Aktive Lokalsamfunn

tirsdag 10. oktober 2017

Øktplan Kongsgårdmoen SFO 10.10.17


Navn: Eskild Mæhlum                                                                                          Dato: 10.10.2017

Mål: Bli kjent med elevene og skape glede gjennom leikøvelser.
Ferdighetsmål: Forbedre elevenes reaksjonsevne og koordinative egenskaper.
Kunnskapsmål: Elevene skal bli kjent med meg og lære om hvordan timene kommer til å fungere.
Holdningsmål: Med disse øvelsene håper jeg at elevene blir kjent med meg og trygg på meg, gjennom at jeg er litt deltakende i øvelser
Hvordan: Drive leikøvelser som utfordrer reaksjonsevnen, styrken og de koordinative egenskapene


Tid
Hva
Hvordan
Hvorfor
Metode/Kommentar
5 min
Intro med presentasjon av meg og gjennomgang av navn
Samle elevene på kanten av scena, mens jeg står på gulvet foran. De skal si navnet sitt og det beste de vet å gjøre i gymmen.
For at jeg skal bli kjent med de og at de skal føle at jeg ønsker å bli kjent slik at de blir trygge på meg. Samler de oppe på scena fordi det er et naturlig samlingssted og vi kommer på likere høyde.
Ber de sette seg der så fort de kommer inn for å unngå oppstart av leik og herjing.
10 min
Rødt og grønt lys
Jeg står i enden av hallen med fjeset mot veggen. Elevene starter på andre siden av hallen og det er førstemann over og ta meg på skuldra. Poenget er at de kun kan bevege seg mens jeg ser i veggen. Når jeg snur meg mot de må de stoppe fort, og alle jeg ser bevege på seg må gå tilbake til start.
Hensikten med øvelsen er å lære navn, og det gjør jeg ved å si navnet til de som må gå tilbake. I tillegg inkluderer jeg meg selv i øvelsen slik at de blir trygge på meg.
Vis og forklar.
15 min
Tøm banehalvdelen din for baller
Jeg legger 10-20 baller utover på hver banehalvdel. Like mange på hver side av hallen.
I løpet av ett-to minutter skal lagene forsøke å kvitte seg med flest mulig av ballene på sin banehalvdel ved å løpe med ballene over til laget på motsatt side. Det er ikke lov å kaste ballen, og det er heller ikke lov til å overlevere den til en annen elev underveis.
Etter tiden er ute minutt teller jeg opp. Det laget som har færrest baller på sin banehalvdel, vinner!

Denne øvelsen har jeg fordi den anses som en morsom øvelse av mange og sørger for at intensiteten stiger fra oppvarmingen.
Vis og forklar.
10 min
Sykehussisten
Jeg avgrenser et området i salen som sørger for optimal aktivisering i forhold til antall elever.
En eller flere personer har fått fotsopp. De smitter de andre ved å berøre dem under kne. Utøverne som får fotsopp, må stå stille og vente på to doktorer. De kan være hvem som helst som bærer, sleper eller drar personen til sykehuset hvor han/hun får behandling for sine plager. Behandlingen er over i løpet av fem sekunder. Sykehuset er en tjukkas som står midt i rommet.

Denne leiken har jeg med for å utfordre elevenes styrke og utholdenhet, samt evne til å samarbeide.
Vis og forklar
15 min
Elevene får velge en øvelse.
Regler defineres der og da.
Dette gjør jeg for å skape glede hos elevene, og for at de skal få et godt inntrykk av meg.

5 min
Avslutning/
oppsummering
Samler de oppe på scena igjen. Vi går gjennom økta og snakker om hva de likte og hva de ikke likte. Snakker om hva de ønsker neste økt.
Dette gjør jeg fordi det er viktig å evealuere for å kunne skape et godt samarbeid og engasjement med elevene1 kommentar:

  1. Økta gikk bedre enn jeg forventet og jeg følte jeg hadde god kontroll over barna. Tidsskjema fulgte jeg helt greit, men holdt det litt flytende ettersom at barna krevde litt mer forklaring noen steder. De virket fornøyde med opplegget og øvelsesutvalget. Jeg fikk også lært meg alle navnene, og det tror jeg de satte pris på.

    SvarSlett