Aktive Lokalsamfunn

tirsdag 26. april 2016Navn: Kristoffer & Stian
Dato: 26.04.2016
Tidspunkt: 19:30-20:10
Målgruppe: Barn og ungdom (12-28)
Sted: Idrettshallen
Elever på 11-12 år er i puberteten, men det er ulikt hvor utviklet dem er fysisk. Barn i denne alderen er også veldig ulike når det gjelder respons på kritikk, ros osv. De er også forskjellig når det gjelder læringsmåte og konsentrasjonsevne. Det er derfor viktig å tilrettelegge aktiviteten slik, at elevene opplever mestring og på denne måten får indre motivasjon.


Mål: Øke elevenes aerobe utholdenhet ved hjelp av ulike aktiviteter, mest lek.

Ferdighetsmål: Elevenes ferdigheter og utholdenhet skal forbedres

Kunnskapsmål: Elevene skal lære hvorfor man må varme opp og hva som er forskjellen på generell og spesiell oppvarming.  De skal forstå øvelsene som er planlagt, slik at ved en senere trening jeg trenger mindre forklaring.

Holdningsmål: Elevene skal oppleve mestring under økta. Elevene skal samarbeide godt og ha det gøy. De skal innarbeide rutiner for oppvarming og uttøyning.

onsdag 20. april 2016

ØKT NR 19 - leik

Mål: Ha det gøy med leikaktiviteter og varme opp aktuelle kroppsdeler
Delmål: Instruktør skal bli bedre kjent med barna, og barna tryggere på ny instruktør.
Kunnskapsmål: Tilegne seg kunnskap om klatring, hvordan de skal bruke kroppen for å bli bedre.
Ferdighetsmål: Barna skal utfordres i stor grad på samarbeid
Holdningsmål: Barna skal bli flinkere til å høre på trener og samarbeide med de andre i gruppa for å få løst oppgavene i øvelsene. Jobbe enda mer med de som faller litt utenfor med å opprettholde/ skape motivasjon.
Tid og sted: 17.30   -  1,5 t i Skrimhallen
Aldersgruppe: 6-12 år
Antall: Opp mot 25 personer
Tid
Hva
Hvordan
Hvorfor
Metode/
kommentar

Oppvarming generell del

5-10
min
Samling, navn opprop og gjennomgang av økta.
Samle alle i en ring på midten og ha en muntlig intro til økta.
Når vi varmer opp øker vi kroppens temperatur, og det skjer flere fysiologiske endringer i kroppen:
-          Blod og vevsvæsker flyter lettere
-          Transporten av oksygen og næringsstoffer går lettere
-          Kjemiske reaksjoner og nerveimpulser går raskere
-          Muskler, ledd, bindevev og sener blir mer tøyelige
-          Spenningen i kroppen blir regulert til et gunstig nivåForklare (Denne leken har vi lekt før, så barna kjenner den. Er det noen som ikke kjenner til den må vi vise)
5 min
Doktorsisten: 

Den som blir tatt får sisten og må holde på stedet de er tatt til de tar noen andre. 
En eller to personer har den. (Avhengig av antallet oppmøtte).

Avgrensing av området er også lurt når vi ikke er så mange - halv sal ca.

Oppvarming spesiell del


10 min

Stiv heks variasjoner. 

PS. viktig å bytte den/de som har den ofte. 

1. vanlig, den som blir tatt står med spredte ben og en må krabbe under for å befri. 

2. den som blir tatt må legge seg ned og to(eller så mange som trengs) må bære den som er tatt bort til tjukkasen. 
Skape variasjon og motivasjon. Dette er en lek med masse energi og høyt energinivå. 
Vise og forklare (disse har de hatt før, men greit å gå igjennom reglene)
Hoveddel
10min

5-7 minUtknyterenHjemmet

.Alle står i en stor klynge.
Alle tar tak i hendene til to forskjellige personer, slik at det dannes en knute.
Når dette er gjort skal knuten løses opp igjen.

Flere variasjoner. For eksempel å ligge på gulvet og holde fast i hverandre. En annen drar dem fra hverandre. 

Alle elevene lager seg et hjem av kjegler, vester eller lignende. Alle løper rundt i salen før treneren roper "hjem!" og de må løpe å finne seg et hjem. 
Treneren fjerner et og et hjem og den som blir ute går og gjør seg klar til å klatre. 

En utfordrende lek som stiller store krav til samarbeid – noe man har sett at disse barna sliter med.
*det er mange versjoner av denne leken som vi kan gjøre dersom det bli enten for lett eller for vanskelig.Dette krever styrke i hendene, noe som er gunstig i klatring. 
På denne måten blir barna aktivisert helt frem til de begynner å klatre. Da er det også mulig å fortsette denne leken med de barna som ikke er i klatreveggen. 
Dette så vi forrige gang at gjorde barna mer motiverte og det ble bedre flyt når ikke alle løp til veggen samtidig. Vise og forklare50min
Klatring på topptau
Motivere til å klatre minst 2 ganger på topptau

Prøve å motivere til klatre-aktivitet også i når de ikke klatrer.


Her er det viktig å jobbe tett med elevene når det kommer til motivasjon. De som gjør andre ting trenger en tettere oppfølging og oppmuntring til å komme seg opp i veggen.

Klatring på topptau eller på led er det beste man kan gjøre for å bli bedre til å klatre. Derfor bruker vi en stor del av økta til dette.


Oppgavestyrt

torsdag 14. april 2016

ØKT NR 18 - leik

Mål: Ha det gøy med leikaktiviteter og varme opp aktuelle kroppsdeler
Delmål: Instruktør skal bli bedre kjent med barna, og barna tryggere på ny instruktør.
Kunnskapsmål: Tilegne seg kunnskap om klatring, hvordan de skal bruke kroppen for å bli bedre.
Ferdighetsmål: Barna skal utfordres i stor grad på samarbeid
Holdningsmål: Barna skal bli flinkere til å høre på oss trenere og samarbeide med de andre i gruppa for å få løst oppgavene i øvelsene. Jobbe enda mer med de som faller litt utenfor med å opprettholde/ skape motivasjon.
Tid og sted: 17.30   -  1,5 t i Skrimhallen
Aldersgruppe: 6-12 år
Antall: Opp mot 25 personer

Tid
Hva
Hvordan
Hvorfor
Metode/
kommentar

Oppvarming generell del

5-10
min
Samling, navn opprop og gjennomgang av økta.
Samle alle i en ring på midten og ha en muntlig intro til økta.
Når vi varmer opp øker vi kroppens temperatur, og det skjer flere fysiologiske endringer i kroppen:
-          Blod og vevsvæsker flyter lettere
-          Transporten av oksygen og næringsstoffer går lettere
-          Kjemiske reaksjoner og nerveimpulser går raskere
-          Muskler, ledd, bindevev og sener blir mer tøyelige
-          Spenningen i kroppen blir regulert til et gunstig nivåForklare (Denne leken har vi lekt før, så barna kjenner den. Er det noen som ikke kjenner til den må vi vise)
5 min
Stiv heks: 

Den som blir tatt på stå stille med bena spredt slik at en kan befri den ved å krype i mellom bena. 
En eller to personer har den. (Avhengig av antallet oppmøtte).

Oppvarming spesiell del


10 min

Stein saks papir / noe etter elevenes ønske.

Lager fire firkanter med god avstand. Starter i den første firkanten og finner noen å kjempe mot. Når man vinner rykker man opp til neste firkant, taper man rykker man tilbake til start. Vinner man og kommer til siste firkanten rykker man tilbake til start.
Dette er en lek barna blir veldig ivrige under og får derfor opp tempoet, pulsen og kroppstemperaturen. Det er også gunstig for å varme opp hender og armer.
Vise og forklare (denne har de også hatt før, men greit å gå igjennom reglene)
Hoveddel
10min


5-7 minUtknyteren

Hjemmet

.Alle står i en stor klynge.
Alle tar tak i hendene til to forskjellige personer, slik at det dannes en knute.
Når dette er gjort skal knuten løses opp igjen.

Alle elevene lager seg et hjem av kjegler, vester eller lignende. Alle løper rundt i salen før treneren roper "hjem!" og de må løpe å finne seg et hjem. 
Treneren fjerner et og et hjem og den som blir ute går og gjør seg klar til å klatre. 

En utfordrende lek som stiller store krav til samarbeid – noe man har sett at disse barna sliter med.
*det er mange versjoner av denne leken som vi kan gjøre dersom det bli enten for lett eller for vanskelig.På denne måten blir barna aktivisert helt frem til de begynner å klatre. Da er det også mulig å fortsette denne leken med se barna som ikke er i klatreveggen. Vise og forklare50min
Klatring på topptau
Motivere til å klatre minst 2 ganger på topptau

Prøve å motivere til klatre-aktivitet også i når de ikke klatrer.


Her er det viktig å jobbe tett med elevene når det kommer til motivasjon. De som gjør andre ting trenger en tettere oppfølging og oppmuntring til å komme seg opp i veggen.

Klatring på topptau eller på led er det beste man kan gjøre for å bli bedre til å klatre. Derfor bruker vi en stor del av økta til dette.


Oppgavestyrt

tirsdag 12. april 2016

Øktplan Kongsberg O-Lag uke 11

ØKTPLAN Kongsberg O-Lag Uke 11

Siste økta før påskeferien hadde vi capture the flag, som en avslutning på 10-ukersperioden.

Bedre sent enn aldri si

ØKTPLAN UKE 11

ØKTPLAN 14.03.2016 – uke 11
                                                      

STED: Vestfossen flerbrukshall
KLOKKESLETT: 16.00 - 17.30
ALDER: Gutter 12
TEMA: Kast og mottak + spill + skudd
MÅL FOR ØKTA: Utfordre elevene gjennom kast og mottaksøvelser, skudd og spill