Aktive Lokalsamfunn

mandag 9. oktober 2017

Øktplan uke 41 - Raumyr SFO, økt nr.1

NAVN: Idun Grønli                                            
DATO FOR GJENNOMFØRING: 10.oktober 2017
HVA: SFO
HOVEDMÅL: Bli kjent 
Ferdighetsmål: At barna blir kjent med meg og hverandre
Kunnskapsmål: Lære litt om både samarbeid og om det å ta hensyn til hverandre
Holdningsmål: Oppleve at det er et trygt og spennende miljø.
Utstyr: "Haler" til nappe hale, kjegler til markering av bane

ØKTPLAN

Tid:
Hva:
Hvordan:
Metode:

10 min
INNLEDNING

Hilser på og forteller litt om meg og om hvorfor jeg er her, og om hva jeg tenker om disse ukene. Interessert i å høre om hva barna tenker og hva slags forventninger de har.

Samles i en halvsirkel et bestemt sted i hallen.
Dette stedet blir brukt som samlingspunkt før og etter økta.

Her skal vi kun samles for å høre, så jeg bruker ingen spesiell metode annet enn at jeg vil at de skal høre etter når jeg forklarer.
Hvorfor:
8 min


GENERELL DEL

Navnerunde
5 min
Resterende tid:
«Stiv heks»

Vi står alle i en ring hvor alle kan se hverandre. Jeg velger en som skal starte, og den som blir valgt skal si navnet sitt og i tillegg gjøre en bevegelse (eks: «hei, jeg heter Ida» + et lite hopp). Alle andre hilser tilbake ved å si «hei, Ida». Tar én runde.

Velger et barn som vil starte som heks, og som skal «fange» de andre ved å ta de på enten armene eller ryggen. De som er tatt blir stående stille med én arm i været, og blir befridd ved at en annen gir et kompliment.
Vi varmer opp fordi:
·        Øke motivasjonen
·        Øke prestasjonsevnen både fysisk og psykisk
·       Forebygge skader
·        Omstille kroppen fra hvile til arbeid

Navnerunde valgte jeg for at barna skal bli enda bedre kjent med hverandre og med meg.

Følg-meg- metoden

Navnerunden foregår på et mindre område, mens vi i «stiv heks» benytter den plassen vi har.
7 minSPESIELL DEL
«Nappe hale»
Denne leken går ut på at barna får tildelt en «hale» hver, som skal festes bak i buksa. Her er det alle mot alle, og det er om å gjøre å samle så mange haler som mulig.
Vise og forklare

30 min

HOVEDDEL

«Haien kommer»
12 minRev og due
12 min
En er hai og står i midten av gymsalen, «havet». De andre er delt opp i fiskeslag og står i hvert sitt hjørne. Jeg roper ut hvilke fisker som skal ut å svømme, disse skal da løpe i en sirkel rundt haien. Når jeg plutselig roper «haien kommer» skal haien ta så mange fisker han klarer mens fiskene rømmer tilbake til sitt hjørne.

Et av barna starter som rev, og står i midten av en markert bane (setter ut kjegler), mens en annen blir duemor, og skal stå på helt andre siden av resten av barna – som er duebarn. Reven står altså midt mellom duebarna og duemor. Duemor roper: "alle mine duer kom hjem fra fjellet», mens duebarna svarer: «vi tør ikke, reven tar oss». Duemor svarer så: «kom allikevel». Da er det om å gjøre å komme seg over til duemor uten å bli tatt av reven. De som blir tatt blir til rever, og skal prøve å ta de andre barna.
Følgende leker er valgt fordi det er velkjente leker som gjerne slår an, og som da igjen kan være med på å skape trygghet i gruppa.
Vise og forklare
10 min
AVSLUTNING

-        Vi rydder inn utstyret sammen, og samles der vi startet i halvsirkel.
Samling:

-        Hvordan synes dere denne timen har gått? Var det gøy? Er det noe annet dere ville gjort? Noe dere vil gjøre neste gang?  Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar