Aktive Lokalsamfunn

onsdag 10. mai 2017

Praksis økt Styrketrening KIF Turn

Navn: Kristoffer Isaksen

Klasse: 3IDA

Tema: Basistrening [Styrke]

Kompetansemål: Praktisere trening som er relevant for god helse

Mestringsmål: Trene og forbedre styrke gjennom basis styrketrening ved hjelp av makker, samt få en ide til å gjøre litt annen, men morsom styrketrening

Holdningsmål: Ha fokus på egen læring og innsats (være mestringsorienterte)

Rammefaktorer: En må ta hensyn til de rammene som muliggjør og begrenser aktivitet. Når du driver en aktivitet er det også viktig å tenke på deltagers alder, ambisjoner og hvem nivå det er deltageren ligger på.

Praksis økt Styrketrening KIF Turn

Navn: Kristoffer Isaksen

Klasse: 3IDA

Tema: Basistrening [Styrke]

Kompetansemål: Praktisere trening som er relevant for god helse

Mestringsmål: Trene og forbedre styrke gjennom basis styrketrening ved hjelp av makker, samt få en ide til å gjøre litt annen, men morsom styrketrening

Holdningsmål: Ha fokus på egen læring og innsats (være mestringsorienterte)

Rammefaktorer: En må ta hensyn til de rammene som muliggjør og begrenser aktivitet. Når du driver en aktivitet er det også viktig å tenke på deltagers alder, ambisjoner og hvem nivå det er deltageren ligger på.

Utstyret vi har til disposisjon er ganske variert og dekker behovene vi har for å få utført opplegget.

Tiden vi har til disposisjon er 45 min, hvor 5min av totalt 45min vil gå til å forklare øvelsene.

Utøverne er 16-18 år gamle, så de har grunnleggende bevegelsesmønstre inne og har alle vært aktive innen idrett så de vil ta øvelsene lett.

TID: 45 minutter

UTRSTYR: Matter, baller


ELEVFORUTSETNINGER: At noen vil evt være skadet og ikke utføre alle øvelsene, de gjør alternativt. At alle har grunnleggende bevegelsesmønstre som gjør at de skal beherske øvelsene.