Aktive Lokalsamfunn

søndag 29. oktober 2017

Skavanger SFO uke 44

Skavanger SFO uke 44NAVN: Ola Huse                                                                                                          DATO: 30.10.2017

MÅL FOR ØKTA: Bli kjent med gruppa ved hjelp av sosiale leiker og lagspill
-        Ferdighetsmål: Mestre øvelsene. Koordinasjon og samarbeid.
-        Kunnskapsmål: Ønsker at elevene skal bli godt kjent med lekene
-        Holdningsmål: Gjennom leik håper jeg gruppa føler det er et trygt miljø, som er åpent for feil og læring. Lytte til beskjeder.

STED: «Judo-Salen» ved SFO

UTSTYR: Kjegler for avgrensing, fallskjermduk, høyttaler, fløyte


Tid/utstyr


Hva


Hvordan


Hvorfor


Metode/kommentar
15 min totalt

8 min


7 min
Hoveddel
30-35 min
10 min

10 min


10-15 min

Avslutning
5-7 min
Oppvarming

Generell del


Spesiell del


Superhøne
Alle starter med å hoppe rundt på huk. Da er man kylling. Møter så en annen deltager og har en runde stein-saks-papir. Vinner man blir man høne, taper man er man fortsatt kylling. Hvis man så er høne og møter en annen høne og vinner blir man superhøne. Superhøna skal hoppe og sprette bort til midten, før han så er kylling igjen.Fallskjermduk
Alle tar tak et sted på duken. Kaster på ballonger som de skal holde i lufta. Varierer med at på signal skal de samtidig kaste duken opp i været og krabbe under den. Får herje litt under duken før de må ut igjen og fortsette.Musikkstopp
Samme som rødt og grønt lys, men med at det spilles musikk som de danser til. Fryse når musikken stopper. Ikke bevege seg over salen, men ryker ut om de beveger seg etter musikken har stoppet.

 Snipp og snapp
Definere et område, sette de sammen i par med ca. like gode forutsetninger. En er snipp og den andre er snapp. Når jeg roper «snipp» skal snapp prøve å ta snipp, og vice versa. Den som blir ropt opp skal løpe.


Mørkegjemsel
En som skal stå. Alle lys slås av. Alle andre gjemmer seg. Den som står teller til 30 og skal finne de andre i mørket.Setter oss ned og jeg spør hva de likte og ikke likte, og eventuelt hva de vil gjøre neste gang. Avslutter med high-five til alle, se alle i gruppa.Øke motivasjonen
Forebygge skader
Øker prestasjonsevnen fysisk og psykisk
Varme opp muskler og ledd slik at:
Blod og vevsvæske flyter lettere
Transporten av næringsstoffer og oksygen til musklene går raskere
Overføringen av oksygen fra blodet til musklene går lettere.
Musklene, leddene, bindevevet og senene blir mer tøyelige
De kjemiske reaksjonene går raskere
Nerveimpulsene går raskere
Samspillet mellom muskler og nerver forbedres
Konsentrasjonsevnen øker
Spenningen i kroppen blir regulert til et gunstig nivå
Øke kroppstemperaturen med ca. to grader
Skape trygge rammer for videre utvikling i gruppa. Kjente leker som mange liker og som mange er trygge med.


Vis og forklar / apemetoden


Vis og forklar / apemetoden


1 kommentar:

  1. Barna begynner å føle seg tryggere så de slipper litt opp på hvor mye de hører etter og holder seg i ro. Var utfordrende å holde alle i ro og aktivisere alle. Skyldes at de har det så gøy mener den voksne medhjelperen min. Fine leker men barna var så ville at jeg sitter igjen med et inntrykk av det var en mindre god økt. Ved snipp og snapp er partnervalget veldig viktig så det blir mest mulig like forutsetninger.

    SvarSlett