Aktive Lokalsamfunn

tirsdag 10. oktober 2017

Periodeplan - Raumyr skole, Uke 41- 50

Navn: Josefine Grantangen

Dato: Fra uke 41, til uke 50
Gruppe: 3. klasse, 9-10år
Sted: Raumyr skole
Tid: 14:00 – 15:00
Ferdighetsmål: Mestre øvelsene, være aktive og ha det gøy


Kommentar/ organisering: Siden dette er slutten av dagen på skolen/ SFO, så går ungene hjem løpet av økta. Siden det er ca.25 barn, så deler jeg og SFO- ansvarlig gruppa i to. Den første halvtimen så tar jeg de barna som går løpet av timen, også bytter vi gruppe, så jeg får den andre gruppen etterpå. Hvis det er veldig få barn igjen tilslutt så tar jeg felles lek med alle.

  
Uke
Innhold
Uke 41
Bli kjent med gruppa. Finne ut hva de er interessert i og hvordan de pleier å ha det. Lære hvilke leiker de pleier å ha + hvilke regler de har.

Uke 42
Påvirke barnas uholdenhet og basis-egenskaper, fokus på å bli kjent, gjennom leiker.

Uke 43
Påvirke barnas koordinasjon og basis-egenskaper, fokus på samarbeid.

Uke 44
Påvirke barnas utholdenhet og basis-egenskaper, fokus på trivsel, gjennom leikaktiviteter.

Uke 45
Påvirke barnas utholdenhet og basis-egenskaper, fokus på trivsel, gjennom leikaktiviteter.

Uke 46
Påvirke barnas koordinasjon og basis-egenskaper, fokus på samarbeid, gjennom leikaktiviteter.

Uke 47
Påvirke barnas koordinasjon og basis-egenskaper, fokus på samarbeid, gjennom leikaktiviteter.

Uke 48
Påvirke barnas koordinasjon og basis-egenskaper, fokus på samarbeid, gjennom leikaktiviteter.

Uke 49
Påvirke barnas koordinasjon og basis-egenskaper, fokus på samarbeid, gjennom leikaktiviteter.

Uke 50
Påvirke barnas koordinasjon og basis-egenskaper, fokus på trivsel, gjennom leikaktiviteter.

Juleferie
Oppdaterer periodeplanen


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar