         De to i midten løper til hver sin side, får ball og bytter side.
·         Det samme med en finte
Vise og forklare
5-10min min

Øve på blokk
En står i forsvar og skal prøve blokke ballen til de som skyter utenifra.
Lære å blokke.
Vise og forklare
15 min
Pådrag og spillsituasjoner
Spille tre mot tre

Spile tre mot tre på et mål.
opppgavestyrt
10 min
Skyte fra plasser
Runde hvor man skal skyte hoppskudd fra alle plassene.
Forbedre skudd
Oppgavestyrt
5 min
UTTØYING:
Passiv tøyingsmetode
1.       Hoftestrekker
2.       Hoftebøyer
3.       Knestrekker
4.       Knebøyer
5.       Ankelstrekker
6.       Brystmuskulatur
Kappemuskel
Øvelser for tøying av nevnte muskler:
1. 2. 3.
4. 5.  6.
7. presse skulderbladene fra hverandre.
·         30 sekunder holdetid pause 15 sek., 2 serier.
·         Blodgjennomstrømning
·         Hindre skader
·         Øke bevegeligheten i ledd
·         Strekke ut musklene du har brukt
·         Unngår lettere stive eller ømme muskler.

Følg megAllidrett uke 5

Koordinasjon - øye-hånd, balanse, romorientering
barn 3-5 år (16:00-17:00)
barn 5-7 år (17:00-18:00
Fiskum IL
Mari Hægstad


torsdag 26. januar 2017

Øktplan torsdag 26.01.17 - IL Skrim håndball G04/05


Navn: Åsa Resser
Dato: 26.01.17
Sted: Skrimhallen
Tid: 16:00-17:30
Målgruppe: Gutter 11-12 år
Klasse: 3IDA
Utstyr:
Antall: Opptil 15

Hovedmål: Bli flinkere til å gå rett på mål og være farlige.
Ferdighetsmål: Se muligheter til gjennombrudd under rullespill, og ha fart framover i pådragene.
Kunnskapsmål: Vite hvor og hvordan man skal trekke på.
Holdningsmål: Oppmerksomme og opplagte for trening.