Aktive Lokalsamfunn

mandag 16. oktober 2017

Øktplan uke 43 - K3 barneklatring

NAVN: Håkon Lund
MÅL: Få et godt og trygt sosialt treningsmiljø
DATO: 26.10.2017
TID OG STED: Skrimhallen, 17:30 – 19:00
UTSTYR: to softballer og noen kjegler
ANTALL UTØVERE: 25

Oppvarming
Hva
Innhold
Tid
Metode
Hvorfor
- Liten introduksjon av meg selv.
- Jeg heter og jeg liker å …

Jeg heter og jeg liker å ...
Alle barna står i en ring. Etter tur skal alle barna si hva det heter og hva de liker og gjøre, og så gjøre det de liker og gjøre. Deretter skal neste man gjenta det han før han sa og gjorde, så gjøre det selv. Slik fortsetter det til alle har sagt navnet sitt.
Eksempel: Hei, jeg heter Håkon og jeg liker å hoppe!
10 min
Vise-Forklare-metoden
- Litt usikker på hvor lang tid det tar, men går over i neste lek når vi er ferdige.
-Bli bedre kjent og lære navnene til hverandre
-Skape tryggere miljø
- lett oppvarming med bevegelser som barnet bestemmer selv.

- Navnelek med ball
Navnelek med ball
Mens vi fortsatt sitter i ringen tar jeg fram en ball og så kaster vi ballen til en person i ringen. Før man kaster sier man navnet til den man skal kaste til høyt og tydelig. Etter at ballen har gått så lenge at alle har fått ballen minst en gang gjør vi leken mens vi løper rundt i salen. Man roper da navnet også høyt og tydelig, og den som hører navnet sitt stopper opp for å få ballen.

15 min
Vise-Forklare-metoden
-Bli bedre kjent og lære navnene til hverandre
- lett kasting varmer opp armene og løpingen varmer opp de store muskelgruppene.
- Navnesisten og stiv heks navnesisten

Navnesisten
Vanlig sisten, men man må si navnet til den man tar.
Eksempel: Du har den Håkon.

Stiv heks navnesisten
Vanlig stiv heks, bare at man har en frase man sier hvis man blir reddet. Den som blir reddet sier takk og så navnet til redderen, og den som redder sier bare hyggelig og så navnet til den han redder.
Eksempel: Takk Håkon, bare hyggelig Tord.
15 min
Vise-Forklare-metoden
-Bli bedre kjent og lære navnene til hverandre
- løping varmer opp de store muskelgruppene.
Hoveddel
Hva
Innhold
Tid
Metode
Hvorfor
- Klatring Vi klatrer og foreldre sikrer. Jeg går rundt og passer på at folk har noe å gjøre, enten å klatre eller så prøver jeg å motivere dem til å klatre. Kanskje jeg setter i gang en sisten lek eller noe for de som ikke klatrer. Må uansett prøve å ikke ta fokuset bort fra klatringen.
40


Alle kan klatre så jeg prøver å være motiverende og snakke litt med hver enkelt hvis de ikke klatrer.
Klatring er en individuell aktivitet og det er vanskelig å ha noe opplegg på dette for så små barn med forskjellige forutsetninger.
Avslutning
Hva
Innhold
Tid
Metode
Hvorfor
- Navne-utfordring 
- Avslutning med info om neste trening.
Lære navn
-Alle sitter i en ring
-Første man sier navnet sitt så sier neste navnet til den første og sitt. Dette fortsetter helt til den siste må si alle navnene.


10 min
Vise-forklare- metoden
Lære navn og bli kjent med hverandre
Avslutte økta i hyggelige omgivelser for å skape et godt og trygt miljø.

1 kommentar:

 1. Fin plan. Savner
  Målgruppe:
  DELMÅL:
  Sosialt mål:
  Holdningsmål:
  Ferdighetsmål:
  Kunnskapsmål:

  Savner også bedre begrunnelser på hvorfor du velger disse leker i forhold til målet ditt i perioden og i selv økten.

  Husk kommentarer i etterkant av økten.

  Gjennomføring var bra. Du må bli mer tydelig og bestemt med barna. Ikke la noen barn klatre på deg ved samlingen for eksempel.

  SvarSlett