Aktive Lokalsamfunn

torsdag 25. februar 2021

Elisabeth Selbervik Lund, Dato: 26.02.2021

 

Navn: Elisabeth Selbervik Lund

 

Dato: 25.02.2021

 

Tid: 17:00-18:00

 

Mål for økta:

Ferdighetsmål: elevene skal mestre å ri hestene i trav, og galopp, på firkantsporet.

Kunnskapsmål: elevene skal vite hvordan man rir hesten i trav og galopp.

 

Holdningsmål: elevene skal kunne gjennomføre ulike øvelser med en god holdning ovenfor hesten. De skal lære hvordan de skal utføre øvelsen med en god holdning.

 

Sted: Stall-k

sel kurs torsdag 25.02.2021

 mål for økten er å få inn riktig puste teknikk og forbedre beinspark på ryggen

trenings ledelse svømming fredag 26.02.2021 for klassen periode 2

 Oppgave: teknikk.

Mål for økten: forbedre Crawl pusteteknikk gjennom noen forskjellige grunnleggende svømme øvelser. 

treningsgruppe: idrettsutøvere alder 18-19 år

Økt 13 uke 8 turn 1-3.kl HeddaE 25.02.21

Hovedmål:

Lære teknikk innenfor grunnleggende elementer, hjul og salto.

Ferdighetsmål:

Utføre teknikken på hensiktsmessig måte og jobbe med å fiksere kroppen og ha kontroll i de grunnleggende øvelsene.

Kunnskapsmål:

Vite hvilke bevegelser som fører til riktig gjennomførelse av elementene, kjenne til hvordan man skal "Stramme".

Holdningsmål:

Jeg forventer at ungene skal ha en god holdning mot hverandre og til meg (at de følger med når jeg snakker), at de gjør det de skal uten å klage og/eller forstyrre, jeg forventer også at de er villige til å lære og at de kommer med godt humør.


onsdag 24. februar 2021

uke 8 økt plan 4 - 5 klasse Edvard Ekberg

 

Økt plan     

                                                                                                                    

Navn: Edvard Ekberg  

Dato: 24.02.2021

Forening: KIF turn

Aldersgruppe: 4,-5 klasse 

Dagens aktivitet: turn/trampett                                                                                                                              

Utstyr: Trampett, airtrack, og dobbeltrampett

 

Mål for økta:

-        Forbedre/ lære nye triks, med hoved fokus på salto varianter.

Uke 8 - K3 Barneklatring

 

Dato: 25.02.2021

Tid og sted: Skrimhallen 17.30-19.00

Mål for økta: Ha fokus på klatreteknikk.

Målgruppe: 6-13 år

Holdningsmål:  Inkludere alle

Ferdighetsmål: Bruke det vi har lært tidligere, kameratsjekk og åttetallsknuten.  

Kunnskapsmål: ta til seg tilbakemeldinger fra trener/sikrer. 

Utstyr: Eget klatreutstyr, ball, taubiter

 

Tid

Hva

Hvordan

Hvorfor

Utstyr/Metode

Oppvarming

5 min

Innledning og opprop

Sitte i en sirkel og få oversikt over hvem som er på treningen. Deretter forklare hva som skal skje i økta.

Få en oversikt på oppmøte, forklare hva som skal skje i økta og hilse på utøverne.

 

10 min

Oppvarming

Troll og stein

1-2 har den og skal ta de andre. Blir man tatt så må man legge seg ned som en stein. For å bli fri så må en annen komme og hoppe/klatre over.

Varme opp de store muskelgruppene

Utstyr: Ball

Metode: Situasjonsbetinget læring

Hoveddel

60 min

Hoveddel –klatring og buldring.

 

 

 

Videre i økta begynner vi med klatring, målet er å Motivere utøveren til å klatre minst to ganger og bruke kameratsjekken før man begynner å klatre.

 

Lære oss enkel klatreteknikk, balanse, kroppsbeherskelse og fot/håndtak.

 

 

 

Gå rundt å høre med utøveren om hvordan det gikk og utfordre dem på videre muligheter.

Vise og forklare/oppdagende læring

Avslutning

5 min

Avslutning

Avslutte økta og si hadet felles.

eventuelle beskjeder/tilbakemeldinger kan gis og skal høre om det er noen interesse for grunnleggende sikringsarbeid som barna kan ta del i.

 

 

Øktplan J15, uke 8

 

Øktplan J15 – Uke 8

Mål: Forbedre tekniske og taktiske evner gjennom spesialiserte øvelser, samt avskjed med Hala

Øktplan uke 8, onsdag 24.02.21, Skrim håndball, jenter 14 år, Ida

 

Øktplan uke 8- fysisk og finter.

Navn: Ida Helleberg

Klasse: 3IDA

Økt for: Jenter 06/ 14 år

Tid: Onsdag 24.02.20, 16:00-17:30

Sted: vestsiden idrettshall

Utstyr: baller, vester, kjegler.

Mål:

Ferdighetsmål: Påvirke jentenes grunnleggende finteteknikk.

Kunnskapsmål: Forstå rett utførelse av en finte og hvordan den brukes i spill.

Holdningsmål: holde konsentrasjonen oppe, og samtidig ha det gøy.

Øktplan uke 8 25.2.21 Il Skrim allidrett Ole Christian Nordby og Amund Gjendem

Navn: Amund og Ole Christian

Sted: kongsgårdsmoen skole

Tid: 60 minutter

Utstyr: Tjukkas, benker, bukker, bommer, matter og alt annet vi kan finne.

Målgruppe: 5-6 år

 

Hovedmål:

Få barn engasjert i ulike idretter.

 

Ferdighetsmål:

Påvirke barnas koordinative egenskaper. Vi holder fokus på øye-hånd koordinasjon og balanse.

 

Kunnskapsmål:

Lære seg å leke fritt alene og sammen med andre, samt forbedring av de koordinative egenskapene.

 

Holdningsmål:

Respektere hverandre, samt bli bedre kjent med hverandre og oss.

 

Tid

Hva

Hvordan

Hvorfor

Metode/kommentar

Oppvarming

Selvstendig leik

Vi drar ut tau og legger frem en tjukkas slik at de får noe å leke med mens vi venter på etterslepere. Disse elementene brukes inn i hoveddelen også.

Vi gjør dette for å la dem komme i gang på metoden de helst vil og for å vente på etterslepere.

Oppdagende læring

Tid

Hva

Hvordan

Hvorfor

Metode/kommentar

Hoveddel

Hinderløype

 

Evt. Flere leker

Vi  kommer til å sette opp en hinderløype som trener de fleste av ungenes koordinative egenskaper. Vi setter da bare opp mye forskjellig rundt om i salen som benker, bukker, bommer, matter, tjukkas osv. Vi tar nå i bruk elementer som scene og utstyrsrom også fordi at de har vært elementer for forstyrrelser før.

 

Vi holder på så lenge som mulig til de slutter å ha det gøy eller de spør om å ha andre leker.

Vi justerer litt avhengig av hvem som kommer.

Vi prøver noe nytt og lar heller ungene selv styre det de vil gjøre under bestemte parametre. Vi har sett på hva som er forstyrrende elementer i salen og vi kommer til å bruke disse til å holde ungene mer i aktivitet slik at de best mulig kan trene opp sine koordinative egenskaper.

Oppdagende læring

Tid

Hva

Hvordan

Hvorfor

Metode/kommentar

Avslutning

Avslutningsvis så gjør vi som vanlig og stiller noen spørsmål

 

Vi spør blant annet om de har hatt det gøy og om de gleder seg til neste gang.

Grunnen til at vi tenker å bare ha noen spørsmål, er fordi vi ønsker å høre litt fra dem og hva de tenker. I tillegg så håper vi at de er litt slitne etter økta og at de kanskje har fått brukt opp litt energi.

 

Økt 19 uke 8 BKMiners j08/09 KatrineFB

 

Navn: Katrine Flatin Bartos

Dato: Torsdag 25.2-21

Sted: Kongsberghallen

Tid: 16:30-17:45

Mål: at de blir mer fokuserte i det de gjør, og at de blir flinkere i spillsituasjoner - forsvar spesielt

Målgruppe: Jenter 08/09

Utstyr: Basketballer (jentene skal ha med selv), kjegler, stol

Ferdighetsmål: At jentene skal utvikle angreps og forsvars ferdigheter

Kunnskapsmål: Lære om ulike regler samt samarbeid seg imellom

Holdningsmål: At jentene følger Fair Play prinsippet og gjør så godt de kan (innsats) Og så klart at de har det gøy. Ønsker også at de respekterer meg som trener og følger mer med når jeg forklarer øvelser

 

Merknad: Har endret planen fra forrige gang litt, men bruker omtrent samme opplegg fordi det fungerte så godt sist og det er viktig å bygge oppunder det denne gangen også. Har erfart at de glemmer ting veldig fort om vi ikke repeterer samme ting i en periode så jeg synes det er viktig å få forsvarsprinsippene litt ordentlig inn og gjør det derfor på denne måten.

 

 

tirsdag 23. februar 2021

baskettrening for gutter u-16. 23.02.2021.

mål for økten: påvirke spillernes individuelle ferdigheter i angrep og forsvar. 
tid: 90 min
sted: idrettshallen. 

Økt 15 uke 8 KIF Fotball keepere Stian Røgeberg

 

 

Øktplan

                                                                                                                           

Dato: 24.02-21

Dagens aktivitet (idrett): Fotball                                                                                                        

Navn: Stian Røgeberg

                                                                                                                                                      

Gruppe: KIF Fotball keepere

Mål for økten: Påvirke keepernes evne til å hindre skudd i å gå i mål, samt innlære en ny teknikk for returgivning

 

 

Varighet (tid)

Hva (Innhold)

Hvordan (organisering)

Hvorfor (begrunnelse)

Oppvarming: 20 minutter

 G-del: Skadefri oppvarming:

·       Jogg x3

·       Høye kneløft x1

·       Sparke i rumpa x1

·       Løpe sidelengs x2

·       Brasilianeren x2

·       Indianerhopp x1

·       "skeive" indianerhopp x1

·       Sparke opp x1

·       Foran-bak x1

·       2 stigningsløp til midtbanen.

 

 

 

 

 

L-del: Lett tøyning:

·       Fremside lår

·       Bakside lår/legg

·       Sete

·       Lysk

 

S-del: Div øvelser:

·       Pasninger

·       Kast til hverandre

·       Skudd i grep

·       Skudd mellom beina

·       Skudd ned til sidene

·       Liggende situps til sidene med grep

 Jeg setter opp slik at det er to parallelle rekker med kjegler. Deretter fordeler jeg gruppa med like mange bak hver rekke, og gruppa løper på innsiden av kjeglene på vei opp, og på utsiden av kjeglene på vei ned. Se illustrasjon under:

 

Se kildebildet

 

 

Fordeler spillerne i en halvsirkel rundt meg, og tøyer sammen som en gruppe.

 

 

 

Keeperhansker på. Deler inn gruppa slik at alle er sammen i par, 2 og 2. Den ene i paret står på linje på dødlinja, og den andre står ca 5 meter unna. Utfør øvelsene sammen.

 Dette er for å varme opp de store muskelgruppene. Disse øvelsene er gode for nettopp dette. En god oppvarming står sentralt for resten av økta. Man forbereder seg for det som kommer i hoveddelen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blander inn en liten tøyningsdel i oppvarminga, da dette virker skadeforebyggende.

 

 

S-delen forbereder kroppen for hva som møter dem i hoveddelen. Dette er en ganske basic keeperoppvarming, som brukes av keepere helt fra barnefotballen til toppfotball i landets toppdivisjoner.

Hoveddelen: 35 minutter

 Øvelse 1:

"Opp og ned"

 

 

 

 

 

Øvelse 2:

Skudd fra 3 punkter

 

 

 

 

 

 

 

Øvelse 3:

Konkurranse

 Øvelse 1:

Keeper i midten av målet. Jeg skyter fra 11-12 meter. Første skuddet går langs bakken i det ene hjørnet (tenke fallteknikk), og skudd nr 2 kommer opp i motsatt hjørne.

 

Øvelse 2:

Et skudd fra midten, et skudd skrått fra venstre, og et siste skudd skrått fra høyre. Keeperne rullerer på hvem som skyter og hvem som står i mål. Her er posisjonering viktig. Hvor er målet i forhold til deg?

 

Øvelse 3:

Skuddkonkurranse fra 16 meter, gjerne på 11èr mål om jeg har tilgang på det. Alle skyter hvert sitt skudd, også rullerer vi keeper. Om å gjøre å slippe inn færrest.

 Det kommer ofte flere harde skudd i løpet av en kamp, og  hva man skal gjøre i en slik situasjon kan innlæres, og automatiseres.

 

I disse skuddsituasjonene er det viktig at returen slås ut riktig sted, slik at motstanderen hindres i å få til et skudd nr 2.

 

 

 

 

Avslutning: 5 minutter

 Lett uttøyning

· Fremside lår

· Bakside lår/legg

· Sete

· Lysk

 Skadeforebyggende