Aktive Lokalsamfunn

mandag 9. oktober 2017

Øktplan uke 41 - Skavanger - økt 1NAVN: Jan Lobacz                                                   

DATO FOR GJENNOMFØRING: 10. oktober. 2017

HVA: SFO

HOVEDMÅL: Bli kjent med barna og skape aktivitet

Ferdighetsmål: Barna skal mestre øvelsene/leikene

Kunnskapsmål: Barna skal bli kjent med rutinene under øktene

Holdningsmål: Skape trygge rammer for leik

 

STED: Skavanger skole – judo salen

UTSTYR: bånd 15 stk, 3 myke baller, fløyte

TID: 60 minutter

ØKTPLAN
Tid
Hva
Hvordan
Hvorfor
Metode
5 min
INNLEDNING
 
Samling i halvsirkel. Introduksjon og informasjon til barna
S
Vi setter oss i halvsirkel i midten av salen, her introduserer jeg meg selv og hilse fort på barna. Deretter forteller jeg kort hva vi skal gjøre i økta.
 
Dette gjør jeg for å få et førsteinntrykk av gruppa og for at barna skal bli kjent med meg. Samtidig håper jeg på å skape litt engasjement før økta.
Sitte og snakke
10 min
 
 
 
 
 
 
GENERELL DEL - oppvarming
 
Leik 1: Navnerunde - Dyrenavn
 
 
 
 
 
 
 
Leik 2:
 
Sisten – Dansesiste
 
 
 
 
 
Leik 1:
Barna står i en ring. Jeg starter leiken ved å si «hei, jeg heter Jan, jeg er en Jaguar», deretter sier nestemann «Han heter Jan, jeg heter x, og jeg er en x»
 
Barna skal finne på et dyr, som starter på deres forbokstav i navnet. Slik går vi gjennom hele gruppen.
 
Leik 2:
Vi starten en person som ønsker å starte med å ha sisten, barnet løper etter alle andre som er med og prøver å ta en annen person. I det en person blir tatt, skal den som har sisten bestemme en dans for den som ble tatt. For å bli fri, må en som ikke er tatt danse sammen barnet som er tatt i omtrent 5 sek. Vi bytter jevnlig på hvem som har sisten.
Leik1: Dette gjør vi for at jeg jeg skal få høre alle navna i gruppen, for at barna skal bli sett, og introdusere seg for hverandre.
 
Leik 2: Dette er en roligere variant av sisten, i og med at selve dansingen tar litt tid. Dette kommer til å gi en fin økning i intensitet og forberede barna på videre leking.
 
Øke motivasjonen
Forebygge skader
Øker prestasjonsevnen fysisk og psykisk
Varme opp muskler og ledd slik at:
Blod og vevsvæske flyter lettere
Transporten av næringsstoffer og oksygen til musklene går raskere
Overføringen av oksygen fra blodet til musklene går lettere.
Musklene, leddene, bindevevet og senene blir mer tøyelige
De kjemiske reaksjonene går raskere
Nerveimpulsene går raskere
Samspillet mellom muskler og nerver forbedres
Konsentrasjonsevnen øker
Spenningen i kroppen blir regulert til et gunstig nivå
Øke kroppstemperaturen med ca. to grader
Vise og forklare og
10 min
 
 
 
SPESIELL DEL -
Nappe hal
Alle har hver sin hale som er festet til buksa. I denne leken handler det om å samle på flest haler. Dette er alle mot alle, og aktivitetsnivået er forhåpentligvis høyt. Regler: Avgrenset området, kun en hale om gangen. Under leken, stopper vi flere ganger og teller opp hvem som har flest haler.
Vise og forklare
30 min
 
 
 
 
 
HOVEDDEL – 2 leiker
 
Hauk og due -  15 min
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stikkball -  15 minutter
Vi deler oss inn hauk, duemor og dueunger. Hauken står midt på gulvet og skal fange dueungene, duemor kaller på ungene som skal forsøke å komme sek over på andre siden uten å bli tatt.
 
Noen ganger vil det bli åpnet for alternative måter å komme seg over på. Vi forandrer på «regla» og ungene sier «hvordan da?» etter at duemor sier kom allikevel. Eksempler bevegelsesmåter er krabbe, slange, som en bjørn, mark eller gorilla.
 
 
Vi spiller stikkball. Før vi setter i gang går vi gjennom reglene. Alle mot alle, hodet er fritt, kun 3 steg med ballen.
 
Vi setter i gang spillet med en ball, og øker antallet baller etter hvert. Etter at barn blir skutt skal barnet sette seg på siden av banen, og venter til personen som skøyt han blir tatt.
Dette er leiker som barna forhåpentligvis kjenner til, og synes er morsomme. Dette skaper samhold i gruppen og bidrar til god aktivitet. Samt er aktivisering av alle barna stor under aktivitetene. Målet med hovedøkta er å skape mestring hos barna og aktivitet.
Vise og forklare
10 min
AVSLUTNING
 
-        Felles rydding om det er behov for det i hallen. Samles i halvsirkel
 
Rydding ved behov. Snakke med barna om hva de synes om økta, leikene og hva som var bra og hva som kunne vært annerledes. Få tilbakemelding. Avslutte med et heiarop.
Skaper samhold og trygghet for andre elever og meg. Rolig nedkjøring fra aktiviteten, og tilbakemelding om opplegget for dagen.
Sitte og snakke

 

 

 

1 kommentar:

  1. Denne økten gikk veldig fint! Jeg følte at mye god aktivitet ble skapt under denne øka. Og alle målene ble nådd. Ut i fra tilbakemeldingen til barna var dette en morsom økt med spennende leker. Mange likte den første navnleken på grunn av at det var en leik de ikke hadde vært borti før. Det var gøy å se kreativiteten til barna under den "nye" delen av hauk og due.

    SvarSlett