Aktive Lokalsamfunn

torsdag 18. april 2013

2013.04.18 Møte prosjekt Sammen om Ungdomsløftet

I dag fikk vi konstituert en arbeidsgruppe og en styringsgruppe:

Arbeidsgruppe:
BIK(Ketil Husøy/Øyvind Thorsen), KOVS(Geir Klevstad), KOVS(rep), Kongsberg kommune(Jonas Myhra), Rep(numedal), Idrettslag 1, Idrettslag 2, Idrettslag 3

Styringsgruppe:
Rep Kongsberg reg(rep), BIK(Jorunn Horgen), KOVS(Orlin Peev), KIR(Ole Barlindhaug), Kongsberg kommune(Helen Lippert-Eidem), Rollag og Veggli kommune(Steinar Berthelsen), Nore Uvdal Kommune(Svein Knudsen)

Ved behov blir det supplert underveis.