Aktive Lokalsamfunn

tirsdag 17. oktober 2017

Økt med førsteklasse 17.10.2017

Navn: Ola Tveiten Fredheim
Mål: bli mer kjent med gruppa (navn), skape engasjement og idrettsglede
3IDA
17.10.2017
14:00-15:00
I dag skal jeg spørre på slutten hva slags leker de liker, for å få noen forslag til hva jeg kan gjøre fremover.
Hva
Hvordan
Tid
Metode
Hvorfor
OPPVARMING
-          Generell del
-    
H-


-H


h-     

Stiv heks
En eller to stykker har den, og når de tar noen må de som blir tatt stå med spredde bein. Når noen krabber gjennom beina deres er de fri. Det er ikke lov å ta noen imens de krabber gjennom noens bein, og det er ikke lov å stå ved siden av og vente på at noen blir satt fri.


5 min
Vis og forklar.

-Forhindre skader
-Øke prestasjonsevnen, både psykisk og fysisk.
-Øke motivasjonen.


Under økt kroppstemperatur begynner kroppen å:
-Øke konsentrasjonsevnen.
-Øke oksygenopptaket
-Øke tøyeligheten i leddene.
-Øke oppmerksomheten
-Øke nerveimpulsene.
-Øke transporten av næringsstoffer i kroppen.
OPPVARMING
-          Spesiell del


Snipp og snapp
Deler inn i to og to, den ene er snipp og den andre er snapp. Man skal sitte/ligge med ryggen til hverandre på midten av salen, og når jeg sier snipp, skal snapp prøve å ta snipp før han når veggen.

Hvis det er nok baller tilgjengelig, skal jeg også ha denne:
Rydde hagen
Her setter jeg benker på midten av salen og deler inn i to lag. Begge lagene får fordelt like mange baller til å begynne med, og når jeg gir mitt signal, skal man kaste ballen over til det andre laget. Når det har gått ett minutt, teller jeg opp ballene, og det laget med færrest baller på sin side har vunnet.

15 min


 

Vis og forklar.I den spesielle delen, økter intensiteten og de forbereder seg til hoveddelen.
HOVEDDEL
Lenke-sisten
Dette er en morsom variant av sisten, der en begynner med å ha den, og når vedkommende tar noen, skal de holde hender og ta flere. Etter hvert som man blir tre eller flere kan kun de på sidene ta folk, og ikke de i midten som binder lenka sammen.

Hjørnefotball
Jeg deler inn i fire lag, og alle står i hvert sitt hjørne av salen. Det som er bra med dette er at førsteklassingene ofte blir slitne fort, så det er fint å få litt pause. Så forklarer jeg spillet, og viser eventuelt hvordan de kan utføre enkelte arbeidsoppgaver i fotball. Jeg legger også inn regel hvis jeg ser at folk er ego, som blir å spille x antall trekk før man kan score.

35 min

Vis og forklar.
-Dette er leker som er morsomme og gir motivasjon til elevene.
-Den aerobe utholdenheten blir påvirket.
Avslutning:Oppsummere og gjenta viktige punkter av det som vi har gjort / gi ros/ motivere. +Rydde. Til slutt takker jeg for meg og økta er over.5 min

For å skape motivasjon til elevene.

1 kommentar: