Aktive Lokalsamfunn

mandag 16. oktober 2017

Skavanger SFO - Økt 2


NAVN: Jan Lobacz                                                   
DATO FOR GJENNOMFØRING: 17. oktober. 2017
HOVEDMÅL: Bli kjent med barna og skape aktivitet
Ferdighetsmål: Barna skal mestre øvelsene/leikene
Kunnskapsmål: Barna skal bli kjent med rutinene under øktene
Holdningsmål: Skape trygge rammer for leik

STED: Skavanger skole – judo salen
UTSTYR:  bånd 15 stk, 3 mye baller, fløyte og klokke
TID: 60/65 minutter


TID
HVA
HVORDAN
HVORFOR
METODE/KOMMENTAR
5 min
Innledning
Vi samles i midten av salen. Hilser på barna. Forteller med om dagen aktiviteter.  Dette skaper samhold, motivasjon og trygghet.
Øke motivasjonen
Øke prestasjonsevnen
Hindre skader
-------------------------------
Ved økt kroppstemperatur skjer følgende:
Blodet og vevsvæsken flyter lettere.
Transporten av næringsstoffer og o2 til m. går raskere.
Overføringen av oksygen fra blodet til m.c. går lettere.
Musklene, leddene, bindevevet og senene blir mer tøyelige.
De kjemiske reaksjonene går raskere.
Nerveinpulsene går raskere.
Samspillet mellom m. og nerver blir bedre.
Oppmerksomheten mot ulike sanseinntrykk blir skjerpet.
Konsentrasjonsevnen øker.
Spenningen i kroppen blir regulert til et gunstig nivå.
Samling i sirkel
15 min – generell oppvarming
Nappe haler
5 min
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haien kommer
10 min
Alle har hver sin hale som er festet til buksa. I denne leken handler det om å samle på flest haler. Dette er alle mot alle, og aktivitetsnivået er forhåpentligvis høyt. Regler: Avgrenset området, kun en hale om gangen. Under leken, stopper vi flere ganger og teller opp hvem som har flest haler.
Gruppen deles inn i 3-4 grupper, og gruppen velger et fiskenavn. I det navnet deres blir ropt ut skal de ut å løpe rundt haien. I det jeg roper «haien kommer», skal alle løpe tilbake til deres base uten å bli tatt. S
Vise og forklare
10 min – spesiell del
Stikkball
 
 
 
 
 
Vi spiller stikkball. Før vi setter i gang går vi gjennom reglene. Alle mot alle, hodet er fritt, kun 3 steg med ballen.
Vi setter i gang spillet med en ball, og øker antallet baller etter hvert. Etter at barn blir skutt skal barnet sette seg på siden av banen, og venter til personen som skøyt han blir tatt.
Vis og forklare
TID
HVA
HVORDAN
HVORFOR
METODE
30 min – hoveddel
Grønt og rødt lys
15 min
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ballsisten
15 min
Gruppen velger en «politimann» som skal så på andre siden av salen i forhold til resten av gruppen. I det lyset er grønt står politimannen med ryggen til og gruppen flytter seg framover. I det politimannen roper «rødt lys» må alle stå stille. Hvis noen beveger seg må de starte på nytt. Denne leken kjører vi flere ganger og bytter politimann. Eventuelt kommer det ulike fri på leik, slik som at alle skal hinke over.
 
Barnet som har sisten har også en ball. Barnet forsøker å gi fra seg sisten ved å treffe noen med ballen. I det et annet barn blir truffet har han sisten og må treffe noen andre. Her kommer det flere baller etter hvert for å øke intensiteten.
Leikene skaper gode og trygge rammer for barna. Ballsisten er sannsynlig en ny vri på sistenleiken. Ut i fra tilbakemeldingen for forrige økt var den morsomste leiken en helt ny leik for gruppen- koordinasjon og utholdenheten er egenskapene barna utvikler under disse leikene.
Vise og forklare
5 min avslutning
Lette strekkeøvelser og oppsummering av økta
-      Plukke epler
-      Liten ball
-      Tre i vinden
 
Oppsummering av økta, høre tilbakemeldinger og hva barna synes var morsomt i dagens leiker. Avslutter med felles heiarop
Lett strekking er en fin avslutning på økta og vi regulering spenninga etter aktivitet.
 
Samtalen fører til samhold til gruppen, og hjelper med videre planlegging og utvikling av lederegenskaper.
Apemetoden

 

 

2 kommentarer:

  1. Dette var min andre økt på SFO. Jeg føler at jeg begynner å kjenne barna i gruppen og at jeg har greid å skape tillit og trygghet i gruppen, dette er på grunn av barnas respekt til meg og opplegget og deres generelle oppførsel. Barna har en god innsats under alle aktiviteter, og det er stor aktivitet og motivasjon for leik. SFO foreslo at øktene framover skal vare i 45 min, derfor ble denne økta også kortere, jeg valgte å kutte ned på ballsisten. Jeg har fått en tilbakemelding på at barna føler seg trygg på meg og gruppa, noe jeg er veldig glad for. Økta var vellykket i stor grad.

    SvarSlett