Aktive Lokalsamfunn

mandag 23. oktober 2017

Økt med SFO Wennersborg skole.








Stikkball

·        En ball, eventuelt flere som det skaper mere utfordring og aktivitet.
·        Blir du truffet er det ut på sidebenken, når de som traff deg blir skutt igjen er du fri.
·        Når du har blitt skutt første gangen, går de bort til meg, hilser og sier navne sitt før de an sette seg på benken og vente på å komme fri.
·        Jeg har muligheten til å «si alle er fri».
























Vis og forklar.

Øke motivasjonen
Øke prestasjonsevnen, fysisk og psykisk
Hindre skader
-------------------------------
Ved økt kroppstemperatur skjer følgende:
Blodet og vevsvæsken flyter lettere
Transporten av næringsstoffer og o2 til m. går raskere
Overføringen av oksygen fra blodet til m.c. går lettere.
Musklene, leddene, bindevevet og senene blir mer tøyelige
De kjemiske reaksjonene går raskere
Nerveimpulsene går raskere
Samspillet mellom m. og nerver blir bedre
Oppmerksomheten mot ulike sanseinntrykk blir skjerpet
Konsentrasjonsevnen øker
Spenningen i kroppen blir regulert til et gunstig nivå

For å varme opp muskelgrupper som skal brukes i hoveddelen
OPPVARMING
-          Spesiell del




Snipp og snapp:


Deler inn i to og to, den ene er snipp og den andre er snapp. Man skal sitte/ligge med ryggen til hverandre på midten av salen, og når jeg sier snipp, skal snapp prøve å ta snipp før han når veggen.




10 min S-del.
 

Vis og forklar.



I den spesielle delen, økter intensiteten og de forbereder seg til hoveddelen.
HOVEDDEL







Hjørnefotball:

deler inn i 4 lag, hvert lag får hvert sitt hjørne av gymsalen. setter opp en benk foran hjørnet, og dette blir måtet til motstanderlaget skrått over banen. vi spiller i 2 minutter hver før vi bytter. kan gjøre justeringer på lagene om dette blir nødvendig. 

- Ballen skal ikke over bakken. 

35 min

15 min pr aktivitet. Beregner litt dødtid til organisering og forklaring.










Vis og forklar.
-Dette er leker som er morsomme og gir motivasjon til elevene.
-Den aerobe utholdenheten blir påvirket.














Avslutning:

Oppsummere timen, skryte, gi ros, motivere til neste time + felles rydding.

-        Takke for meg.

5 min. 


For å skape motivasjon til elevene.

1 kommentar:

  1. Syntes økta totalt sett gikk bra, jeg planla neste time som motivasjon til elevene og spurte om de hadde noen leker de syntes var morsomme. Av like vel så var ikke økta feilfri, jeg måtte for første gang ta ut en elev på gangen for å snakke på grunn av dårlig oppførsel. det ordnet seg til slutt, og det var ikke noen sure miner. godt humør resten av økta. føler jeg har begynt å lære en god del navn, og det virker også som elevene begynner å bli trygge på meg.

    SvarSlett