Aktive Lokalsamfunn

søndag 3. november 2019

Øktplan Madsebakken SFO 04.11.2019 Magnus 3IDA

Navn: Magnus Sæther Rudrud
Dato: 04.11.2019
Sted: Madsebakken SFO
Målgruppe: 3. klasse
Målgruppa mi er 3.klasse ved madsebakken barneskole. Ettersom de ikke er eldre enn 7-8 år, så er det viktigste å ha det gøy, samt øve på de grunnleggende bevegelsene.

Varighet: 45 minutter
Hovedmål: Ha det morsomt med leik, øke den aerobe utholdenheten. Øve på de grunnleggende bevegelsene gjennom løping. Noe innslag av samarbeid.
Ferdighetsmål: Gi mestring innenfor de forskjellige lekene.
Kunnskapsmål: Lære nye leker eller utvikle de om de allerede kan de fra før.
Holdningsmål: Høre på hva jeg sier, og de beskjedene jeg har gitt.


Hva
Hvordan
Hvorfor
Metode
Oppvarming 15 minutter
G-del
7 minutter
Lenkesisten
2 stykker starter med å holde hender, det er disse som er sisten. Når de tar noen, så er de en del av lenka. Tilslutt er alle en del av lenka. Brytes lenka, så må man samle alle som var i lenka og holde hverandre i hendene igjen. Det er ikke lov til å bryte lenka.
Lenkesisten er en morsom øvelse som krever mye samarbeid, samtidig får den opp blodpumpa litt. Dette er en øvelse som begrenser intensiteten ganske mye, og den egner seg derfor bra som G-del.

Ved oppvarming skjer følgende:
Man øker prestasjonsevnen.
Man øker lysten til å trene og/eller konkurrere.
Det forebygger skader.

Oppvarming har også flere andre effekter, som f.eks. forebygging av melkesyre. Dette skjer pga. at kroppen etter oppvarming klarer å overføre oksygen fortere fra blodet til muskelcellene. Konsentrasjonen blir som oftest også økt.

Blod og vevsvæske flyter lettere.
Nerveimpulsene går raskere.
Konsentrasjonsevnen øker.

(Hentet fra side 15 i Treningslæreboka)

Vise og forklare
S-del
8 minutter
Kjeglespill
Jeg setter ut kjegler innenfor et avgrenset område. Deler opp barna i 2 grupper. Den ene gruppa skal sette kjeglene opp, mens den andre skal velte de.
Bytt hvem som skal velte og hvem som skal sette de opp igjen halvveis.
Dette er nok en øvelse med mye fokus på samarbeid, dessuten for den opp både blodpumpa og konsentrasjonen, ettersom man må bruke øynene og hodet for å se etter nye kjegler å sette opp eller velte. Man må dessuten løpe mellom de forskjellige kjeglene for å velte eller sette de opp igjen.
Vise og forklare
Hoveddel
25 minutter
13 minutter
Erteposekamp
Del opp gruppa i to lag. Et lag på hver side av hallen.
I midten av hallen ligger det fullt av erteposer. Når treneren sier ifra, skal de to lagene løpe mot midten, ta med seg EN ertepose hver tilbake til sin base, hvor de legger de fra seg. Om det blir tomt for erteposer på midten, så må de stjele fra det andre laget. Det er kun lov til å ta en ertepose per tur. Vinnerlaget er det med flest erteposer.
Hovedmålet ved økta er aerob utholdenhet. Dette er en øvelse som fort blir slitsom, da man må løpe mye for å stjele erteposer fra det andre laget. Her får man fort opp blodpumpa. Øvelsen har kontinuerlig arbeid, ettersom man alltid løper frem og tilbake. Jobb i 4 minutters intervaller, med 1 minutt pause mellom hver runde. Dette minuttet kan brukes til f.eks. drikke.
Her må man dessuten samarbeide, da det ikke hjelper å ta samme ertepose som en annen på laget.
Vise og forklare
12 minutter
Nappe haler
Alle får en vest eller et bånd som de fester i buksa. Når treneren setter i gang øvelsen, så er det om å gjøre, og stjele så mange haler som mulig. Om man har en hale eller flere, så skal det være en festet i buksa, som andre kan ta.
Nappehaler er en lek hvor man jobber kontinuerlig. Man må alltid prøve å ta noen andres hale, samtidig som man passer på sin egen. Dette fører til at det blir mye løping.
Vise og forklare
Avslutning
5 minutter
Samtale
Starte med en liten navnesjekk, sånn at jeg er helt sikker på at jeg kan alle navnene.
Samle alle ungene.
Spørre hva de synes om økta: var det morsomt? Kunne jeg gjort noe annerledes? Noen ønsker til neste økt kanskje?
Takke for i dag.
A2 kommentarer:

  1. Økta gikk super bra, spesielt med tanke på at vi ikke var flere enn 6 stk da jeg startet økta. Det gjorde at ejg måtte bytte ut lenkesisten med stikkball, det gikk veldig bra. Innså at under erteposekamp så ble 4 minutter ganske lenge, så jeg justerte heller ned til 2 minutter arbeid. Barna hørte spesielt godt etter i dag, og var mer seriøse under hele økta, noe jeg ser på som et fremskritt innenfor holdningsmålet.

    SvarSlett
  2. God plan og gode refleksjoner i etterkant av økta

    SvarSlett