Aktive Lokalsamfunn

tirsdag 31. oktober 2017

Øktplan uke 44 - K3 barneklatring

NAVN: Håkon Lund
MÅL: Få et godt og trygt sosialt treningsmiljø
DATO: 02.11.2017
TID OG STED: Skrimhallen, 17:30 – 19:00
UTSTYR: en softball og kjegler
ANTALL UTØVERE: 25


Oppvarming
Hva
Innhold
Tid
Metode
Hvorfor
- Liten introduksjon av meg selv.
- Jeg heter og jeg liker å …

Jeg heter og jeg liker å ...
Alle barna står i en ring. Etter tur skal alle barna si hva det heter og hva de liker og gjøre, og så gjøre det de liker og gjøre. Deretter skal neste man gjenta det han før han sa og gjorde, så gjøre det selv. Slik fortsetter det til alle har sagt navnet sitt.
Eksempel: Hei, jeg heter Håkon og jeg liker å hoppe!
5 min
Vise-Forklare-metoden
- Litt usikker på hvor lang tid det tar, men går over i neste lek når vi er ferdige.
-Bli bedre kjent og lære navnene til hverandre
-Skape tryggere miljø
- lett oppvarming med bevegelser som barnet bestemmer selv.

- Navnelek med ball
Navnelek med ball
Mens vi fortsatt sitter i ringen tar jeg fram en ball og så kaster vi ballen til en person i ringen. Før man kaster sier man navnet til den man skal kaste til høyt og tydelig. Etter at ballen har gått så lenge at alle har fått ballen minst en gang gjør vi leken mens vi løper rundt i salen. Man roper da navnet også høyt og tydelig, og den som hører navnet sitt stopper opp for å få ballen.

10 min
Først 5 min i ring, så 5 min med løping
Vise-Forklare-metoden
-Bli bedre kjent og lære navnene til hverandre
- lett kasting varmer opp armene og løpingen varmer opp de store muskelgruppene.
- Troll og stein

Troll og stein
Troll og stein er en sistenvariant der to stykker har den, og de skal ta de andre. Når de tar på noen andre må de som blir tatt sette seg ned på huk og være stein og vente på å bli befridd. De blir befridd når noen andre som er frie tar på dem.

10 min
Vise-Forklare-metoden
- Sisten er en gøy leik.
- løping varmer opp de store muskelgruppene.
Stikkball
Stikkball
Stikkball er en lek de fleste kan. Den går utpå at man skal skyte på andre med en softball. Hvis man blir skutt må man løpe en runde rundt i hallen mens man roper navnet til den som man ble skutt av.
Siste runde kan kjøres slik at man har shootout. Hvis man blir skutt, går man og klatrer.
Kan også avgrense området med kjegler.
15 min
Vise-Forklare-metoden
-Bli bedre kjent og lære navnene til hverandre
- løping varmer opp de store muskelgruppene.
- Kasting varmer opp armene som vi skal bruke under klatringen.
Hoveddel
Hva
Innhold
Tid
Metode
Hvorfor
- Klatring Vi klatrer og foreldre sikrer. Jeg går rundt og passer på at folk har noe å gjøre, enten å klatre eller så prøver jeg å motivere dem til å klatre. Kanskje jeg setter i gang en sistenlek, stikkball eller kanonball for de som ikke klatrer. Hvis det er mange kan man dele gruppa i to. Må uansett prøve å ikke ta fokuset bort fra klatringen.
45 min


Alle kan klatre så jeg prøver å være motiverende og snakke litt med hver enkelt hvis de ikke klatrer.
Klatring er en individuell aktivitet og det er vanskelig å ha noe opplegg på dette for så små barn med forskjellige forutsetninger.
Avslutning
Hva
Innhold
Tid
Metode
Hvorfor
- Avslutning med info om neste trening.
Avslutning i ring
-Alle sitter i en ring
5 min
Vise-forklare- metoden
Avslutte økta i hyggelige omgivelser for å skape et godt og trygt miljø.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar